KOMUNIKAT

przez | 16 marca 2020

W związku z zarządzeniem Rektora z dnia 10.03 oraz komunikatem Rektora dotyczącym funkcjonowania uczelni od 16.03.2020 informujemy, że od dnia 16.03.2020 pracownicy Działu Zamówień Publicznych pracują w systemie zdalnym. Wobec tego ograniczamy kontakty bezpośrednie.Wszelką korespondencje prosimy przekazywać na adres dzp@adm.uw.edu.pl oraz na indywidualne adresy pracowników.

Korespondencję, która musi być złożona w formie papierowej należy kierować do Kancelarii Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, która mieści się w budynku Audytorium Maximum ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa. Koperty i pisma składane w Kancelarii Głównej należy opatrzeć dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych”

Indywidualne adresy pracowników DZP:

Marcin Skonecka – marcin.skonecka@adm.uw.edu.pl

Mariola Kubiak – mariola.kubiak@adm.uwedu.pl

Agnieszka-Giers Dzięgielewska – agnieszka.giers-dziegielewska@adm.uw.edu.pl

Paulina Chudzicka – paulina.chudzicka@adm.uwedu.pl

Sylwia Chada – sylwia.chada@adm.uwedu.pl

Ryszard Wiśniewski – ryszard.wisniewski@adm.uwedu.pl

Agnieszka Zawistowska – agnieszka.zawistowska@adm.uwedu.pl

Izabela Galińska – izabela.galinska@adm.uwedu.pl

Szymon Bińskowski – szymon.binkowski@adm.uwedu.pl

KatarzynaSleszyńska-Uziębło – katarzyna.sleszynska-uzieblo@adm.uwedu.pl

Agnieszka Szjkowska – agnieszka.szajkowska@adm.uwedu.pl