Archiwum

 2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-68/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru parametrów EEG dla Centrum  Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 19.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2017 [Więcej] (20.06.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru parametrów okulograficznych dla Centrum  Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 07.06.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 07.06.2017 r.] (termin składania ofert 14.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2017 [Więcej] (14.06.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-69/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru reakcji skórno – galwanicznej dla Centrum Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie- zmiana] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ(termin składania ofert 14.06.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru napięcia skóry dla Centrum Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.06.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2017 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z  2012, poz.1529)” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie-zmiana] [Pytania i odpowiedzi_1] [Ogłoszenie – zmiana_2] [Pytania i odpowiedzi_2] [OPZ- z dn. 02.06.2017 r.] (termin składania ofert 06.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2017 [Więcej] (07.06.2017 r.)

 


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2017 na „Sondaż metodą CAPI i CATI”  [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularze wersja edytowalna] [Ogłoszenie] [Spis treści] [Ogłoszenie o zmianie-22.05.2017r.] [Wzór umowy – aktualny] [Zestaw I] [Protokół] [Ogłoszenie – zmiana terminu] [Zestaw II] [Zmiana_ogłoszenia] (UWAGA zmiana! termin składania ofert 31.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2017 [Więcej] (31.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2017 na „Wyposażenie w meble Biblioteki Instytutu Historycznego UW w gmachu Pomuzealnym w związku z jej przebudową i modernizacją” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze -wersja edytowalna] [Dokumentacja(termin składania ofert 31.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2017 [Więcej] (31.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2017 na „Dzierżawę łączy światłowodowych między węzłami Szkieletowej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie-zmiana] (termin składania ofert 31.05.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2017 na „Usługę sprzątania obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW (hala sportowa i kryta pływalnia) przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [OPZ] [Wzór umowy] [SIWZ – zmiana] [Formularz oferty – zmieniony] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 31.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2017 [Więcej] (31.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2017 na „Adaptację pomieszczeń pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych””  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Projekt BUW] [Formularze (wersja edytowalna)] [Ogłoszenie – zmiana 15.05.2017 r.] (termin składania ofert 30.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2017 [Więcej] (31.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-28/2017 na „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ  (xml)] [Ogłoszenie – zmiana terminu] [Ogłoszenie -sprostowanie] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 29.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-28/2017 [Więcej] (29.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-31/2017 na „Zakup urządzeń do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Spis załączników] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ cz. 1] [OPZ cz. 2] [JEDZ (xml)] [Formularze wersja edytowalna] [Ogłoszenie] [Ogłoszenie – zmiana terminu – zestaw I] [Zmiana w formularzu – zestaw II] [Formularze – aktualne] [Ogłoszenie -sprostowanie] [Zestaw III] [Propozycja umowy wykonawcy] [Wzór umowy cz.1 (08.05.2017 r.)] [Wzór umowy cz.2 (08.05.2017r)] [Zestaw IV] [OPZ cz. 2 – zmieniony (12.05.2017r.)] [Ogłoszenie – sprostowanie] (termin składania ofert 29.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-31/2017 cz. I i cz. II [Więcej] (29.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-50/2017 na „Zakup samochodu typu Pick Up do przewozu osób i ładunków w cz. I oraz zakup przyczepy typu kontener w cz. II” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr do SIWZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 22.05.2017 r.] [SIWZ – zmiana] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 29.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-50/2017 [Więcej] (29.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-55/2017 na „Zakup oprogramowania systemowego  w ramach projektu ,,Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim- stworzenie centrum digitalizacji zbirów bibliotecznych i muzealnych”” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [SIWZ- zmiana] (termin składania ofert 24.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-55/2017 [Więcej] (24.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-55/2017 [Więcej] (31.05.2017)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-47/2017 na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie – zmiana] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [OPZ] [Wzór umowy + załączniki] [Pytania i odpowiedzi (09.05.2017r.)] (termin składania ofert upływa 25.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-47/2017 [Więcej] (25.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-41/2017 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Ogłoszenie – zmiana SIWZ] [SIWZ – zmiana] [OPZ – zmiana] [Formularz cenowy – zmiana] [Pytania i odpowiedzi_1] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 19.05.2017 r.] [Formularz cenowy (z dn. 19.05.2017r.)] [OPZ (19.05.2017 r.)(termin składania ofert 25.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-41/2017 [Wiecej] (25.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/2017 na „Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Zmiana SIWZ (zip)] [Pytania i odpowiedzi_1][Pytania i odpowiedzi_2] [Pytania i odpowiedzi_3] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Pytania i odpowiedzi_4] (termin składania ofert 17.05.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-25/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xlm)] [Wzór umowy] [Załączniki do umowy] (termin składania ofert upływa 15.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-25/2017 [Więcej] [Sprostowanie] (16.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/17 na „Dostawę zmotoryzowanego stolika skanującego XYZ oraz osłony przed promieniowaniem laserowym do spektrometru ramanowskiego inVia Basic Renishaw” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (termin składania ofert 16.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/17 [Więcej] (19.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-11/17 [Więcej] (25.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2017 na „Zakup oleju napędowego grzewczego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie , ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 16.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2017 [Więcej] (16.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-32/2017 [Więcej] (25.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Ogłoszenie-zmiana SIWZ] [Ogłoszenie – zmiana (04.05.2017 r.)] (termin składania ofert 15.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2017 [Więcej] (15.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-13/2017 [Więcej] (29.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-42/2017 na „Usługę wsparcia technicznego dla krytycznych urządzeń sieci internetowej UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 15.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-42/2017 [Więcej] (15.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-42/2017 [Więcej] (22.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2017 na „Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych podległych pod BSSoc UW w latach 2017 – 2020” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ (zip)]  [Wzór umowy] (termin składania ofert 12.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2017 [Więcej] (12.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2017 na „Obsługę techniczną urządzeń, instalacji i systemów Technologicznych zamontowanych w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [SIWZ – zmiana] [Pytania i odpowiedzi – zmiana terminu] [Ogłoszenie zmiana z dn. 28.04.2017 r.] (termin składania ofert 12.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2017 [Więcej] (12.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2017 na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Wydziału Fizyki UW Etap II” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [Załączniki] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 11.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2017 [Więcej] (11.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnych szaf mroźniczych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ(xml)] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 10.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2017 [Więcej] (10.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-14/2017 [Więcej] (22.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2017 na „Meble i wyposażenie budynku dydaktyczno – naukowego przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Załączniki] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 14.04.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_1] [OPZ-zmiana z dn. 21.04.2017] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 27.04.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_3] [OPZ – zmiana z dn. 27.04.2017 r.] (termin składania ofert 08.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2017 [Więcej] (09.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-33/2017 [Więcej] (19.05.2017 r.)

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-40/2017 na „Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia PRINCE2 Foundation – zarządzanie projektem dla 135 uczestników” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi 1 (zmiana SIWZ)] [Pytania i odpowiedzi 2] [Formularze wersja edytowalna (zip)] [Pytania i odpowiedzi_3] (dostępne również na stronie BIP UW) (termin składania ofert 08.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na usługi społeczne nr DZP-361-40/2017 [Więcej] (09.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne nr DZP-361-40/2017 [Więcej] (10.05.2017 r.)
 • Dotyczy udzielenia zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-40/2017 [Więcej] (06.06.2017 r.)

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr WF-37-15/17 na „Świadczenie usługi gastronomicznej w postaci uroczystej kolacji podczas konferencji PLANCK 2017” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ + wzór umowy] [SIWZ + wzór umowy (wersja edytowalna)] (ogłoszenie dostępne na stronie BIP UW) (termin składania ofert 05.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na usługi społeczne nr WF-37-15/17 [Więcej] (05.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne nr WF-37-15/17 [Więcej] (09.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2017 na „Dostawę środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz ofertowy] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi 1] [Formularz oferty – aktualny 28.04.2017 r.] [OPZ – aktualny 28.04.2017 r.] (termin składania ofert 08.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2017 [Więcej] (09.05.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr ZP/13/01/2017 cz. II [Więcej(09.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr ZP/13/01/2017 [Więcej] (19.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2017 na „Remont odwodnienia liniowego w garażu na poziomie -2 w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1] (termin składania ofert 08.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2017 [Więcej] (09.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-29/2017 [Więcej] (23.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2017 na „Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 08.05.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2017 [Więcej] (09.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-34/2017 [Więcej] (25.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-01/2017 na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ(xlm)] [Załączniki] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 28.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-01/2017 [Więcej] (08.05.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-01/2017 [Więcej] (30.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-21/2017 na  „Dzierżawa łączy światłowodowych między węzłami Szkieletowej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 25.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-21/2017 [Więcej] (25.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-21/2017 [Więcej] (22.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2017 na „Rozbudowę istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ(termin składania ofert 20.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2017 [Więcej(20.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-16/2017 [Więcej] (21.04.2017 r.)

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr CeNT-361-15/2017 na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2017 roku dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 19.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na usługi społeczne nr CeNT-361-15/2017 [Więcej] (19.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-15/2017 [Więcej] (10.05.2017 r.)

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-26/2017 na „Świadczenie całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia łącznie z całodobowym monitoringiem systemu SAP i DSO w budynku UW Sokrates przy ul. Smyczkowej 9 i DPN przy ul. Smyczkowej 9 i 11 w Warszawie” [Ogłoszenie] [OPZ] [Instrukcja] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Zmiana SIWZ] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 10.04.2017 r.] (ogłoszenie dostępne również na stronie uwedupl.bip.gov.pl) (termin składania ofert 18.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na usługi społeczne nr DZP-361-26/2017 [Więcej] (18.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne nr DZP-361-26/2017 [Więcej] (25.05.2017 r.)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia nr DZP-361-26/2017 [Więcej] (21.06.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnych zamrażarek głębokiego mrożenia dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Pytania i odpowiedzi_3] (termin składania ofert 18.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2017 [Więcej] (18.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-11/2017 [Więcej] (08.05.2017 r. )
  • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-11/2017 [Więcej] (10.05.2017 r. )
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-11/2017 [Więcej] (16.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-23/2017 na „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [DWzór umowy cz. I-II] [Wzór umowy cz. III-VIII] [Formularze cenowe] [Wykaz licencji] [Ogłoszenie zmiana] [SIWZ zmiana_1] (termin składania ofert 14.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-23/2017 [Więcej] (14.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-23/2017 [Więcej] (09.05.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP–361-23/2017 cz. IV [Więcej] (09.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-35/2017 na „Zakup oprogramowania do obróbki grafiki w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych„” [Ogłoszenie] [SIWZ (zip)] [OPZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 14.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-35/2017 [Więcej] (14.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-35/2017 [Więcej] (28.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2016 na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [JEDZ (hml)] [SIWZ] [Wzór umowy + załączniki] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pełnomocnictwo z zapytania] [Formularz oferty – aktualny z dn. 10.03.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_2] [Pełnomocnictwo (z dn. 16.03.2017 r.)] [Wzór umowy (z dn. 16.03.2017 r.)] [OPZ (z dn. 16.03.2017)] [Pytania i odpowiedz_3] [Ogłoszenie-zmiana_30.03.2017 r.] [Ogłoszenie – sprostowanie] [Wzór umowy – zmieniony z dn. 30.03.2017 r.] [Ogłoszenie – sprostowanie] (termin składania ofert 14.04.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-105/2016 [Więcej] (14.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-37/2017 na „Sprzedaż, dostawę, montaż, łącznie z doborem klimatyzatorów kasetonowych podsufitowych i jednostek zewnętrznych na wyposażenie pomieszczeń o powierzchni 350,00 m2 użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja (zip)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 13.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-37/2017 [Więcej] (13.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-37/2017 [Więcej] (08.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1(termin składania ofert  11.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2017 [Więcej] (11.04.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-8/2017 [Więcej] (09.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] (termin składania ofert  10.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2017 [Więcej] (10.04.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2017 [Więcej] (15.05.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2017 na „Modernizację instalacji oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach od numeru 0.06 do numeru 0.16 Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.”   [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Dokumentacja (zip)] [Wzór umowy] (termin składania ofert 23.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2017 [Więcej] (24.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-6/2017 [Więcej] (13.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2017 na „Konserwację dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Wydziału Fizyki UW Etap II na okres 36 miesięcy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz (edytowalny)] [OPZ] [Wzór umowy] [Wykaz urządzeń] (termin składania ofert 23.03.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-15/2017 [Więcej] (27.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2017 na „Przebudowa na podstawie projektu pomieszczenia Dziekanatu Administracji Wydziału Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja (zip)(termin składania ofert 22.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2017 [Więcej] (22.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-19/2017 [Więcej] (10.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2017 na „Zakup i dostawę mebli laboratoryjnych i dygestoriów wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, podłączeniem do istniejących instalacji technicznych, uruchomieniem i instruktażem, dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 22.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2017 [Więcej] (22.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-10/2017 [Więcej] (28.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-04/17 na„Dostawę trójstopniowego monochromatora wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (termin składania ofert 20.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-04/17 [Więcej] (21.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-04/17 [Więcej] (10.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-12/2017 na „Zakup oprogramowania systemowego w ramach projektu ,,Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim- stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych’’” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie – zmiana 13.03.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 13.03.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 17.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-12/2017 [Więcej] (20.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-12/2017 [Więcej] (04.04.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-12/2017 cz. 2 [Więcej] (26.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2017 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy (xls)] [Wzór umowy] [Zmiana ogłoszenia z dn. 10.03.2017 r.] (termin składania ofert 17.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2017 [Więcej] (17.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-7/2017 [Więcej] (24.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego cz.1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy + załączniki] [OPZ] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert 17.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2017 [Więcej] (20.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-5/2017 [Więcej] (29.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-11/2017 na „Zakup oprogramowania do obróbki grafiki w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze – wersja edytowalna (zip)] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 02.03.2017 r.] [Zmiana terminu składania ofert] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 16.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-11/2017 [Więcej] (16.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-11/2017 cz. I [Więcej(29.03.2017
 • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-11/2017 cz. II [Więcej] (23.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-3/2017 na „Zakup środowiska przetwarzania i przechowywania danych w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 08.02.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 10.02.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 10.02.2017 r.] [Formularz oferty aktualny (zmiana z dn. 10.02.2017 r.)] [OPZ aktualny (zmiana z dn. 10.02.2017 r.)] [Pytania i odpowiedzi_1] [Formularz oferty – aktualny z dn. 23.02.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 23.02.2017] (termin składania ofert 15.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-3/2017 [Więcej] (15.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-3/2017 [Więcej] (10.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/17 na „Sprzedaż i dostarczanie sprzętu, materiałów i akcesoriów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie] [Dokumenty] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 13.02.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 01.03.2017 r.] (termin składania ofert 15.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/17 [Więcej] (21.03.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/17 cz. 10 [Więcej] (22.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/17 cz. 1, 2, 3, 4 [Więcej] (29.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/17 cz. 9 [Więcej] (29.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/17 cz. 5, 6, 7, 8 [Więcej] (06.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-23/2017 na „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [DWzór umowy cz. I-II] [Wzór umowy cz. III-VIII] [Formularze cenowe] [Wykaz licencji] [Ogłoszenie zmiana] [SIWZ zmiana_1] (termin składania ofert 14.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-23/2017 [Więcej] (14.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie elementów elektroniczno-optycznych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wór umowy] [OPZ] [JEDZ (xml)(termin składania ofert 14.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2017 [Więcej] (14.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-6/2017 [Więcej] (31.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-4/2017 na „Zakup zestawów komputerowych dopracowani digitalizacyjnej w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim -stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych  i muzealnych”” [Ogłoszenie] [SIWZ]  [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [Zmiana ogłoszenia (z  dn. 03.02.2017r.)] [SIWZ- zmiana  z dn. 03.02.2017 r.)] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 06.02.2017 r.] [Zmiana SIWZ z dn. 09.02.2017r.] [OPZ- zmiana z dn. 09.02.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_1] [OPZ – zmiana z dn. 14.02.2017 r.] [Formularze w wersji edytowalnej] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 14.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-4/2017 [Więcej] (14.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-4/2017 [Więcej] (29.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2017 na „Sprzedaż, dostawa, montaż, łącznie z doborem klimatyzatorów kasetonowych podsufitowych i jednostek zewnętrznych na wyposażenie pomieszczeń o powierzchni ogółem 350,00 m2 użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja (zip)] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert  14.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-20/2017 [Więcej] (14.03.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-20/2017 [Więcej] (29.03.2017 r.)

Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-37/2017 na „Sprzedaż, dostawę, montaż, łącznie z doborem klimatyzatorów kasetonowych podsufitowych i jednostek zewnętrznych na wyposażenie pomieszczeń o powierzchni 350,00 m2 użytkowanych przez Wydział Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja (zip)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 13.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-37/2017 [Więcej] (13.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 13.03.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] (termin składania ofert 13.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2017 [Więcej] (13.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-5/2017 [Więcej] (29.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1(termin składania ofert  11.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2017 [Więcej] (11.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] (termin składania ofert  10.04.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2017 [Więcej] (10.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-13/2017 na „Regały archiwalne przesuwne z dostawą i montażem dla potrzeb biblioteki WNE UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Projekt pomieszczenia] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 10.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-13/2017 [Więcej] (10.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-13/2017 [Więcej] (24.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-104/2016 na „Remont pomieszczeń magazynowych w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 07.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-104/2016 [Więcej] (07.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-104/2016 [Więcej] (24.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-89/2016 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ] [JEDZ.Podmiot Trzeci (zip) – usunięto] [JEDZ (zip)] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi 2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 10.02.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_3] [SIWZ zmiana (z dn. 10.02.2017 r.)] [Zmiana ogłoszenia – opublikowana z dn 15.02.2017r.] [SIWZ – zmiana_2 (z dn. 17.02.2017r.)] [Ogłoszenie – zmiana (z dn. 17.02.2017 r.)] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 21.02.2017 r.] [SIWZ – wersja edytowalna – po zmianach (zip)] (termin składania ofert 06.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-89/2016 [Więcej] (06.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-89/2016 [Więcej] (12.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-89/2016 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ] [JEDZ.Podmiot Trzeci (zip) – usunięto] [JEDZ (zip)] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi 2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 10.02.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_3] [SIWZ zmiana (z dn. 10.02.2017 r.)] [Zmiana ogłoszenia – opublikowana z dn 15.02.2017r.] [SIWZ – zmiana_2 (z dn. 17.02.2017r.)] [Ogłoszenie – zmiana (z dn. 17.02.2017 r.)] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 21.02.2017 r.] [SIWZ – wersja edytowalna – po zmianach (zip)] (termin składania ofert 06.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-89/2016 [Więcej] (06.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-100/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy + załączniki] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 01.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-100/2016 [Więcej] (01.03.2017r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-100/2016 [Więcej] (17.03.2017 r.)
 • Dotyczy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-100/2016 cz. 5 [Więcej] (24.03.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru i ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-100/2016 cz. 5 [Więcej] (24.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-102/2016 „Remont węzła cieplnego w budynku przy ul.Żurawiej 4 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumenty (zip)] [Załącznik nr 7 do wzoru umowy] [Załącznik nr 9 do wzoru umowy] [SIWZ – zmiana z dn. 09.02.2017 r.] [Formularz oferty – zmiana z dn. 09.02.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 13.02.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 13.02.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_1] [SIWZ – zmiana z dn. 23.02.2017r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 23.02.2017 r.] [Dokumentacja – węzeł] [SIWZ – zmiana] (termin składania ofert 01.03.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-102/2016 [Więcej] (01.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-102/2016 [Więcej] (23.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-103/2016 na „Przebudowę i rozbudowę związaną z wykonaniem windy oraz przebudowę rozdzielnicy głównej nn wraz z układem uziemienia w piwnicy budynku Wydziału Filozofii i Socjologii przy ul. Karowa 18 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Spis dokumentacji technicznej]  [OPZ] [Rozdzielnia główna – dokumentacja] [Winda – dokumentacja] [Postanowienia] [Pozwolenie] [Pismo z dn. 20.02.2017r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 20.02.2017 r] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 28.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2016 [Więcej] (28.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-103/2016 [Więcej] (28.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-101/2016 na: „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy (edytowalny)] [Formularze – wersja edytowalna (zip)] [JEDZ (xml)] [JEDZ podmiot trzeci (xml)]  [Wzór umowy] [SIWZ – zmiana z dn. 09.02.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 15.02.2017 r.] (termin składania ofert 28.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-101/2016 [Więcej] (28.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-101/2016 cz. 1 [Więcej] (23.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-101/2016 cz. 2 [Więcej] (23.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2016 na „Konserwację i wymianę roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 30.11.2018r.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ (zip)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi  1] (termin składania ofert 27.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2016 [Więcej] (27.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-99/2016 [Więcej] (15.03.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie]  [SIWZ (zip)] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)(termin składania ofert 27.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2017 [Więcej] (27.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-3/2017 [Więcej(21.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr 240/4/2016 na „Dostarczenie danych o preferencjach dorosłych Polaków odnośnie charakterystyk odwiedzanych lasów w drodze realizacji badania sondażowego”  [Spis załączników do ogłoszenia] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ-nieaktualny] [Design] [Wizualizacja -brzoza] [Wizualizacja – buk] [Wizualizacja – dąb] [Wizualizacja – martwe drzewo] [Wizualizacja – pienki] [Wizualizacja – sosna] [Wizualizacja – świerk] [Formularze -wersja edytowalna] [Ogłoszenie] OPZ – aktualny od dn. 21.02.2017] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 23.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/4/2016 [Więcej] (23.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 240/4/2016 [Więcej] (13.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ (zip)] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ (zip)] (termin składania ofert 22.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2017 [Więcej(23.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-1/2017  [Więcej] (13.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2017 na „Usługę prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek dla DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz obiektów świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates”, na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze – wersja edytowalna (zip)] (termin składania ofert 21.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2017 [Więcej]       (21.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-7/2017 [Więcej]   (28.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ (zip)] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ (zip)] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 21.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2017                                  [Więcej(21.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-2/2017    [Więcej] (08.03.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-2/2017 cz. II [Więcej] (08.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-17/2017 na „Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium)” Spis dokumentów ogłoszenia [Spis załączników do ogłoszenia] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularze – edytowalne  (zip)] [Ogłoszenie] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 20.02.2017 r.)

 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-17/2017 [Więcej] (21.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-1/2017 na „Wyposażenie w meble Biblioteki Instytutu Historycznego UW w gmachu Pomuzealnym w związku z jej przebudową i modernizacją”[Ogłoszenie] [SIWZ]  [Formularze edytowalne] [Dokumentacja (zip)] [OPZ] [Formularz cenowy (xlsx)] [Wzór umowy] [SIWZ – zmiana z dn. 09.02.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 14.02.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 17.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-1/2017 [Więcej] (17.02.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-1/2017  [Więcej] (07.04.2017 r.)

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nr DZP-361-2/2017, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [ogłoszenie dostępne również na stronie BIP UW] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 16.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-2/2017 [Więcej] (16.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-2/2017 [Więcej] (21.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-91/2016 na „Remont dachu w Domu Studenta przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Formularze w wersji edytowalnej (zip)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert  16.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-91/2016 [Więcej] (16.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-91/2016 [Więcej] (14.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2016 na „Usługę sprzątania pomieszczeń w budynku Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [JEDZ III- usunięty] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi] [Wzór umowy (obowiązujący od dn. 20.01.2017 r.)] [OPZ (obowiązujący od dn. 20.01.2017 r.)] [Pismo – zmiana SIWZ] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 30.01.2017r.] [SIWZ aktualny od dn. 30.01.2017 r. (zip)] (termin składania ofert 15.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2016 [Więcej] (15.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-97/2016 [Więcej] (04.04.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2016 na „Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów” [Ogłoszenie] [DZP.88.2016_Plik Nr 1-SIWZ] [OPZ] [OZP – załączniki (zip)] [Formularze – wersja edytowalna] [JEDZ (xml)] [JEDZ III (xml) – usunięty] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_3] [Pytania i odpowiedzi_2] [Formularze (wersja od 13.01.2017r.) (zip)] [Pytania i odpowiedzi 4] [Pytania i odpowiedzi 5] [Pytania i odpowiedzi 6] [Pytania i odpowiedzi 7]  [Pytania i odpowiedzi 8] [Pytania i odpowiedzi 9]  [Ogłoszenie – zmiana z dn. 27.01.2017 r. (nieopublikowana)] [Ogłoszenie – zmiana] [SIWZ z dn. 27.01.2017 r. – usunięty] [Wzór umowy z dn. 27.01.2017 r.] [SIWZ – aktualny – 27.01.2017r.] [Aktualne formularze (wersja od 30.01.2017 r.)] (termin składania ofert 13.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2016 [Więcej] (13.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-88/2016 [Więcej] (15.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2016 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi_1]  [Zmiana Ogłoszenia] [Zmiana SIWZ] [Pytania i odpowiedzi_2] [Zmiana SIWZ dla cz. XXXI] (termin składania ofert 10.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2016 [Więcej] (13.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-04/2016 [Więcej] (16.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2017 na „Zakup samochodu typu kombi do przewozu osób i ładunków” [Spis załączników do ogłoszenia] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularze – wersja edytowalna (zip)] [Ogłoszenie] [Pytania i odpowiedzi-zestaw_1] [Pytania i odpowiedzi-zestaw 2] [OPZ z dn. 27.01.2017 r.] [Formularze – wersja edytowalna (z dn. 27.01.2017 .)] (termin składania ofert 01.02.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2017 [Więcej] (01.02.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-9/2017 [Więcej] (07.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-8/2017 na „Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium)” [Spis załączników do ogłoszenia] [SIWZ]  [Wzór umowy] [OPZ] [Formularze w wersji edytowalnej] [Ogłoszenie] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Formularze w wersji edytowalnej (z dn. 27.01.2017r.)]  [OPZ (z dn. 27.01.2017r.)] (termin składania ofert 31.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-8/2017 [Więcej] (31.01.2017 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-8/2017 [Więcej] (03.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatu do badania oddziaływania między makrocząsteczkami z wykorzystaniem interferometrii warstwowej dla Centrum Nowych Technologii UW” [JEDZ] [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 30.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2016 [Więcej] (30.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-25/2016 [Więcej] (02.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-84/2016 na: „Remont węzła cieplnego w Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja(zip)] [Pytania i odpowiedzi_1] [Zmiana ogłoszenia (29.12.2016 r.)] [Ogłoszenie (zmiana z dn. 04.01.2017r)] [SIWZ – zmiana] [Pytania i odpowiedzi_2] [STWiOR] [Wzór umowy (obowiązujący od dn. 13.01.2017 r.)] [Pytania i odpowiedzi_3] [Formularz oferty (obowiązujący od dn. 13.01.2017r.)] [SIWZ -zmiana z dn. 13.01.2017r.)][Zmiana ogłoszenia] [Pytania i odpowiedzi 4] [Przedmiar – branża sanitarna- AKTUALNY -20.01.2017r.] [Pytania i odpowiedzi 5] [SIWZ – zmiana z dn. 20.01.2017 r.] [Wzór umowy (obowiązujący od dn. 20.01.2017r.] [Zmiana ogłoszenia] [Zmiana SIWZ z dn. 24.01.2017 r.] (termin składania ofert 27.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-84/2016 [Więcej] (27.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-84/2016 [Więcej] (01.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego cz.15″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (zip)] [Wzór umowy+załączniki] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 24.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2016 [Więcej] (24.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DZP-361-90/2016 [Więcej] (13.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2016 na: Zakup samochodu typu kombi do przewozu osób i ładunków” [Spis załączników do ogłoszenia] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze (doc)] [OPZ] [Ogłoszenie] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 18.01.2017 r.)

 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-94/2016 [Więcej] (19.01.2017 r)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2016 na „Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium)”  [Spis załączników do ogłoszenia] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularze (doc)] [Ogłoszenie] [Pytania i odpowiedzi 1] (termin składania ofert 17.01.2017 r.)

 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-93/2016 [Więcej] (18.01.2017 r)

Dotyczy ogłoszenia ex ante dot. zakupu z wolnej ręki nr WF-37-39/16 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (13.01.2017 r.)

 • Dotyczy udzielenia zamówienia w postępowaniu z wolnej ręki nr WF-37-39/16 [Więcej] (09.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2016 na „Zakup samochodu osobowego klasy średniej wyższej” [Spis załączników do ogłoszenia] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularze (doc)]  [Ogłoszenie] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 12.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2016 [Więcej] (12.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-98/2016 [Więcej] (17.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-80/2016 na „Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ xml] [JEDZ-III xml] [Wzór umowy] [OPZ] [SIWZ zmiana z dn. 13.12.2016 r.] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi 2,3] (termin składania ofert 12.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-80/2016 [Więcej(12.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-80/2016 [Więcej] (06.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-22/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie zmiana (05.01.2017 r.)] [SIWZ zmiana] [Ogłoszenie – zmiana] (termin składania ofert 11.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-22/2016 [Więcej] (11.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-22/2016 [Więcej] (30.01.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-22/2016 [Więcej] (27.02.2017 r)

Dotyczy procedury otwartej nr DZP-361-95/2016 na: „Ochrona Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 tzw. „Biała Willa”, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 55″ [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [ogłoszenie dostępne na stronie BIP] UW (termin składania ofert 11.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-95/2016 [Więcej] (13.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DZP-361-95/2016 [Więcej] (10.02.2017 r.)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-95/2016 [Więcej]                     (17.03.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2016 na: „Prace remontowe w Domu Studenta nr 5 UW ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa (zabezpieczenie gzymsów, wymiana rynien, remont sali telewizyjnej, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń na drzwi ppoż. EI-30 z bulajem (6 szt.), remont schodów wewnętrznych wejścia głównego oraz naprawa stopni na klatkach schodowych)” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja (zip)] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 09.01.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2016 [Więcej] (09.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-87/2016 [Więcej] (31.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2016 na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w roku 2017 dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ- załącznik nr 1] [Formularz cenowy – załącznik nr 5 (edytowalny)] (termin składania ofert 28.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2016 [Więcej] (28.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-96/2016 [Więcej] (16.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-23/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Ogłoszenie] [JEDZ (xml)] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 28.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-23/2016 [Więcej] (28.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-23/2016 [Więcej] (13.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [JEDZ (xml)] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi nr 1] [Pytania i odpowiedzi nr 2] [Pytania i odpowiedzi_3] (termin składania ofert 27.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2016 [Więcej] (27.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-20/2016 [Więcej] (12.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2016 na „Obsługę techniczną instalacji znajdujących się w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [JEDZ (xml)] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja – załącznik nr 1 (zip)] [Pytania i odpowiedzi_1] [JEDZ aktualny (07.12.2016r.)] [JEDZ-III (07.12.2016 r.)] [Pytania i odpowiedzi_2] [Instrukcje obsługi urządzeń] [Wzór umowy – nowy (08.12.2016r.)] [Pytania i odpowiedzi_3] [Pytania i odpowiedzi_4] (termin składania ofert 21.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2016 [Więcej] (21.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-68/2016 [Więcej] (07.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/3/2016 na „Dostawę sprzętu komputerowego  dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”[Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ]  [Instrukcja] [JEDZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do wzoru umowy] [Załącznik nr 4 do wzoru umowy] [Załącznik nr 5 do wzoru umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 19.12.2016 r.)


 

2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego cz.14″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xlm)] [Wzór umowy cz. 1-15] [Wzór umowy cz. 16]  [Załączniki do umowy (zip-237 KB)] (termin składania ofert 14.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2016 [Więcej(15.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-83/2016 cz. 3, 4, 7 i 9  [Więcej] (09.01.2017 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-83/2016 cz. 1,2,5,6,8,10-16 [Więcej] (09.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-86/2016 na „Ochronę Fizyczną Osób i Mienia na terenie budynku Uniwersytetu Warszawskiego położonego w Warszawie przy ul. Tynieckiej 15/17″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ] (termin składania ofert 13.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-86/2016 [Więcej] (13.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-86/2016 [Więcej] (22.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2016 na „Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 08.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2016 [Więcej] (08.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-92/2016 [Więcej] (15.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3″ [Ogłoszenie] [JEDZ] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 07.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2016 [Więcej(07.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-18/2016 cz. 2 i cz. 3 [Więcej] (28.12.2016 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-18/2016 cz. 1 i cz. 4 [Więcej] (28.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-22/16 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ z załącznikami] [Dokumenty w wersji edytowalnej(termin składania ofert 01.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-22/16 [Więcej(01.12.2016 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-22/16 cz. 6, 7 oraz 19 [Więcej] (14.12.2016 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-22/16 cz. 9 [Więcej] (21.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-22/16 cz. 3 i cz. 8 [Więcej] (27.12.2016 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-22/16 cz. 5 [Więcej] (29.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-22/16 cz. 10  [Więcej] (04.01.2017 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-22/16 cz. 10 [Więcej] (04.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-22/16 cz. 18  [Więcej] (05.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-22/16 cz. 1 i cz. 2 [Więcej] (09.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-22/16 cz. 10  [Więcej] (09.01.2017 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-22/16 cz. 11 [Więcej] (23.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-22/16 [Więcej] (07.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-35/16 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [SIWZ z załącznikami (wersja edytowalna)] [Pytania i odpowiedzi (zmiana SIWZ)] [Zmiana ogłoszenia z dn. 22.11.2016r.] [Aktualne dokumenty cz. 7,8,9 (zip)] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 24.11.2016 r.] (termin składania ofert 01.12.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-35/16 [Protokół z otwarcia z dn. 01.12.2016r.] [Protokół z otwarcia – korekta z dn. 02.12.2016 r.] (02.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 17 [Więcej] (09.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 3 [Więcej] (09.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 1 [Więcej] (12.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 8 [Więcej] (12.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 15 [Więcej] (12.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 4 [Więcej] (14.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 13 i cz. 14 [Więcej] (14.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 18 [Więcej] (16.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 2 [Więcej] (21.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 6  [Więcej] (09.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 10 i cz. 11  [Więcej] (09.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 5 [Więcej] (16.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 9 [Więcej] (20.01.2017 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-35/16 cz. 12, 16, 19, 20 [Więcej] (23.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 cz. 7 [Więcej] (24.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-35/16 [Więcej] (17.02.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2016 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Instrukcja (zał. nr II do SIWZ)] [JEDZ (xml)] [JEDZ (doc)] [OPZ]  [Wzór umowy] [Zestaw pytań_1 (21.10.2016 r.)] [Zestaw pytań _2 (04.11.2016 r.)] [Zestaw pytań_3 (14.11.2016 r.)] [Formularz oferty (zmiana z dn. 21.11.2016r.)] [Zmiana do SIWZ (z dn. 21.11.2016r.)] [Ogłoszenie o zmianie (23.11.2016r.)] (termin składania ofert 29.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2016 [Więcej] (29.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-78/2016 [Więcej] (05.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2016  na „Dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie -zmiana z dn. 15.11.2016r.] [Pytania i odpowiedzi_1] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 21.11.2016 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 22.11.2016] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 23.11.2016r.] [Pytania i odpowiedzi_3] [SIWZ – zmiana z dn. 25.11.2016 r.] (termin składania ofert 28.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2016 [Więcej] (28.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-85/2016  [Więcej(14.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2016  na „Dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie -zmiana z dn. 15.11.2016r.] [Pytania i odpowiedzi_1] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 21.11.2016 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 22.11.2016] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 23.11.2016r.] [Pytania i odpowiedzi_3] [SIWZ – zmiana z dn. 25.11.2016 r.] (termin składania ofert 28.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2016 [Więcej] (28.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-362-17/2016 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji  dla Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii UW” (termin składania ofert upływa 21.12.2016 r.) [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 23.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-362-17/2016 [Więcej] (24.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-17/2016 [Więcej] (01.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-37/2016 na „Świadczenie usług gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (termin składania ofert 23.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-37/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (23.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-37/2016 cz. 1 [Więcej] (25.11.2016 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-37/2016 cz. 2 [Więcej] (01.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-37/2016 cz. 3 [Więcej] (08.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2016  na „Świadczenie usług polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym na wykonywaniu lekarskich badań profilaktycznych, jak też wykonywanie badań stwierdzających istnienie lub brak możliwości zakażenia prątkami gruźlicy, a także przeprowadzenie szczepień okresowych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na stanowiskach, na których występują narażenia w związku z wykonywaną pracą, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze (wersja edytowalna)]  [Ogłoszenie – zmiana z dn. 18.11.2016] [SIWZ – zmiana z dn. 18.11.2016r.] [Wzór umowy – zmiana z dn. 18.11.2016 r.] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 23.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (23.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-60/2016 [Więcej] (08.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2016 na „Obsługę techniczna oraz konserwację systemów gaszenia gazem w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [Spis treści] [Plik nr 1-SIWZ] [Plik nr 2-Wzór umowy] [Plik nr 3-OPZ] [Formularze (wersja edytowalna)] (termin składania ofert 21.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (22.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-77/2016 [Więcej] (13.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2016 na „Remont letni w Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Formularze (wersja edytowalna)] (termin składania ofert 21.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (21.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-73/2016 [Więcej] (08.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie stanowiska do badań elektrochemicznych, składające się z dwóch potencjostatów wraz z wyposażeniem dla  Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [OPZ] [Wzór umowy] [Zestaw pytań_1] (termin składania ofert 21.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (21.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-16/2016 [Więcej] (02.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [OPZ] [SIWZ zmiana (z dn. 17.10.2016r.)] [Odpowiedzi na pytania_1] [Odpowiedzi na pytania_2] (termin składania ofert 21.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (21.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-15/2016 [Więcej] (01.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2016 na: „Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] Pytania i odpowiedzi (z dn. 16.11.2016 r.) (termin składania ofert 18.11.2016 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [Instrukcja] [JEDZ (doc)] [JEDZ (txt)] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do wzoru umowy] [Załącznik nr 4 do wzoru umowy] [Załącznik nr 5 do wzoru umowy] (termin składania ofert 15.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (17.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-72/2016 cz. 13 [Więcej] (28.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-72/2016 cz. 1-8 oraz cz. 15-17 [Więcej] (05.12.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-72/2016 cz. 11 i cz. 12 [Więcej] (05.12.2016 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-72/2016 cz. 9, 10 i 14 [ Więcej] (28.11.2016r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-86/2016 na „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń instalacji budynkowych znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii UW CENT I w Warszawie przy ul. Banacha 2C” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz oferty (wersja edytowalna)]  [Załączniki do SIWZ (zip 99 KB)] (termin składania ofert 14.11.2016 r.)

 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-86/2016 na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń instalacji budynkowych znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii UW CENT I w Warszawie przy ul. Banacha 2C” [Więcej] (14.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2016 na „Wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz oferty] [Wzór umowy] [Zmiana ogłoszenia (z dn. 04.11.2016 r.)] [Rzuty] (termin składania ofert 10.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (10.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-70/2016 [Więcej] (05.12.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT -361-19/2016 „Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 oraz stacji cBot  firmy Illumina” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 09.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT -361-19/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (10.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT- 361-19/2016 [Więcej] (14.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie czterokanałowego analizatora FFT pracującego w pełni autonomicznie z przemiataniem logarytmicznym, modułem wyjściowym sygnału oraz funkcją „Tracking analysis” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz oferty (edytowalny)] [Formularze (edytowalne)]  [Załącznik nr 4 do wzoru umowy] [Załącznik nr 3 do wzoru umowy] [Załącznik nr 5 do wzoru umowy] (termin składania ofert 08.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (08.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-81/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie czterokanałowego analizatora FFT pracującego w pełni autonomicznie z przemiataniem logarytmicznym, modułem wyjściowym sygnału oraz funkcją „Tracking analysis”.” [Więcej] (15.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sytemu regulacji i sterowania procesami w oparciu o standard microTCA.4”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] (termin składania ofert 08.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (08.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-82/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sytemu regulacji i sterowania procesami w oparciu o standard microTCA.4” [Więcej] (15.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-65/2016 na „Wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. remont 7 łazienek w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja (zip)] [Formularz oferty (edytowalny)] [Formularze (edytowalne)] (termin składania ofert 07.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-65/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (07.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-65/2016 na „Wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. remont 7 łazienek w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej] (23.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego cz.12″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (doc)] [JEDZ (xml)] [Instrukcja] [OPZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do wzoru umowy] [Załącznik nr 4 do wzoru umowy] [Załącznik nr 5 do wzoru umowy(termin składania ofert 07.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (07.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-71/2016  na ,,Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW” [Więcej] (28.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/16 „Dostawę dwóch wysokoczułych kamer CCD do układu pomiarowego do spektroskopii magneto-optycznej”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załączniki w wersji edytowalnej] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 03.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/16  [Zbiorcze zestawienie ofert(03.11.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-31/16 na „Dostawę dwóch wysokoczułych kamer CCD do układu pomiarowego do spektroskopii magneto-optycznej”  [Więcej] (14.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-61/2016 na „Ochronę Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 tzw. „Biała Willa”, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 55” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ] [aktual.JEDZ] [JEDZ -III_xml (05.10.2016r.)] [SIWZ zmiana (05.10.2016r.)] [Wzór umowy – zmiana (05.10.2016r.)] [Ogłoszenie – zmiana (07.10.2016 r.)] [Wzór umowy – zmiana (12.10.2016r.)] [Formularze w wersji edytowalnej (12.10.2016r.)] [Protokół postępowania] [Pytania i odpowiedzi (12.10.2016r.)] (termin składania ofert 02.11.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-61/2016 [Zbiorcze zestawienie ofert] (02.11.2016 r.)
 • Dotyczy  unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-61/2016 [Więcej] (23.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-76/2016 na „Usługa mycia okien w Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich –Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [Wzór umowy]  [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Zmiana SIWZ (19.10.2016 r.)] (termin składania ofert 25.10.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-76/2016 [Zestawienie po otwarciu ofert] (26.10.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-76/2016 na „Usługę mycia okien w Pałacu Czetwertyńskich- Uruskich –Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (04.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu serwerowego dla Centrum Nowych Technologii UW oraz bezprzewodowych punktów dostępowych w celu rozbudowy sieci bezprzewodowej w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [Wzór umowy] [SIWZ] [OPZ]  [SIWZ zmiana (05.10.2016r.)] [Ogłoszenie zmiana (05.10.2016r.)] ( termin składania ofert 25.10.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2016  [Zestawienie po otwarciu ofert] (25.10.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT- 361-14/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu serwerowego dla Centrum Nowych Technologii UW oraz bezprzewodowych punktów dostępowych w celu rozbudowy sieci bezprzewodowej w Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (08.11.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [SIWZ zmiana (04.10.2016r.)] [Zmiana ogłoszenia (04.10.2016r.)] (termin składania ofert 18.10.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2016  [Zestawienie po otwarciu ofert] (18.10.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-13/2016 „Nazwa postępowania: sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej(28.10.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75/2016 na „Dostawę artykułów papierniczych dla jednostek  Uniwersytetu Warszawskiego”[Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 18.10.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr nr DZP-361-75/2016  [Informacja z otwarcia ofert] (18.10.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-75/2016 na „Dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (24.10.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2016 na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń instalacji budynkowych znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii UW CENT I w Warszawie przy ul. Banacha 2C” [Ogłoszenie] [Formularz oferty (wersja edytowalna)] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ (zip-97,9 KB)] [Wzór umowy] [SIWZ zmiana (11.10.2016r.)] (termin składania ofert  18.10.2016 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-64/2016 [Więcej] (21.10.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2016 na „Usługę opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Spis załączników] [Warunki opieki serwisowej] [Wykaz osób] [Zmiana ogłoszenia z dn. 20.09.2016r.] [SIWZ  zmiana z dn. 20.09.2016r.] [Zmiana ogłoszenia z dn. 22.09.2016r.] [Pytania i odpowiedzi] [SIWZ zmiana z dn.23.09.2016r.] [Zmiana ogłoszenia z dn. 23.09.2016r.]  [Formularz oferty – zmiana z dn. 23.09.2016r] [Zmiana SIWZ z dn. 29.09.2016r.] [Formularz oferty zmiana z dn. 29.09.2016r.] [Zmiana ogłoszenia z dn. 29.09.2016r.] (termin składania ofert 04.10.2016 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2016  [Zestawienie po otwarciu ofert] (05.10.2016r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-67/2016 na „Usługę opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania” [Więcej] (19.10.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2016 na „Remont letni Domu Studenta nr 2 przy ul.Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Przedmiary] [Specyfikacja] [Wzór umowy, załączniki] [Zmiana SIWZ z dn. 09.09.2016 r.] [Rysunki] [Zmiana ogłoszenia z dn. 15.09.2016r.] [SIWZ zmiana z dn. 15.09.2016r.] [Formularz nr 1 – zmiana] [Zmiana ogloszenia z dn. 20.09.2016r] [SIWZ zmiana z dn. 20.09.2016r] [Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy pzp] (termin składania ofert 23.09.2016r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-62/2016 na „Remont letni Domu Studenta nr 2 przy ul.Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie” [Więcej] (12.10.2016 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2016 na „Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [JEDZ wersja xml] [JEDZ] [Wzór umowy] [Zmiana terminu (z dn. 25.08.2016r.)] [Zmiana ogłoszenia (z dn. 30.08.2016 r.)] [Zmiana terminu (z dn. 05.09.2016 r.)] [Zmiana ogłoszenia (z dn. 13.09.2016r.)] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 22.09.2016r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-48/2016 na „Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Wydziału Historycznego i Instytutu Historycznego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie” [Więcej] (27.10.2016 r.)


Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-53/2016 na „Prenumeratę naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2017.” Więcej (16.09.2016r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-53/2016 na „Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2017” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie zmiana terminu (z dn. 01.09.2016r)] [SIWZ] [Załączniki 1-5 do SIWZ] [JEDZ (wersja xml)] [JEDZ] [Instrukcja] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi – zestaw 1] [Pytania i odpowiedzi – zestaw nr 2] [Pytania i odpowiedzi – zestaw nr 3 (zmiana terminu)] [Pytania i odpowiedzi_zestaw_4] (termin składania ofert 12.09.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-40/2016 na:„Obsługę techniczną oraz konserwację i serwis systemów, urządzeń instalacji sanitarnych i automatyki znajdujących się w budynkach kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  ( kompleks BUW) położonych przy ul. Dobrej 56/66 ( Biblioteka UW wraz z instalacjami ogrodu ) ul. Dobrej 68/70 ( budynek administracyjny –SAT)  oraz  ul. Dobrej 72 ( budynek dydaktyczny – Biała Willa)” [Więcej] (23.09.2016r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-40/2016 na „Obsługę techniczną oraz konserwację i serwis systemów, urządzeń instalacji sanitarnych i automatyki znajdujących się w budynkach kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  ( kompleks BUW) położonych przy ul. Dobrej 56/66 ( Biblioteka UW wraz z instalacjami ogrodu ) ul. Dobrej 68/70 ( budynek administracyjny –SAT)  oraz  ul. Dobrej 72 ( budynek dydaktyczny – Biała Willa )”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr II do SIWZ] [JEDZ (wersja xml)] [OPZ] [Wykaz systemów i urządzeń] [Wykaz urządzeń na gwarancji] [Wzór umowy] [Zakres konserwacji (zip-91,5 KB)][Odpowiedzi na zapytanie dzp.361.40.2016_ 04.08.16][Odpowiedzi na zapytanie_2 z dn. 05.08.16] [Odpowiedzi na zapytanie _3 z dn. 19.08.2016 r.] [Odpowiedzi na zapytanie_4 z dn. 25.08.2016r.] (termin składania ofert 05.09.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-56/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (07.10.2016r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-56/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [JEDZ (pdf)] [JEDZ (zip-format XML)] [Wzór umowy cz.1-23 i 25] [Wzór umowy cz. 24] [Wzór umowy zał. 3 cz. 24] [Wzór umowy zał 3 cz. 1-23 i 25] [Wzór umowy zał 3 cz. 24] [Wzór umowy zał nr 5 cz. 1-23 i 25] [Wzór umowy zał 5 cz.24] [Wzór umowy zał 6 cz. 1-23 i 25] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 30.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/16 cz. 3 na „Dostawę wyposażenia meblowego dla Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (29.09.2016r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/16 cz. 1 na „Dostawę wyposażenia meblowego dla Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (29.09.2016r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/16 cz. 2 na „Dostawę wyposażenia meblowego dla wydziału Fizyki UW” [Więcej] (13.09.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/16 na „Dostawę wyposażenia meblowego dla Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Ogłoszenie powiązane (z dn. 20.07.2016r.)] [Ogłoszenie powiązane (z dn. 28.07.2016 r.)] [SIWZ zmiana (z dn. 20.07.2016 r.)] [SIWZ zmiana (z dn. 28.07.2016 r.)] [Ogłoszenie powiązane z dn. 26.07.16 r.]  [Pismo z dn. 26.07.16 r.] [Pytania i odpowiedzi_1][WF_37_01_16Ogłoszenie powiązane 01_08_2016] [WF_37_01_16zmiana terminu 01_08_2016] [Pytania i odpowiedzi z dn. 17.08.2016 r.] [Zmiana ogłoszenia z dn. 17.08.2016 r.] [SIWZ zmiana (z dn. 23.08.2016 r.)] [Ogłoszenie zmiana (z dn 23.08.2016r.)] (termin składania ofert  29.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-12/16 na „ Dostawę, montaż i podłączenie do instalacji dygestoriów oraz uzupełnienie wyposażenia Pracowni biofizyki, chemii i biologii molekularnej w meble biurowe i siedziska rekreacyjne ” Więcej (14.09.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/16 na „Dostawa podłoży do MBE” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie powiązane] [SIWZ] [SIWZ zmiana z dn. 29.07.2016 r.] [Pytania i odpowiedzi] [Ogłoszenie powiązane z dn. 16.08.16r. ] [Ogłoszenie powiązane z dn. 22.08.2016 r.] [SIWZ zmiana z dn. 22.08.2016r.] [Pytania i odpowiedzi (SIWZ zmiana z dn. 23.08.2016r.)] (termin składania ofert 26.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/2/2016 na „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 2][240-2-2016_pytania i odpowiedzi_05.08.2016] (termin składania ofert 25.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-27/16 cz. 2 na „Dostawę sprzętu optycznego i akcesoriów optycznych” [Więcej] (12.10.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-27/16 cz. 2 na „Dostawę systemu do oczyszczania białek i chromatografu cieczowego wraz z montażem” [Więcej] (10.10.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-27/16 cz. 3 na „Dostawę sprzętu optycznego i akcesoriów optycznych” [Więcej] (20.09.2016r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-27/16 cz. 1 na „Dostawę sprzętu optycznego i akcesoriów optycznych” [Więcej] (20.09.2016r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-28/16 na „ Dostawa lasera femtosekundowego” Więcej  (08.09.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  WF-37-28/16 na „Dostawę lasera femtosekundowego”  [Ogłoszenie] [JEDZ] [SIWZ][WF_37_28_16_zmiana ogłoszenia lasery 03_08_2016][ WF_37_28_16_zmiana SIWZ i JEDZ] [SIWZ zmiana z dn. 17.08.2016 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 17.08.2016 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 19.08.2016r.] (termin składania ofert 23.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-26/16 na „Dostawa systemu do oczyszczania białek i chromatografu cieczowego wraz z montażem” Więcej (08.09.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/16 na „Dostawę systemu do oczyszczania białek i chromatografu cieczowego wraz z montażem” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Zmiana ogłoszenia z dn. 29.06.2016r.] [SIWZ zmiana z dn. 21.07.2016r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 21.07.2016r.][WF_37_26_16_ zmiana treści_ogloszenia][ WF_37_26_16_ zmiana treści_SIWZ i JEDZ] [SIWZ zmiana z dn. 17.08.2016 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 17.08.2016 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 19.08.2016 r.] (termin składania ofert 23.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-30/16 na „Dostawę autosamplera oraz spinerów do aparatury NMR Bruker 500 MUz” Więcej (01.09.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/16 na „Dostawę autosamplera oraz spinerów do aparatury NMR Bruker 500 MUz” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 10.08.16 r.] [SIWZ] [SIWZ załączniki (zip-95,9 KB)] [SIWZ – zmiana z dn. 10.08.2016 r.] (termin składania ofert  16.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-37/2016 na „Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego” Informacja o wyborze dla cz. 1 Informacja o wyborze dla cz. 2 (05.09.2016r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-37/2016 na „Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie – zmiana] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 10.08.2016 r.] [spis treści] [Plik Nr 1-SIWZ] [Plik Nr 2-Załącznik Nr 3 do SIWZ] [Plik nr 3 JEDZ] [Aktualny -JEDZ] [Plik Nr 4-wzór umowy-część I] [Plik Nr 5-wzór umowy-część II] [Plik Nr 6-OPZ-część I] [Plik nr 17 -OPZ-część II] [Formularze-1-8-wersja edytowalna] [Zestaw I] [Pytanie nr 5 Zestaw I] [Pytanie nr 6 Zestaw I] [Zestaw II]  [Zestaw III] [Pytanie nr 1 Zestaw III (zip-12,7)] [Zestaw IV] [Pytanie nr 28 Zestaw IV] [Zestaw V] [Zestaw VI] [Zestaw VII] [Zestaw VIII] [Formularz cenowy-aktualny-Zestaw VIII (zip-168 KB)] [OPZ-aktualny-Zestaw VIII (zip-891 KB)] Wzór umowy-aktualny-Zestaw VIII (zip-474KB)] [Zestaw IX] [Wykaz szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – wersja edytowalna] [Wykaz szkód UW – wersja edytowalna] [Zestaw X] [Zestaw X – wersja edytowalna] (termin składania ofert 16.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-46/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego.” Więcej (30.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-46/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego.” [Ogłoszenie] [Zmiana ogłoszenia] [Pismo-zmiana terminu] [SIWZ] [SIWZ – załączniki] [JEDZ] [Wzór umowy] [Wzór umowy – załączniki(termin składania ofert 12.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-59/2016 na: „Przebudowę i modernizację pomieszczeń Biblioteki Instytutu Historycznego UW w Gmachu Pomuzealnym”. Więcej (16.09.2016r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2016 na „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Biblioteki Instytutu Historycznego UW w Gmachu Pomuzealnym” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Pozwolenie na budowę] [Projekt budowlany] [Projekt wykonawczy] [Przedmiar robót]  [Zmiany do projektu wyk.][Odpowiedzi na zapytania dzp.361.59.2016 03.08.2016] [Odpowiedzi na zapytania z dn. 08.08.2016] (termin składania ofert 11.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-55/2016 na „Remont elewacji  i ocieplenie ścian budynku IPSiR przy ul.Podchorążych 20 w Warszawie” Więcej (24.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2016 na „Remont elewacji  i ocieplenie ścian budynku IPSiR przy ul.Podchorążych 20 w Warszawie” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie-zmiana z dn. 28.07.16 r.] [SIWZ] [SIWZ zmiana z dn. 28.07.216r.] [OPZ] [Wzór umowy] [Wzór umowy – zmieniony] [Załącznik nr 7 do wzoru umowy] [Specyfikacja] [Pozwolenie na budowę] [Projekt budowlany i wykonawczy] [Przedmiar] [Formularz oferty -wersja edytowalna][Odpowiedzi na pytania dzp.361.55.2016 03.08.2016 ](termin składania ofert 11.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-27/2016 na „Obsługę techniczną instalacji znajdujących się w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 – dokumentacja (zip-40 MB)]  [Załącznik nr 2 – SIWZ] [JEDZ aktualny] [Wzór umowy – nowy-z dn. 29.07.2016r.] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 11.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-50/2016 na „Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat” Więcej (29.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-50/2016 na „Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [OPZ cz.1] [OPZ cz. 2 ] [SIWZ] [Wzór umowy][50_2016_OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ][50_2016-zmiana tresci SIWZ.01.08.2016] [Pytania i odpowiedzi_1] (UWAGA zmiana –  terminu składania ofert 11.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-44/2016 „Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (17.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2016 na „Sukcesywną dostawę sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zmiana SIWZ nr 1] [Opis przedmiotu zamówienia] [Wzór umowy] [JEDZ] [Formularz nr 5 – Formularz cenowy] [Formularze_1 -8 (wersja edytowalna)] [Formularz nr 5 – Formularz cenowy (wersja edytowalna) ] [Formularz JEDZ (wersja edytowalna)] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi 2] (termin składania ofert 10.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-58/2016 na „Roboty remontowe w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99″ Więcej (11.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2016 na „Roboty remontowe w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy (wersja edytowalna)] (termin składania ofert 05.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-08/16 na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia na Wydziale Fizyki UW” [Więcej] (20.09.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-08/16 na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [SIWZ] [Ogłoszenie] [Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ] [Załączniki] [Zmiana SIWZ (z dn 29.06.16 r.)] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie-zmiana z dn. 15.07.2016] [Zmiana SIWZ (z dn 15.07.2016 r.)] [Wizja lokalna] [Ogłoszenie zmiana z dn. 19.07.2016 r.] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 05.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-45/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (06.09.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [JEDZ] [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do umowy] [Załącznik nr 5 do umowy] [Załącznik nr 6 do umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Pytania i odpowiedzi_3] (termin składania ofert 04.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-43/2016 na „Wykonanie prac rozbiórkowych budynku dydaktycznego przy ul. Browarnej 8/10 w Warszawie związanych z realizacją inwestycji p.n. ,,Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologie i  lingwistyka): II etap’’ w ramach programu wieloletniego p.n. ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025″’” Więcej (25.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2016 na „Wykonanie prac rozbiórkowych budynku dydaktycznego przy ul. Browarnej 8/10 w Warszawie związanych z realizacją inwestycji p.n. ,,Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologie i  lingwistyka): II etap’’ w ramach programu wieloletniego p.n. ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025’’ [Ogłoszenie] [Ogłoszenie – zmiana (z dn. 27.07.2016 r.)] [Ogłoszenie  zmiana (z dn. 28.07.16 r.)] [Pytania i odpowiedzi_1 oraz modyfikacja SIWZ (z dn. 28.07.16 r.)] [SIWZ] [SIWZ zmiana (z dn. 27.07.16r.)] [Wzór umowy] [Dokumentacja cz. 1 (zip 28,5)] [Dokumentacja cz. 2 (zip-10,3 MB)] (termin składania ofert 03.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-36/2016 na „Wykonanie remontu pomieszczeń o nr 202, 202A, 202B, 203 i 213 w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20″ Więcej  (11.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2016 na „Wykonanie remontu pomieszczeń o nr 202, 202A, 202B, 203 i 213 w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (termin składania ofert 03.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-57/2016 na „Wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynków w Stacji Terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie” Więcej (11.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2016 na „Wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynków w Stacji Terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz oferty] [Formularz oferty-wersja edytowalna] [Dokumentacja 1 (zip-22,5MB)] [Dokumentacja 2 (zip-75,1MB)] (termin składania ofert 02.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-52/2016 na „Wykonanie bieżącego remontu pomieszczeń o nr 29, 30, holu i korytarza na II p. wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej na II p. w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.” Więcej (12.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-52/2016 na „Wykonanie bieżącego remontu pomieszczeń o nr 29, 30, holu i korytarza na II p. wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej na II p. w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja (zip -25MB)(termin składania ofert 02.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-49/2016 na „Remont pomieszczeń I, II, III i IV piętra po Liceum Ogólnokształcącym w budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie” Więcej (12.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-49/2016 na „Remont pomieszczeń I, II, III i IV piętra po Liceum Ogólnokształcącym w budynku przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie” [Ogłoszenie] [OPZ] [Projekt bud-wyk] [SIWZ] [Wzór umowy] [Przedmiar (zip-220 KB)] [Specyfikacja techniczna] (termin składania ofert 02.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  WF-37-29/16 na „Dostawę podłoży do MBE” Więcej (17.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-29/16 na „Dostawa podłoży do MBE” [Ogłoszenie] [SIWZ] (termin składania ofert 01.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-42/2016 na: „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 44/50 na działce 13/2 w Warszawie dla potrzeb Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.” Więcej (28.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-42/2016 na „Przebudowę budynku przy ul. Długiej 44/50 na działce 13/2 w Warszawie dla potrzeb Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie]  [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załączniki do umowy, formularz oferty] [Projekt wykonawczy cz. 1 (zip-75,6MB)] [Projekt wykonawczy cz. 2 (zip-46,8MB)] [Projekt wykonawczy cz. 3(zip-63,7MB)] [Projekt wykonawczy cz.4 (zpi-62,5 MB)] [Projekt budowlany cz. 1 (zip-63,1MB)] [Projekt budowlany cz.2 (zip-50,6MB)] [Ekspertyza p.poż (zip-2,93)] [Inwentaryzacja (zip-35,9)] [Uzgodnienie układu pomiarowego] [Zestaw I – do SIWZ] [Załącznik nr 1 do zestawu nr I] [Zestaw II] [Zestaw III] [Zestaw IV](termin składania ofert 27.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WF-37-24/16 na „Dostawę systemu programowalnego USG” Więcej (28.07.2016r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/16 na „Dostawę systemu programowalnego USG” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (termin składania ofert 21.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-34/2016 na „Remont klatki schodowej w budynku Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki” Więcej (03.08.2016)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2016 na „Remont klatki schodowej w budynku Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki”  [Ogłoszenie] [OPZ SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 15.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-35/2016 na „Sprzedaż i dostawę sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (19.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-35/2016 na „Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Pytania i odpowiedzi_3] [Zmiana ogłoszenia] [Zmiana terminu] (terminu składania ofert  12.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-32/2016 cz. 1 i cz. 2 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” Więcej (07.09.2016 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-32/2016 dla cz. 1  i cz. 2 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” Więcej (31.08.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-32/2016 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” Więcej  (11.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2016 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [SIWZ zmiana (z dn. 28.06.2016r.)] [JEDZ] [OPZ] [OPZ wersja edytowalna] [Formularz cenowy-wersja edytowalna] [Formularz oferty] [Wzór umowy dla obu części] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi 2] [Pytania i odpowiedzi_3] [Pytania i odpowiedzi 4] (termin składania ofert 12.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-31/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW” Więcej (25.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-31/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzory umów + załączniki (zip 2042KB) ] [ Odpowiedzi na pyt. 1.] [ Formularze (wersja edytowalna)] [Odpowiedzi na pyt. 2] (termin składania ofert 11.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-12/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 2” Więcej (28.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi _1] (termin składania ofert 11.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-41/2016 na: „Przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego (oficyna budynku D) przy ul. Hożej 74 w Warszawie, działka nr 109 – etap II” Więcej (21.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-41/2016 na „Przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego (oficyna budynku D) przy ul. Hożej 74 w Warszawie, działka nr 109 – etap II” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie-zmiana] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Wzór umowy załącznik nr 7] [Przedmiary i specyfikacje (zip-1,9MB)] [Decyzja Konserwatora] [Pozwolenie na budowę] [Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego (zip-19,7MB)] [Projekt architektoniczno-budowlany (zip-12,4MB)] [Projekt budowlany – zagospodarowanie terenu (zip-16,2MB)] [Projekty wykonawcze (zip-50MB)] [Dokumentacja podwykonawcza etap I cz.1] [Dokumentacja podwykonawcza etap I cz. 2] [Formularze (wersja edytowalna)] [Pytania i odpowiedzi_1] [Zmiana terminu – pismo] (termin składania ofert 11.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-47/2016 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z  2012, poz.1529)” Więcej (13.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2016 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z  2012, poz.1529)” [Ogłoszenie] [Ogłoszenie-zmiana] [Zmiana terminu – pismo] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy]  [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 11.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-38/2016 na: „Wymianę sieci wodociągowej na terenie kampusu centralnego UW przy Krakowskim Przedmieściu w  26/28 w Warszawie” Więcej (12.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-38/2016 na „Wymianę sieci wodociągowej na terenie kampusu centralnego UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie” [SIWZ] [OGŁOSZENIE] [Wzór umowy] [Opis przedmiotu zamówienia] [Przedmiar robót – wymiana sieci] [Przedmiar robór – br. elektr.] [mapa wodociąg etap III mapa kampus centralny] [Inwent. i zabezp. kabli] [Projekt – UW wodociag centralny cz.1 (zip- 25,8 MB)] [Projekt – UW wodociąg centralny cz.2 (zip 13,9 MB)] (termin składania ofert 04.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-03/2016 na: Dostawę serwera obliczeniowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej  (22.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr BG-361-77/2016 na „Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (12.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-77/2016 na „Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie zmiana] [Formularz cenowy (wersja edytowalna)] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 30.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-10/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz z montażem i uruchomieniem dla Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej w Centrum Nowych Technologii UW” Więcej (12.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz z montażem i uruchomieniem dla Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pyt. nr 1] (termin składania ofert 28.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2016 na „Wykonanie remontu pomieszczenia nr 21 oraz bieżącego remontu pomieszczeń o nr 29, 30, holu i korytarza na II p. wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej na II p. w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [Ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja – Załącznik nr 1] [Zmiana SIWZ] (termin składania ofert 28.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-11/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie laptopów do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW” Więcej (05.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie laptopów do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 27.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-21/2016 na:  „Dostawę autosamplera oraz spinerów do aparatury NMR Bruker 500 MHz” [Dokumenty (zip-209)] [Ogłoszenie] [SIWZ] [Ogłoszenie_o_zmianie 1] [Odpowiedzi na pytania] [Ogłoszenie o zmianie 2] [SIWZ zmiana] (termin składania ofert 24.06.2016 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-21/16 na „Dostawę autosamplera oraz spinerów do aparatury NMR Bruker 500 MHz” Więcej (15.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-39/2016 na „Wykonanie przebudowy zespołów sanitarnych na III piętrze w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Karowej 18 w Warszawie” [Więcej(04.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-39/2016 na: „Wykonanie przebudowy zespołów sanitarnych na III piętrze w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Karowej 18 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja (zip-42695 KB)] [Wzór umowy] (termin składania ofert 24.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 240/1/2016 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (29.08.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/1/2016 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 SIWZ] [Wzór umowy] [Odpowiedź na pytanie] [Pytania i odpowiedzi 1] (termin składania ofert 21.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr POUZ-361-103/2016 na „Dostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [SIWZ] (termin składania ofert 20.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-8/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu stereoskopowego w układzie optycznym Galileo do prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym dla Centrum Nowych Technologii UW” Więcej (22.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu stereoskopowego w układzie optycznym Galileo do prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym dla Centrum Nowych Technologii UW” [OPZ] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi 2] (termin składania ofert 20.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-26/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek administracyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego -5” Więcej (20.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-26/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego cz. 5” [Ogłoszenie] [JEDZ] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy z załącznikami (zpi – 259 KB)(termin składania ofert 16.06.2016 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WMIM-371-2/2016 dla cz. 26 oraz cz. 30 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (11.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-2/2016 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] [Wyjaśnienie z dn. 25.07.2016] (11.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2016 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [Formularze (zip)], [Formularze – wersja edytowalna (zip)], [Formularze tabele – wersja edytowalna (zip)], [SIWZ] [Odpowiedzi na pyt. nr 1] [ zmiana terminu ] (termin składania ofert 15.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr BG-361-74/2016 na „Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (22.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr BG-361-74/2016 na „Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (06.07.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-74/2016 na „Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-28/2016 na „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12 miesięcy” Więcej (15.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-28/2016 na: „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12 miesięcy” [Ogłoszenie] [OPZ-cz.1] [OPZ-cz.2] [SIWZ] [Wzór umowy cz. 1] [Wzór umowy cz.2] [Wzór umowy cz. 2 – zmiana] [Pytania i odpowiedzi 1(termin składania ofert  13.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-29/2016 na „Dostawę i instalację urządzeń laboratoryjnych – spektrometru hiperspektralnego oraz ekranów kalibracyjnych dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (16.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2016 na „Dostawę i instalację urządzeń laboratoryjnych – spektrometru hiperspektralnego oraz ekranów kalibracyjnych dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] (termin składania ofert 13.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-30/2016 na: „Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego Bajka Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (20.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2016 na: „Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego Bajka Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz oferty w wersji edytowalnej] [Wzór umowy] [Informacja o zmianie_z dn. 03.06.2016 r.] [Pytania i odpowiedzi 1] (zmiana – termin składania ofert 10.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/16 na „Remont pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Pasteura 7” Więcej (20.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-19/16 na: „Remont pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Pasteura 7″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki (zip- 343 KB)] [Zmiana ogłoszenia z dn. 03.06.2016r.] (termin składania ofert 08.06.2016 r.)

Dotyczy ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-7/2016 cz. II na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Laboratorium Medycyny Doświadczalnej w Centrum Nowych Technologii UW” Więcej (28.07.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-7/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Laboratorium Medycyny Doświadczalnej w Centrum Nowych Technologii UW” Więcej (20.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-362-7/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Laboratorium Medycyny Doświadczalnej w Centrum Nowych Technologii UW” [OPZ], [SIWZ], [JEDZ], [wzór umowy], [ogłoszenie] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 07.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-24/2016 na „Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie o powierzchni 6 526,80 m2  Więcej ( 13.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-24/2016 na: „Usługę sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul.Dobrej 55 w Warszawie o powierzchni 6.526,80 m2 oraz wykonanie prac uzupełniających” [Ogłoszenie] [Dodatkowa informacja – przekazana] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dodatkowa informacja] [Załącznik nr 1 do OPZ] [Pytania i odpowiedzi] [Sprostowanie] [Sprostowanie_1] [Pytania i odpowiedzi_2](termin składania ofert – 30.05.2016 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-18/16 cz. 2 na: „Świadczenie usług gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (20.06.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WF-37-18/16 cz. 1 na „Świadczenie usług gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych na Wydziale Fizyki UW” Więcej (25.05.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/16 na: „Świadczenie usług gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [SIWZ załączniki (zip – 90,3 KB)] [Pytania i odpowiedzi] [SIWZ zmiana z dn. 17.05.2016] [SIWZ zmiana z dn. 18.05.2016r.] (termin składania ofert 19.05.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-17/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (22.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-17/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [Opis przedmiotu zamówienia] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert – 17.05.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-16/2016 na: „Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW-4” Więcej  (25.05.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2016 na:„Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego cz. 4” [Ogłoszenie] [Załącznik nr 1] [SIWZ] [Wzór umowy] [załącznik 3] [załącznik 4] [załącznik 5] [SIWZ – zmiana z dn. 19.04.2016r.] [Zmiana ogłoszenia] (termin składania ofert – 13.05.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-21/2016 na „Likwidację przecieków w BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” Więcej (01.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-21/2016 na: „Likwidacja przecieków w BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz oferty – wersja edytowalna] [Wzór umowy] [OPZ] [TOM I cz. 1] [TOM I cz. 2] [TOM I rys-zip (8,26 MB)] [Przedmiar robót] [STWiOR] (termin składania ofert – 12.05.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr BG-361-70/2016 na: „Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (13.05.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-70/2016 na: „Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Odpowieź na pyt. 1] [Odpowiedź na pyt.2] [Odpowiedż na pyt. 3] (termin składania ofert – 05.05.2016 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-03/16 cz. 2 na „Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Więcej] (19.05.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WF-37-03/16 cz.7 na „Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa” Więcej (19.05.2016 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-03/16 cz.7 na „Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Więcej] (04.05.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WF-37-03/2016 cz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na „Uzupełnienie wyposażenia sieci komputerowej Wydziału Fizyki UW wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Więcej(26.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-20/2016 na: „Prace polegające na myciu okien  oraz powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie oraz budynku „Artes Liberales” położonej przy ul. Dobra 72 w Warszawie” Więcej (18.05.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2016 na: „Prace polegające na myciu okien  oraz powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie oraz budynku „Artes Liberales” położonej przy ul. Dobra 72 w Warszawie” [Formularz cenowy-wersja edytowalna] [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ-wersja edytowalna] [Sprostowanie]  (termin składania ofert – 29.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WF-37-14/16 na: „Dostawę braggowskich filtrów odbiciowych” Więcej  (04.05.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/16 na: „Dostawę braggowskich filtrów odbiciowych” [Pytania i odpowiedzi] [Ogłoszenie] [SIWZ] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 18.04.2016r.] (termin składania ofert – 29.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr WF-37-06/16 na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” Więcej (03.06.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-06/16 na: „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”  [Ogłoszenie-nieaktulane] [SIWZ-nieaktualne] [Ogłoszenie] [SIWZ] [SIWZ zmiana] [Załącznik] [Dokumentacja (zip-356KB)]  [Dokumentacja_2 (zip-95,6KB] [SIWZ zmina_2] [SIWZ zmiana_3] [Dokumentacja_3 (zip-138KB)] [Ogłoszenie – zmiana] (zmiana – termin składania ofert – 26.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361–22/2016 na: „Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego Bajka Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz w wersji do edycji]  (termin składania ofert – 25.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-23/2016 na: ,,Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski’’ Więcej   (28.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-23/2016 na: „Zakup oleju napędowego grzewczego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Nowy formularz oferty][Modyfikacja SIWZ nr 1] [Modyfikacja SIWZ nr 2] (termin składania ofert – 25.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-25/2016 na: „Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznym UW (CENT III) – 2 Etap” [Więcej] (28.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-25/2016 na: „Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznym UW (CENT III) – 2 Etap” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wykaz urządzeń] [Wzór umowy] [Formularz cenowy – formularz pomocniczy w wersji do edycji] [Formularz w wersji do edycji] (termin składania ofert – 22.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-19/2016 na „Usługę monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja).”  [Więcej] (26.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2016 na: „Usługę monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja)”  [Ogłoszenie] [Opis_przedmiotu_zamówienia] [Wzór_umowy] [SIWZ] (termin składania ofert – 15.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-11/2016 na: „Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW-2” Więcej (28.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-11/2016 na „Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW-2” [Więcej] (11.04.2016 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-15/2016 na „Konserwację dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznym UW (CENT III) – 2 Etap” [Więcej] (08.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2016 na: „Konserwacja dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznym UW (CENT III) – 2 etap” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia] [Wzór umowy] [Formularz cenowy w wersji do edycji] [Formularze w wersji do edycji] (termin składania ofert – 8.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-6/2016 na „Sukcesywną sprzedaż specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (06.04.2016r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2016 na: „Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Opis przedmiotu zamówienia] [Formularz w wersji do edycji] (termin składania ofert – 5.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-157/2015 na „Usługa sprzątania pomieszczeń  w kompleksie budynków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajdującej się przy ul. Dobrej 56/66 i przy ul. Dobrej 68/70 w Warszawie”. [Więcej] (04.04.2016r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-13/16 na „Świadczenie usług gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (12.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/16 na: „Świadczenie usług gastronomicznych podczas wydarzeń organizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz w wersji do edycji] [Załącznik nr 1.1 do formularza w wersji do edycji] [Załącznik nr 1.2 do formularza w wersji do edycji] (termin składania ofert – 1.04.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-145/2015 na „Wykonanie remontu węzła cieplnego i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 4 w Warszawie” [Więcej ] (13.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2015 na: „Remont węzła cieplnego i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Szturmowej 4 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Opis przedmiotu zamówienia] [Formularze w wersji do edycji] [Dokumentacja nieaktualna (rar – 16,5 MB)] [Zmiana ogłoszenia] [Zmiana SIWZ] [Pyt. i odp.] [Dokumentacja aktualna (rar – 16,6 MB)] [Pyt. i odp. (2)] [Zmiana ogłoszenia (2)] [Zmiana SIWZ (2)] [Zmiana wzoru umowy] [Pyt. i odp. (3)] (termin składania ofert – 11.02.2016 r.) (Zmiana terminu składania ofert na 15.03.2016 r.) (Zmiana terminu składania ofert na 31.03.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-9/2016 na „Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN oraz SIP Trunk do sieci publicznych.” [Więcej] (11.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2016 na: „Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN oraz SIP Trunk do sieci publicznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy (1)] [Wzór umowy (2)] [Załącznik do OPZ] [Formularze edytowalne] [Pyt. i odp.] [Pyt. i odp.(2)] (termin składania ofert – 30.03.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-11/2016 na: „Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – cz. 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do umowy] [Załącznik nr 4 do umowy] [Załącznik nr 5 do umowy] [Pyt. i odp.] [Zmiana ogłoszenia (niepublikowana)] (termin składania ofert – 30.03.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-7/2016 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej]  (07.04.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2016 na: „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia] [Wzór umowy] [Opis Przedmiotu Zamówienia (aktualny)] [Pyt. i odp.] (termin składania ofert – 30.03.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-3/2016 na: „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego m.in. Hotel Hera, Hotel Sokrates, Dom Pracownika Naukowego, Domy Studenckie” Więcej (05.05.2016 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-3/2016 na: „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego m.in. Hotel Hera, Hotel Sokrates, Dom Pracownika Naukowego, Domy Studenckie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia] [Wzór umowy] [Załączniki do umowy] [Pyt. i odp.] [Pyt. i odp. (2)] [Pyt. i odp. (3)] [Pyt. i odp. (4)] [Pyt. i odp. (5)] [Pyt. i odp. (6)] (termin składania ofert – 29.03.2016 r.)

Dotyczy ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-1/2016 cz. 10 i 11 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (29.03.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-10/2016 na „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” [Więcej] (24.03.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-1/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (23.03.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej postępowania przetargowego nr DZP-361-154/2015 na „Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW – 31” [Więcej] [Zestawienie ofert] (22.03.2016 r.)

Dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej w części 19 postępowania przetargowego nr DZP-361-155/2015 na „Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych UW – 32” [Więcej] (22.03.2016 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr BG-361-66/2016 na „Mycie okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (18.03.2016 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr ZP/13/10/2015 na „Sprzedaż, dostarczenie i uruchomienie sprzętu komputerowego” [Więcej] (18.03.2016 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-5/2016 na „Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (17.03.2016 r.)