Archiwum

 2017/2018 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2018 na „Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych , z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami  w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] (termin składania ofert 05.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2018  [Więcej] (10.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2018 na „Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych , z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami  w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat” [Więcej] (10.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2018 na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2018 roku dla Centrum Nowych Technologii UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 09.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2018 [Więcej] (09.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2018 na „Sukcesywną dostawę odczynników do izolacji kwasów nukleinowych z krwi oraz oceny ilościowej wyizolowanego materiału dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w CeNT UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] (termin składania ofert 06.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2018 [Więcej] (06.07.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-17/2018 na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych do izolacji kwasów nukleinowych z krwi oraz oceny ilościowej wyizolowanego materiału dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w CeNT UW [Więcej] (09.07.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2018 na: „Oprogramowanie systemowe – środowisko sieciowe” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-63/2018 [więcej] (02.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2018 na „Remont oraz modernizację instalacji automatycznego podlewania na dachu i w ogrodzie dolnym wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 i ul. Dobrej 68/70”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja][Wzór umowy] [Formularze w wersji do edycji] (termin składania ofert 05.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2018 [Więcej] (05.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2018 na „Remont oraz modernizację instalacji automatycznego podlewania na dachu i w ogrodzie dolnym wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 i ul. Dobrej 68/70”  [Więcej] (09.07.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2018 na: Usługę digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] [Załączniki do wzoru umowy] [JEDZ] [Zmiana terminu składania ofert] [Ogłoszenie o zmianie] [Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ] [Zmiana terminu składania ofert 2] [Formularze w wersji edytowalnej] [Ogłoszenie o zmianie – 2] [Informacje dotyczące RODO] [Wzór oświadczenia RODO](UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 29.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-29/2018 [więcej] (29.06.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2018 na: Usługę digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”- Część 3  [Więcej] (29.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2018 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z 2012, poz.1529) [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ][Formularze do edycji] [Pytania i odpowiedzi] [Nowy -OPZ] [Nowy – Wzór Umowy] [Nowy – SIWZ] [Nowe formularze do Edycji] [Ogłoszenie o zmianie](UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 28.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-59/2018  [Więcej] (28.06.2018 r.)
 • Dotyczy  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-59/2018 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z 2012, poz.1529) [Więcej] (11.07.2018 r.)

 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/18 na „Dostawę aparatury optycznej i elementów optoelektronicznych”  [Więcej] część 6 (12.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-06/18 na „Dostawa sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [wersje edytowalne dokumentów] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 25.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr WF-37-06/18 [Więcej] (25.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-06/18 na „Dostawa sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” część 12 [Więcej] (06.07.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-06/18 na „Dostawa sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [wybór cz.10] (17.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-39/2018 na:”Przebudowa pomieszczeń w budynku Pałacu Kazimierzowskiego dla Biura Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ][OPZ][Wzór umowy][Dokumentacja] (termin składania ofert 20.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-39/2018 [więcej] (20.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-39/2018 na:”Przebudowa pomieszczeń w budynku Pałacu Kazimierzowskiego dla Biura Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej(06.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopów dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 18.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-15/2018 [Więcej] (18.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-15/2018 [Więcej] (04.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2018 na „Remont elewacji północnej i południowej wraz z remontem tarasu nad piwnicami w budynku Instytutu Socjologii przy ul. Karowej 18 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ_] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [DOKUMENTACJA] (termin otwarcia ofert 14.06.2018 r.) 
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-58/2018 [więcej] (14.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-58/2018 [więcej(27.06.2018 r.) 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-41/2018 na: a) Oczyszczenie poddasza z guana, wymiana folii ochronnej izolacji termicznej stropu segmentu A oraz zabezpieczenie od wewnątrz budynku otworów wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E przed przedostawaniem się ptactwa na poddasza,b) montaż kratek zabezpieczających od strony zewnętrznej w otworach wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E c)montaż siatek zabezpieczających przed ptakami na elewacji klatki schodowej D/E, d)wykonanie odwodnienia piwnicy segmentu B zgodnie z ekspertyzą, w budynkach Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 11 i 9 w Warszawie. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz I] [Wzór umowy cz II]  [OPZ cz I] [OPZ cz II(termin otwarcia ofert 13.06.2018 r.) 
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-41/2018 [więcej] (13.06.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania] [Zmiana OPZ] [Ogłoszenie o zmianie] (UWAGA: zmiana terminu otwarcia ofert 12.06.2018 r.) 
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-14/2018 [Więcej] (12.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-14/2018  [Więcej] (29.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2018 na  „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania] [Odpowiedzi na pytania_2] (termin otwarcia ofert 06.06.2018 r.) 
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-13/2018   [Więcej] (06.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-13/2018  [Więcej] ( 26.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2018 na „Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych w budynku D (koronczarnia) Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] [Dokumentacja] [Zmiana SIWZ nr 1] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2018 [Więcej] (05.06.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-36/2018  [Więcej] (15.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-128/2018 na „Konserwację dźwigów znajdujących się w budynkach  administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-128/2018 [Więcej] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-128/2018  [Więcej] (13.06.2018 r.)

 • Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia Nr DZP-361-6/2018 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji p.n.: „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” (termin składania ofert 25.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-6/2018 [więcej] (25.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-42/2018 na „Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-42/2018 [Więcej] (05.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-42/2018 na „Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Więcej] (25.06.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2018 na „Rozbudowę istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie]  [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 04.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2018 [Więcej] (04.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-16/2018 [Więcej(05.06.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2018 na „Dostawę i montaż urządzeń do uszkodzonego systemu nagłośnienia alarmowego w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] (termin składania ofert 28.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2018 [Więcej] (28.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-34/2018  [Więcej] (21.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2018 na „Remont elewacji północnej i południowej wraz z remontem tarasu nad piwnicami w budynku Instytutu Socjologii przy ul. Karowej 18 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy załącznik MN] [DOKUMENTACJA] (termin otwarcia ofert 21.05.2018 r.) 
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2018 [Więcej] (21.05.2018 r.)
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr DZP-361-30/2018 [Więcej] (24.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2018 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w CeNT UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy][JEDZ(termin składania ofert upływa 21.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2018 [Więcej](21.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-10/2018 [Więcej] (29.05.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-127/2018 na „Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi.2] [Pytania i odpowiedzi.3] (termin składania ofert 23.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-127/2018 [Więcej](23.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-127/2018 na „Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (04.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-22/2018 na: „Oprogramowanie systemowe i użytkowe. Część A. Środowisko sieciowe, Część B. Platforma dla środowiska wirtualnego, Część C. Pakiet do analizy zarządzania i prezentowania danych, Część D. Pakiet ekonometryczny” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi](termin składania ofert 24.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-22/2018 [więcej] (24.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-22/2018 na:  „Oprogramowanie systemowe i użytkowe. Część A. Środowisko sieciowe, Część B. Platforma dla środowiska wirtualnego, Część C. Pakiet do analizy zarządzania i prezentowania danych, Część D. Pakiet ekonometryczny” – Cz. B, Cz. C, Cz. D [więcej] (07.06.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-22/2018 na; „Oprogramowanie systemowe i użytkowe. Część A. Środowisko sieciowe, Część B. Platforma dla środowiska wirtualnego, Część C. Pakiet do analizy zarządzania i prezentowania danych, Część D. Pakiet ekonometryczny” – Cz. A [więcej] (07.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 30.05.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2018 [Więcej](30.05.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-12/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 ” [Więcej] (21.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 28.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2018 [Więcej] (28.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-11/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej] (12.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki” [ogłoszenie] [SIWZ] [wersje edytowalne dokumentów] [Odpowiedzi i zmiana terminu] [Zmiana ogłoszenia] [Odpowiedzi na pytania 2 ] [Odpowiedzi na pytania nr 3 i Zmiana SIWZ ] [zmiana ogłoszenia] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 23.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 [Więcej] (24.05.2018 r.)
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [Więcej] w części 1  (24.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 [Więcej] część 6 (15.06.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” część 8 [Więcej] (06.07.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” część 5, 12, 13, 28, 31, 3, 4, 14, 16, 17, 20, 21 [Więcej] (05.07.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” część 10 [Więcej] (02.07.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” części 9, 11, 22, 26, 27 [Więcej] (25.06.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 na  „Dostawę  sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej] w części 2 (19.06.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 na  „Dostawę  sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej] w części 7 (05.07.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej.23] [Więcej.25] [Więcej.29] (11.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-21/2018 na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego środowiska realizacji badań ankietowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ] [Wzór umowy] [Formularze do edycji](termin otwarcia ofert upływa 15.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-21/2018 [Więcej] (15.05.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-21/2018 [Więcej] (16.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ(termin składania ofert upływa 14.05.2018 r.) 
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2018 [Więcej] (14.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-8/2018  [Więcej] (15.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] [Ogłoszenie_zmiana] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 07.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2018 [Więcej] (07.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-5/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie nr 1 [Więcej] (30.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2018 na „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [TABELA WYKAZ MEBLI_do przetargu_DZP_12_04_2018] [TABELA WYKAZ MEBLI_do przetargu_DZP_12_04_2018] [Ogłoszenie zmiana] [pytania i odpowiedzi] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 26.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2018 [Więcej]    (26.04.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2018 na „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” (termin otwarcia ofert 26.05.2018 r.) 
   • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr DZP-361-32/2018 [Więcej] (25.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2018 na:  Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednoetapowych (poz. I i II) oraz jednego dwuetapowego (poz. III) realizacyjnych Konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji p.n.
  1. „Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)”,
  2. „Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec”,
  3. „Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4”
 • realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ] [Formularze w wersji do edycji] [WZÓR UMOWY] [Załączniki do umowy] (termin składania ofert upływa 25.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2018 [Więcej] (26.04.2018 r.)
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [Więcej] (23.05.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2018 na „Sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (09.05.2018 r.)

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-17/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW” cz. 20,21,22,23 [Więcej(07.05.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-17/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW” pozostałe części [Więcej(14.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-11/2018 na „Wykonanie naprawy konstrukcji budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4, Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja (zip)] [Zestaw pytań nr 1]
  •         Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-11/2018 [Więcej] (28.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  DZP-361-11/2018  [Więcej] (10.04.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2018 na „Konserwację dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III) – 2 Etap” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Załącznik do OPZ] [Wzór umowy](termin składania ofert upływa 19.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2018 [Więcej] (19.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-16/2018  [Więcej] (08.05.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-27/2018 na „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12 miesięcy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ Cz.1] [OPZ.Cz.2] [Wzór umowy-cz. 1] [Wzór umowy-cz.2] (termin składania ofert upływa 23.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-27/2018 [Więcej] (23.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-27/2018 [Więcej] (04.05.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych, przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2020 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 23.03.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 [Więcej] (23.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-10/2018  [Więcej] (16.04.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie komory rękawicowej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW”[Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert upływa 24.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2018 [Więcej] (24.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-7/2018  [Więcej] (30.04.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2018 na „sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodniczego dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi]
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2018 [Więcej](06.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym  nr CeNT-361-9/2018  [Więcej] (20.04.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych, przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2020 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 23.03.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 [Więcej] (23.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-10/2018 [Więcej] (16.04.2018 r.)

 • Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Honda [Regulamin] [OPZ] [Umowa kupna] (termin składania ofert upływa 20.03.2018 r.) Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym [ Więcej] (22.03.2018 r.)

 • Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Audi [Regulamin] [OPZ] [Umowa kupna] (termin składania ofert upływa 21.03.2018 r.) Dotyczy unieważnienia postępowania [Wiecej ] (22.03.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-28/2018 na „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzory umów] [Formularze edytowalne] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert upływa 09.04.2018 r.) 
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-28/2018 [Więcej] (09.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-28/2018 [Więcej] (13.04.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-13/2018 na „Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach domu studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy (zip)] [Dokumentacja (zip)] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert upływa 28.03.2018 r.)

 •   Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-13/2018 [Więcej] (28.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-13/2018 dla Części 2  [Więcej] (18.04.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-13/2018 dla Części 1 [Więcej] (20.04.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2018 na „Przebudowę i remont powierzchni ogólnie dostępnych na 1 piętrze, przebudowa hydrantów ppoż. oraz remont sal na 1 piętrze w skrzydle od ul. Traugutta wraz z wyposażeniem teletechnicznym, remont WC na parterze, 1 piętrze i poddaszu w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie” [Ogłoszenie] [OPZ] [Rzuty] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja 1 (zip)] [Dokumentacja 2 (zip)] [Formularz ofertowy -wersja edytowalna] [Formularz cenowy (xml)] (termin składania ofert upływa 27.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2018 [Więcej] (27.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-15/2018 na  [Więcej] (05.04.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-01/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zmiana SIWZ nr 1] [OPZ -po zmianie SIWZ nr 1- obowiązujący] [Ogłoszenie zmiana] (UWAGA ! zmiana! termin składania ofert upływa 19.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-01/2018 [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-171/2017 na „Świadczenie usług inwestora zastępczego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego” na Kampusie Centralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze wersja edytowalna] [OPZ (zip)] [Wzór umowy (zip)] [JEDZ (xml)] [Wyjaśnienie z dn. 05.12.2017 r] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw nr 3] [Ogłoszenie zmiana z dn. 09.01.2018 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 25.01.2018 r.] [Ogłoszenie – zmiana terminu] [Zestaw nr 5 – zmiana terminu] [Ogłoszenie – zmiana terminu] [Zestaw nr 6 z dn. 28.02.2018 r.] [SIWZ-po zmianie z dn. 28.02.2018 r. – obowiązujący] [Wzór umowy-po zmianie z dn. 28.02.2018 r.- obowiązujący] [OPZ-po zmianie z dn. 28.02.2018 r.- obowiązujący] [Formularze-wersja-edytowalna-po zmianie z dn. 28.02.2018r.- obowiązujące ]  [ogłoszenie-zmiana terminu] [sprostowanie-ogłoszenie] (termin składania ofert 19.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-171/2017 [Więcej] (19.03.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-171/2017  [Więcej] (06.04.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-4/2018 na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Sali Wystawowej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w Ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załączniki do wzoru umowy] [Program funkcjonalno- użytkowy BUW UW] [Errata do dokumentacji] [Dokumentacja] [SIWZ zmiana z dn. 15.03.2018 r.] (termin składania ofert upływa 19.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-4/2018 [Więcej] (19.03.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-4/2018 [Więcej] (09.04.2018 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-169/2017 na: „Sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C”[ Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 – OPZ] [Zał. nr 5 – Formularz cenowy] (termin składania ofert 16.03.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-169/2017 [Więcej] (19.03.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-169/2017 [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2018 na: „usługę w zakresie wykonania tłumaczenia na język angielski wydawnictwa „Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/ The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection”.

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2018 [Więcej (09.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-14/2018  [ Więcej] (22.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2018 „Sukcesywna dostawa probówek do precyzyjnej fragmentacji DNA i RNA do urządzenia Covaris M220 Focused-ultrasonicator ™ dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w  Centrum Nowych Technologii UW” [SIWZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie] [Zmiana Ogłoszenia] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert upływa 07.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2018 [Więcej] (08.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-3/2018 [Więcej] (14.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-8/2018 na „Zakup oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 02.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-8/2018 [Więcej] (02.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-8/2018 [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-182/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 11” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 01.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-182/2017 [Więcej] (01.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-182/2017 [Więcej] (16.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/17 na „Dostawę miernika długości fali – lambdametru wraz z sukcesywnymi dostawami izolatorów.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki (zip)] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.02.2018 r.] [Zestaw nr I] [Formularz ofertowy-nowy] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 28.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/17 [Więcej] (01.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2018 na „Sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz cenowy] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 28.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2018 [Więcej] (28.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-9/2018  [Więcej] (08.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-2/2018 na „Leasing dwóch serwerów dla realizacji przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW projektu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”  [Ogłoszenie] [Istotne postanowienia umowy (zip)] [OPZ] [SIWZ] [Formularz oferty i cenowy (zip)] (termin składania ofert 26.02.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-2/2018 [Więcej] (26.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2018 na „Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wykaz mebli] [Wzór umowy] (termin składania ofert 23.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2018 [Więcej] (23.02.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-5/2018 [Więcej] (15.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-115/2018 na „Mycie okien w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 22.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-115/2018 [Więcej] (23.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-115/2018  [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-173/2017 na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych położonym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 101” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (pdf)] [JEDZ (xml)] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 08.01.2018 r.] [Ogłoszenie o zmianie] [Zmiana SIWZ z dn. 16.01.2018 r. ] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 21.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-173/2017 [Więcej] (21.02.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-173/2017 [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CENT-361-1/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodniczego w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 08.02.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-1/2018 [Więcej] (09.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-41/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznego systemu do badania słuchu u gryzoni dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert 07.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-41/2017 [Więcej] (07.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-41/2017 [Więcej] (27.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2018 na „Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OZP] [SIWZ] [Umowa (zip)] [Warunki opieki serwisowej] [Wzór umowy] [Załączniki i formularze (zip)] [Zestaw pytań nr 1] [OPZ zmiana z dn. 02.02.2018 r.] (termin składania ofert 07.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2018 [Więcej] (07.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-7/2018 [Więcej] (16.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-42/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie  aparatury laboratoryjnej dla  Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie ”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert upływa 06.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-42/2017 [Więcej] (06.02.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-43/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 10” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 06.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-43/2017 [Więcej] (06.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-43/2017 [Więcej] (28.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-178/2017 na „Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Dokumentacja_1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [Dokumentacja 5] [Dokumentacja 6] [Dokumentacja 7] [Dokumentacja 8] [Dokumentacja 9] [Dokumentacja 10] [Dokumentacja 11] [Dokumentacja 12] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert upływa 06.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-178/2017 [Więcej] (06.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-178/2017 [Więcej] (14.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie przestrajalnych laserów wąskopasmowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 05.02.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-40/2017 [Więcej] (05.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2017 na „Dostosowanie obiektu UW „Hera” ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa do wymogów przeciwpożarowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [Dokumentacja] [Zestaw pytań nr 1] [SIWZ po zmianie z dn. 29.01.2018 r.] [Rysunek – zmieniony z dn. 29.01.2018 r.] [Dodane rysunki z dn. 29.01.2018 r. –Plan instalacji – (zip)] [Przedmiar – zmiana z dn. 29.01.2018 r.] (termin składania ofert 01.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2017 [Więcej] (01.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-143/2017 [Więcej] (23.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-184/2017 na „Usługę wsparcia technicznego dla krytycznych urządzeń sieci internetowej UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularz w wersji edytowalnej] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw pytań nr 3] (termin składania ofert 01.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-184/2017 [Więcej] (01.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-184/2017 [Więcej] (07.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-37/OB-02/2017 na „Remont i renowacja urządzenia do rozmrażania bylin niezimujących w gruncie i utrzymania kolekcji roślin kubłowych w Ogrodzie Botanicznym Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [Formularze edytowalne] [Przedmiar robót ] [Specyfikacja techniczna] (termin składania ofert 30.01.2018 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2017 na „Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja] [Przedmiary zabezpieczenia przeciwpożarowe – DS3 – branża budowlana- obowiązujące z dnia 08.01.2018 r.] [Informacja z dnia 10.01.2018r.] [Przedmiary zabezpieczenia przeciwpożarowe-DS3-branża elektryczna- obowiązujące z dnia 10.01.2018 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 11.01.2018r.] [Zmiana SIWZ nr 1] [Zmiana SIWZ nr 2] [OPZ po zmianach z dn. 17.01.2018r.] [SIWZ zmiana nr 3] [Przedmiar elektryczny z dn 23.01.2018 – aktualny] (termin składania ofert 29.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2017 [Więcej] (29.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-168/2017 [Więcej] (05.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-158/2017 „Remont segmentów gościnnych w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert upływa 22.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-158/2017 [Więcej] (22.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-158/2017  [Więcej(05.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-177/2017 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych instalacji i przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2021 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 22.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-177/2017 [Więcej] (22.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-177/2017 [Więcej] (24.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-181/2017 na „Wykonanie oprogramowania w postaci systemu ewidencji i udostępniania zasobów elektronicznych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Załączniki do wzoru umowy (wersja edytowalna)] [Ogłoszenie – zmiana z dnia 12.01.2018 r.] [Zmiana terminu składania ofert z dn. 12.01.2018r.] [Ogłoszenia – zmiana z dn. 16.01. 2018 r.] [Zmiana terminu składania ofert z dn. 16.01.2018 r.] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 22.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-181/2017 [Więcej] (22.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-181/2017 [Więcej] (20.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-172/2017 na „Przebudowę powierzchni  490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynów zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pełnienie nadzorów autorskich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Ogłoszenia zmiana z dn. 10.01.2018 r.] [Zmiana SIWZ nr 1] [Zestaw pytań nr 1] (UWAGA ZMIANA ! termin składania ofert upływa 19.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-172/2017 [Więcej] (19.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-172/2017  [Więcej(06.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-161/2017 na „Zakup usług utrzymania  i rozwoju  platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ]  [Dokumentacja (zip)] [Warunki (zip)] [Wzór umowy] [Ogłoszenie zmiana nr 1] [Ogłoszenie – zmiana terminu ] [Zestaw pytań nr 1 i nr 2  z dn. 16.01.2018 r.] [OPZ po zmianach z dn. 16.01.2018 r.] [Formularz oferty po zmianach z dn. 16.01.2018 r.] [Warunki opieki serwisowej po zmianach z dn. 16.01.2018 r. ] [Wzór Umowy po zmianach z dn. 16.01.2018 r.] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 19.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-161/2017 [Więcej] (19.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-161/2017 [Więcej] (24.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-175/2017 na „Zakup oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościeliskona okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Ogłoszenie zmiana nr 1] [Ogłoszenie zmiana nr 2] (termin składania ofert 15.01.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr  DZP-361-175/2017 [Więcej] (15.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-179/2017 na „Badanie CAWI [sondaż web – RDS (moduł a) wraz z platformą do zbierania danych (moduł b)]” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Projekt kwestionariusza moduł a] [Projekt kwestionariusza moduł b] [Zmiana Ogłoszenia  z dnia 08.01. 2018 r.] [SIWZ zmiana nr 1] (termin składania ofert 15.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-179/2017 [Więcej] (15.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-179/2017 [Więcej] (08.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2017 na „Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Budowa Oficyny Wydawniczej na Kampusie Służewiec” przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze w wersji edytowalnej] [JEDZ (xml)] [OPZ wraz z dokumentacją plik nr 3 (zip)] (termin składania ofert 10.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2017 [Więcej] (10.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-135/2017 [Więcej(16.02.2018 r.)

Dotyczy informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr DZP361-180/2017 na „Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018″ [Więcej] (08.01.2018 r.)

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr DZP361-180/2017 [Więcej] (15.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-170/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-10” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy (zip)] [OPZ] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert upływa 08.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-170/2017 [Więcej] (08.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-170/2017 [Więcej] (24.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-38/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 08.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-38/2017 [Więcej] (08.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  CeNT-361-38/2017 [Więcej] (30.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-159/2017 na „Remont kącików sanitarnych i szaf wnękowych w pokojach studenckich Domu Studenta Nr 1 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 97/99” [OPZ] [Wzór umowy] [SIWZ] [Ogłoszenie] [Formularze w wersji edytowalnej] [Dokumentacja (zip)] (termin składania ofert upływa 04.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-159/2017 [Więcej] (04.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-159/2017  [Więcej(16.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2017 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór Umowy] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 04.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2017 [Więcej] (04.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-160/2017 cz. 3 [Więcej] (10.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-160/2017 cz. 1 [Więcej] (07.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-160/2017 cz. 2 [Więcej] (09.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-153/2017 na „Dostawę i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i Bibliotece Instytutu Historycznego” [Ogłoszenie] [SIWZ][JEDZ] [OPZ] [Wykaz ilościowy] [Wzór umowy – WH] [Wzór umowy-Biblioteka] [Formularz cenowy] [Formularze edytowalne] [OPZ z dn. 14.12.2017 r.] [Zestaw pytań nr 1] [Ogłoszenie – sprostowanie] (termin składania ofert 03.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-153/2017 [Więcej] (03.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-153/2017 [Więcej(15.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-163/2017 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont hydroforni” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Przyłącze wodociągowe] [Wzór umowy] [Informacja BiOZ] (termin składania ofert upływa 03.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-163/2017 [Więcej] (03.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-163/2017 [Więcej] (21.02.2018 r.)

Dotyczy udzielenia zamówienia z wolnej ręki nr ZP/13/09/2017 na „Konserwację, usuwanie awarii oraz wykonanie napraw 2 dźwigów osobowych usytuowanych w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej] (29.12.2017 r)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-174/2017 na „Wykonanie naprawy uszkodzeń konstrukcji budynku oraz remont więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie  wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. I] [Wzór umowy cz. II] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Zestaw pytań nr 1, 2 i 3] (termin składania ofert 28.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-174/2017 [Więcej] (28.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-174/2017 cz. 2 [Więcej] (16.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr nr DZP-361-174/2017 [Więcej] (08.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-10/2017 na „Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Specyfikacja]  [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 22.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-10/2017 [Więcej] (04.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WMIM-371-10/2017 [Więcej] (19.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-37/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie komory rękawicowej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań 1] (termin składania ofert 20.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-37/2017 [Więcej] (20.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-37/2017 [Więcej] (09.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-152/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-8” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy (zip)] [OPZ] [JEDZ] (termin składania ofert 20.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-152/2017 [Więcej] (20.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-152/2017 [Więcej] (10.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu fluorescencyjnego dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Zestaw pytań nr 1](termin składania ofert 19.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2017 [Więcej] (19.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-34/2017 [Więcej] (03.01.2018 r.)

Dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki  nr WF-31-31/17 na „Świadczenie usługi gastronomicznej podczas spotkania wigilijnego Wydziału Fizyki UW w dniu 14.12.2017 r.” [Więcej]


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-164/2017 na „Remont instalacji elektrycznej w Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 w Warszawie (ETAP IV)” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Formularze edytowalne] [Zmiana Ogłoszenia] [Zmiana SIWZ nr 1] [Zmiana SIWZ nr 2] [Zmiana SIWZ nr 3] [Zmiana SIWZ nr 4] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw pytań nr 3] [Zmiana Ogłoszenia z dn. 12.12.2017 r.] [Zmiana SIWZ nr 5] ( termin składania ofert 18.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-164/2017 [Więcej] (18.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-164/2017 [Więcej] (09.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/5/2017 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego[Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 13.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/5/2017 [Więcej] (13.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 240/5/2017 [Więcej] (28.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-138/2017 na „Konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II)  Etap I i Etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z gotowością do usuwania awarii” [JEDZ (xml)] [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy]  [Formularz nr 1] [Załącznik A – OPZ-nieaktualny] [Załącznik B- nieaktualny] [Załącznik C] [Załącznik D] DZP.138.2017_zalacznik E (1) DZP.138.2017_zalacznik E (2) DZP.138.2017_zalacznik E (3) DZP.138.2017_zalacznik E (4) DZP.138.2017_zalacznik E (5) DZP.138.2017_zalacznik E (6) DZP.138.2017_zalacznik E (7) DZP.138.2017_zalacznik E (8) DZP.138.2017_zalacznik E (9) DZP.138.2017_zalacznik E (10) DZP.138.2017_zalacznik E (11) DZP.138.2017_zalacznik E (12) DZP.138.2017_zalacznik E (13) DZP.138.2017_zalacznik E (14) DZP.138.2017_zalacznik E (15) DZP.138.2017_zalacznik E (16) DZP.138.2017_zalacznik E (17) DZP.138.2017_zalacznik E (18) DZP.138.2017_zalacznik E (19) DZP.138.2017_zalacznik E (20) DZP.138.2017_zalacznik E (21) DZP.138.2017_zalacznik E (22) DZP.138.2017_zalacznik E (23) DZP.138.2017_zalacznik E (24) DZP.138.2017_zalacznik E (25) DZP.138.2017_zalacznik E (26) DZP.138.2017_zalacznik E (27) DZP.138.2017_zalacznik E (28) DZP.138.2017_zalacznik E (29) DZP.138.2017_zalacznik E (30) DZP.138.2017_zalacznik E (31) DZP.138.2017_zalacznik E (32) DZP.138.2017_zalacznik E (33) DZP.138.2017_zalacznik E (34) DZP.138.2017_zalacznik E (35) DZP.138.2017_zalacznik E (36) DZP.138.2017_zalacznik E (37) DZP.138.2017_zalacznik E (38) DZP.138.2017_zalacznik E (39) DZP.138.2017_zalacznik E (40) DZP.138.2017_zalacznik E (41) DZP.138.2017_zalacznik E (42) DZP.138.2017_zalacznik E (43) DZP.138.2017_zalacznik E (44) DZP.138.2017_zalacznik E (45) DZP.138.2017_zalacznik E (46) DZP.138.2017_zalacznik E (47) DZP.138.2017_zalacznik E (48) DZP.138.2017_zalacznik E (49) DZP.138.2017_zalacznik E (50) DZP.138.2017_zalacznik E (51) DZP.138.2017_zalacznik E (52) DZP.138.2017_zalacznik E (53) DZP.138.2017_zalacznik E (54) DZP.138.2017_zalacznik E (55) DZP.138.2017_zalacznik E (56) DZP.138.2017_zalacznik E (57) DZP.138.2017_zalacznik E (58) [Załącznik F-nieaktualny] [Raport kancelarii technicznej etap 2]  [Zestaw pytań nr 1 i nr 2] [Formularz oferty z dn. 09.11.2017 r.] [Załącznik A z dn. 09.11.2017 r.] [Załacznik nr B z dn. 09.11.2017 r.] [Załącznik F z dn. 09.11.2017 r.] [Sprostowanie do pisma z dn. 09.10.2017 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 13.11.2017 r.] [Zestaw pytań nr 3 i nr 4] [Formularz oferty – aktualny z dn. 01.12.2017 r.] [Zestaw pytań nr 5 i 6] [Sprostowanie] [Ogłoszenie zmiana z dn. 06.12.2017 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 08.12.2017 r.] (termin składania ofert 11.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-138/2017 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowy DZP-361-138/2017 [Więcej] (11.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-151/2017 na „Wykonanie robót budowlanych dla projektu:„Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu” (część wschodnia) objętego Programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, oraz „Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie” (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.” [Ogłoszenie] [Wzór umowy] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ]  [Załącznik do OPZ – wzór umowy] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 2a] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [Dokumentacja 5] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw pytań nr 3] [Zestaw pytań nr 4] [Zestaw pytań nr 5] [Wzór umowy – aktualny] (termin składania ofert 11.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-151/2017 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-151/2017 [Więcej] (28.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-35/2017 na „Sukcesywną sprzedaż specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Centrum Nowych Technologii  UW-postępowanie ” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [JEDZ (xml)(termin składania ofert 18.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-35/2017 [Więcej] (18.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-35/2017 [Więcej] (20.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-157/2017 na „Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla DPN, Domów Studenta, obiektów świadczących usługi hotelarskie Hera i Sokrates, OW-K w Łukęcinie oraz DPTiW w Kirach i Szeligówce” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] (termin składania ofert 11.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-157/2017 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-157/2017 [Więcej] (25.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2017 na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla projektu: ,,Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu’’ (część wschodnia) objętego Programem wieloletnim pn. ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025’’,,Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie’’ (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020’’ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik ne 3 do wzoru umowy] [Załącznik nr 5 do wzoru umowy] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [JEDZ] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 11.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2017 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-134/2017 [Więcej] (30.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2017 na „Remont pomieszczeń w Domu Studenta nr 3 ul.Kickiego 9 i ul.Kickiego 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Formularze do edycji] (termin składania ofert 08.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2017 [Więcej] (08.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-167/2017 [Więcej] (04.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-165/2017 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące remont typowych pokoi studenckich oraz malowanie pomieszczeń kuchni na 10 piętrach” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 07.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-165/2017 [Więcej] (07.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-165/2017 [Więcej] (04.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań 1] (termin składania ofert 05.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2017 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-31/2017 cz. V, VI, VII, VIII [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-31/2017 [Więcej] (19.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-126/2017 na „Usługę w zakresie wykonania projektu, składu i druku wydawnictwa „Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection” wraz z tłumaczeniem na język angielski” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. 1 – druk] [Wzór umowy cz. 2 – tłumaczenie] [Formularz (wersja edytowalna)] [Formularz cenowy nr 1] [OPZ cz. 1 – druk] [OPZ  cz. 2 – tłumaczenie] [Materiały do próbek] (termin składania ofert 01.12.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr  DZP-361-126/2017 [Więcej] (05.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-149/2017 na „Badanie CAWI [sondaż web – RDS (moduł a) wraz z platformą do zbierania danych (moduł b)]” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi nr 1] (termin składania ofert 04.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-149/2017 [Więcej] (04.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-149/2017 [Więcej] (05.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/4/2017 na „Dostarczenie danych w drodze realizacji badania sondażowego o preferencjach deklarowanych mieszkańców Polski: Część 1: dotyczących oferty teatralnej w Polsce, Część 2: ujawnianych w ankietach różniących się treścią.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Aniketa] [Spis załączników] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 01.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/4/2017 [Więcej] (01.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 240/4/2017 [Więcej] (22.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2017 na „Wykonanie oprogramowania w postaci systemu ewidencji i udostępniania zasobów elektronicznych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Załącznik do wzoru umowy] [SIWZ zmiana nr 1 (z dn. 03.11.2017 r.)] [Wzór umowy aktualny z dn. 03.11.2017 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 09.11.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 09.11.2017 r.] [SIWZ zmiana z dn. 14.11.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 14.11.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 17.11.2017 r.] [SIWZ zmiana z dn. 17.11.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana  z dn. 22.11.2017 r. ] [SIWZ zmiana z dn. 22.11.2017r.] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 29.11.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-107/2017 [Więcej] (29.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2017 na „Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2018” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 29.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2017 [Więcej] (29.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-155/2017 [Więcej] (18.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-166/2017 na „Przebudowę pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 28.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-166/2017 [Więcej] (28.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-166/2017  [Więcej] (14.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-129/2017 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz oferty (wersja edytowalna)] [JEDZ] [Zestaw pytań 1] (termin składania ofert 27.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-129/2017 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-129/2017 [Więcej] (11.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-06/2017 na „Sprzęt komputerowy na potrzeby projektu” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Sprostowanie SIWZ] (termin składania ofert 27.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-06/2017 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-06/2017 [Więcej] (18.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2017 na „Remont wejścia głównego do budynku Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ]  [Dokumentacja (zip)] (termin składania ofert 27.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2017 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-145/2017 [Więcej] (06.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2017 na „Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Formularz cenowy] [Formularz – wersja edytowalna] [JEDZ] [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zestaw pytań 1] [SIWZ – zmiana 1] [Sprostowanie ogłoszenia nr 1] [Formularz cenowy z dn. 03.11.2017 r.] [Zestaw pytań 2] [Sprostowanie ogłoszenia nr 2] [Sprostowanie OPZ z dn. 16.11.2017 r.] (termin składania ofert 23.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2017 [Więcej] [info. gr kapitałowa edyt.]
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-124/2017 [Więcej] (09.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/07/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularz ofertowy] [JEDZ (zip)(termin składania ofert 22.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr ZP/13/07/2017 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr ZP/13/07/2017 [Więcej] (19.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr ZP/13/07/2017 cz. 7, 8, 10  [Więcej] (19.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-112/2017 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu  prac konserwacyjnych i przeglądów instalacji i urządzeń: – instalacji systemu sygnalizacji pożaru – SSP, – systemu oddymiania, drzwi przeciwpożarowych, – dźwiękowego systemu ostrzegawczego – DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2021 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Formularz oferty wersja edytowalna] [Wzór umowy] (termin składania ofert 22.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361- 112/2017 [Więcej] (22.11.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-112/2017 [Więcej] (06.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-147/2017 na „Projekt technologii zaplecza gastronomicznego wraz z dostawą i montażem wyposażenia w budynku B Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] (termin składania ofert 20.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361- 147/2017 [Więcej] (21.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-147/2017 [Więcej] (22.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361- 156/2017 na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2018” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze (wersja edytowalna)] [Zmiana SIWZ nr 1] [Ogłoszenie zmiana z dn. 13.11.2017 r.] [Zmiana SIWZ nr 2] [Zestaw pytań_1] [Formularze wersja edytowalna z dn. 16.11.2017 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 16.11.2017 r.] (termin składania ofert  21.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361- 156/2017 [Więcej ] (21.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361- 156/2017 [Więcej] (08.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CENT-361-32/2017 na „Wykonanie dwóch by-passów dla urządzeń UPS w serwerowniach CeNT UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Specyfikacja techniczna] [Projekt wykonawczy] [Przedmiar robót] [Kosztorys] [Wzór umowy] (termin składania ofert 17.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CENT-361-32/2017 [Więcej] (17.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CENT-361-32/2017 [Więcej] (30.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2017 na „Prowadzenie eksploatacji i konserwację sieci i urządzeń SN 20 kV Zgrupowania Ochota, Zgrupowania Centrum i budynków dydaktycznych przy ul. Hożej 69 oraz ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie w okresie 48 miesięcy” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Załącznik nr 2 do SIWZ cz. I (zip)] [Załącznik nr 2 do SIWZ cz. II] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 12.10.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 12.10.2017 r.] (UWAGA zmiana! termin składania ofert 17.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2017 [Więcej] (17.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-114/2017 [Więcej] (04.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2017 na „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, dla Centrum Nowych Technologii UW”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 16.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2017 [Więcej] (16.11.2017)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-33/2017 [Więcej] (29.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-154/2017 na „Sondaż techniką wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony www (CAWI) prowadzony na migrantach z Polski, którzy mieszkają od co najmniej 3 miesięcy w Niemczech, N=1200” [SPIS TREŚCI] [Plik nr 1 – SIWZ] [Plik nr 2 – Wzór umowy] [Plik nr 3 – OPZ] [Plik Nr 3A-kwestionariusz] [Formularz oferty-wersja edytowalna] [Ogłoszenie] [Ogłoszenie-zmiana z dn. 09.11.2017 r.] (termin składania ofert 16.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-154/2017 [Więcej] (16.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-154/2017 [Więcej] (28.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-142/2017 na „Zestawy komputerowe AIO zero client” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 16.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-142/2017 [Więcej] (16.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-142/2017 [Więcej] (08.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-131/2017 na „Wykonanie naprawy uszkodzeń konstrukcji budynku oraz remont więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie  wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. I] [Wzór umowy cz. II] [Załącznik do SIWZ] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 07.11.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 1] [Formularz oferty z dn. 07.11.2017 r.] [Zestaw pytań z dn. 09.11.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 09.11.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 2] (termin składania ofert 15.11.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-120/2017 na „Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2 cz. 1] [Dokumentacja 2 cz. 2] [Dokumentacja 2 cz. 3] [Dokumentacja 2 cz. 4] [Dokumentacja 2 cz. 5] [Dokumentacja 2 cz. 6] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [Zestaw pytań nr 1] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 20.10.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 30.10.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 2] [Zestaw pytań nr 3] [Zestaw pytań nr 4] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 06.11.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 3] [Zestaw pytań nr 5] [Zestaw pytań nr 6]  [Załącznik nr 1 do Zestawu pytań nr 6] [Zestaw pytań nr 7] (termin składania ofert 15.11.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-120/2017 [Więcej] (15.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CENT-361-36/2017 na „Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 oraz automatycznej stacji cBot firmy Illumina” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 13.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CENT-361-36/2017 [Więcej] (13.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CENT-361-36/2017 [Więcej] (16.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75/2017 na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze (edytowalne)] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi nr 1_21.09.] [SIWZ_aktualny_21.09.] [Wzór umowy_aktualny_21.09.] [OPZ_aktualny_21.09.] [Zmiana ogłoszenia z dn. 25.09.2017r.]  [Zmiana SIWZ z dn. 26.09.2017 r.] [Wzór umowy_aktualny_26.09.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi nr 2 z dn. 05.10. ] [Pytania i odpowiedzi nr 3 z dn. 12.10.2017 r.] Ogłoszenie – zmiana z dn. 23.10.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi nr 4 oraz Zmiana SIWZ z dn. 23.10.2017r] [SIWZ- zmiana z dn. 23.10.] [Wzór umowy – zmiana z dn. 23.10.] [Pytania i odpowiedzi nr 5 oraz zmiana SIWZ]  [Ogłoszenie – sprostowanie z dn. 25.10.2017 r.] [Formularze – wersja edytowalna (z dn. 25.10.2017 r.)] [OPZ z dn. 25.10.2017 r.] [SIWZ z dn. 25.10.2017 r.] (termin składania ofert 09.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75/2017 [Więcej]
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-75/2017 [Więcej] (13.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  CeNT-361-30/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 08.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2017 [Więcej] (08.11.2017)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  CeNT-361-30/2017 [Więcej] (23.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-130/2017 na „Remont posadzek w ciągach komunikacyjnych (klatki schodowe i korytarze) w budynku A (cz. doktorancka) HERY przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” [Ogłoszenie]  [SIWZ] [OPZ] [Przedmiary i rysunki] [STWiOR] [Wzór umowy] (termin składania ofert 08.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-130/2017 [Więcej] (08.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-130/2017  [Więcej] (22.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/17 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumenty – wersja edytowalna] [Zestaw pytań nr 1] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 27.10.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 27.10.2017 r.] [SIWZ zmiana z dn. 30.10.2017 r.]  [Dokumentacja cz. 8 z dn. 30.10.2017 r.] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw pytań nr 3] (termin składania ofert 06.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/17 [Więcej] (07.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 1 i cz. 6 [Więcej] [Więcej] (14.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 13 [Więcej] (16.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 14 oraz cz. 15 [Więcej] (20.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 3 [Więcej] (21.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 7  [Więcej] (23.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 4 [Więcej] (12.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-10/17 cz. 5 [Więcej] (09.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 16 [Więcej] (09.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 10 [Więcej] (12.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 2  [Więcej] (19.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 8 [Więcej] (17.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-10/17 cz. 11 [Więcej] (25.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 9 [Więcej] (25.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-10/17 cz. 12 [Więcej] (14.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 06.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2017 [Więcej] (06.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-29/2017 [Więcej] (05.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 06.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2017 [Więcej] (06.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-141/2017 [Więcej] (13.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2017 na „Remont 5 toalet w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 03.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2017 [Więcej] (03.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-139/2017 na „Remont 5 toalet w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie”[Więcej] (30.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-19/17 na „Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul Pasteura 5,  Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ z załącznikami] [Dokumenty – wersja edytowalna] [Pytania i odpowiedzi nr 1 oraz Zmiana SIWZ z dn. 06.10.2017 r.] [Zmiana SIWZ 2] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 20.10.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi 3] (termin składania ofert 03.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-19/17 [Więcej] (03.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 [Więcej] (06.11.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-19/17 cz. 18 [Więcej] (07.11.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-19/17 cz. 10 [Więcej] (09.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 5 oraz cz. 15,19 i 28 [Więcej (cz. 5)] [Więcej (cz. 15,19 i 28)] (14.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 8, 11, 12, 16 [Wybór cz. 8] [Wybór cz. 11 i 12] [Wybór cz. 16] (16.11.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty częściach oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w przetargu WF-37-19/17 cz. 16 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 6 [Więcej] (16.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 13 [Więcej] (20.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 7 [Więcej] (21.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 4 [Więcej] (22.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 14 [Więcej] (22.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 23 i 24 [Więcej] (22.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 25 [Więcej] (24.11.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 25 [Więcej] (01.12.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty częściach oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w przetargu WF-37-19/17 cz. 25 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 1 [Więcej] (24.11.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 1 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-19/17 cz. 2, cz. 3 oraz cz. 27 [Więcej] (29.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 22 [Więcej] (01.12.2017 r.)
 • Dotyczy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 1 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty częściach oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w przetargu WF-37-19/17 cz. 16 [Więcej] (05.12.2017 r.)
  • Dotyczy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 16 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 25 [Więcej] (07.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 9 [Więcej] (08.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 17, cz. 21 i cz. 29 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 26 [Więcej] (12.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-123/2017 na „Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz nr 2 – Formularz cenowy_edytowalny] [Formularz nr 2-Formularz cenowy] [JEDZ_123] [Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 27.09.2017 r.] [Formularz ofertowy- aktualny z dn. 27.09.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi nr 1] [Pytania i odpowiedzi nr 2] [Pytania i odpowiedzi nr 3] [OPZ_aktualny 18.10.2017 r.] (termin składania ofert 31.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-123/2017 [Więcej] (31.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-123/2017 [Więcej] (13.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-132/2017 na  „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy + załączniki] [OPZ] [JEDZ] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 27.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-132/2017  [Więcej]
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-132/2017 [Więcej]
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-132/2017  cz. 11  [Więcej] (21.11.2017 r.)

Dotyczy postępowania na usługi społeczne nr DZP-361-150/2017 na „Przygotowanie, organizację i obsługę Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” [Ogłoszenie] [OPZ] [Ramowy program] [Wzór umowy] [Zestaw pytań nr 1] [Załącznik nr 3 formularz oferty] (ogłoszenie dostępne również na stronie BIP UW) (termin składania ofert 26.10.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-148/2017 na ,,Dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ] (termin składania ofert 20.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-148/2017 [Więcej] (20.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-148/2017 [Więcej] (06.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-128/2017 na „a) oczyszczenie poddasza z guana, wymiana folii ochronnej izolacji termicznej stropu segmentu A oraz zabezpieczenie od wewnątrz budynku otworów wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E przed przedostawaniem się ptactwa na poddasza, b) montaż kratek zabezpieczających od strony zewnętrznej w otworach wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E, c) montaż siatek zabezpieczających przed ptakami na elewacji klatki schodowej D/E, d) wykonanie odwodnienia piwnicy segmentu B zgodnie z ekspertyzą, w budynkach Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 11 i 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 19.10.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-128/2017 [Więcej] (24.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2017 na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Wydziału Fizyki UW Etap II na okres do 1.04.2018 r.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze – wersja edytowalna] [JEDZ (xml)] [SIWZ zał nr 1] [SIWZ zał nr 2] [SIWZ zał nr 3 i 4] [SIWZ zał nr 5] [SIWZ zał nr 6] [Zmiana ogłoszenia nr 1 z dn. 19.09.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi nr 1_21.09.] [Załącznik nr 5 i 6_aktualny_21.09.] [Formularz nr 4_aktualny_21.09.] [Zmiana ogłoszenia  nr 2 z dn. 25.09.2017 r.]  [JEDZ zmiana 25.09.2017 r. – aktualny] [Pytania i odpowiedzi nr 2_28.09.] [Pytania i odpowiedzi nr 3_29.09] [Informacja o zmianie JEDZ ] [Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 03.10.2017 r.)] [Zmiana ogłoszenia nr 3 z dn. 06.10.2017 r. ] [Zmiana ogłoszenia nr 4 z dn. 06.10.2017 r.] [Uzupełnienie do pisma „Pytania i odpowiedzi nr 3”] (termin składania ofert 18.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2017 [Więcej] (18.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-103/2017 [Więcej] (17.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-110/2017 na „Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wykazy 1-3] [Wzór umowy] [Zmiana ogłoszenia z dn. 05.10] [Zmiana SIWZ z dn. 05.10.] [Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn.05.10.] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Pytania i odpowiedzi nr 2 z dn. 10.10.2017 r.] (termin składania ofert 18.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-110/2017  [Więcej] (18.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-110/2017  [Więcej] (21.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2017 na „Przebudowę pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja] (termin składania ofert upływa 17.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2017 [Więcej]
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-140/2017 [Więcej] (27.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2017 na „Opracowanie projektu wykonawczego dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego na Kampusie Centralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzorów autorskich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy ] [Dokumentacja] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.10.2017 r.] [Wzór umowy aktualny z dn. 10.10.2017 r.] (termin składania ofert upływa 17.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2017  [Więcej]
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-136/2017 [Więcej] (20.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2017 na „Przebudowa powierzchni  490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynów zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pełnienie nadzorów autorskich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 05.10.2017 r. ] [Pytania i odpowiedzi z dn. 12.10.2017 r.] (termin składania ofert 16.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2017 [Więcej] (17.10.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-137/2017 [Więcej] (02.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-7/2017 na „Przebudowa budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, stacji terenowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zlokalizowanego w Murzynowo 34 (gm. Brudzeń Duży), 09-413 SIKÓRZ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze edytowalne] [Wzór umowy] [Przedmiar] [Plany] [Pytania-odpowiedzi nr 1 ] [Przedmiar – edytowalny] (termin składania ofert 16.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-7/2017 [Więcej] (16.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WGSR-361-7/2017 [Więcej] (24.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2017 na „Montaż okablowania strukturalnego w budynku przy ulicy Karowej 20 zgodnie z projektem wykonawczym” [Ogłoszenie] [SIWZ_] [Projekt budowlany i wykonawczy] [Wzór umowy] [Zmiana SIWZ nr 1] (termin składania ofert 11.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2017 [Więcej] (11.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-97/2017 [Więcej] (20.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/08/2017 na „Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Hydrogeologicznego” [SIWZ] [Ogłoszenie] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Formularze_edytowalne] [Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 28.09.2017r. ] [Przedmiar edytowalny z dn. 28.09.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_nr 2 z dn. 02.10.2017 r.] (termin składania ofert 10.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr ZP/13/08/2017 [Więcej] (10.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr ZP/13/08/2017 [Więcej] (23.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2017 na „Obsługa techniczna i konserwacja instalacji gazowej i stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia w latach 2018-2020 dla budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ]
(termin składania ofert upływa 05.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2017 [Więcej] (06.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-109/2017 [Więcej]

Uniwersytet Warszawski ogłusza przetarg pisemny nieograniczony na „Sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sajzy, gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.” [Ogłoszenie] [Regulamin] [Dokumentacja (zip)] (termin składania ofert upływa 04.10.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania pisemnego przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż działki nr 38/1 o pow. 1,4988 ha oraz działki nr 42 o pow. 0,0800 ha, łączna powierzchnia nieruchomości 1,5788 ha, położonej w miejscowości Sajzy, gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, zabudowanej ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (05.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 02.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-26/2017 [Więcej] (20.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-133/2017 na „Dostawę i instalację artykulografu” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ] [Formularze-wersja do edycji] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do umowy] (termin składania ofert 02.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-133/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-133/2017 [Więcej] (27.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-127/2017 na „Usługa opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Warunki opieki serwisowej] [Wzór umowy] [Odpowiedź na pytanie nr 1] (termin składania ofert upływa 25.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-127/2017 [Więcej] (25.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-127/2017 [Więcej] (06.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-133/2017 na „Dostawę i instalację artykulografu” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ] [Formularze-wersja do edycji] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do umowy] (termin składania ofert upływa 02.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-133/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2017 na „Sondaż techniką wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony www (CAWI) prowadzony na migrantach z Polski, którzy mieszkają od co najmniej 3 miesięcy w Niemczech, N=1200” [Spis treści] [Plik nr 1-SIWZ] [Plik nr 2-wzór umowy] [Plik nr 3-OPZ] [Plik Nr 3A-kwestionariusz] [Formularz oferty-wersja edytowalna] [Ogłoszenie(termin składania ofert upływa 29.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2017 [Więcej] (29.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-119/2017 [Więcej] (04.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-106/2017 na „Wyposażenie i dostosowanie serwerowni MIM UW na potrzeby stworzenia usługi w chmurze” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi nr 1] [Pytania i odpowiedzi nr 2] (termin składania ofert upływa 28.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-106/2017 [Więcej] (28.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  DZP- 361-106/2017 [Więcej] (27.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2017 na „Wentylacja mechaniczna pomieszczeń pierwszego piętra w skrzydle od ul. Traugutta w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie” Dokumentacja (zip)] [Formularz – wersja edytowalna] [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 26.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2017 [Więcej] (26.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  DZP-361-121/2017 [Więcej] (30.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-125/2017 na „Remont budynku przy ul.Długiej 44/50 na działce 13/2 – część zabytkowa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja 1 (zip)] [Dokumentacja 2 (zip)] [Dokumentacja 3 (zip)] [Dokumentacja 4 (zip)] (termin składania ofert upływa 22.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-125/2017 [Więcej] (25.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-125/2017 [Więcej] (04.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/17 na „Dostawa mebli dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [Dokumentacja- wersja edytowalna] [SIWZ i załączniki]  (termin składania ofert upływa 21.09.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr WF-37-25/17 cz. 1, 2, 3 i 4 [Więcej] (22.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/17 na „Dostawę kamer” [Ogłoszenie] [SIWZ Wzór umowy] (termin składania ofert 15.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/17 [Więcej] (15.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-24/17  cz. 2 [Więcej] (20.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-24/17 cz. 1 [Więcej] (28.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-6/2017 na „Przebudowę budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, stacji terenowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zlokalizowanego w Murzynowo 34 (gm. Brudzeń Duży), 09-413 SIKÓRZ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Przedmiary] [Formularze do edycji] [SIWZ – plany] [SIWZ zmiana nr 1] [Formularz ofert – aktualny] (termin składania ofert 15.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-6/2017 [Więcej] (15.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr WGSR-361-6/2017 [Więcej] (20.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2017 na „Konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) Etap I i Etap II” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ etap 1] [OPZ etap 2 ] [Wzór umowy-etap I] [Wzór umowy etap II][Formularze do edycji] [Zestawienie czynności konserwacyjnych WF etap 2 (wrzesień 2017-styczeń2018)] [zestawienie powierzchni Etap I] [ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ETAP II] [Zestawienie urzadzeń i inst. do OPZ etap 2 etap] [Harmonogram przeglądów Cent 2 etap 1 pazdz-gru 2016 v3][1.1, 1.2, 1.3] [1.4 DOKUMENTACJA ZABEZPIECZENIA WYKOPU cz.2] [1.4 DOKUMENTACJA ZABEZPIECZENIA WYKOPU-cz.1] [2.0 lista wyjaśnień projektanta] [2.1 Opis techniczny wraz z opisami rysunków 001-024 cz. 2] [2.1 Opis techniczny wraz z opisami rysunków 001-024 cz.1] [2.1 Rysunki 025-054 cz.2] [2.1 Rysunki 025-054 cz.3] [2.1 Rysunki 025-054 cz.1] [2.1 Rysunki 088-312 cz.1] [2.1 Rysunki 088-312 cz.2] [2.1. Rysunki 055-087 cz.1] [2.1. Rysunki 055-087 cz.3] [2.1. Rysunki 055-087 cz.2] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 1-53 cz.1] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 1-53 cz.2] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 54-98 cz.1] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 54-98 cz.2] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 99-136 cz. 1] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 99-136 cz.2] [2.3, 2.4, 2.5] [2.6 Raporty z badania wytrzymałości na ściskania próbek betonowych] [2.7 KONSTRUKCJE STALOWE 2 cz.1] [2.7 KONSTRUKCJE STALOWE 2 cz.2] [2.7 KONSTRUKCJE STALOWE cz.1] [2.7 KONSTRUKCJE STALOWE cz.2] [4. 0 -4.2] [4. 0 cz. 2] [4.0 cz.1] [4.0 segregator 17 Opis techniczny, dokumentacja rysunkowa – drzwi okna sciany przekroje] [4.0 segregator 21 Opis techniczny dokumentacja rysunkowa – wnętrza, sufity, posadzki] [4.2.3.1-4.2.2.4] [4.2.4.2-6.1.2] [6.1.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna 1-3] [6.1.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna 2-3] [6.1.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna 3-3 cz. 2] [6.1.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna 3-3 cz.1] [6.1.4-6.2.2] [6.3 1-4, 2-4] [6.3 Instalacje grzewcze i chłodu 3-4 cz.2] [6.3 Instalacje grzewcze i chłodu 3-4 cz.1][OPZ_2] [6.3-6.4] [dokum. raport Kancelarii technicznej etap 1] [6.2.2] [6.3-6.46.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 1-5] [6.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 4-5 cz.1] [6.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 4-5 cz.2] [6.5.2-5] [6.6-6.9] [8.1 Karty jakościowe B 1-300] [8.1 Karty jakościowe B 301-600] [8.1 Karty jakościowe B 601-907] [8.1 Karty jakościowe B 914-1111] [9.1 Karty materiałowe konstrukcja 1 20] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.1z6 21K-87K] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.2z6 1A-50A] [9.2 Karty Materiałowe – Architektura cz.4z6 110A-209A cz. 2] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.3z6 51-109A] [9.2 Karty Materiałowe – Architektura cz.4z6 110A-209A cz.1] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.5z6 211A-437A cz.1] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.5z6 211A-437A cz.2] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.6z6 466a – wf 10 2013] [9.3 Karty materiałowe-instalacje audio-video 9.4 Karty materiałowe-instalacje teletechniczne] [9.5 Karty materiałowe Instalacje elektryczne cz.1z2 1-21] [9.5 Karty materiałowe Instalacje elektryczne cz.2z2 24-74 cz.1] [9.5 Karty materiałowe Instalacje elektryczne cz.2z2 24-74 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.1z6, 1-67] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.2az6 71-199 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.2az6 71-199 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.2bz6 141-160 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.2bz6 141-160 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.3z6 200-287 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.3z6 200-287 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.4z6 288-450 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.4z6 288-450 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.5z6 451-499 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.5z6 451-499 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.6z6 600-827 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.6z6 600-827 cz.2] [RAPORT kancelarii technicznej Etap II- dodatkowo – 05.09.2017r.] (termin składania ofert 12.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2017 [Więcej] (12.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-91/2017 na „Dostawę urządzeń dla środowiska wirtualnych desktopów: Część A: Serwery, elementy pamięci masowej SAN oraz adaptery sieciowe; Część B: Zestawy komputerowe AIO zero client”. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [JEDZ (xml)] [Pytania i odpowiedzi_1] [SIWZ zmiana nr 1] (termin składania ofert 05.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-91/2017 [Więcej] (05.09.2017r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-91/2017 cz. B [Więcej] (12.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-91/2017 w części  A [Więcej] (27.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-61/2017 na „Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynku Wydziału Geologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 19.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-61/2017 [Więcej] (19.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-61/2017  [Więcej] (16.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2017 na „Dostawę skanerów wraz z oprogramowaniem do digitalizacji” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [JEDZ(termin składania ofert 19.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2017 [Więcej] (19.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-92/2017 [Więcej] (09.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-93/2017 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [OPZ]  [SIWZ – zmiana nr 1] [Formularz oferty- aktualny 16.08.2017 r.] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [OPZ – aktualny z dn. 18.08.2017 r.] (termin składania ofert 18.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-93/2017 [Więcej] (19.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-93/2017 dla Części 1 [Więcej] (02.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-93/2017 dla Części 3 [Więcej] (02.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-93/2017 dla Części 2 [Więcej] (16.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-6/2017 na „Przebudowę budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, stacji terenowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zlokalizowanego w Murzynowo 34 (gm. Brudzeń Duży), 09-413 SIKÓRZ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Przedmiary] [Formularze do edycji] [SIWZ – plany] [SIWZ zmiana nr 1] [Formularz ofert – aktualny] (termin składania ofert 15.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-6/2017 [Więcej] (15.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2017 na „Przebudowa pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Zestaw pytań I] [SIWZ zmiana nr 1 ] (termin składania ofert 11.09.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-108/2017 [Więcej(13.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2017 na „Opracowanie projektu wykonawczego dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego na Kampusie Centralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Formularze wersja edytowalna]  [Wzór umowy]  [Dokumentacja (zip)] [Zestaw pytań nr 1] [Ogłoszenie – zmiana] [Pytania i odpowiedzi nr 1] (termin składania ofert upływa 06.09.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-116/2017 [Więcej] (06.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-102/2017 na „Konserwację, usuwanie awarii oraz wykonywanie napraw 2 dźwigów osobowych i 6 platform dla osób niepełnosprawnych usytuowanych w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie][SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 05.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-102/2017 [Więcej] (05.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-102/2017  cz. 1 [Więcej] (08.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-102/2017 cz. 2 [Więcej(22.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-113/2017 na „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie polegającego na malowaniu ścian i sufitów oraz renowacji posadzek z parkietu i lastrico”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OZP] [Dokumentacja (zip)] [Formularze do edycji] (termin składania ofert 04.09.2017 r.) 

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-113/2017 [Więcej] (04.09.2017r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-113/2017 [Więcej] (14.09.2017 r.)

Dotyczy konkursu 2017/S 146-302553 na „Koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek Naukowo-Dydaktyczny Kampus Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia)” w Warszawie” (Konkurs ogłoszono na stronie Grupy Doradczej SIENNA) [Ogłoszenie o konkursie] [Regulamin konkursu] [Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu] [Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu_wersja edytowalna][Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu_program funkcjonalno-użytkowy] [Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu _projekt umowy] [Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (mapa zasadnicza)] [Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (skan licencji)]  [Competition Rules_ENG] [Zmiana ogłoszenia z dn. 08.08.2017 r.] [Regulamin konkursu po zmianach z dn. 08.08.2017 r.]  [Dokumentacja konkursowa po zmianach z dn. 08.08.2017r.] (termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 01.09.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Formularze -wersja edytowalna] [Załącznik nr 3 do umowy] [Załącznik nr 5 do umowy] [Załącznik nr 6 do umowy] (termin składania ofert 31.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2017 [Więcej] [ZESTAWIENIE OFERT poprawione] (31.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-89/2017 [Więcej] (27.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2017 na „Konserwację budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz gotowość do usuwania awarii.”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Plik nr 3A OPZ] [Plik nr 3B zestawienie powierzchni] [Plik nr 3C] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (1)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (2)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (3)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (4)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (5)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (6)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (7)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (8)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (9)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (10)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (11)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (12)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (13)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (14)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (15)] [Plik nr 3D_CeNT3_etap1i2] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (7)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (8)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (9)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (10)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (11)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (7)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (8)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (9)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (10)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (11)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (1)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (1)] [Plik nr 3 [CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (2)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (2)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (3)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (4)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (5)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (7)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (7)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (8)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (8)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (9)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (10)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (11)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (12)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (13)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (14)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (15)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (16)] [JEDZ (xml)] [Formularze (edytowalne)] [Spis dokumentacji] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 31.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2017 [Więcej] (31.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-79/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-90/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [JEDZ] [Wzór umowy] [SIWZ – zmiana_1] [Ogłoszenie-zmiana_1] (termin składania ofert upływa 31.08.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP- 361-90/2017 [Więcej] (11.09.2017 r.)

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr UOTT 16 530000 2017 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego”  [Więcej] (29.08.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/17 na „Świadczenie kompleksowych usług transportowych wyposażenia biurowego, laboratoryjnego oraz warsztatowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 28.07.2017 r.] [SIWZ – zmiana] [Pytania i odpowiedz] [Ogłoszenia – zmiana z dn. 11.08.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 11.08.2017 r.] [Sprostowanie] [Zestaw pytań _1] (termin składania ofert 28.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/17 [Więcej]
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr WF-37-05/17 cz. 2, 4, 5, 10 [Więcej] (21.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-05/17 cz. 3 [Więcej] (09.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-05/17 cz. 1, 6, 7  [Więcej] (09.10.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-05/17 cz. 9 [Więcej] (18.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-84/2017 na „Dostawę, montaż sprzętu komputerowego i instalacji multimedialnych w Gmachu Audytoryjnym na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego” [Spis załączników] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularz cenowy (doc)] [Formularz cenowy (pdf)]  [Ogólne wymagania]  [Opisy funkcjonalne pomieszczeń] [Rysunki wykonawcze] [UPS serwerownia] [Wymagane min. parametry tech. komputerów] [JEDZ] [Formularze – wersja edytowalna] [Ogłoszenie] (termin składania ofert 24.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-84/2017  [Więcej] (25.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-84/2017 [Więcej] (25.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-05/2017 na „Dostawę sprzętu dla Laboratorium Komputerowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Formularze (edytowalne)] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 25.08.2017 r.)


Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-22/17 na „Dostawę mikroskopu optycznego wraz z wyposażeniem” [Więcej] (24.08.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-104/2017 na „Przebudowę powierzchni  490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynów zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pełnienie nadzorów autorskich.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do OPZ] [Dokumentacja cz. 1] [Dokumentacja cz. 2] [Zestaw pytań 1] (termin składania ofert 24.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-104/2017 [Więcej] [Formularz grupa kapitałowa]
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-104/2017 [Więcej] (30.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-94/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-4” [Ogłoszenie] [SIWZ[OPZ] [Ogólny wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy zał nr 3] [Wzór umowy zał nr 4] [Wzór umowy zał nr 5(termin składania ofert 18.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-94/2017 [Więcej] (21.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-94/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-4” [Więcej] (13.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2017 na „Wentylacja mechaniczna pomieszczeń pierwszego piętra w skrzydle od ul. Traugutta w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Formularz wersja edytowalna]  [Ogłoszenie – zmiana 1] [SIWZ – zmiana 1] [Formularze – AKTUALNE] (termin składania ofert 18.08.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-98/2017 [Więcej] (10.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2017 na „Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze wersja edytowalna] [JEDZ] [Specyfikacja cz. 1] [Specyfikacja cz. 2] [Wzór umowy] (termin składania ofert 18.08.2017 r.)

Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr WMIM-371-04/2017 [Więcej] (18.08.2017 r.)


Dotyczy postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-115/2017 na  „Zakup usługi szkolenia pracowników z zakresu digitalizacji w ramach projektu ,,Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych’’ [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (ogłoszenie dostępne również na stronie BIP UW) (termin składania ofert upływa 18.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-115/2017 [Więcej] (18.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne nr DZP-361-115/2017 [Więcej] (informacja dostępna również na stronie BIP UW) (24.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2017 na „Remont posadzek w ciągach komunikacyjnych (klatki schodowe i korytarze) w budynku A (cz. doktorancka) HERY przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [STWiOR] [Wzór umowy] [OPZ] [Przedmiary i rysunki] (termin składania ofert upływa 17.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2017 [Więcej] (17.08.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-105/2017 [Więcej] (28.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-101/2017 na ” Wykonanie remontu generalnego bazy archeologicznej w Risan (Czarnogóra)”  [Ogłoszenie] [Istotne warunki umowy] [SIWZ] [Rysunek] [Program Funkcjonalno-Użytkowy(termin składania ofert 17.08.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-101/2017 [Więcej] (17.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-65/2017 na „Usługę konserwacji, przeglądów i obsługi technicznej budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Instrukcja] [OPZ] [Karta budynku] [JEDZ (xml)] DZP.35.2017_dokumentacja 1 (1) DZP.35.2017_dokumentacja 1 (2) DZP.35.2017_dokumentacja 2 (1) DZP.35.2017_dokumentacja 2 (2) DZP.35.2017_dokumentacja 2 (3) DZP.35.2017_dokumentacja 2 (4) DZP.35.2017_dokumentacja 2 (5) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (1) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (2) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (3) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (4) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (5) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (6) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (7) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (8) DZP.35.2017_dokumentacja 3 (9) DZP.35.2017_dokumentacja 4 (1) DZP.35.2017_dokumentacja 4 (2) DZP.35.2017_dokumentacja 4 (3) DZP.35.2017_dokumentacja 5 (1) DZP.35.2017_dokumentacja 5 (2) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (1) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (2) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (3) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (4) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (5) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (6) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (7) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (8) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (9) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (10) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (11) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (12) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (13) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (14) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (15) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (16) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (17) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (18) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (19) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (20) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (21) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (22) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (23) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (24) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (25) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (26) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (27) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (28) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (29) DZP.65.2017_dokumentacja 6 (30) DZP.65.2017_Dokumentacja 7 (1) DZP.65.2017_Dokumentacja 7 (2) DZP.65.2017_Dokumentacja 7 (3) DZP.65.2017_Dokumentacja 7 (5) DZP.65.2017_Dokumentacja 7 (4) DZP.65.2017_Dokumentacja 7 (4a) DZP.65.2017_Dokumentacja_8 (1) DZP.65.2017_Dokumentacja_8 (2) DZP.35.2017_dokumentacja 9 (1) DZP.35.2017_dokumentacja 9 (2) DZP.65.2017_Dokumentacja_13 (1) DZP.65.2017_Dokumentacja_13 (2) DZP.65.2017_Dokumentacja_14 (1) DZP.65.2017_Dokumentacja_14 (2) DZP.65.2017_Dokumentacja_14 (3) DZP.65.2017_Dokumentacja_14 (4) DZP.65.2017_Dokumentacja_14 (5) [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert upływa 16.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-65/2017  [Więcej] (16.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-65/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2017 na „Sprzedaż i sukcesywną dostawę przez okres 2 lat artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, OW-K w Łukęcinie oraz DPTiW w Kirach i Szeligówce Uniwersytetu Warszawskiego przez okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 16.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2017 [Więcej] (16.08.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-111/2017 [Więcej] (11.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [SIWZ – zmiana z dn. 25.07.2017 r.] (termin składania ofert upływa 16.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2017 [Więcej] (16.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-25/2017 [Więcej] (28.08.2017 r.)
  • Dotyczy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-25/2017 cz. I [Więcej] (07.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/17 na „Dostawę mebli dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”  [Ogłoszenie]  [SIWZ z załącznikami] [Dokumentacja – wersja edytowalna] [Rzuty] [Informacja o wizji lokalnej z dn. 13.07.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi] [Ogłoszenie – zmiana] [Ogłoszenie – zmiana] [SIWZ zmiana] [Ogłoszenie – zmiana nr 2] [SIWZ – zmiana nr 2] [Pytania i odpowiedzi_2 – zmiana SIWZ] (termin składania ofert 09.08.2017 r.)

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-18/17 cz. 4 [Więcej] (11.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-18/17 cz. 6 [Więcej] (25.08.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr WF-37-18/17 cz. 1, 2, 3, 5 [Więcej] (10.08.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia unieważnienia przedmiotowego postępowania nr WF-37-18/17 cz. 1, 3 [Więcej(18.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-18/17 cz. 6 [Więcej] (25.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-18/17 cz. 7 i 8 [Więcej] (29.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2017 na „Remont budynku przy ul.Długiej 44/50 na działce 13/2 – część zabytkowa”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Plik nr 3 cz. A 1] Plik nr 3 cz. A 2] [Plik nr 3 cz. A 3] [Plik nr 3 cz. A 4] [Plik nr 3 cz. A 5] [Plik nr 3 cz. A 6] [Plik nr 3 cz. a 7] [Plik nr 3 zał nr 9-12] [Załącznik nr 2] [Wzór umowy] (termin składania ofert 09.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2017 [Więcej] (09.08.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-83/2017 [Więcej] (21.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2017 na „Sprzątanie pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znajdującej się przy ul. Dobrej 56/66 i budynku SAT znajdującego się przy ul. Dobrej 68/70 oraz mycie okien i powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, budynku SAT oraz budynku „Artes Liberales” znajdującego się przy ul. Dobrej 72 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze (wersja edytowalna)] [JEDZ (xml)] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Pytania i odpowiedzi _3] (termin składania ofert 09.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-48/2017 [Więcej] (09.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-48/2017 [Więcej] (14.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-100/2017 na „Sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 07.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-100/2017 [Więcej] (07.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-100/2017 [Więcej] (17.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2017 na „Konserwacja instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie„ [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja podwykonawcza cz.1] [Dokumentacja podwykonawcza cz. 2] (termin składania ofert 07.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2017 [Więcej] (07.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-58/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-22/17 na „Dostawę mikroskopu optycznego wraz z wyposażeniem” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (termin składania ofert 04.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-22/17 [Więcej] (07.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-95/2017 na „Serwis maszyn cyfrowych Océ – VP4120 i Canon Image Press C6010S dla Zakładu Graficznego UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi_1] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 27.07.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 03.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-95/2017 [Więcej] (03.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-95/2017 [Więcej] (24.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2017 na „Wykonanie remontu pomieszczeń i korytarzy na I, II, IV i V piętrze oraz pomieszczeń 17A i 17B na parterze w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1] [SIWZ – zmiana z dn. 20.07.2017]  [Formularz oferty] [Ogłoszenie zmiana z dn. 27.07.2017 r.] [SIWZ zmiana_2] [Formularz oferty (aktualny z dn. 27.07.2017 r.)] (termin składania ofert upływa 02.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2017 [Więcej] (02.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-99/2017 [Więcej] (21.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2017 na „Dostawę sprzętu do modernizowanego studia telewizyjnego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Biblioligii” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Ogłoszenie- zmiana z dn. 14.07.2017] [Pytania i odpowiedzi 2] [Pytania i odpowiedzi_3] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 28.07.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_4] [Formularz cenowy – aktualny z dn. 28.07.2017 r.] (termin składania ofert 02.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2017 [Więcej] (02.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-78/2017 [Więcej] (21.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-46/2017 na „Dostawa i montaż transformatora do Stacji PZO Fizyka (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5 w Warszawie” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie-zmiana 19.07.2017 r.] [SIWZ – zmiana] [Ogłoszenie – zmiana 27.07.2017 r.] [SIWZ – zmiana 2] (termin składania ofert 01.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-46/2017 [Więcej(01.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-46/2017 [Więcej] (16.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu chłodniczego dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 31.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2017 [Więcej] (31.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-21/2017 cz. 1 i cz. 2 [Więcej] (11.08.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr CeNT-361-21/2017 cz. 3, 4, 5 [Więcej] (11.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-100/2017 na „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie polegającego na odświeżeniu pomieszczeń poprzez malowanie ścian i sufitów oraz renowację posadzek z parkietu i lastrico” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Formularze do edycji] [Załącznik nr 8 do umowy] (termin składania ofert 31.07.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-100/2017 [Więcej] (31.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 16/UOTT/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 26.07.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2017 na „Konserwacja budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) etap I i etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z usuwaniem awarii” Ogłoszenie SIWZ Formularz cenowy Załącznik A – OPZ Załącznik B Załącznik C Załącznik D Załącznik E 1 Załącznik E 2 Załącznik E 3 Załącznik E 4 Załącznik E 5 Załącznik E 6 Załącznik E 7 Załącznik E 8 Załącznik E 9 Załącznik E 10 Załącznik E 11 Załącznik E 12 Załącznik E 13 Załącznik E 14 Załącznik E 15 Załącznik E 16 Załącznik E 17 Załącznik E 18 Załącznik E 19 Załącznik E 20 Załącznik E 21 Załącznik E 22 Załącznik E 23 Załącznik E 24 Załącznik E 25 Załącznik E 26 Załącznik E 27 Załącznik E 28 Załącznik E 29 Załącznik E 30 Załącznik E 31 Załącznik E 32 Załącznik E 33 Załącznik E 34 Załącznik E 35 Załącznik E 36 Załącznik E 37 Załącznik E 38 Załącznik E 39 Załącznik E 40 Załącznik E 41 Załącznik E 42 Załącznik E 43 Załącznik E 44 Załącznik E 45 Załącznik E 46 Załącznik E 47 Załącznik E 48 Załącznik E 49 Załącznik E 50 Załącznik E 51 Załącznik E 52 Załącznik E 53 Załącznik E 54 Załącznik E 55 Załącznik E 56 Załącznik E 57 Załącznik E 58 Załącznik E 59 Załącznik E 60 Załącznik E 61 Załącznik E 62 Załącznik E 63 Załącznik E 64 Załącznik E 65 Załącznik E 66 Załącznik E 67 Załącznik E 68 Załącznik E 69 Załącznik E 70 Załącznik E 71 Załącznik E 72 Załącznik E 73 Załącznik E 74 Załącznik E 75 Załącznik E 76 Załącznik E 77 Załącznik E 78 Załącznik E 79 Załącznik E 80 Załącznik E 81 Załącznik E 82 Załącznik E 83 Załącznik E 84 Załącznik E 85 Załącznik E 86 Załącznik E 87 Załącznik F  Wzór umowy JEDZ [SIWZ – zmiana z dn. 07.07.2017 r.] [Formularze – zmiana (wersja edytowalna)] [Wzór umowy – zmiana z dn. 07.07.2017 r.] (termin składania ofert 25.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2017 [Więcej] (25.07.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-44/2017 [Więcej] (11.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/3/2017 na „Dostarczenie danych o preferencjach mieszkańców Warszawy na temat reklamy zewnętrznej w drodze realizacji badania sondażowego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 24.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/3/2017 [Więcej] (25.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2017 na „Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz – wersja edytowalna] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 18.07.2017] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Formularz cenowy- zmiana z dn. 18.07.2017r.] [OPZ- zmiana z dn. 18.07.2017 r.] (termin składania ofert 21.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2017 [Więcej] (21.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-73/2017 [Więcej] (18.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-05/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie czterech odbiorników GNSS z kontrolerami i oprogramowaniem dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego’’ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularze wersja edytowalna] [OPZ-zmiana] [Pytania i odpowiedzi_1] [Informacja-zmiana terminu (termin składania ofert 20.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-05/2017  [Więcej] (20.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WGSR-361-05/2017 [Więcej] (25.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-96/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie stanowiska do badań okulograficznych dla Centrum  Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze- wersja edytowalna] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 20.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-96/2017 [Więcej] (21.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-96/2017 [Więcej] (25.07.2017 r.)

Dotyczy postępowania na usługi społeczne nr DZP- 361-76/2017 na „Zakup usługi szkolenia pracowników z zakresu digitalizacji w ramach projektu ,,Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim- stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych’’” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (ogłoszenie dostępne również na stronie BIP UW) (termin składania ofert upływa 20.07.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2017 na „Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, OW-K  w Łukęcinie oraz DPTiW w Kirach i Szeligówce Uniwersytetu Warszawskiego przez okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Zmiana terminu składania ofert] [Zmiana ogłoszenia] [Pytania i odpowiedzi_2] (termin składania ofert 20.07.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-74/2017 [Więcej] (20.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Centrum Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [OPZ-aktualny (13.06.2017r.)] (termin składania ofert 18.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2017 [Więcej] (18.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-72/2017 cz. 1-7 [Więcej] (08.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-72/2017 cz.8 [Więcej] (24.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 17.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2017 [Więcej] (17.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-20/2017 [Więcej] (04.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-02/2017 na „Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ,OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi 1] [Zmiana terminu składania ofert] (termin składania ofert 14.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-02/2017 [Więcej] (14.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-02/2017 [Więcej] (26.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-86/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru reakcji skórno – galwanicznej dla Centrum Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz do edycji] [Dane techniczne] (termin składania ofert 13.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-86/2017 [Więcej] (14.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-86/2017 [Więcej] (17.07.2017 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-22/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie  aparatury laboratoryjnej  Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi 2] (termin składania ofert 12.07.2017 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-22/2017 [Więcej] (12.07.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-22/2017 [Więcej] (31.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 12.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2017 [Więcej] (12.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-24/2017 [Więcej] (25.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie układu akwizycji danych z sensorów sejsmicznych dla detektora fal grawitacyjnych VIRGO umożliwiający zbieranie danych pomiarowych z sensorów firmy INNOSEIS o ściśle zdefiniowanych parametrach”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [SIWZ – zmiana] (termin składania ofert 12.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2017 [Więcej] (12.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-81/2017 [Więcej] (13.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie dedykowanego układu synchronizacji wyzwalania  sensorów sejsmicznych dla detektora fal grawitacyjnych VIRGO” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [SIWZ – zmiana] (termin składania ofert 12.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2017 [Więcej] (12.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-82/2017 [Więcej] (13.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-87/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru parametrów okulograficznych dla Centrum Analiz Medialnych.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 11.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-87/2017 [Więcej] (11.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-87/2017 [Więcej] (31.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-85/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru napięcia skóry dla Centrum Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] (termin składania ofert 11.07.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP- 361-85/2017 [Więcej] (14.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-88/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru parametrów EEG dla Centrum  Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] (termin składania ofert 11.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-88/2017 [Więcej] (11.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-88/2017 [Więcej] (18.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-23/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie  aparatury laboratoryjnej oraz elementów elektryczno- optycznych dla  Centrum Nowych Technologii UW”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 10.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-23/2017 [Więcej] (10.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-23/2017 [Więcej] (25.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-53/2017 na „Konserwację dźwigów wraz z usuwaniem awarii i naprawami w budynkach: Centrum Nowych Technologii UW, Wydział Fizyki UW etap 1 i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW etap 1” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy]  [Formularze do edycji] [Ogłoszenie o zmianie z dn. 29.06.2017 r.] [SIWZ zmiana załącznik nr 1] [Wzór umowy cz. 2 zmiana] (termin składania ofert 04.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-53/2017  [Więcej] (04.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-53/2017 [Więcej] (18.08.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2017 na „Konserwacja, usuwanie awarii oraz wykonywanie drobnych napraw 2 dźwigów osobowych i 6 platform dla osób niepełnosprawnych usytuowanych w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi_1 – zmiana SIWZ nr 1] [OPZ-aktualny] [zmiana SIWZ nr 2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 28.06.2017 r.]  (termin składania ofert 03.07.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2017  [Więcej] (04.07.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-62/2017 [Więcej] (13.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2017 na „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla budynku Audytoryjnego na terenie kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Formularz cenowy] [JEDZ (xml)] [Formularze – wersja edytowalna (Zip)] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Dokumentacja] (termin składania ofert 29.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2017 [Więcej(29.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-63/2017 [Więcej] (18.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/1/2017 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Formularze – wersja edytowana] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] (termin składania ofert 23.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/1/2017 [Więcej]   (27.06.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Ogłoszenie] [SIWZ]  [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Pytania i odpowiedzi_1] (termin składania ofert 27.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2017 [Więcej(27.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-18/2017 [Więcej] (14.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2017 na „Wymianę segmentowych rozdzielnic elektrycznych i przebudowę elementów instalacji elektrycznych w budynku DPN UW przy ul. Smyczkowej 11 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Projekt] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (termin składania ofert 26.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-59/2017 [Więcej] (27.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-59/2017 [Więcej] (14.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie platformy do badań biometrycznych człowieka dla Centrum Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz oferty- edytowalny] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 26.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-67/2017 [Więcej] (26.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-67/2017 [Więcej] (12.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/05/2017 na „Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (ECEG)” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz oferty(termin składania ofert 22.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr ZP/13/05/2017 [Więcej] (23.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr ZP/13/05/2017 [Więcej] (30.06.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-68/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru parametrów EEG dla Centrum  Analiz Medialnych” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 19.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2017 [Więcej] (20.06.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP- 361-68/2017 [Więcej] (22.06.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2017 na „Remont posadzek w ciągach komunikacyjnych (klatki schodowe i korytarze) w budynku A (cz. doktorancka) HERY przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” [Ogłoszenie] [Wzór umowy] [SIWZ] [OPZ] [STWiOR] [Dokumentacja] (termin składania ofert 19.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2017 [Więcej] (20.06.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-36/2017 [Więcej] (29.06.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-38/2017 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziały Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze – wersja edytowalna] [JEDZ (xml)] [Pytania i odpowiedzi_1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Pytania i odpowiedzi_3] (termin składania ofert 19.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-38/2017 [Więcej] (20.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-38/2017 [Więcej] (17.07.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/17 na „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ, Formularz oferty, Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi 1] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana] (termin składania ofert 19.06.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/17 [Więcej] (19.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-13/17 [Więcej] (28.07.2017 r.)