Archiwum

2017/2018/2019/2020 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2020 pn. „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 03.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-59/2020 [Więcej] ( 03.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: „Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze] [OPZ.Tabela.1.czynnosci.serwisowe] [OPZ.Tabela.2.specyfikacja.techniczna] [OPZ.Tabela.3.lubrykaty] [Zał.nr.6.do.wzoru.umowy] (Termin składania ofert 21.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr ICM-361-05-2020 [Więcej] (21.07.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: „Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [Więcej] (22.07.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-005/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [ID POSTĘPOWANIA] [JEDZ] [klucz publiczny] (termin składania ofert 10.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-005/20 [Więcej] (10.07.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-47/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź na pytanie. 1] [Odpowiedź-na-pytanie.-2] [Ogłoszenie o zmianie(Uwaga: nowy termin składania ofert: 10.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-47/2020 [Więcej] (10.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2020 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek UW- dotyczy części 3 [Więcej(14.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-47/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3″[Więcej(24.07.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-11/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie inkubatora z atmosferą CO2 dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 16.06.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-11/2020 [Więcej] (16.06.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2020 pn. „Dostawy elementów do konstrukcji układu badawczo-rozwojowego szybkiej kamery mierzącej korelacjekwantowe oraz sukcesywne dostawy elementów optomechanicznych i optycznych dla CeNT UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 25.05.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-8/2020 [Więcej] (25.05.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: „Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [SIWZ wersja edytowalna] [Wyjaśnienia] [Wyjaśnienia 2] (Termin składania ofert 15.05.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-13/20 [Więcej] (15.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: „Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Więcej] (08.06.2020r.)


 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-161/2019 [Więcej(02.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-161/2019 na: „Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej-część 1] [Więcej-część 2] (20.04.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź na pytanie 1] (Termin składania ofert 28.04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-35/2020 [Więcej] (28.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1″[Więcej_bez cz. 15] (14.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1″[Cz.15] (20.05.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: „Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [ogloszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 15. 04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-7/2020 [Więcej] (15.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: „Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (28.04.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [odpowiedzi na pytania -1] [Odpowiedzi na pytania -2](Termin składania ofert 02.04.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-5/2020 [Więcej] (02.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2″[Więcej] [unieważnienie wyboru w cz. I] (07.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 1 [Więcej(12.05.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 31.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-4/2020 [Więcej] (31.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2020 na: „Modernizację i wymianę systemów mikrofonów bezprzewodowych w budynku Uniwersytetu Warszawskiego – Aula d. BUW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 13.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-18/2020 [Więcej] (13.03.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: „Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie o zmianie] (Uwaga Nowy termin składania ofert 25.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-001/20 [Więcej] (25.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: „Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [Więcej] (19.05.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: „Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] [odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 18.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: „Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [Więcej] (18.03.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: „Sukcesywne dostawy gazów technicznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [odpowiedzi na pytania] [SIWZ wersja edytowalna] [odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 17.03.2020r.).
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-11/20[Więcej] (17.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: „Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 1 [Więcej] (31.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: „Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 2 [Więcej] (01.04.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 12.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 [Więcej] (12.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (20.04.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”” [ogłoszenie] [SIWZ ] [SIWZ i załączniki do postępowania] [zmiana SIWZ ] [Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji] [Opublikowane ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 09.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-33/19 [Więcej] (10.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych””-dotyczy części 2 [Więcej] [KOREKTA ] (22.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektupn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych””-dotyczy części 1 [Więcej] (22.04.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.”. [Ogłoszenie] [ SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] (Termin składania ofert 06.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr BG-361-201/2020 [Więcej] (06.03.2010r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (24.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (06.05.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 05.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-1/2020 [Więcej] (05.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (27.03.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-153/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 8” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedz na pytanie. 1] (termin składania ofert 26.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-153/2019 [Więcej] (26.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-153/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 8” [Więcej] (13.03.2020 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedz na pytanie. 1] (termin składania ofert 21.02.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-154/2019 [Więcej] (21.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 7” [Więcej] (04.03.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  WB-372/P-005/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [ Klucz Publiczny] [ID POSTĘPOWANIA] [JEDZ] (termin składania ofert 21.02.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-005/19 [Więcej] (21.02.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  WB-372/P-005/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (05.03.2020r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2019  pn. „Sprzedaż i dostawa mebli do jednostek podległych pod Biuro Spraw Socjalnych UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania 1](termin składania ofert 03.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-160/2019 [Więcej(03.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2019  pn. „Sprzedaż i dostawa mebli do jednostek podległych pod Biuro Spraw Socjalnych UW” [Więcej] (12.03.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-165/2019  pn. „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko i DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 03.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-165/2019 [Więcej(03.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [odpowiedzi na pytania] [zmiana ogłoszenia] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 15.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (13.01.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [Więcej] (29.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy częśc i 2, 3 i 5 [Więcej] (29.01.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. „Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] (Termin składania ofert 13.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (13.01.2020 r.),
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. „Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” – dotyczy części 2 i 3 [więcej] (20.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. „Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” – dotyczy części 1 [Więcej] (04.02.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-132/2019 na „Remont i wymianę 40 blatów kuchennych wraz z wymianą zlewozmywaków i baterii zlewozmywakowych (etap 1) oraz remont malarski 4 pokojów cichej nauki i 40 segmentów studenckich na 1 i 4 piętrze (etap 2)
  w Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10a w Warszawie”  [OGŁOSZENIE]  [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [DOKUMENTACJA] (Termin składania ofert 11.12.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/19 pn. „Dostawa mikroskopu optycznego wraz ze stolikiem przesuwnym i oprogramowaniem do współpracy z kriostatem z magnesem, stanowiącego element układu do mikroskopowego badania efektu Faradaya w funkcji temperatury 3,5-475K z możliwością automatycznego skanowania próbek” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [odpowiedzi na pytania] [zmiana ogłoszenia] (Termin składania ofert 03.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-23/19 [Więcej] (03.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/19 pn. „Dostawa mikroskopu optycznego wraz ze stolikiem przesuwnym i oprogramowaniem do współpracy z kriostatem z magnesem, stanowiącego element układu do mikroskopowego badania efektu Faradaya w funkcji temperatury 3,5-475K z możliwością automatycznego skanowania próbek” [Więcej] (11.02.2020r.)

 •  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit 100L Diesel [regulamin] [załącznik nr 2] [formularz oferty] (Termin składania ofert 19.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu na sprzedaż samochodu cięzarowego marki Ford Transit 100L Diesel [Więcej] (16.12.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2019 na: „Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy u. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi_02] (termin składania ofert 09.12.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2019 na: „Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy u. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi_02] (termin składania ofert 09.12.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/19 pn. „Dostawa i montaż zintegrowanego systemu wielkoprzepustowego fenotypowania materiału roślinnego w badaniach molekularnych dla Wydziału Biologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [WZÓR UMOWY] [Klucz Publiczny] [JEDZ] [ID postępowania] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 03.12.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/19 pn. „Dostawa i montaż zintegrowanego systemu wielkoprzepustowego fenotypowania materiału roślinnego w badaniach molekularnych dla Wydziału Biologii UW” [Więcej] (03.12.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/19 pn. „Dostawa i montaż zintegrowanego systemu wielkoprzepustowego fenotypowania materiału roślinnego w badaniach molekularnych dla Wydziału Biologii UW” [Więcej] (05.12.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2019 na „Remont pomieszczeń laboratorium 3111/3113 i pomieszczenia 2121 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 – Dokumentacja] (termin składania ofert 03.12.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-145/2019 [Więcej] [oświadczenie] (03.12.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2019 na: „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 2” [ogłoszenie][SIWZ][wzór umowy][formularz cenowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [zmiana treści SIWZ] [SIWZ 2] [pytania_1] (termin składania ofert 15.11.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-29/2019 [Więcej] (15.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2019 na: „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 2” [Więcej] (22.11.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] [miniportal] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (termin składania ofert 07.11.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WMIM-371-04/2019 [Więcej] (12.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (26.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” – dotyczy części 7 [Więcej] (09.12.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/19 pn.:”Dostawa aparatury naukowo-badawczej” [Ogłoszenie ] [SIWZ ] [załączniki] [zmiana SIWZ] [odpowiedzi 1] [odpowiedzi 2] [odpowiedzi 3] (termin składania ofert 04.11.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-26/19 [Więcej] (04.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/19 pn.:”Dostawa aparatury naukowo-badawczej”-dotyczy części 1, 2 i 3 [więcej] (05.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/19 pn.:”Dostawa aparatury naukowo-badawczej” – dotyczy części 4 [Więcej] (19.11.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2019 na „Sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [formularz cenowy] [wzór umowy] [pytania_1] [zmiana ogłoszenia] [nowy formularz cenowy] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 04.11.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-30/2019 [Więcej] [unieważnienie wyboru_cz. I] (04.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2019 na „Sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW”-dotyczy części 1 [więcej] (20.12.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [ID postępowania] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 22.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-114/2019 [Więcej] (22.10.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” – część 1 [Więcej] (30.10.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” – część 2, 3, 4 i 5 [Więcej] (04.11.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedzi na pytania] [Załaczniki do SIWZ-wersja edytowalna] (termin składania ofert 17.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-12/19 [Więcej] (18.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”-dotyczy części 1,3,12,13,14,15,16,17  [Więcej] (15.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 2, 5, 6, 8, 10 i 11 [Więcej] (02.12.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 7 [Więcej] (09.12.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2019 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (termin składania ofert 31.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2019 pn. „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [odpowiedź na pytanie] (Termin składania ofert 14.10.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-31/2019 [Więcej] (14.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2019 pn. „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (24.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2019 na: „Przeprowadzenie testów produktów w ramach projektu EIT FOOD OLEOGEL z użytkownikami kremów czekoladowych do smarowania pieczywa”[Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Odpowiedzi_1 (03_10_2019)] (termin składania ofert 09.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-119/2019 [Więcej(09.10.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2019 na: „Przeprowadzenie testów produktów w ramach projektu EIT FOOD OLEOGEL z użytkownikami kremów czekoladowych do smarowania pieczywa” [Więcej] (06.11.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2019 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia biurowego i pomieszczenia portierni” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie. 2] [Przedmiar pomieszczenie portierni] (termin składania ofert 07.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-109/2019 [Więcej] (07.10.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2019 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia biurowego i pomieszczenia portierni” [Więcej] (08.10.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [odpowiedzi na pytania(termin otwarcia ofert 04.10.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-28/2019 [Więcej] (04.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (18.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”-dotyczy części 9 i 10 [Więcej] (03.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”-dotyczy części 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 [Więcej] (03.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/19 pn.: „Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [załączniki] (termin składania ofert 03.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-25/19 [Więcej] (03.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/19 pn.: „Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych” [Więcej] (08.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/19 pn.: „Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [załączniki] (termin składania ofert 03.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-25/19 [Więcej] (03.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (termin otwarcia ofert 03.10.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-26/2019 [Więcej] (03.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Więcej] (18.10.2019r.) • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-122/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie dysków twardych komputerowych dla Obserwatorium Astronomicznego UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedz na pytanie. 1(termin składania ofert 27.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-122/2019 [Więcej] (27.09. 2019 r.)
 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-122/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie dysków twardych komputerowych dla Obserwatorium Astronomicznego UW” [Więcej] (07.10. 2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2019 na „Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”,  realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [załączniki do SIWZ-wersja edytowalna] [Wzór umowy] (termin otwarcia ofert 03.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-105/2019 [Więcej] (03.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2019 na „Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”,  realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (19.09.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/2019 na „Dostawę spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (16.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-20/19 [Więcej] (17.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/2019 na „Dostawę spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości” [Więcej] (24.09.2019r)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] (termin składania ofert 16.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-88/2019 [Więcej] (16.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] ( 17.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (08.10.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na „Dostawę sprzętu i elementów optycznych.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna] [JEDZ] [ID Postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 12.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-11/19 [Więcej] (12.09.2019 r.) [Korekta] (17.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na „Dostawę sprzętu i elementów optycznych.”- dotyczy części 1 [Więcej] (18.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na „Dostawę sprzętu i elementów optycznych.” – dotyczy części 3, 4, 5 i 6 [Więcej] (05.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na „Dostawę sprzętu i elementów optycznych.” – dotyczy części 7 [Więcej] (03.12.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2019 na „Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu  do Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin otwarcia ofert 11.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert CeNT-361-24/2019 [Więcej] (11.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2019 na „Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu  do Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (26.09.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-23/2019 pn. „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 03.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-23/2019 pn. „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (03.09.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-170/2019 na  „Zakup, dostawę i montaż bezprzewodowych pulpitów konferencyjnych do sali Senatu  Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim oraz skrzyń do przechowywania ww. Sprzętu” [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin otwarcia ofert 30.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert BG-361-170/2019 [Więcej] (30.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-170/2019 na  „Zakup, dostawę i montaż bezprzewodowych pulpitów konferencyjnych do sali Senatu  Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim oraz skrzyń do przechowywania ww. Sprzętu” [Więcej] (10.09.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-86/2019 pn. „Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [SIWZ] [Ogłoszenie] [Opis Przedmiotu Zamówienia] [Wzór umowy][Dokumentacja](termin składania ofert 12.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-86/2019 [Więcej] (12.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-86/2019 pn. „Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11”  [Więcej](28.08.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [Załączniki] [Ogłoszenie o zmianie] [informacja o zmianie] [odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania] (Uwaga! Nowy termin składania ofert 26.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert WF-37-16/19 [Więcej] (26.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 2 i 6 [Więcej] (27.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 7 [Więcej] (28.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 12 i 14 [Więcej] (29.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 13 [Więcej] (29.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 9 i 10 [Więcej] (30.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 1, 3, 4, 5, 8 oraz 11 [Więcej] (03.09.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-17/19 pn. ” Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek z komputerem i oprogramowaniem”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (termin składania ofert 20.08.2019 r.)
 • informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-17/19 [Więcej] (20.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-17/19 pn. ” Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek z komputerem i oprogramowaniem” [Więcej] (29.08.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-86/2019 pn. „Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [SIWZ] [Ogłoszenie] [Opis Przedmiotu Zamówienia] [Wzór umowy][Dokumentacja](termin składania ofert 12.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-86/2019 [Więcej] (12.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] (termin składania ofert 06.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-62/2019 [Więcej] (06.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Więcej] (12.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-22/2019 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2019 roku dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytanie] [Formularz cenowy – zmieniony] (termin składania ofert 08.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-22/2019 [Więcej] (08.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-22/2019 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2019 roku dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (27.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/OB.-02/2019 pn. „Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Projekt techniczny modernizacji szklarni] [Przedmiar robót] [Wzór umowy ] [Formularze-wersja edytowalna] [Decyzja 1] [Decyzja 2] (termin składania ofert 05.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WB-372/OB.-02/2019 [Więcej] (07.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/OB.-02/2019 pn. „Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) ” [Więcej] (07.08.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2019 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (termin składania ofert 31.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-93/2019 [Więcej] (05.08.2019 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2019 na „Dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz cenowy] [Specyfikacja techniczna] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.08.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-85/2019 [Więcej] (05.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2019 na „Dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50” [Więcej] (20.08.2019 r.

 •  Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2019 na:  „Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacja kablowej linii światłowodowej na terenie Warszawy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1] [wzór umowy(termin składania ofert 05.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-74/2019 [Więcej] (05.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2019 pn: „Usługa mycia okien z szybami zespolonymi , okien czteroskrzydłowych, z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną  wraz z framugami i parapetami w budynkach UW tj: DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates” na lata 2019-2021.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ-1807] [Formularz Cenowy.xlsx(termin składania ofert 01.08.2019 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2019 pn: „usługa mycia okien z szybami zespolonymi , okien czteroskrzydłowych, z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną  wraz z framugami i parapetami w budynkach UW tj: DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates” na lata 2019-2021.” [Więcej(01.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2019 na „Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie o zmianie] (termin składania ofert 31.07.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-94/2019 [Więcej] (31.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2019 na „Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Więcej] (05.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2019 na „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [OPZ_rysunki poglądowe] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytanie_1] [Odpowiedzi na pytanie_2] (termin składania ofert 29.07.2019r)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-20/2019 [Więcej] (29.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2019 na „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej] (07.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2019 na Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ ] [Ogłoszenie zmiana] [Zmiana treści SIWZ] (Uwaga! Nowy termin składania ofert 22.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-63/2019 [więcej] (22.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2019 na Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Więcej] (01.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2019 na „Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 22.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-82/2019 [Więcej] (22.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2019 na „Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej (31.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2019 na „Dostawę i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemnie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Odpowiedzi na pytania 1] [Odpowiedzi na pytania 2] (termin składania ofert 18.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-68/2019 [Więcej] (22.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2019 na „Dostawę i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemnie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”” [Więcej] (22.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-65/2019 na „Podłużne badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków i Niemców (N = co najmniej 1000  w pierwszym pomiarze i N = co najmniej 1000 w Niemczech; CAWI) – trzy pomiary oddzielone dwiema półrocznymi przerwami” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie. 2]  [Formularz nr 1] (termin składania ofert 10.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-65/2019 [Więcej] (10.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-65/2019 na „Podłużne badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków i Niemców (N = co najmniej 1000  w pierwszym pomiarze i N = co najmniej 1000 w Niemczech; CAWI) – trzy pomiary oddzielone dwiema półrocznymi przerwami” [Więcej] (29.07.2019 r. )

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ][Wzór umowy] [ID Postępowania] [JEDZ] [Klucz publiczny] [miniportal] (termin składania ofert  23.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WMIM-371-2/2019 [Więcej] [Sprostowanie] (23.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”- dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 5 [Więcej] (29.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”- dotyczy części  6 [Więcej] (29.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz publiczny] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 19.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-16/2019 [Więcej] (19.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” – dotyczy części 5, 6 i 7 [Więcej] (02.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” [Więcej] (27.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2019 na „Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 do SIWZ – dokumentacja] (termin składania ofert 17.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2019 na „Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (19.07.2019r)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [Odpowiedź na pytanie 1] [Odpowiedzi na pytanie 2] (termin składania ofert 18.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-17/2019 [Węcej] (18.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” – dotyczy części 2  [Więcej] (02.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” – dotyczy części 2  [Więcej] (02.08.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Więcej]   (10.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2019 na „Dostawę 7 (siedmiu) zestawów do komunikacji i zarządzania cyfrowymi układami interfejsowymi przetworników sygnałów nieelektrycznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID] (termin składania ofert 10.07.2019 r. )
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-47/2019 [Więcej] (10.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2019 na „Dostawę 7 (siedmiu) zestawów do komunikacji i zarządzania cyfrowymi układami interfejsowymi przetworników sygnałów nieelektrycznych” [Więcej] (23.09.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/OB-01/2019 pn. „Rewitalizacji alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etapy II i III” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Przedmiar] [Plan rewitalizacji] (termin składania ofert 05.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/OB-01/2019 pn. „Rewitalizacji alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etapy II i III” [Więcej] (10.07.2019r)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie analizatora częstotliwości do badania dielektrycznych ciał stałych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ]  [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [Klucz publiczny – AKTUALNY] (termin składania ofert 04.07.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-15/2019 [Więcej] (04.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie analizatora częstotliwości do badania dielektrycznych ciał stałych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (02.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (termin składania ofert: 27.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-15/19 [Więcej] (27.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej”-dotyczy części 2 [Więcej] (02.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej”-dotyczy części 1 [Więcej] (17.07.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-49/2019 na” ‚Wykonanie usługi przygotowanie aplikacji zwiedzania klasztoru Ghazali oraz Wielkiego Klasztoru Antoniego w rzeczywistości wirtualnej w ramach projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. 1] [Wzór umowy cz. 2] [Załącznik Nr 1 do SIWZ] (termin składania ofert 27.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-49/2019 [Więcej(27.06.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/02/2019  pn. ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – jednostce zamiejscowej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [FORMULARZ OFERTOWY-wersja edytowalna] [FORMULARZ OFERTOWY] [WZÓR UMOWY] [OPZ] [pytanie i odpowiedź] (termin składania ofert 26.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP/13/02/2019 [Więcej(27.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/02/2019  pn. ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – jednostce zamiejscowej Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej] (04.07.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedz na pytanie. 1] (termin składania ofert 25.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-59/2019 [Więcej] (25.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (02.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postepwania] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 24.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-14/2019 [Więcej] (24.06.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] (25.07.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-52/2019 na”Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Więcej] (24.06.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2019 na „Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-19/2019[Więcej] (14.06.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-40/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Ogłoszenie o zmianie] (termin składania ofert 11.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-40/2019 [Więcej (11.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-40/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4″ [Więcej] (28.06.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2019 na „Wykonanie analiz laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 07.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-18/2019 [Więcej] (07.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2019 na „Wykonanie analiz laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (23.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [Odpowiedzi na pytania_1] [Odpowiedzi na pytania_2] [Zmiana ogłoszenia] (Uwaga! Nowy termin składania ofert 03.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-8/2019 [Więcej] (03.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] (16.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] [unieważnienie wyboru część 4] (23.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” – dotyczy części 4 [Więcej] (3.09.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na „Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania na odpowiedzi nr 1] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] (Uwaga! Nowy termin składania ofert 24.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-362-32/2109 [Więcej] [Oświadczenie – gr. kapitałowa]
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na „Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”- część 5 [Więcej(02.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na „Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”- część 2 [Więcej] (05.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na „Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej””- część 1 [Więcej] oraz część 3, 4, 6 [Więcej] (09.07.2019 r.) [Sprostowanie część 4]

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2019 na „Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie. 2] [Odpowiedz na pytanie. 3(termin składania ofert 28.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-45/2019 [Więcej] (28.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2019 na „Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej(14.06.2019r.)
 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2019 na „Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” cz.4 i 5 [Więcej] (14.06.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2019 na „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego systemowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wykaz Produktów] [Wzór umowy] (termin składania ofert 23.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-44/2019 [Więcej] [Oświadczenie – gr. kapitałowa] (23.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2019 na „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego systemowego” [Więcej(31.05.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-39/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie. 2] (termin składania ofert 21.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-39/2019 [Więcej] (21.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-39/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3″ [Więcej] (04.06.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2019 pn.: „Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 16.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2019 pn.: „Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (16.05.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej”. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ ] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 15.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-07/19 [Więcej] (16.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej”  [Więcej] (23.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej” – dotyczy części 1 i 3 [Więcej] (06.06.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2019 pn: „Sprzedaż i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego do programowania kolekcji frakcji oraz analizy danych proteomicznych uzyskanych z układu nanoLC-MS dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-9/2019 [Więcej] (14.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2019 pn: „Sprzedaż i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego do programowania kolekcji frakcji oraz analizy danych proteomicznych uzyskanych z układu nanoLC-MS dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (22.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2019 na „Usługę przeprowadzenia genotypowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) 288 prób DNA sikory bogatki –Parus major z wykorzystaniem mikromacierzy oligonukleotydowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-11/2019 [Więcej] (14.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2019 na „Usługę przeprowadzenia genotypowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) 288 prób DNA sikory bogatki –Parus major z wykorzystaniem mikromacierzy oligonukleotydowych”[Więcej] (17.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2019 pn: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 10.05.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019 pn.: „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania – zestaw 1 ] [Rysunki koncepcyjne] (termin składania ofert 09.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-12/2019 [Więcej] (09.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019 pn.: „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1 [Więcej] (23.05.2019r.) [unieważnieni wyboru] (27.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019  na: „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1 ” [Więcej] (31.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-25/2019 pn.: „Prace adaptacyjne poz. +3 dla potrzeb Inkubatora UW w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 08.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-25/2019 [Więcej] [Oświadczenie – gr. kapitałowa] (09.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-25/2019 pn.: „Prace adaptacyjne poz. +3 dla potrzeb Inkubatora UW w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Więcej] (24.06.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie.2]  [Zmiana SIWZ] [Odpowiedz na pytanie. 3] [Odpowiedz na pytanie. 4(Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 06.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-30/2019 [Więcej] (06.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich”w części 1 unieważnienie  [Więcej] (09.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej(15.05.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2019  na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] [Odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania_2] [Zmiana ogłoszenia] (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 19.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-4/2019 [Więcej] (19.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2019  na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (23.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2019 pn: „Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja]  (termin składania ofert 12.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-19/2019 [Więcej]  (12.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2019 pn: „Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Więcej] ( 17.04.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 15.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-2/2019 [Więcej] (15.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2”  [Więcej] (22.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [zmiana ogłoszenia ] [zmiana SIWZ ] [odpowiedzi na pytania 01] [zmiana ogłoszenia] [zmiana SIWZ ] [odpowiedzi na pytania 02] [załączniki edytowalne] [odpowiedzi na pytania 03] [zmiana ogłoszenia 2] [zmiana SIWZ 2] [zmiana ogłoszenia 3(Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 08.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-03/19 [Więcej] (08.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 1, 2 i 3[Więcej] (26.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 6 [Więcej] (26.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  4 [Więcej] (26.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  10 [Więcej] (07.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  11 [Więcej] (07.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  9 [Więcej] (07.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 5 [Więcej] (20.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  7 i 8 [Więcej] (23.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2019 na „Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] (termin składania ofert 20.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-6/2019 [Więcej] (20.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2019 na „Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych” [Więcej] (05.04.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-156/2019 na: „Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 02.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr BG-361-156/2019 [Więcej] (02.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-156/2019 na: „Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.”[Więcej] (11.04.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [FORMULARZ OFERTOWY] [FORMULARZ OFERTOWY] [WZÓR UMOWY] [OPZ] [pytanie i odpowiedź 1] [pytanie  i odpowiedź 2] [pytanie i odpowiedź 3] (termin składania ofert 28.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP/13/01/2019 [Więcej] (29.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  dotyczy części 1 [Więcej] (04.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  dotyczy części 2 [Więcej] (04.04.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór Umowy_Cz. I i II] [Wzór Umowy_Cz. III-VI] [Zmiana SIWZ nr 1] [Odpowiedź na pytania nr 1] (termin składania ofert 26.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-20/2019 [Więcej]
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” – dotyczy Części I [Więcej] (12.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” – dotyczy Części II, III, IV, V, VI [Więcej] (12.04.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedz na pytanie. 1]  (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/)  (termin składania ofert 08.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-16/2019 [Więcej] (08.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Więcej] (18.04.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/19  na: „Sukcesywne dostawy ciekłego azotu” [Ogłoszenie] [SIWZ] (termin składania ofert 25.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-05/19 [Więcej] (25.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/19 na: „Sukcesywne dostawy ciekłego azotu”[Więcej] (27.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/19 na: „Sukcesywne dostawy ciekłego azotu”[Więcej] [informacja o unieważnieniu czynności wyboru] [informacja o wyborze] (03.04.2019 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-5/2019 [Więcej]

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2019 na „Przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach których zostanie zaprojektowany system do akwizycji i analizy danych otoczenia, w szczególności akwizycji i analizy zebranych obrazów dla jednostki DELab Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 21.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-29/2019 [Więcej] (21.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2019  [Więcej]  (25.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2018 pn.: Usługa przygotowania zasobów do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [OPZ] [Wzór umowy] [Zmiana SIWZ nr 1] [Zmiana ogłoszenia  nr 1(Uwaga!!! nowy termin składania ofert 15.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2018 pn.: Usługa przygotowania zasobów do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Więcej] (18.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Dokumenty edytowalne] [odpowiedzi i zmiana SIWZ] [zmiana ogłoszenia] [odpowiedzi i zmiany] [załączniki] [zmiana ogłoszenia] [odpowiedzi i zmiana] (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 18.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-01/19 [Więcej] (18.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. „Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 8, 12 i 16. [Więcej] (19.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. „Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 18. [Więcej] (21.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 22 [Więcej] (21.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 10 i 11 [Więcej] (25.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 6 [Więcej] (26.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych – dotyczy części 5, 9 i 15 [Więcej] (27.03.2019r.) 
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych – dotyczy części 1 [Więcej] (27.03.2019r.) 
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 7, 13 oraz 5 [Więcej] (02.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 17 [Więcej] [Informacja o unieważnieniu czynności wyboru ] [Informacja o wyborze(11.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 3 [Więcej] (11.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 4 [Więcej] (11.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. „Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 14. [Więcej] (12.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 2 [Więcej] (16.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 10 [Więcej] (16.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 19, 20, 21 [Więcej] (24.04.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2019 pn. Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu. [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 14.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-5/2019  [Więcej] (14.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2019 pn. Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu.[Więcej] (02.04.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2019 na Sprzedaż i dostarczenie dygestorium dla Centrum Nowych Technologii UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 13.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-3/2019 [Więcej] (13.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2019 na Sprzedaż i dostarczenie dygestorium dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (29.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”[ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ ] [Wzór umowy] [espd-request] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [ogłoszenie miniportal] [korekta OPZ] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 14.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WMIM-371-07/2018 [Więcej] (21.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. [Więcej] (26.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 8 [Więcej] [Zawiadomienie o odrzuceniu ofert] (27.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2018 na „Przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach których zostanie zaprojektowany system do akwizycji i analizy danych otoczenia, w szczególności akwizycji i analizy zebranych obrazów dla jednostki DELab Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-361-154/2018 [Więcej] (14.02.2019 r.)
 • Dotyczy unieważnienia  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2018 na „Przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach których zostanie zaprojektowany system do akwizycji i analizy danych otoczenia, w szczególności akwizycji i analizy zebranych obrazów dla jednostki DELab Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (13.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-1/2019 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę, 7 dni  w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 12.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-1/2019  [Więcej(12.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-1/2019 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę, 7 dni  w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Więcej] (termin składania ofert 27.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2018 na Usługę monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja) na okres 36 miesięcy w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 08.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-145/2018 [Więcej] (08.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2018 [Więcej(05.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2018 pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ] [ID ogłoszenia] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 04.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-40/2018 [Więcej] (04.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2018 pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9.”[Więcej] (20.02.2019 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Ogłoszenie] [JEDZ] [ID ogłoszenia] [Klucz publiczny] [Odpowiedzi na pytania] [Odpowiedzi na pytania 2](termin składania ofert 21.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-36/2018 [Więcej] (21.01.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy części 4 [Więcej] (01.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy części 1, 2, 3, 7, 8, 9 [Więcej] (01.02.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 16.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-18/18 [Więcej] (16.01.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego – dotyczy części 1 [Więcej(07.02.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2018 na: „Remont klatki schodowej lewej, remont i wymiana 20 brodzików oraz remont 36 segmentów studenckich na 2 i 3 piętrze w Domu Studenta nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10 a w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ]  [dokumentacja] [Wzór umowy] [Pyt. i odpow. – 1] [Dokumentacja prawidłowa] (termin składania ofert 20.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-116/2018 [więcej] (20.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2018 na: „Remont klatki schodowej lewej, remont i wymiana 20 brodzików oraz remont 36 segmentów studenckich na 2 i 3 piętrze w Domu Studenta nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10 a w Warszawie” [więcej.] (16.01.2019 r.)


 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [SIWZ – wersja edytowalna][ID postępowania] [Klucz publiczny] [zmiana SIWZ nr 1] [Odpowiedzi na pytania] [Zmiana SIWZ nr 2] [Zmiana ogłoszenia] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) (termin składania ofert 14.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-16/18 [Więcej] (14.01.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 11 [Więcej] (29.01.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 5, 10, 12, 13, 17, 19 [Więcej] (29.01.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 15 [Więcej] (31.01.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 8 [Więcej(05.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 6 [Więcej(06.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 1 i 2 [Więcej] (13.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 9 [Więcej] (13.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 16 [Więcej] (15.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 3, 4 i 7 [Więcej] (15.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 18 [Więcej] (21.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 14 [Więcej] (21.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 7 [Więcej] (13.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 7 [Więcej] (13.03.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18 pn. „Dostawa gazów technicznych”. [Ogłoszenie] [SIWZ] (termin składania ofert 10.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-27/18 [Więcej] (10.01.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18 pn. „Dostawa gazów technicznych” – dotyczy części 2 [Więcej] (01.02.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/18 pn. „Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 3 w projekcie „TECHMATSTRATEG” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumenty(Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 04.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-23/18 [Więcej] (04.01.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/18 pn. „Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 3 w projekcie „TECHMATSTRATEG”[Więcej] (10.01.2019 r.)

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-146/2018 pn: „Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście”‚ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Załączniki do wzoru umowy] [Formularze wersja edytowalna] (termin składania ofert 28.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-146/2018 [Więcej] (28.12.2018 r.)


 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2018 pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.”[Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 19.12.2018 r.)
 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2018 pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.”[Więcej] (20.12.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2018 na: „Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego w aulach A2 i A3 oraz salach dydaktycznych 1.2, 1.3, 1.4 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UW – Collegium Iuridicum II, położonym w Warszawie przy ul. Lipowej 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy]  [OPZ] [Odpowiedz na pytanie. 1]  [Odpowiedz na pytanie. 2] (termin składania ofert 19.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-137/2018 [Więcej] (19.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2018  [Więcej] (15.01.2019 r.)

 • Dotyczy:Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2018 na: „Remont pomieszczeń dla Biura ds. Nieruchomości Ochota (BNO) od strony Dziedzińca w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 18.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-124/2018 [Więcej] (18.12.2018 r.)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Kompetencji Cyfrowych UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowaniaOgłoszenie.miniportal (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/(termin składania ofert 18.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-136/2018 [Więcej] (18.12.2018 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Kompetencji Cyfrowych UW” [Więcej] (07.01.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-13/2018  pn.Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z dodatkowym wyposażeniem.”[Ogłoszenie][SIWZ][OPZ][Wzór umowy][Formularze wersja edytowalna] (termin składania ofert 14.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WGSR-361-13/2018  [Więcej] (14.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-13/2018  pn.Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z dodatkowym wyposażeniem.” [Więcej] ( 17.12.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2018 pn. „Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów  Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 10.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2018 pn. „Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów  Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/6/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Sprostowanie] (termin składania ofert 07.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 240/6/2018 [Więcej] (07.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/6/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-110/2018 [więcej] (07.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-110/2018 na: Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.” [Więcej] (06.12.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2018 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę,    7 dni w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 06.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2018 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę,    7 dni w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Więcej] ( 06.12.2018 r.)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/18 na „Sukcesywne dostawy helu” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Pytania i odpowiedzi](termin składania ofert 03.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-15/18  [Więcej] (03.12.2018 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/18 na „Sukcesywne dostawy helu” [Więcej] (05.12.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie transmisyjnego mikroskopu elektronowego pracującego w reżimie kriogenicznym dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie]  [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Zmiana SIWZ] [Klucz publiczny] [ID] [ogłoszenie-zmiana][zmiana terminu_pismo] [SIWZ_zmieniony](Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (termin składania ofert 30.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-33/2018 [Więcej] (30.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie transmisyjnego mikroskopu elektronowego pracującego w reżimie kriogenicznym dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr BG-361-144/2018 na „Konserwacja i  utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach  administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 28.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr BG-361-144/2018 [Więcej] (28.11.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2018 Sprzedaż i dostarczenie zestawu analitycznego zawierającego nano-przepływowy chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas jako detektorem, wolnostojącego z wyposażeniem dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ] (termin składania ofert 21.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-31/2018 [Więcej] (21.11.2018 r.)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 240/5/2018 na „Dostarczenie danych o preferencjach obywateli polski,  odnośnie kontraktów na zakup energii elektrycznej w drodze realizacji badania metodą wyboru warunkowego  za pomocą narzędzia programowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [wzór ankiety] (termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 240/5/2018 [Więcej] (05.11.2018 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 240/5/2018 na „Dostarczenie danych o preferencjach obywateli polski,  odnośnie kontraktów na zakup energii elektrycznej w drodze realizacji badania metodą wyboru warunkowego  za pomocą narzędzia programowego” [Więcej] (20.11.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2018 na: „Remont 7 łazienek w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] [Formularze-wersja edytowalna] (termin składania ofert 20.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-121/2018 [Więcej] (20.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2018 na: „Remont 7 łazienek w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej(02.01.2019 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-123/2018 [Więcej] (15.11.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2018 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór Umowy] [Formularze_edytowalne] (termin składania ofert 13.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-139/2018 [Więcej] (14.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2018 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (16.11.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [wzór umowy] [pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert: 13.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-135/2018 [Więcej] (13.11.2018 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (14.12.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-120/2018 na: „Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2019” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ] [Formularze edytowalne] (termin składania ofert 07.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-120/2018 [Więcej] (08.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-120/2018 na: „Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2019” [Więcej] (30.11.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-115/2018 na „Dostosowanie części pomieszczeń wysokiego parteru (pom. stołówka, korytarz, zaplecze), części pomieszczeń niskiego parteru (kuchnia, magazyn x 2, zmywalnia, pom. gospod. x3, schowek, korytarze, pom od 023 do 030) do wymogów magazynu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17, Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (termin składania ofert 07.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-115/2018 [Więcej] [Formularz dot. gr. kapitałowej] (08.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-115/2018 na „Dostosowanie części pomieszczeń wysokiego parteru (pom. stołówka, korytarz, zaplecze), części pomieszczeń niskiego parteru (kuchnia, magazyn x 2, zmywalnia, pom. gospod. x3, schowek, korytarze, pom od 023 do 030) do wymogów magazynu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17, Warszawa”[Więcej] (28.11.2018 r.)

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] [zmiana SIWZ. 13 i 14] [zmiana SIWZ(Uwaga nowy termin!! terminu składania ofert 06.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-14/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (07.11.2018)
 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 1,2,3,5,7,8,9,10,19,20,21,23,25. na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW”[Więcej] (06.12.2018 r.)
 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 13 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2018 na „Remont zespołów sanitarnych (w pionie prawym – damskim od parteru do 2. piętra) wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją hydrantową, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie pomieszczenia pompowni p.poż. w budynku dawnego CIUW na terenie kampusu centralnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 do SIWZ-Dokumentacja] [Formularze-wersja edytowalna] (termin składania ofert 06.11.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2018 [więcej (06.11.2018 r.)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-133/2018 na Wykonanie projektu oraz realizacja budowy domu wykopaliskowego w miejscowości Dongola w Sudanie [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Kosztorys.Wersja eng(termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-133/2018 [Więcej] (05.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-133/2018 na: „Wykonanie projektu oraz realizację budowy domu wykopaliskowego w miejscowości Dongola w Sudanie” [Więcej] (07.11.2018 r.)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 240/5/2018 na „dostarczenie danych o preferencjach obywateli polski,  odnośnie kontraktów na zakup energii elektrycznej w drodze realizacji badania metodą wyboru warunkowego  za pomocą narzędzia programowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [wzór ankiety] (termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 240/5/2018 [Więcej] (05.11.2018 r.)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-122/2018 na Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-122/2018 na ” Remont łazienek na 1 piętrze w budynku Kwestury Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Więcej] (06.11.2018)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2018 na Remont segmentów studenckich, pomieszczeń rowerowni, pokojów cichej nauki, łazienek i tarasu w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [dokumentacja] [ odpowiedzi na pytania](termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-108/2018 [Więcej] (05.11.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2018 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze_edytowalne] (termin składania ofert 31.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2018 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  [Więcej] (02.11.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2018 na „sprzedaż i dostawę środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych do utrzymania czystości w następujących jednostkach UW: Domy Studenta nr 1-6, obiekty HERA i SOKRATES, DPN, stołówka i żłobek”[Ogłoszenie] [SIWZ] [wzor_umowy] [OPZ] [odpowiedzi na pytania] [OPZ z dnia 26.10.2018] [Formularz cenowy z dnia 26.10.2018] [OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA] (termin składania ofert 31.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-105/2018 [więcej(31.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2018 na „sprzedaż i dostawę środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych do utrzymania czystości w następujących jednostkach UW: Domy Studenta nr 1-6, obiekty HERA i SOKRATES, DPN, stołówka i żłobek” [Więcej] (03.12.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/18 na „Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie „TECHMATSTRATEG” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [zmiana SIWZ] [zmiana ogłoszenia]  [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi.2]  [Pytania.3] (termin składania ofert 30.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-17/18  [Więcej]  (30.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/18 na „Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie „TECHMATSTRATEG” [Więcej] cz.1 i 3 (06.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/18 na „Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie „TECHMATSTRATEG” [Więcej] cz.2,4,5 (14.11.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-14/2018 na: Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i publikacja w Internecie w otwartym dostępie [Więcej] (29.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 29.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-30/2018 [Więcej] (29.10.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 23.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2018 [Więcej] (23.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] ( 09.11.2018 r.)

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2018 na „Remont 56 pokoi studenckich i pomieszczenia recepcji w Domu Studenta nr 5 UW, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] (termin składania ofert 23.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2018 [Więcej]  (23.10.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/18 [Więcej] ( 22.10.2018r.)
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/18 na „Przedłużenie licencji oraz serwisowanie oprogramowania, użytkowanego na Wydziale Fizyki UW” [Więcej]  część 2 (23.10.2018 r.),
 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/18 na „Przedłużenie licencji oraz serwisowanie oprogramowania, użytkowanego na Wydziale Fizyki UW”[Wiecej] cz. 1 (30.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2018 na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – ściany północnej i wschodniej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] [Wzór umowy] [Pytanie i odpowiedź](termin składania ofert 18.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2018 [Więcej] (18.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-11/2018 na: Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i publikacja w Internecie w otwartym dostępie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Zalaczniki i formularze wersja edytowalna] (termin składania ofert 15.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-11/2018 [Więcej] (16.10.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-11/2018 [Więcej] (16.10.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania] [Odpowiedzi na pytania 2] [Odpowiedzi na pytania 3] (termin składania ofert 15.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2018 [Więcej] (15.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 7″[Więcej] (31.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-117/2018 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę,    7 dni w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 15.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-117/2018 [Więcej] (15.10.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-117/2018 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę, 7 dni w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Więcej] ( 31.10.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2018 na „Konserwację i wymianę roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2020 r.”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 11.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2018 [Więcej] (11.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2018 na „Konserwację i wymianę roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2020 r.” [Więcej] (26.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/4/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania odpowiedzi] (termin składania ofert 08.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/4/2018 [Więcej] (10.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/4/2018  [Więcej] (19.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 08.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2018 [Więcej] (08.10.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia części nr DZP-361-94/2018 [Więcej] część 2,3,4,9,10,11,12,14,17,18,19 (08.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2018 [Więcej] (18.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2018 na „Legalizacja butli systemów gaszenia gazem:
  1. Argon 1 i 2,
  2. CO2

  w ilości 110 szt. w Bibliotece Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania 1](termin składania ofert 05.10.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2018 [Więcej] [Oświadczenie dot. gr. kapitałowa]
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2018 [Więcej]


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie czterech zestawów systemu regulacji i sterowania procesami w oparciu o standard micro TCA.4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 29.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2018 [Więcej] (29.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2018  [Więcej] (05.10.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-27/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie czytnika płytek  dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 01.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-27/2018 [Więcej] (01.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-27/2018 [Więcej] (11.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr Nr WB-372/Z-026/18 na „Sprzedaż i dostawa systemu do analizy ekspresji na poziomie genów i białek dla wydziału biologii uniwersytetu warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Zmiana OPZ] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 24.09.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr Nr WB-372/Z-026/18  [Więcej] (01.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2018 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące remont natrysków na 10 piętrach.”[Ogłoszenie] [SIWZ ] [Wzór umowy ] [OPZ ] [Przedmiar](termin składania ofert 27.09.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2018 [ Więcej](27.09.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2018  [więcej ]( 17.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-84/2018 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę, 7 dni w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 25.09.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-84/2018 [Więcej (25.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-86/2018 na: „Remont pomieszczeń w piwnicy, adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pokój gościnny, remont recepcji i remont segmentu 110 w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11”[Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] [Wzór umowy] (termin składania ofert 23.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-86/2018 [Więcej] (23.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-86/2018 na: „Remont pomieszczeń w piwnicy, adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pokój gościnny, remont recepcji i remont segmentu 110 w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11”[Więcej](21.09.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2018 [Więcej] (17.09.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3 [Więcej] (08.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2018 na „Wykonanie usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW: Dom Studenta nr 1, Dom Studenta nr 2, Dom Studenta Nr 3 (dwa budynki), Dom Studenta Nr 4 , Dom Studenta Nr 5,   Dom Studenta Nr 6, Dom Pracownika Naukowego ( dwa budynki) , obiekty świadczące usługi hotelarskie „HERA” i „SOKRATES”, Stołówka ( wg zasad systemu HACCP) i Klub Profesorki i  Żłobek”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy][OPZ] [Wykaz jednostek] [Formularze do edycji] [zmiana SIWZ] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Pytanie i odpowiedź nr 1] (uwaga zmiana terminu składania ofert 18.09.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2018 [Więcej] ( 18.09.2018 r. )
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2018   [Więcej(12.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2018 na „Remont pomieszczeń dla Biura Nieruchomości Ochota (BNO) od strony Dziedzińca w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 17.09.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2018 [Więcej] (17.09.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2018 na „Remont pomieszczeń dla Biura Nieruchomości Ochota (BNO) od strony Dziedzińca w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej ] (21.09.2018) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/18 na „Dostawę aparatury badawczej na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (termin składania ofert 11.09.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/18 [Więcej] ( 12.09.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/18 na „Dostawę aparatury badawczej na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (24.09.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania.1] [odpowiedzi na pytania.2] (termin składania ofert 05.09.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2018 [Więcej] (05.09.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6″[Więcej] (28.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2018 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont typowych pokoi studenckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 05.09.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2018 [więcej] (05.09.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2018 na: „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące remont typowych pokoi studenckich”[więcej](20.09.2018 r.)

 • Dotyczy postępowania na usługi społeczne nr DZP-361-91/2018 na „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” [Ogłoszenie] [OPZ] [Wzór umowy] [Załączniki] [ Ogłoszenie dostępne jest również na stronie BIP UW] (termin składania ofert 03.09.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-91/2018 [Więcej] (04.09.2018 r.)
 • Dotyczy postępowania na usługi społeczne nr DZP-361-91/2018 dla Części 2  [Więcej] (10.09.2018 r.)
 • Dotyczy postępowania na usługi społeczne nr DZP-361-91/2018 dla Części 1 [Więcej] (13.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-95/2018 na „Przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach których zostanie zaprojektowany system do akwizycji i analizy danych otoczenia, w szczególności akwizycji i analizy zebranych obrazów dla jednostki DELab Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 04.09.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-95/2018 [Więcej] (04.09.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-95/2018 [Więcej] (09.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/18 na „Serwis urządzeń infrastruktury komputerowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [SIWZ ver. edytowalna] [Zmiana ogłoszenia] [Zmiana SIWZ] (UWAGA zmiana!! termin składania ofert 10.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/18 [Więcej] (13.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/18 [Więcej] Cz. 1 (03.09.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/18  [Więcej] Cz. 2 (06.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2018 na: „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące wymianę instalacji sygnalizacji pożaru” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 31.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2018 [Więcej] (31.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2018 [Więcej](19.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-132/2018 na: „Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach  administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedź na pytanie] (termin składania ofert 30.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-132/2018 [Więcej] (30.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-132/2018 na: „Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach  administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej] (17.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie czterech zestawów systemu regulacji i sterowania procesami w oparciu o standard micro TCA.4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 29.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2018 [Więcej] (29.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie czterech zestawów systemu regulacji i sterowania procesami w oparciu o standard micro TCA.4” [Więcej] (05.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2018 na „Remont 7 łazienek w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 07.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2018 [Więcej] (07.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2018 na „Remont 7 łazienek w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej] (29.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-23/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie serwerów dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 27.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-23/2018 [Więcej] (27.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-23/2018 [Więcej] (06.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2018 na: „Wykonanie wymiany tryskaczy (po uzyskaniu negatywnych wyników badania tryskaczy w laboratorium CNBOP po 17 letnim okresie eksploatacji) wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie”[ogłoszenie.] [SIWZ] [Załącznik nr 1 – OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 27.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2018 [Więcej] (27.08.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2018 na „Dostosowanie części pomieszczeń wysokiego parteru (pom. stołówka, korytarz, zaplecze), części pomieszczeń niskiego parteru (kuchnia, magazyn x2, zmywalnia, pom. gospodarcze x3, schowek, korytarze, pom od 023 do 030) do wymogów magazynu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ-Dokumentacja] [Wzór umowy] [Formularze-wersja do edycji](termin składania ofert 22.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2018 [Więcej] (22.08.2018 r.)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [Więcej] (24.08.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/3/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 21.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/3/2018 [Więcej] (22.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/3/2018  [Więcej(31.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-22/2018 na „Sukcesywne dostawy ciekłego helu dla Centrum Nowych Technologii  UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 20.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-22/2018 [Więcej] (20.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-22/2018 [Więcej] (03.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ.] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedz na pytanie. 1] (termin składania ofert 20.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2018 [Więcej] (20.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2018  [Więcej] (04.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2018 na „Remont zespołów sanitarnych (w pionie prawym – damskim od parteru do 2. piętra) wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją hydrantową, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie pomieszczenia pompowni p.poż. w budynku dawnego CIUW na terenie kampusu centralnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 do SIWZ-Dokumentacja] [Formularze w wersji do edycji](termin składania ofert 20.08.2018 r.)
 •  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [Więcej] (20.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2018 na „Remont brodzików i kuchni w budynkach Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i ul. Kickiego 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2018 [Więcej(14.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2018 na „Remont brodzików i kuchni w budynkach Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i ul. Kickiego 12 w Warszawie” [Więcej(21.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW (Wydział Psychologii)” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [Formularze – wersja edytowalna] (termin składania ofert 17.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2018 [Więcej] (17.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW (Wydział Psychologii)” część 20, 21, 31 i 32 [Więcej] (21.09.2018r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW (Wydział Psychologii)” [Więcej] (10.10.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania.1] [Odpowiedzi na pytania.2](termin składania ofert 13.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2018 [Więcej] (13.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2018 [Więcej(28.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Analiz Medialnych UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 13.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2018 [Więcej] (13.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Analiz Medialnych UW [Więcej] (20.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/18 na „Serwis urządzeń infrastruktury komputerowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [SIWZ ver. edytowalna] [Zmiana ogłoszenia] [Zmiana SIWZ] (UWAGA zmiana!! termin składania ofert 10.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/18 [Więcej] (13.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2018 na „Remont 7 łazienek w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 07.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2018 [Więcej] (07.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-80/2018 na „Remont segmentów w budynku Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 12 i wymiana posadzki w pokojach budynku ul. Kickiego 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ.] [Wzór umowy] [dokumentacja] (termin składania ofert 07.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-80/2018 [więcej] (07.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-80/2018 na „Remont segmentów w budynku Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 12 i wymiana posadzki w pokojach budynku ul. Kickiego 9 w Warszawie” [Więcej] (22.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2018 na „Sukcesywne dostawy elementów do konstrukcji układu do badania nadrozdzielczości kwantowej oraz elementów  optycznych i optomechanicznych dla Laboratorium Technologii Kwantowych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [JEDZ] (termin składania ofert 06.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2018 [Więcej] (06.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2018 na „Sukcesywne dostawy elementów do konstrukcji układu do badania nadrozdzielczości kwantowej oraz elementów  optycznych i optomechanicznych dla Laboratorium Technologii Kwantowych w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej(21.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-66/2018 na „Świadczenie przez licencjonowanego asesora usług doradztwa i przeprowadzenia procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego ( np.: BREEAM, LEED ) dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota  ( psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [OPZ] [Program FU] [Plan sytuacyjny] [Wzór umowy] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Pytania i odpowiedzi Zmiana SIWZ] [NOWY – Program FU] (termin składania ofert 03.08.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-66/2018 [Więcej] (06.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-66/2018 na „Świadczenie przez licencjonowanego asesora usług doradztwa i przeprowadzenia procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego ( np.: BREEAM, LEED ) dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota  ( psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” [Więcej] ( 22.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-61/2018 na „Remont łazienek na 1 piętrze w budynku Kwestury Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 03.08.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-61/2018 na „Remont łazienek na 1 piętrze w budynku Kwestury Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [więcej] (03.08.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-56/2018 na „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi.2] (termin składania ofert 27.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-56/2018 [Więcej] (27.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-56/2018 na „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (17.08.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2018 na „Rozbudowę istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z transportem do wskazanych pomieszczeń w Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 26.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2018 [Więcej] (26.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2018  [Więcej] (27.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/04/2018 na” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz ofertowy] [pytanie i odpowiedź] (termin składania ofert 23.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr ZP/13/04/2018 [Więcej] (24.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/04/2018 na” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ” [Więcej] (08.08.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/03/2018 pn.”Wykonanie okresowego, pięcioletniego sprawdzenia eksploatacyjnego instalacji elektrycznej oraz odgromowej w gmachu Wydziału Geologii przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz ofertowy] [Formularz ofertowy] [Zmiana w SIWZ nr 1] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] (UWAGA zmiana!! termin składania ofert 20.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr ZP/13/03/2018 [Więcej] (23.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/03/2018 pn.”Wykonanie okresowego, pięcioletniego sprawdzenia eksploatacyjnego instalacji elektrycznej oraz odgromowej w gmachu Wydziału Geologii przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie”  [Więcej] (08.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-50/2018 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór Umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 20.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-50/2018 [Więcej] (20.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-50/2018  [Więcej] (31.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-52/2018 pn.dostosowanie części pomieszczeń wysokiego parteru (pom. Stołówka, korytarz, zaplecze), części pomieszczeń niskiego parteru (kuchnia, magazyn x2, zmywalnia, pom. Gospodarczex3, schowek, korytarze, pom. Od 023 do 030) do wymogów magazynu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 W Warszawie.[Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy ] [OPZ ] [Dokumentacja(termin składania ofert 18.07.2018 r.) 
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-52/2018 [więcej] (18.07.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2018 na „Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych , z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami  w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] (termin składania ofert 05.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2018  [Więcej] (10.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2018 na „Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych , z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami  w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat” [Więcej] (10.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2018 na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2018 roku dla Centrum Nowych Technologii UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 09.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2018 [Więcej] (09.07.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-19/2018  [Więcej(19.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2018 na „Sukcesywną dostawę odczynników do izolacji kwasów nukleinowych z krwi oraz oceny ilościowej wyizolowanego materiału dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w CeNT UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] (termin składania ofert 06.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2018 [Więcej] (06.07.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-17/2018 na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych do izolacji kwasów nukleinowych z krwi oraz oceny ilościowej wyizolowanego materiału dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w CeNT UW [Więcej] (09.07.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2018 na: „Oprogramowanie systemowe – środowisko sieciowe” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-63/2018 [więcej] (02.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2018 na „Remont oraz modernizację instalacji automatycznego podlewania na dachu i w ogrodzie dolnym wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 i ul. Dobrej 68/70”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja][Wzór umowy] [Formularze w wersji do edycji] (termin składania ofert 05.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2018 [Więcej] (05.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2018 na „Remont oraz modernizację instalacji automatycznego podlewania na dachu i w ogrodzie dolnym wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 i ul. Dobrej 68/70”  [Więcej] (09.07.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2018 na: Usługę digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] [Załączniki do wzoru umowy] [JEDZ] [Zmiana terminu składania ofert] [Ogłoszenie o zmianie] [Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ] [Zmiana terminu składania ofert 2] [Formularze w wersji edytowalnej] [Ogłoszenie o zmianie – 2] [Informacje dotyczące RODO] [Wzór oświadczenia RODO](UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 29.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-29/2018 [więcej] (29.06.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2018 na: Usługę digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”- Część 3  [Więcej] (29.06.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2018 na: Usługę digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”[więcej] (06.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2018 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z 2012, poz.1529) [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ][Formularze do edycji] [Pytania i odpowiedzi] [Nowy -OPZ] [Nowy – Wzór Umowy] [Nowy – SIWZ] [Nowe formularze do Edycji] [Ogłoszenie o zmianie](UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 28.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-59/2018  [Więcej] (28.06.2018 r.)
 • Dotyczy  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-59/2018 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z 2012, poz.1529) [Więcej] (11.07.2018 r.)

 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/18 na „Dostawę aparatury optycznej i elementów optoelektronicznych”  [Więcej] część 6 (12.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/18 na „Dostawę aparatury optycznej i elementów optoelektronicznych (część 1)” [Więcej] (21.08.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-06/18 na „Dostawa sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [wersje edytowalne dokumentów] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 25.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr WF-37-06/18 [Więcej] (25.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-06/18 na „Dostawa sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” część 12 [Więcej] (06.07.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-06/18 na „Dostawa sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [wybór cz.10] (17.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-06/18 na „Dostawę sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [Więcej.2] [Więcej.3] [Więcej.5] (23.07.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-06/18 na Dostawę sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [Więcej] w części 1 (11.10.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-39/2018 na:”Przebudowa pomieszczeń w budynku Pałacu Kazimierzowskiego dla Biura Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ][OPZ][Wzór umowy][Dokumentacja] (termin składania ofert 20.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-39/2018 [więcej] (20.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-39/2018 na:”Przebudowa pomieszczeń w budynku Pałacu Kazimierzowskiego dla Biura Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej(06.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopów dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 18.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-15/2018 [Więcej] (18.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-15/2018 [Więcej] (04.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2018 na „Remont elewacji północnej i południowej wraz z remontem tarasu nad piwnicami w budynku Instytutu Socjologii przy ul. Karowej 18 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ_] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [DOKUMENTACJA] (termin otwarcia ofert 14.06.2018 r.) 
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-58/2018 [więcej] (14.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-58/2018 [więcej(27.06.2018 r.) 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-41/2018 na: a) Oczyszczenie poddasza z guana, wymiana folii ochronnej izolacji termicznej stropu segmentu A oraz zabezpieczenie od wewnątrz budynku otworów wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E przed przedostawaniem się ptactwa na poddasza,b) montaż kratek zabezpieczających od strony zewnętrznej w otworach wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E c)montaż siatek zabezpieczających przed ptakami na elewacji klatki schodowej D/E, d)wykonanie odwodnienia piwnicy segmentu B zgodnie z ekspertyzą, w budynkach Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 11 i 9 w Warszawie. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz I] [Wzór umowy cz II]  [OPZ cz I] [OPZ cz II(termin otwarcia ofert 13.06.2018 r.) 
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-41/2018 [więcej] (13.06.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania] [Zmiana OPZ] [Ogłoszenie o zmianie] (UWAGA: zmiana terminu otwarcia ofert 12.06.2018 r.) 
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-14/2018 [Więcej] (12.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-14/2018  [Więcej] (29.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2018 na  „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania] [Odpowiedzi na pytania_2] (termin otwarcia ofert 06.06.2018 r.) 
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-13/2018   [Więcej] (06.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-13/2018  [Więcej] ( 26.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2018 na „Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych w budynku D (koronczarnia) Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] [Dokumentacja] [Zmiana SIWZ nr 1] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2018 [Więcej] (05.06.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-36/2018  [Więcej] (15.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-128/2018 na „Konserwację dźwigów znajdujących się w budynkach  administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-128/2018 [Więcej] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-128/2018  [Więcej] (13.06.2018 r.)

 • Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia Nr DZP-361-6/2018 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji p.n.: „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” (termin składania ofert 25.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-6/2018 [więcej] (25.06.2018 r.)
 • Dotyczy negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-6/2018 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji p.n.: „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” [więcej] (28.09.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-42/2018 na „Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-42/2018 [Więcej] (05.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-42/2018 na „Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Więcej] (25.06.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2018 na „Rozbudowę istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie]  [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 04.06.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2018 [Więcej] (04.06.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-16/2018 [Więcej(05.06.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2018 na „Dostawę i montaż urządzeń do uszkodzonego systemu nagłośnienia alarmowego w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] (termin składania ofert 28.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2018 [Więcej] (28.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-34/2018  [Więcej] (21.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2018 na „Remont elewacji północnej i południowej wraz z remontem tarasu nad piwnicami w budynku Instytutu Socjologii przy ul. Karowej 18 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy załącznik MN] [DOKUMENTACJA] (termin otwarcia ofert 21.05.2018 r.) 
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2018 [Więcej] (21.05.2018 r.)
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr DZP-361-30/2018 [Więcej] (24.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2018 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w CeNT UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy][JEDZ(termin składania ofert upływa 21.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2018 [Więcej](21.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-10/2018 [Więcej] (29.05.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-127/2018 na „Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi.2] [Pytania i odpowiedzi.3] (termin składania ofert 23.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-127/2018 [Więcej](23.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-127/2018 na „Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (04.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-22/2018 na: „Oprogramowanie systemowe i użytkowe. Część A. Środowisko sieciowe, Część B. Platforma dla środowiska wirtualnego, Część C. Pakiet do analizy zarządzania i prezentowania danych, Część D. Pakiet ekonometryczny” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi](termin składania ofert 24.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-22/2018 [więcej] (24.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-22/2018 na:  „Oprogramowanie systemowe i użytkowe. Część A. Środowisko sieciowe, Część B. Platforma dla środowiska wirtualnego, Część C. Pakiet do analizy zarządzania i prezentowania danych, Część D. Pakiet ekonometryczny” – Cz. B, Cz. C, Cz. D [więcej] (07.06.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-22/2018 na; „Oprogramowanie systemowe i użytkowe. Część A. Środowisko sieciowe, Część B. Platforma dla środowiska wirtualnego, Część C. Pakiet do analizy zarządzania i prezentowania danych, Część D. Pakiet ekonometryczny” – Cz. A [więcej] (07.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 30.05.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2018 [Więcej](30.05.2018 r.)
 • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-12/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 ” [Więcej] (21.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 28.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2018 [Więcej] (28.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-11/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej] (12.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki” [ogłoszenie] [SIWZ] [wersje edytowalne dokumentów] [Odpowiedzi i zmiana terminu] [Zmiana ogłoszenia] [Odpowiedzi na pytania 2 ] [Odpowiedzi na pytania nr 3 i Zmiana SIWZ ] [zmiana ogłoszenia] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 23.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 [Więcej] (24.05.2018 r.)
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [Więcej] w części 1  (24.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 [Więcej] część 6 (15.06.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” część 8 [Więcej] (06.07.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” część 5, 12, 13, 28, 31, 3, 4, 14, 16, 17, 20, 21 [Więcej] (05.07.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” część 10 [Więcej] (02.07.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” części 9, 11, 22, 26, 27 [Więcej] (25.06.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 na  „Dostawę  sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej] w części 2 (19.06.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 na  „Dostawę  sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej] w części 7 (05.07.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej.23] [Więcej.25] [Więcej.29] (11.07.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 na  „Dostawę  sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej.3] [Więcej.33](11.07.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-21/2018 na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego środowiska realizacji badań ankietowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ] [Wzór umowy] [Formularze do edycji](termin otwarcia ofert upływa 15.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-21/2018 [Więcej] (15.05.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-21/2018 [Więcej] (16.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ(termin składania ofert upływa 14.05.2018 r.) 
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2018 [Więcej] (14.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-8/2018  [Więcej] (15.06.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] [Ogłoszenie_zmiana] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 07.05.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2018 [Więcej] (07.05.2018 r.)
  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-5/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie nr 1 [Więcej] (30.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2018 na „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [TABELA WYKAZ MEBLI_do przetargu_DZP_12_04_2018] [TABELA WYKAZ MEBLI_do przetargu_DZP_12_04_2018] [Ogłoszenie zmiana] [pytania i odpowiedzi] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 26.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2018 [Więcej]    (26.04.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2018 na „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” (termin otwarcia ofert 26.05.2018 r.) 
   • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr DZP-361-32/2018 [Więcej] (25.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2018 na:  Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednoetapowych (poz. I i II) oraz jednego dwuetapowego (poz. III) realizacyjnych Konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji p.n.
  1. „Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)”,
  2. „Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec”,
  3. „Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4”
 • realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ] [Formularze w wersji do edycji] [WZÓR UMOWY] [Załączniki do umowy] (termin składania ofert upływa 25.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2018 [Więcej] (26.04.2018 r.)
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [Więcej] (23.05.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2018 na „Sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (09.05.2018 r.)

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-17/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW” cz. 20,21,22,23 [Więcej(07.05.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-17/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej UW” pozostałe części [Więcej(14.05.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-11/2018 na „Wykonanie naprawy konstrukcji budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4, Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja (zip)] [Zestaw pytań nr 1]
  •         Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-11/2018 [Więcej] (28.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  DZP-361-11/2018  [Więcej] (10.04.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2018 na „Konserwację dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III) – 2 Etap” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Załącznik do OPZ] [Wzór umowy](termin składania ofert upływa 19.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2018 [Więcej] (19.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-16/2018  [Więcej] (08.05.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-27/2018 na „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwis w przeciągu 12 miesięcy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ Cz.1] [OPZ.Cz.2] [Wzór umowy-cz. 1] [Wzór umowy-cz.2] (termin składania ofert upływa 23.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-27/2018 [Więcej] (23.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-27/2018 [Więcej] (04.05.2018 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych, przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2020 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 23.03.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 [Więcej] (23.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-10/2018  [Więcej] (16.04.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie komory rękawicowej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW”[Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert upływa 24.04.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2018 [Więcej] (24.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-7/2018  [Więcej] (30.04.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2018 na „sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodniczego dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi]
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2018 [Więcej](06.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym  nr CeNT-361-9/2018  [Więcej] (20.04.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych, przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2020 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 23.03.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 [Więcej] (23.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-10/2018 [Więcej] (16.04.2018 r.)

 • Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Honda [Regulamin] [OPZ] [Umowa kupna] (termin składania ofert upływa 20.03.2018 r.) Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym [ Więcej] (22.03.2018 r.)

 • Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Audi [Regulamin] [OPZ] [Umowa kupna] (termin składania ofert upływa 21.03.2018 r.) Dotyczy unieważnienia postępowania [Wiecej ] (22.03.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-28/2018 na „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzory umów] [Formularze edytowalne] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert upływa 09.04.2018 r.) 
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-28/2018 [Więcej] (09.04.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-28/2018 [Więcej] (13.04.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-13/2018 na „Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach domu studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy (zip)] [Dokumentacja (zip)] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert upływa 28.03.2018 r.)

 •   Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-13/2018 [Więcej] (28.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-13/2018 dla Części 2  [Więcej] (18.04.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-13/2018 dla Części 1 [Więcej] (20.04.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2018 na „Przebudowę i remont powierzchni ogólnie dostępnych na 1 piętrze, przebudowa hydrantów ppoż. oraz remont sal na 1 piętrze w skrzydle od ul. Traugutta wraz z wyposażeniem teletechnicznym, remont WC na parterze, 1 piętrze i poddaszu w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie” [Ogłoszenie] [OPZ] [Rzuty] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja 1 (zip)] [Dokumentacja 2 (zip)] [Formularz ofertowy -wersja edytowalna] [Formularz cenowy (xml)] (termin składania ofert upływa 27.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2018 [Więcej] (27.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-15/2018 na  [Więcej] (05.04.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-01/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zmiana SIWZ nr 1] [OPZ -po zmianie SIWZ nr 1- obowiązujący] [Ogłoszenie zmiana] (UWAGA ! zmiana! termin składania ofert upływa 19.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-01/2018 [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-171/2017 na „Świadczenie usług inwestora zastępczego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego” na Kampusie Centralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze wersja edytowalna] [OPZ (zip)] [Wzór umowy (zip)] [JEDZ (xml)] [Wyjaśnienie z dn. 05.12.2017 r] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw nr 3] [Ogłoszenie zmiana z dn. 09.01.2018 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 25.01.2018 r.] [Ogłoszenie – zmiana terminu] [Zestaw nr 5 – zmiana terminu] [Ogłoszenie – zmiana terminu] [Zestaw nr 6 z dn. 28.02.2018 r.] [SIWZ-po zmianie z dn. 28.02.2018 r. – obowiązujący] [Wzór umowy-po zmianie z dn. 28.02.2018 r.- obowiązujący] [OPZ-po zmianie z dn. 28.02.2018 r.- obowiązujący] [Formularze-wersja-edytowalna-po zmianie z dn. 28.02.2018r.- obowiązujące ]  [ogłoszenie-zmiana terminu] [sprostowanie-ogłoszenie] (termin składania ofert 19.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-171/2017 [Więcej] (19.03.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-171/2017  [Więcej] (06.04.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-4/2018 na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Sali Wystawowej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w Ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załączniki do wzoru umowy] [Program funkcjonalno- użytkowy BUW UW] [Errata do dokumentacji] [Dokumentacja] [SIWZ zmiana z dn. 15.03.2018 r.] (termin składania ofert upływa 19.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-4/2018 [Więcej] (19.03.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-4/2018 [Więcej] (09.04.2018 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-169/2017 na: „Sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C”[ Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 – OPZ] [Zał. nr 5 – Formularz cenowy] (termin składania ofert 16.03.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-169/2017 [Więcej] (19.03.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-169/2017 [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2018 na: „usługę w zakresie wykonania tłumaczenia na język angielski wydawnictwa „Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/ The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection”.

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2018 [Więcej (09.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-14/2018  [ Więcej] (22.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2018 „Sukcesywna dostawa probówek do precyzyjnej fragmentacji DNA i RNA do urządzenia Covaris M220 Focused-ultrasonicator ™ dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w  Centrum Nowych Technologii UW” [SIWZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie] [Zmiana Ogłoszenia] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert upływa 07.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2018 [Więcej] (08.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-3/2018 [Więcej] (14.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-8/2018 na „Zakup oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 02.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-8/2018 [Więcej] (02.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-8/2018 [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-182/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 11” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 01.03.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-182/2017 [Więcej] (01.03.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-182/2017 [Więcej] (16.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/17 na „Dostawę miernika długości fali – lambdametru wraz z sukcesywnymi dostawami izolatorów.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki (zip)] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.02.2018 r.] [Zestaw nr I] [Formularz ofertowy-nowy] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 28.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/17 [Więcej] (01.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2018 na „Sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz cenowy] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 28.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2018 [Więcej] (28.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-9/2018  [Więcej] (08.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-2/2018 na „Leasing dwóch serwerów dla realizacji przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW projektu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”  [Ogłoszenie] [Istotne postanowienia umowy (zip)] [OPZ] [SIWZ] [Formularz oferty i cenowy (zip)] (termin składania ofert 26.02.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-2/2018 [Więcej] (26.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2018 na „Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wykaz mebli] [Wzór umowy] (termin składania ofert 23.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2018 [Więcej] (23.02.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-5/2018 [Więcej] (15.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-115/2018 na „Mycie okien w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 22.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr BG-361-115/2018 [Więcej] (23.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-115/2018  [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-173/2017 na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych położonym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 101” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (pdf)] [JEDZ (xml)] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 08.01.2018 r.] [Ogłoszenie o zmianie] [Zmiana SIWZ z dn. 16.01.2018 r. ] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 21.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-173/2017 [Więcej] (21.02.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-173/2017 [Więcej] (19.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CENT-361-1/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodniczego w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 08.02.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-1/2018 [Więcej] (09.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-41/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznego systemu do badania słuchu u gryzoni dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert 07.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-41/2017 [Więcej] (07.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-41/2017 [Więcej] (27.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2018 na „Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OZP] [SIWZ] [Umowa (zip)] [Warunki opieki serwisowej] [Wzór umowy] [Załączniki i formularze (zip)] [Zestaw pytań nr 1] [OPZ zmiana z dn. 02.02.2018 r.] (termin składania ofert 07.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2018 [Więcej] (07.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-7/2018 [Więcej] (16.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-42/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie  aparatury laboratoryjnej dla  Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie ”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert upływa 06.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-42/2017 [Więcej] (06.02.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-43/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 10” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 06.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-43/2017 [Więcej] (06.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-43/2017 [Więcej] (28.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-178/2017 na „Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Dokumentacja_1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [Dokumentacja 5] [Dokumentacja 6] [Dokumentacja 7] [Dokumentacja 8] [Dokumentacja 9] [Dokumentacja 10] [Dokumentacja 11] [Dokumentacja 12] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert upływa 06.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-178/2017 [Więcej] (06.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-178/2017 [Więcej] (14.03.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie przestrajalnych laserów wąskopasmowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 05.02.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-40/2017 [Więcej] (05.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2017 na „Dostosowanie obiektu UW „Hera” ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa do wymogów przeciwpożarowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [Dokumentacja] [Zestaw pytań nr 1] [SIWZ po zmianie z dn. 29.01.2018 r.] [Rysunek – zmieniony z dn. 29.01.2018 r.] [Dodane rysunki z dn. 29.01.2018 r. –Plan instalacji – (zip)] [Przedmiar – zmiana z dn. 29.01.2018 r.] (termin składania ofert 01.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2017 [Więcej] (01.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-143/2017 [Więcej] (23.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-184/2017 na „Usługę wsparcia technicznego dla krytycznych urządzeń sieci internetowej UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularz w wersji edytowalnej] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw pytań nr 3] (termin składania ofert 01.02.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-184/2017 [Więcej] (01.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-184/2017 [Więcej] (07.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-37/OB-02/2017 na „Remont i renowacja urządzenia do rozmrażania bylin niezimujących w gruncie i utrzymania kolekcji roślin kubłowych w Ogrodzie Botanicznym Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [Formularze edytowalne] [Przedmiar robót ] [Specyfikacja techniczna] (termin składania ofert 30.01.2018 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2017 na „Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja] [Przedmiary zabezpieczenia przeciwpożarowe – DS3 – branża budowlana- obowiązujące z dnia 08.01.2018 r.] [Informacja z dnia 10.01.2018r.] [Przedmiary zabezpieczenia przeciwpożarowe-DS3-branża elektryczna- obowiązujące z dnia 10.01.2018 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 11.01.2018r.] [Zmiana SIWZ nr 1] [Zmiana SIWZ nr 2] [OPZ po zmianach z dn. 17.01.2018r.] [SIWZ zmiana nr 3] [Przedmiar elektryczny z dn 23.01.2018 – aktualny] (termin składania ofert 29.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2017 [Więcej] (29.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-168/2017 [Więcej] (05.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-158/2017 „Remont segmentów gościnnych w budynku Domu Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert upływa 22.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-158/2017 [Więcej] (22.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-158/2017  [Więcej(05.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-177/2017 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych instalacji i przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2021 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 22.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-177/2017 [Więcej] (22.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-177/2017 [Więcej] (24.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-181/2017 na „Wykonanie oprogramowania w postaci systemu ewidencji i udostępniania zasobów elektronicznych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Załączniki do wzoru umowy (wersja edytowalna)] [Ogłoszenie – zmiana z dnia 12.01.2018 r.] [Zmiana terminu składania ofert z dn. 12.01.2018r.] [Ogłoszenia – zmiana z dn. 16.01. 2018 r.] [Zmiana terminu składania ofert z dn. 16.01.2018 r.] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 22.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-181/2017 [Więcej] (22.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-181/2017 [Więcej] (20.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-172/2017 na „Przebudowę powierzchni  490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynów zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pełnienie nadzorów autorskich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Ogłoszenia zmiana z dn. 10.01.2018 r.] [Zmiana SIWZ nr 1] [Zestaw pytań nr 1] (UWAGA ZMIANA ! termin składania ofert upływa 19.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-172/2017 [Więcej] (19.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-172/2017  [Więcej(06.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-161/2017 na „Zakup usług utrzymania  i rozwoju  platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ]  [Dokumentacja (zip)] [Warunki (zip)] [Wzór umowy] [Ogłoszenie zmiana nr 1] [Ogłoszenie – zmiana terminu ] [Zestaw pytań nr 1 i nr 2  z dn. 16.01.2018 r.] [OPZ po zmianach z dn. 16.01.2018 r.] [Formularz oferty po zmianach z dn. 16.01.2018 r.] [Warunki opieki serwisowej po zmianach z dn. 16.01.2018 r. ] [Wzór Umowy po zmianach z dn. 16.01.2018 r.] (UWAGA zmiana! termin składania ofert upływa 19.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-161/2017 [Więcej] (19.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-161/2017 [Więcej] (24.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-175/2017 na „Zakup oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościeliskona okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Ogłoszenie zmiana nr 1] [Ogłoszenie zmiana nr 2] (termin składania ofert 15.01.2018 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr  DZP-361-175/2017 [Więcej] (15.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-179/2017 na „Badanie CAWI [sondaż web – RDS (moduł a) wraz z platformą do zbierania danych (moduł b)]” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Projekt kwestionariusza moduł a] [Projekt kwestionariusza moduł b] [Zmiana Ogłoszenia  z dnia 08.01. 2018 r.] [SIWZ zmiana nr 1] (termin składania ofert 15.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-179/2017 [Więcej] (15.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-179/2017 [Więcej] (08.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2017 na „Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Budowa Oficyny Wydawniczej na Kampusie Służewiec” przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze w wersji edytowalnej] [JEDZ (xml)] [OPZ wraz z dokumentacją plik nr 3 (zip)] (termin składania ofert 10.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2017 [Więcej] (10.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-135/2017 [Więcej(16.02.2018 r.)

Dotyczy informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr DZP361-180/2017 na „Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018″ [Więcej] (08.01.2018 r.)

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr DZP361-180/2017 [Więcej] (15.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-170/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-10” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy (zip)] [OPZ] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert upływa 08.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-170/2017 [Więcej] (08.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-170/2017 [Więcej] (24.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-38/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 08.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-38/2017 [Więcej] (08.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  CeNT-361-38/2017 [Więcej] (30.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-159/2017 na „Remont kącików sanitarnych i szaf wnękowych w pokojach studenckich Domu Studenta Nr 1 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 97/99” [OPZ] [Wzór umowy] [SIWZ] [Ogłoszenie] [Formularze w wersji edytowalnej] [Dokumentacja (zip)] (termin składania ofert upływa 04.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-159/2017 [Więcej] (04.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-159/2017  [Więcej(16.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2017 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór Umowy] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 04.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2017 [Więcej] (04.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-160/2017 cz. 3 [Więcej] (10.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-160/2017 cz. 1 [Więcej] (07.02.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-160/2017 cz. 2 [Więcej] (09.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-153/2017 na „Dostawę i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i Bibliotece Instytutu Historycznego” [Ogłoszenie] [SIWZ][JEDZ] [OPZ] [Wykaz ilościowy] [Wzór umowy – WH] [Wzór umowy-Biblioteka] [Formularz cenowy] [Formularze edytowalne] [OPZ z dn. 14.12.2017 r.] [Zestaw pytań nr 1] [Ogłoszenie – sprostowanie] (termin składania ofert 03.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-153/2017 [Więcej] (03.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-153/2017 [Więcej(15.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-163/2017 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont hydroforni” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Przedmiar robót] [Przyłącze wodociągowe] [Wzór umowy] [Informacja BiOZ] (termin składania ofert upływa 03.01.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-163/2017 [Więcej] (03.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-163/2017 [Więcej] (21.02.2018 r.)

Dotyczy udzielenia zamówienia z wolnej ręki nr ZP/13/09/2017 na „Konserwację, usuwanie awarii oraz wykonanie napraw 2 dźwigów osobowych usytuowanych w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej] (29.12.2017 r)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-174/2017 na „Wykonanie naprawy uszkodzeń konstrukcji budynku oraz remont więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie  wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. I] [Wzór umowy cz. II] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Zestaw pytań nr 1, 2 i 3] (termin składania ofert 28.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-174/2017 [Więcej] (28.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-174/2017 cz. 2 [Więcej] (16.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr nr DZP-361-174/2017 [Więcej] (08.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-10/2017 na „Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Specyfikacja]  [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 22.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-10/2017 [Więcej] (04.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WMIM-371-10/2017 [Więcej] (19.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-37/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie komory rękawicowej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań 1] (termin składania ofert 20.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-37/2017 [Więcej] (20.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-37/2017 [Więcej] (09.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-152/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-8” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy (zip)] [OPZ] [JEDZ] (termin składania ofert 20.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-152/2017 [Więcej] (20.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-152/2017 [Więcej] (10.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu fluorescencyjnego dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Zestaw pytań nr 1](termin składania ofert 19.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2017 [Więcej] (19.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-34/2017 [Więcej] (03.01.2018 r.)

Dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki  nr WF-31-31/17 na „Świadczenie usługi gastronomicznej podczas spotkania wigilijnego Wydziału Fizyki UW w dniu 14.12.2017 r.” [Więcej]


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-164/2017 na „Remont instalacji elektrycznej w Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 w Warszawie (ETAP IV)” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Formularze edytowalne] [Zmiana Ogłoszenia] [Zmiana SIWZ nr 1] [Zmiana SIWZ nr 2] [Zmiana SIWZ nr 3] [Zmiana SIWZ nr 4] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw pytań nr 3] [Zmiana Ogłoszenia z dn. 12.12.2017 r.] [Zmiana SIWZ nr 5] ( termin składania ofert 18.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-164/2017 [Więcej] (18.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-164/2017 [Więcej] (09.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/5/2017 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego[Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 13.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/5/2017 [Więcej] (13.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 240/5/2017 [Więcej] (28.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-138/2017 na „Konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II)  Etap I i Etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z gotowością do usuwania awarii” [JEDZ (xml)] [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy]  [Formularz nr 1] [Załącznik A – OPZ-nieaktualny] [Załącznik B- nieaktualny] [Załącznik C] [Załącznik D] DZP.138.2017_zalacznik E (1) DZP.138.2017_zalacznik E (2) DZP.138.2017_zalacznik E (3) DZP.138.2017_zalacznik E (4) DZP.138.2017_zalacznik E (5) DZP.138.2017_zalacznik E (6) DZP.138.2017_zalacznik E (7) DZP.138.2017_zalacznik E (8) DZP.138.2017_zalacznik E (9) DZP.138.2017_zalacznik E (10) DZP.138.2017_zalacznik E (11) DZP.138.2017_zalacznik E (12) DZP.138.2017_zalacznik E (13) DZP.138.2017_zalacznik E (14) DZP.138.2017_zalacznik E (15) DZP.138.2017_zalacznik E (16) DZP.138.2017_zalacznik E (17) DZP.138.2017_zalacznik E (18) DZP.138.2017_zalacznik E (19) DZP.138.2017_zalacznik E (20) DZP.138.2017_zalacznik E (21) DZP.138.2017_zalacznik E (22) DZP.138.2017_zalacznik E (23) DZP.138.2017_zalacznik E (24) DZP.138.2017_zalacznik E (25) DZP.138.2017_zalacznik E (26) DZP.138.2017_zalacznik E (27) DZP.138.2017_zalacznik E (28) DZP.138.2017_zalacznik E (29) DZP.138.2017_zalacznik E (30) DZP.138.2017_zalacznik E (31) DZP.138.2017_zalacznik E (32) DZP.138.2017_zalacznik E (33) DZP.138.2017_zalacznik E (34) DZP.138.2017_zalacznik E (35) DZP.138.2017_zalacznik E (36) DZP.138.2017_zalacznik E (37) DZP.138.2017_zalacznik E (38) DZP.138.2017_zalacznik E (39) DZP.138.2017_zalacznik E (40) DZP.138.2017_zalacznik E (41) DZP.138.2017_zalacznik E (42) DZP.138.2017_zalacznik E (43) DZP.138.2017_zalacznik E (44) DZP.138.2017_zalacznik E (45) DZP.138.2017_zalacznik E (46) DZP.138.2017_zalacznik E (47) DZP.138.2017_zalacznik E (48) DZP.138.2017_zalacznik E (49) DZP.138.2017_zalacznik E (50) DZP.138.2017_zalacznik E (51) DZP.138.2017_zalacznik E (52) DZP.138.2017_zalacznik E (53) DZP.138.2017_zalacznik E (54) DZP.138.2017_zalacznik E (55) DZP.138.2017_zalacznik E (56) DZP.138.2017_zalacznik E (57) DZP.138.2017_zalacznik E (58) [Załącznik F-nieaktualny] [Raport kancelarii technicznej etap 2]  [Zestaw pytań nr 1 i nr 2] [Formularz oferty z dn. 09.11.2017 r.] [Załącznik A z dn. 09.11.2017 r.] [Załacznik nr B z dn. 09.11.2017 r.] [Załącznik F z dn. 09.11.2017 r.] [Sprostowanie do pisma z dn. 09.10.2017 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 13.11.2017 r.] [Zestaw pytań nr 3 i nr 4] [Formularz oferty – aktualny z dn. 01.12.2017 r.] [Zestaw pytań nr 5 i 6] [Sprostowanie] [Ogłoszenie zmiana z dn. 06.12.2017 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 08.12.2017 r.] (termin składania ofert 11.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-138/2017 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowy DZP-361-138/2017 [Więcej] (11.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-151/2017 na „Wykonanie robót budowlanych dla projektu:„Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu” (część wschodnia) objętego Programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, oraz „Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie” (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.” [Ogłoszenie] [Wzór umowy] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ]  [Załącznik do OPZ – wzór umowy] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 2a] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [Dokumentacja 5] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw pytań nr 3] [Zestaw pytań nr 4] [Zestaw pytań nr 5] [Wzór umowy – aktualny] (termin składania ofert 11.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-151/2017 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-151/2017 [Więcej] (28.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-35/2017 na „Sukcesywną sprzedaż specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Centrum Nowych Technologii  UW-postępowanie ” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [JEDZ (xml)(termin składania ofert 18.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-35/2017 [Więcej] (18.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-35/2017 [Więcej] (20.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-157/2017 na „Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla DPN, Domów Studenta, obiektów świadczących usługi hotelarskie Hera i Sokrates, OW-K w Łukęcinie oraz DPTiW w Kirach i Szeligówce” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] (termin składania ofert 11.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-157/2017 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-157/2017 [Więcej] (25.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2017 na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla projektu: ,,Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu’’ (część wschodnia) objętego Programem wieloletnim pn. ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025’’,,Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie’’ (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020’’ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik ne 3 do wzoru umowy] [Załącznik nr 5 do wzoru umowy] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [JEDZ] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 11.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2017 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-134/2017 [Więcej] (30.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2017 na „Remont pomieszczeń w Domu Studenta nr 3 ul.Kickiego 9 i ul.Kickiego 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Formularze do edycji] (termin składania ofert 08.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2017 [Więcej] (08.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-167/2017 [Więcej] (04.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-165/2017 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące remont typowych pokoi studenckich oraz malowanie pomieszczeń kuchni na 10 piętrach” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 07.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-165/2017 [Więcej] (07.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-165/2017 [Więcej] (04.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań 1] (termin składania ofert 05.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2017 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-31/2017 cz. V, VI, VII, VIII [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-31/2017 [Więcej] (19.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-126/2017 na „Usługę w zakresie wykonania projektu, składu i druku wydawnictwa „Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection” wraz z tłumaczeniem na język angielski” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. 1 – druk] [Wzór umowy cz. 2 – tłumaczenie] [Formularz (wersja edytowalna)] [Formularz cenowy nr 1] [OPZ cz. 1 – druk] [OPZ  cz. 2 – tłumaczenie] [Materiały do próbek] (termin składania ofert 01.12.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr  DZP-361-126/2017 [Więcej] (05.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-149/2017 na „Badanie CAWI [sondaż web – RDS (moduł a) wraz z platformą do zbierania danych (moduł b)]” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Pytania i odpowiedzi nr 1] (termin składania ofert 04.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-149/2017 [Więcej] (04.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-149/2017 [Więcej] (05.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/4/2017 na „Dostarczenie danych w drodze realizacji badania sondażowego o preferencjach deklarowanych mieszkańców Polski: Część 1: dotyczących oferty teatralnej w Polsce, Część 2: ujawnianych w ankietach różniących się treścią.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Aniketa] [Spis załączników] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 01.12.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 240/4/2017 [Więcej] (01.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 240/4/2017 [Więcej] (22.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2017 na „Wykonanie oprogramowania w postaci systemu ewidencji i udostępniania zasobów elektronicznych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Załącznik do wzoru umowy] [SIWZ zmiana nr 1 (z dn. 03.11.2017 r.)] [Wzór umowy aktualny z dn. 03.11.2017 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 09.11.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 09.11.2017 r.] [SIWZ zmiana z dn. 14.11.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 14.11.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 17.11.2017 r.] [SIWZ zmiana z dn. 17.11.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana  z dn. 22.11.2017 r. ] [SIWZ zmiana z dn. 22.11.2017r.] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 29.11.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-107/2017 [Więcej] (29.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2017 na „Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2018” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 29.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2017 [Więcej] (29.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-155/2017 [Więcej] (18.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-166/2017 na „Przebudowę pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 28.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-166/2017 [Więcej] (28.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-166/2017  [Więcej] (14.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-129/2017 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz oferty (wersja edytowalna)] [JEDZ] [Zestaw pytań 1] (termin składania ofert 27.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-129/2017 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-129/2017 [Więcej] (11.01.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-06/2017 na „Sprzęt komputerowy na potrzeby projektu” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Sprostowanie SIWZ] (termin składania ofert 27.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-06/2017 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-06/2017 [Więcej] (18.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2017 na „Remont wejścia głównego do budynku Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ]  [Dokumentacja (zip)] (termin składania ofert 27.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2017 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-145/2017 [Więcej] (06.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2017 na „Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Formularz cenowy] [Formularz – wersja edytowalna] [JEDZ] [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zestaw pytań 1] [SIWZ – zmiana 1] [Sprostowanie ogłoszenia nr 1] [Formularz cenowy z dn. 03.11.2017 r.] [Zestaw pytań 2] [Sprostowanie ogłoszenia nr 2] [Sprostowanie OPZ z dn. 16.11.2017 r.] (termin składania ofert 23.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2017 [Więcej] [info. gr kapitałowa edyt.]
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-124/2017 [Więcej] (09.01.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/07/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularz ofertowy] [JEDZ (zip)(termin składania ofert 22.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr ZP/13/07/2017 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr ZP/13/07/2017 [Więcej] (19.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr ZP/13/07/2017 cz. 7, 8, 10  [Więcej] (19.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-112/2017 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu  prac konserwacyjnych i przeglądów instalacji i urządzeń: – instalacji systemu sygnalizacji pożaru – SSP, – systemu oddymiania, drzwi przeciwpożarowych, – dźwiękowego systemu ostrzegawczego – DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2021 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Formularz oferty wersja edytowalna] [Wzór umowy] (termin składania ofert 22.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361- 112/2017 [Więcej] (22.11.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-112/2017 [Więcej] (06.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-147/2017 na „Projekt technologii zaplecza gastronomicznego wraz z dostawą i montażem wyposażenia w budynku B Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] (termin składania ofert 20.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361- 147/2017 [Więcej] (21.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-147/2017 [Więcej] (22.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361- 156/2017 na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2018” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze (wersja edytowalna)] [Zmiana SIWZ nr 1] [Ogłoszenie zmiana z dn. 13.11.2017 r.] [Zmiana SIWZ nr 2] [Zestaw pytań_1] [Formularze wersja edytowalna z dn. 16.11.2017 r.] [Ogłoszenie zmiana z dn. 16.11.2017 r.] (termin składania ofert  21.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361- 156/2017 [Więcej ] (21.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361- 156/2017 [Więcej] (08.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CENT-361-32/2017 na „Wykonanie dwóch by-passów dla urządzeń UPS w serwerowniach CeNT UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Specyfikacja techniczna] [Projekt wykonawczy] [Przedmiar robót] [Kosztorys] [Wzór umowy] (termin składania ofert 17.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CENT-361-32/2017 [Więcej] (17.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CENT-361-32/2017 [Więcej] (30.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2017 na „Prowadzenie eksploatacji i konserwację sieci i urządzeń SN 20 kV Zgrupowania Ochota, Zgrupowania Centrum i budynków dydaktycznych przy ul. Hożej 69 oraz ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie w okresie 48 miesięcy” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Załącznik nr 2 do SIWZ cz. I (zip)] [Załącznik nr 2 do SIWZ cz. II] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 12.10.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 12.10.2017 r.] (UWAGA zmiana! termin składania ofert 17.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2017 [Więcej] (17.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-114/2017 [Więcej] (04.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2017 na „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, dla Centrum Nowych Technologii UW”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 16.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2017 [Więcej] (16.11.2017)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-33/2017 [Więcej] (29.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-154/2017 na „Sondaż techniką wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony www (CAWI) prowadzony na migrantach z Polski, którzy mieszkają od co najmniej 3 miesięcy w Niemczech, N=1200” [SPIS TREŚCI] [Plik nr 1 – SIWZ] [Plik nr 2 – Wzór umowy] [Plik nr 3 – OPZ] [Plik Nr 3A-kwestionariusz] [Formularz oferty-wersja edytowalna] [Ogłoszenie] [Ogłoszenie-zmiana z dn. 09.11.2017 r.] (termin składania ofert 16.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-154/2017 [Więcej] (16.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-154/2017 [Więcej] (28.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-142/2017 na „Zestawy komputerowe AIO zero client” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 16.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-142/2017 [Więcej] (16.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-142/2017 [Więcej] (08.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-131/2017 na „Wykonanie naprawy uszkodzeń konstrukcji budynku oraz remont więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie  wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. I] [Wzór umowy cz. II] [Załącznik do SIWZ] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 07.11.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 1] [Formularz oferty z dn. 07.11.2017 r.] [Zestaw pytań z dn. 09.11.2017 r.] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 09.11.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 2] (termin składania ofert 15.11.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-120/2017 na „Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2 cz. 1] [Dokumentacja 2 cz. 2] [Dokumentacja 2 cz. 3] [Dokumentacja 2 cz. 4] [Dokumentacja 2 cz. 5] [Dokumentacja 2 cz. 6] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [Zestaw pytań nr 1] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 20.10.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 30.10.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 2] [Zestaw pytań nr 3] [Zestaw pytań nr 4] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 06.11.2017 r.] [SIWZ – zmiana nr 3] [Zestaw pytań nr 5] [Zestaw pytań nr 6]  [Załącznik nr 1 do Zestawu pytań nr 6] [Zestaw pytań nr 7] (termin składania ofert 15.11.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-120/2017 [Więcej] (15.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CENT-361-36/2017 na „Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 oraz automatycznej stacji cBot firmy Illumina” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 13.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CENT-361-36/2017 [Więcej] (13.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CENT-361-36/2017 [Więcej] (16.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75/2017 na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze (edytowalne)] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi nr 1_21.09.] [SIWZ_aktualny_21.09.] [Wzór umowy_aktualny_21.09.] [OPZ_aktualny_21.09.] [Zmiana ogłoszenia z dn. 25.09.2017r.]  [Zmiana SIWZ z dn. 26.09.2017 r.] [Wzór umowy_aktualny_26.09.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi nr 2 z dn. 05.10. ] [Pytania i odpowiedzi nr 3 z dn. 12.10.2017 r.] Ogłoszenie – zmiana z dn. 23.10.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi nr 4 oraz Zmiana SIWZ z dn. 23.10.2017r] [SIWZ- zmiana z dn. 23.10.] [Wzór umowy – zmiana z dn. 23.10.] [Pytania i odpowiedzi nr 5 oraz zmiana SIWZ]  [Ogłoszenie – sprostowanie z dn. 25.10.2017 r.] [Formularze – wersja edytowalna (z dn. 25.10.2017 r.)] [OPZ z dn. 25.10.2017 r.] [SIWZ z dn. 25.10.2017 r.] (termin składania ofert 09.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75/2017 [Więcej]
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-75/2017 [Więcej] (13.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  CeNT-361-30/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 08.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2017 [Więcej] (08.11.2017)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  CeNT-361-30/2017 [Więcej] (23.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-130/2017 na „Remont posadzek w ciągach komunikacyjnych (klatki schodowe i korytarze) w budynku A (cz. doktorancka) HERY przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” [Ogłoszenie]  [SIWZ] [OPZ] [Przedmiary i rysunki] [STWiOR] [Wzór umowy] (termin składania ofert 08.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-130/2017 [Więcej] (08.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-130/2017  [Więcej] (22.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/17 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumenty – wersja edytowalna] [Zestaw pytań nr 1] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 27.10.2017 r.] [SIWZ – zmiana z dn. 27.10.2017 r.] [SIWZ zmiana z dn. 30.10.2017 r.]  [Dokumentacja cz. 8 z dn. 30.10.2017 r.] [Zestaw pytań nr 2] [Zestaw pytań nr 3] (termin składania ofert 06.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-10/17 [Więcej] (07.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 1 i cz. 6 [Więcej] [Więcej] (14.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 13 [Więcej] (16.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 14 oraz cz. 15 [Więcej] (20.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 3 [Więcej] (21.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 7  [Więcej] (23.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 4 [Więcej] (12.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-10/17 cz. 5 [Więcej] (09.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 16 [Więcej] (09.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 10 [Więcej] (12.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 2  [Więcej] (19.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 8 [Więcej] (17.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-10/17 cz. 11 [Więcej] (25.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 9 [Więcej] (25.01.2018 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-10/17 cz. 12 [Więcej] (14.02.2018 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 06.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2017 [Więcej] (06.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-29/2017 [Więcej] (05.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 06.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2017 [Więcej] (06.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-141/2017 [Więcej] (13.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2017 na „Remont 5 toalet w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 03.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2017 [Więcej] (03.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-139/2017 na „Remont 5 toalet w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie”[Więcej] (30.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-19/17 na „Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul Pasteura 5,  Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ z załącznikami] [Dokumenty – wersja edytowalna] [Pytania i odpowiedzi nr 1 oraz Zmiana SIWZ z dn. 06.10.2017 r.] [Zmiana SIWZ 2] [Pytania i odpowiedzi_2] [Ogłoszenie – zmiana z dn. 20.10.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi 3] (termin składania ofert 03.11.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-19/17 [Więcej] (03.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 [Więcej] (06.11.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-19/17 cz. 18 [Więcej] (07.11.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-19/17 cz. 10 [Więcej] (09.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 5 oraz cz. 15,19 i 28 [Więcej (cz. 5)] [Więcej (cz. 15,19 i 28)] (14.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 8, 11, 12, 16 [Wybór cz. 8] [Wybór cz. 11 i 12] [Wybór cz. 16] (16.11.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty częściach oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w przetargu WF-37-19/17 cz. 16 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 6 [Więcej] (16.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 13 [Więcej] (20.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 7 [Więcej] (21.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 4 [Więcej] (22.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 14 [Więcej] (22.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 23 i 24 [Więcej] (22.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 25 [Więcej] (24.11.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 25 [Więcej] (01.12.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty częściach oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w przetargu WF-37-19/17 cz. 25 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 1 [Więcej] (24.11.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 1 [Więcej] (27.11.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-19/17 cz. 2, cz. 3 oraz cz. 27 [Więcej] (29.11.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 22 [Więcej] (01.12.2017 r.)
 • Dotyczy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 1 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty częściach oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w przetargu WF-37-19/17 cz. 16 [Więcej] (05.12.2017 r.)
  • Dotyczy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 16 [Więcej] (05.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 25 [Więcej] (07.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 9 [Więcej] (08.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 17, cz. 21 i cz. 29 [Więcej] (11.12.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 26 [Więcej] (12.12.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-123/2017 na „Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz nr 2 – Formularz cenowy_edytowalny] [Formularz nr 2-Formularz cenowy] [JEDZ_123] [Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 27.09.2017 r.] [Formularz ofertowy- aktualny z dn. 27.09.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi nr 1] [Pytania i odpowiedzi nr 2] [Pytania i odpowiedzi nr 3] [OPZ_aktualny 18.10.2017 r.] (termin składania ofert 31.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-123/2017 [Więcej] (31.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-123/2017 [Więcej] (13.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-132/2017 na  „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy + załączniki] [OPZ] [JEDZ] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 27.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-132/2017  [Więcej]
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-132/2017 [Więcej]
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-132/2017  cz. 11  [Więcej] (21.11.2017 r.)

Dotyczy postępowania na usługi społeczne nr DZP-361-150/2017 na „Przygotowanie, organizację i obsługę Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” [Ogłoszenie] [OPZ] [Ramowy program] [Wzór umowy] [Zestaw pytań nr 1] [Załącznik nr 3 formularz oferty] (ogłoszenie dostępne również na stronie BIP UW) (termin składania ofert 26.10.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-148/2017 na ,,Dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ] (termin składania ofert 20.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-148/2017 [Więcej] (20.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-148/2017 [Więcej] (06.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-128/2017 na „a) oczyszczenie poddasza z guana, wymiana folii ochronnej izolacji termicznej stropu segmentu A oraz zabezpieczenie od wewnątrz budynku otworów wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E przed przedostawaniem się ptactwa na poddasza, b) montaż kratek zabezpieczających od strony zewnętrznej w otworach wentylacyjnych poddaszy segmentów A,B,C,D,E, c) montaż siatek zabezpieczających przed ptakami na elewacji klatki schodowej D/E, d) wykonanie odwodnienia piwnicy segmentu B zgodnie z ekspertyzą, w budynkach Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 11 i 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 19.10.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-128/2017 [Więcej] (24.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2017 na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Wydziału Fizyki UW Etap II na okres do 1.04.2018 r.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze – wersja edytowalna] [JEDZ (xml)] [SIWZ zał nr 1] [SIWZ zał nr 2] [SIWZ zał nr 3 i 4] [SIWZ zał nr 5] [SIWZ zał nr 6] [Zmiana ogłoszenia nr 1 z dn. 19.09.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi nr 1_21.09.] [Załącznik nr 5 i 6_aktualny_21.09.] [Formularz nr 4_aktualny_21.09.] [Zmiana ogłoszenia  nr 2 z dn. 25.09.2017 r.]  [JEDZ zmiana 25.09.2017 r. – aktualny] [Pytania i odpowiedzi nr 2_28.09.] [Pytania i odpowiedzi nr 3_29.09] [Informacja o zmianie JEDZ ] [Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 03.10.2017 r.)] [Zmiana ogłoszenia nr 3 z dn. 06.10.2017 r. ] [Zmiana ogłoszenia nr 4 z dn. 06.10.2017 r.] [Uzupełnienie do pisma „Pytania i odpowiedzi nr 3”] (termin składania ofert 18.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2017 [Więcej] (18.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-103/2017 [Więcej] (17.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-110/2017 na „Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wykazy 1-3] [Wzór umowy] [Zmiana ogłoszenia z dn. 05.10] [Zmiana SIWZ z dn. 05.10.] [Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn.05.10.] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Pytania i odpowiedzi nr 2 z dn. 10.10.2017 r.] (termin składania ofert 18.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-110/2017  [Więcej] (18.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-110/2017  [Więcej] (21.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2017 na „Przebudowę pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja] (termin składania ofert upływa 17.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2017 [Więcej]
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-140/2017 [Więcej] (27.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2017 na „Opracowanie projektu wykonawczego dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego na Kampusie Centralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzorów autorskich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy ] [Dokumentacja] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.10.2017 r.] [Wzór umowy aktualny z dn. 10.10.2017 r.] (termin składania ofert upływa 17.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2017  [Więcej]
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-136/2017 [Więcej] (20.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2017 na „Przebudowa powierzchni  490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynów zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pełnienie nadzorów autorskich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 05.10.2017 r. ] [Pytania i odpowiedzi z dn. 12.10.2017 r.] (termin składania ofert 16.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2017 [Więcej] (17.10.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-137/2017 [Więcej] (02.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-7/2017 na „Przebudowa budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, stacji terenowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zlokalizowanego w Murzynowo 34 (gm. Brudzeń Duży), 09-413 SIKÓRZ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze edytowalne] [Wzór umowy] [Przedmiar] [Plany] [Pytania-odpowiedzi nr 1 ] [Przedmiar – edytowalny] (termin składania ofert 16.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-7/2017 [Więcej] (16.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WGSR-361-7/2017 [Więcej] (24.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2017 na „Montaż okablowania strukturalnego w budynku przy ulicy Karowej 20 zgodnie z projektem wykonawczym” [Ogłoszenie] [SIWZ_] [Projekt budowlany i wykonawczy] [Wzór umowy] [Zmiana SIWZ nr 1] (termin składania ofert 11.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2017 [Więcej] (11.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-97/2017 [Więcej] (20.11.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/08/2017 na „Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Hydrogeologicznego” [SIWZ] [Ogłoszenie] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Formularze_edytowalne] [Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 28.09.2017r. ] [Przedmiar edytowalny z dn. 28.09.2017 r.] [Pytania i odpowiedzi_nr 2 z dn. 02.10.2017 r.] (termin składania ofert 10.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr ZP/13/08/2017 [Więcej] (10.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr ZP/13/08/2017 [Więcej] (23.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2017 na „Obsługa techniczna i konserwacja instalacji gazowej i stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia w latach 2018-2020 dla budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ]
(termin składania ofert upływa 05.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2017 [Więcej] (06.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-109/2017 [Więcej]

Uniwersytet Warszawski ogłusza przetarg pisemny nieograniczony na „Sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sajzy, gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.” [Ogłoszenie] [Regulamin] [Dokumentacja (zip)] (termin składania ofert upływa 04.10.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania pisemnego przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż działki nr 38/1 o pow. 1,4988 ha oraz działki nr 42 o pow. 0,0800 ha, łączna powierzchnia nieruchomości 1,5788 ha, położonej w miejscowości Sajzy, gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, zabudowanej ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (05.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 02.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-26/2017 [Więcej] (20.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-133/2017 na „Dostawę i instalację artykulografu” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ] [Formularze-wersja do edycji] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do umowy] (termin składania ofert 02.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-133/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-133/2017 [Więcej] (27.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-127/2017 na „Usługa opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Warunki opieki serwisowej] [Wzór umowy] [Odpowiedź na pytanie nr 1] (termin składania ofert upływa 25.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-127/2017 [Więcej] (25.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-127/2017 [Więcej] (06.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-133/2017 na „Dostawę i instalację artykulografu” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ] [Formularze-wersja do edycji] [Wzór umowy] [Załącznik nr 3 do umowy] (termin składania ofert upływa 02.10.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-133/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2017 na „Sondaż techniką wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony www (CAWI) prowadzony na migrantach z Polski, którzy mieszkają od co najmniej 3 miesięcy w Niemczech, N=1200” [Spis treści] [Plik nr 1-SIWZ] [Plik nr 2-wzór umowy] [Plik nr 3-OPZ] [Plik Nr 3A-kwestionariusz] [Formularz oferty-wersja edytowalna] [Ogłoszenie(termin składania ofert upływa 29.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2017 [Więcej] (29.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-119/2017 [Więcej] (04.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-106/2017 na „Wyposażenie i dostosowanie serwerowni MIM UW na potrzeby stworzenia usługi w chmurze” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi nr 1] [Pytania i odpowiedzi nr 2] (termin składania ofert upływa 28.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-106/2017 [Więcej] (28.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  DZP- 361-106/2017 [Więcej] (27.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2017 na „Wentylacja mechaniczna pomieszczeń pierwszego piętra w skrzydle od ul. Traugutta w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie” Dokumentacja (zip)] [Formularz – wersja edytowalna] [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 26.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2017 [Więcej] (26.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  DZP-361-121/2017 [Więcej] (30.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-125/2017 na „Remont budynku przy ul.Długiej 44/50 na działce 13/2 – część zabytkowa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja 1 (zip)] [Dokumentacja 2 (zip)] [Dokumentacja 3 (zip)] [Dokumentacja 4 (zip)] (termin składania ofert upływa 22.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-125/2017 [Więcej] (25.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-125/2017 [Więcej] (04.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/17 na „Dostawa mebli dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [Dokumentacja- wersja edytowalna] [SIWZ i załączniki]  (termin składania ofert upływa 21.09.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr WF-37-25/17 cz. 1, 2, 3 i 4 [Więcej] (22.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/17 na „Dostawę kamer” [Ogłoszenie] [SIWZ Wzór umowy] (termin składania ofert 15.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/17 [Więcej] (15.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-24/17  cz. 2 [Więcej] (20.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-24/17 cz. 1 [Więcej] (28.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-6/2017 na „Przebudowę budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, stacji terenowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zlokalizowanego w Murzynowo 34 (gm. Brudzeń Duży), 09-413 SIKÓRZ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Przedmiary] [Formularze do edycji] [SIWZ – plany] [SIWZ zmiana nr 1] [Formularz ofert – aktualny] (termin składania ofert 15.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-6/2017 [Więcej] (15.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr WGSR-361-6/2017 [Więcej] (20.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2017 na „Konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) Etap I i Etap II” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ etap 1] [OPZ etap 2 ] [Wzór umowy-etap I] [Wzór umowy etap II][Formularze do edycji] [Zestawienie czynności konserwacyjnych WF etap 2 (wrzesień 2017-styczeń2018)] [zestawienie powierzchni Etap I] [ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ETAP II] [Zestawienie urzadzeń i inst. do OPZ etap 2 etap] [Harmonogram przeglądów Cent 2 etap 1 pazdz-gru 2016 v3][1.1, 1.2, 1.3] [1.4 DOKUMENTACJA ZABEZPIECZENIA WYKOPU cz.2] [1.4 DOKUMENTACJA ZABEZPIECZENIA WYKOPU-cz.1] [2.0 lista wyjaśnień projektanta] [2.1 Opis techniczny wraz z opisami rysunków 001-024 cz. 2] [2.1 Opis techniczny wraz z opisami rysunków 001-024 cz.1] [2.1 Rysunki 025-054 cz.2] [2.1 Rysunki 025-054 cz.3] [2.1 Rysunki 025-054 cz.1] [2.1 Rysunki 088-312 cz.1] [2.1 Rysunki 088-312 cz.2] [2.1. Rysunki 055-087 cz.1] [2.1. Rysunki 055-087 cz.3] [2.1. Rysunki 055-087 cz.2] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 1-53 cz.1] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 1-53 cz.2] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 54-98 cz.1] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 54-98 cz.2] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 99-136 cz. 1] [2.2 Deklaracje zgodności i atesty stali zbrojeniowej Lp. 99-136 cz.2] [2.3, 2.4, 2.5] [2.6 Raporty z badania wytrzymałości na ściskania próbek betonowych] [2.7 KONSTRUKCJE STALOWE 2 cz.1] [2.7 KONSTRUKCJE STALOWE 2 cz.2] [2.7 KONSTRUKCJE STALOWE cz.1] [2.7 KONSTRUKCJE STALOWE cz.2] [4. 0 -4.2] [4. 0 cz. 2] [4.0 cz.1] [4.0 segregator 17 Opis techniczny, dokumentacja rysunkowa – drzwi okna sciany przekroje] [4.0 segregator 21 Opis techniczny dokumentacja rysunkowa – wnętrza, sufity, posadzki] [4.2.3.1-4.2.2.4] [4.2.4.2-6.1.2] [6.1.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna 1-3] [6.1.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna 2-3] [6.1.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna 3-3 cz. 2] [6.1.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna 3-3 cz.1] [6.1.4-6.2.2] [6.3 1-4, 2-4] [6.3 Instalacje grzewcze i chłodu 3-4 cz.2] [6.3 Instalacje grzewcze i chłodu 3-4 cz.1][OPZ_2] [6.3-6.4] [dokum. raport Kancelarii technicznej etap 1] [6.2.2] [6.3-6.46.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 1-5] [6.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 4-5 cz.1] [6.5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 4-5 cz.2] [6.5.2-5] [6.6-6.9] [8.1 Karty jakościowe B 1-300] [8.1 Karty jakościowe B 301-600] [8.1 Karty jakościowe B 601-907] [8.1 Karty jakościowe B 914-1111] [9.1 Karty materiałowe konstrukcja 1 20] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.1z6 21K-87K] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.2z6 1A-50A] [9.2 Karty Materiałowe – Architektura cz.4z6 110A-209A cz. 2] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.3z6 51-109A] [9.2 Karty Materiałowe – Architektura cz.4z6 110A-209A cz.1] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.5z6 211A-437A cz.1] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.5z6 211A-437A cz.2] [9.2 Karty materiałowe – Architektura cz.6z6 466a – wf 10 2013] [9.3 Karty materiałowe-instalacje audio-video 9.4 Karty materiałowe-instalacje teletechniczne] [9.5 Karty materiałowe Instalacje elektryczne cz.1z2 1-21] [9.5 Karty materiałowe Instalacje elektryczne cz.2z2 24-74 cz.1] [9.5 Karty materiałowe Instalacje elektryczne cz.2z2 24-74 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.1z6, 1-67] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.2az6 71-199 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.2az6 71-199 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.2bz6 141-160 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.2bz6 141-160 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.3z6 200-287 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.3z6 200-287 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.4z6 288-450 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.4z6 288-450 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.5z6 451-499 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.5z6 451-499 cz.2] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.6z6 600-827 cz.1] [9.6 Karty materiałowe – Instalacje sanitarne cz.6z6 600-827 cz.2] [RAPORT kancelarii technicznej Etap II- dodatkowo – 05.09.2017r.] (termin składania ofert 12.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2017 [Więcej] (12.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-91/2017 na „Dostawę urządzeń dla środowiska wirtualnych desktopów: Część A: Serwery, elementy pamięci masowej SAN oraz adaptery sieciowe; Część B: Zestawy komputerowe AIO zero client”. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [JEDZ (xml)] [Pytania i odpowiedzi_1] [SIWZ zmiana nr 1] (termin składania ofert 05.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-91/2017 [Więcej] (05.09.2017r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-91/2017 cz. B [Więcej] (12.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-91/2017 w części  A [Więcej] (27.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-61/2017 na „Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynku Wydziału Geologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 19.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-61/2017 [Więcej] (19.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-61/2017  [Więcej] (16.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2017 na „Dostawę skanerów wraz z oprogramowaniem do digitalizacji” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [JEDZ(termin składania ofert 19.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2017 [Więcej] (19.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-92/2017 [Więcej] (09.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-93/2017 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] [OPZ]  [SIWZ – zmiana nr 1] [Formularz oferty- aktualny 16.08.2017 r.] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] [OPZ – aktualny z dn. 18.08.2017 r.] (termin składania ofert 18.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP–361-93/2017 [Więcej] (19.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-93/2017 dla Części 1 [Więcej] (02.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-93/2017 dla Części 3 [Więcej] (02.10.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-93/2017 dla Części 2 [Więcej] (16.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-6/2017 na „Przebudowę budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym, stacji terenowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW zlokalizowanego w Murzynowo 34 (gm. Brudzeń Duży), 09-413 SIKÓRZ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Przedmiary] [Formularze do edycji] [SIWZ – plany] [SIWZ zmiana nr 1] [Formularz ofert – aktualny] (termin składania ofert 15.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-6/2017 [Więcej] (15.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2017 na „Przebudowa pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Zestaw pytań I] [SIWZ zmiana nr 1 ] (termin składania ofert 11.09.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-108/2017 [Więcej(13.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2017 na „Opracowanie projektu wykonawczego dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. Przebudowa i modernizacja budynku Porektorskiego na Kampusie Centralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Formularze wersja edytowalna]  [Wzór umowy]  [Dokumentacja (zip)] [Zestaw pytań nr 1] [Ogłoszenie – zmiana] [Pytania i odpowiedzi nr 1] (termin składania ofert upływa 06.09.2017 r.)

 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-116/2017 [Więcej] (06.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-102/2017 na „Konserwację, usuwanie awarii oraz wykonywanie napraw 2 dźwigów osobowych i 6 platform dla osób niepełnosprawnych usytuowanych w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie][SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 05.09.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-102/2017 [Więcej] (05.09.2017 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przedmiotowego postępowania nr DZP-361-102/2017  cz. 1 [Więcej] (08.09.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-102/2017 cz. 2 [Więcej(22.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-113/2017 na „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie polegającego na malowaniu ścian i sufitów oraz renowacji posadzek z parkietu i lastrico”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OZP] [Dokumentacja (zip)] [Formularze do edycji] (termin składania ofert 04.09.2017 r.) 

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-113/2017 [Więcej] (04.09.2017r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-113/2017 [Więcej] (14.09.2017 r.)

Dotyczy konkursu 2017/S 146-302553 na „Koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek Naukowo-Dydaktyczny Kampus Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia)” w Warszawie” (Konkurs ogłoszono na stronie Grupy Doradczej SIENNA) [Ogłoszenie o konkursie] [Regulamin konkursu] [Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu] [Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu_wersja edytowalna][Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu_program funkcjonalno-użytkowy] [Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu _projekt umowy] [Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (mapa zasadnicza)] [Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (skan licencji)]  [Competition Rules_ENG] [Zmiana ogłoszenia z dn. 08.08.2017 r.] [Regulamin konkursu po zmianach z dn. 08.08.2017 r.]  [Dokumentacja konkursowa po zmianach z dn. 08.08.2017r.] (termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 01.09.2017 r.)


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] [Formularze -wersja edytowalna] [Załącznik nr 3 do umowy] [Załącznik nr 5 do umowy] [Załącznik nr 6 do umowy] (termin składania ofert 31.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2017 [Więcej] [ZESTAWIENIE OFERT poprawione] (31.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-89/2017 [Więcej] (27.09.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2017 na „Konserwację budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz gotowość do usuwania awarii.”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Plik nr 3A OPZ] [Plik nr 3B zestawienie powierzchni] [Plik nr 3C] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (1)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (2)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (3)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (4)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (5)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (6)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (7)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (8)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (9)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (10)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (11)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (12)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (13)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (14)] [Plik nr 3D_CENT3etap1 (15)] [Plik nr 3D_CeNT3_etap1i2] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (7)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (8)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (9)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (10)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podw cz 1 (11)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (7)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (8)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (9)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (10)] [Plik nr 3D CeNT3 et 2 dok powy cz.2 (11)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (1)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (1)] [Plik nr 3 [CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (2)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (2)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (3)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (4)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (5)] [Plik nr 3 CeNT3 etap 2dok podwy cz. 3 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (1)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (2)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (3)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (4)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (5)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (6)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (7)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (7)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (8)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (8)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (9)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (10)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (11)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (12)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (13)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (14)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (15)] [Plik nr 3D CeNT3 etap 2 dok podwyk cz. 4 (16)] [JEDZ (xml)] [Formularze (edytowalne)] [Spis dokumentacji] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert 31.08.2017 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2017 [Więcej] (31.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-79/2017 [Więcej] (02.10.2017 r.)

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-90/2017 na „Sprzedaż i