Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2017

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-04/17 na„Dostawę trójstopniowego monochromatora wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (termin składania ofert upływa 20.03.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego cz.1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy + załączniki] [OPZ] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 17.03.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie elementów elektroniczno-optycznych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wór umowy] [OPZ] [JEDZ (xml)(termin składania ofert upływa 14.03.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 13.03.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 13.03.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP–361-104/2016 na „Remont pomieszczeń magazynowych w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 07.03.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2016 na „Konserwację i wymianę roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 30.11.2018r.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ (zip)] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi  1] (termin składania ofert upływa 27.02.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie]  [SIWZ (zip)] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)(termin składania ofert upływa 27.02.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ (zip)] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ (zip)] (termin składania ofert upływa 22.02.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2017 na „Usługę prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek dla DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz obiektów świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates”, na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze – wersja edytowalna (zip)] (termin składania ofert upływa 21.02.2017 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2017 [Więcej] (21.02.2017 r.)