Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2017

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-01/2017 na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ(xlm)] [Załączniki] (termin składania ofert upływa 28.04.2017 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 10.04.2017 r.)