Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2019 na: „Serwer przestrzeni dyskowej” [Więcej] (22.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-80/2019 na „Dostawę środowiska przetwarzania danych wysokiej wydajności” [Więcej] (22.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-115/2019 na:  „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (21.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na „Dostawę sprzętu i elementów optycznych.”- dotyczy części 1 [Więcej] (18.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Więcej] (18.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (18.10.2019r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-112/2019 na Organizację usługi konferencyjnej dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu EIT Food „We Value Food” [Więcej] (15.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” – dotyczy części 1 [Więcej] (10.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/19 pn.: „Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych” [Więcej] (08.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-21/19 pn. „Dostawa urządzenia do wzrostu ALD (Atomic Layer Deposition System – technika osadzania cienkich warstw)” [Więcej] (08.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (08.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-118/2019 Usługa hotelowa dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [Więcej] (04.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/19    pn. „Dostawa serwera dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (03.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”-dotyczy części 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 [Więcej] (03.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2019 pn: „Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego” część I. [Więcej] (30.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2019 na „Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu  do Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (26.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”  – dotyczy części 1 i 3 [Więcej] (26.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-66/2019 pn. „Wymiana okien w lokalach w segmencie D i E w DPN ul. Smyczkowa 9 oraz w segmencie C w DPN ul. Smyczkowa 11 w wybranych 6 lokalach I-pok. i 3 lokalach II-pok. w Warszawie” [Więcej] (26.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/2019 na „Dostawę spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości” [Więcej] (24.09.2019r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-3/2019 pn. „Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (24.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2019 pn: „Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego” część III. [Więcej] (20.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2019 na „Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”,  realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (19.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-89/2019 pn. „Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2020″  [Więcej] (12.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-72/2019 pn.: „Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby UW” [Więcej(12.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-101/2019 na” Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Więcej] (11.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-99/2019 pn.: Dostawa i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (11.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-170/2019 na  „Zakup, dostawę i montaż bezprzewodowych pulpitów konferencyjnych do sali Senatu  Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim oraz skrzyń do przechowywania ww. Sprzętu” [Więcej] (10.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2019 na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej- część 1] [Więcej część 2] (10.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2019 na „Zakup urządzeń do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”” [Więcej]

 

 • Dotyczy  negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-38/2019 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” [Więcej] (09.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2019 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” Ponowny wybór oferty [Więcej] (04.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 1, 3, 4, 5, 8 oraz 11 [Więcej] (03.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 9 i 10 [Więcej] (30.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 13 [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”- dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 5 [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-17/19 pn. ” Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek z komputerem i oprogramowaniem” [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 12 i 14 [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-69/2019 na: „Dostosowanie budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej” [Więcej] (29.08.2019 r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. „Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 7 [Więcej] (28.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-86/2019 pn. „Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11”  [Więcej](28.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-22/2019 pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2019 roku dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (27.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2019 na „Sprzątanie pomieszczeń w części sportowej i sali widowiskowej oraz pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znajdującej się przy ul. Dobrej 56/66 i budynku SAT, tzw.„Domek Ogrodnika” znajdującego się przy ul. Dobrej 68/70 oraz mycie okien i powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, budynku SAT oraz budynku „Artes Liberales”, tzw. „Biała Willa” znajdującego się przy ul. Dobrej 72 w Warszawie”  [Więcej]  (27.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” [Więcej] (27.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2019 na: „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (23.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2019 na: Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – część I i część III [Więcej] (22.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2019 na:  „Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacja kablowej linii światłowodowej na terenie Warszawy” [Więcej] (22.08.2019 r.)
 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-104/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ”[Więcej] (21.08.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2019 na „Dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50” [Więcej] (20.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej] (20.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/19 na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 3 [Więcej] (12.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/OB.-02/2019 pn. „Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) ” [Więcej] (07.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2019 na „Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Więcej] (05.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie analizatora częstotliwości do badania dielektrycznych ciał stałych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (02.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” – dotyczy części 2  [Więcej] (02.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2019 na Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Więcej] (01.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-1/2019 na „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”  [Więcej] (31.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2019 na:  „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranta i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej i Elektronicznej Legitymacji Absolwenta” [Więcej] (30.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-84/2019 na: „Organizację szkoły letniej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w Trójmieście” [Więcej] (29.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-64/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” [Więcej]   (26.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-76/2019 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z  2012, poz.1529)”[więcej] ( 26.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-53/2019 na: „Organizacje wyjazdów szkoleniowych” – część III [Więcej] (25.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” – dotyczy części 1, 2, 4 i 5 [Więcej] (25.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-09/19 pn. „Dostawa sprzętu laserowego”[Więcej] (25.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/19 na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 1 [Więcej] (24.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] [unieważnienie wyboru część 4] (23.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2019 na „Wykonanie analiz laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (23.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-49/2019 na” ‚Wykonanie usługi przygotowanie aplikacji zwiedzania klasztoru Ghazali oraz Wielkiego Klasztoru Antoniego w rzeczywistości wirtualnej w ramach projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Więcej] (22.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/19 na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego”- dotyczy części 2 [Więcej] (19.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2019 na „Wymianę układów pomiarowych (olicznikowanie) w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie”  [Więcej] (18.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej”- dotyczy części 1 [Więcej] (17.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] (16.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na „Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej””- część 1 [Więcej] oraz część 3, 4, 6 [Więcej] (09.07.2019 r.) [Sprostowanie cz 4]

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2019 pn.  Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w laboratorium 2015 w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie [Więcej] (08.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na „Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej””- część 2 [Więcej] (05.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/02/2019  pn. ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – jednostce zamiejscowej Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej] (04.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na „Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej””- część 5 [Więcej(02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-42/2019 na „Drugi etap remontu i przebudowy sanitariatów na poziomie piwnic w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie” [Więcej] (02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05/2019 na:„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia”[Więcej] (02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2019 na „Wymiana posadzki w Sali 0.97 na poziomie 0 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66. [Więcej]   (02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej”-dotyczy części 2 [Więcej] (02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/19 pn. „Dostawa laserowego licznika rozkładu wielkości cząstek aerozolu atmosferycznego” [Więcej] (27.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-53/2019 na: „Organizacje wyjazdów szkoleniowych” – Część II, Część III, Część IV [Więcej] (27.06.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-11/2019 pn.: „Usługa sprzątania obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW (hala sportowa i kryta pływalnia) przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Więcej] (26.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2019 na „Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (24.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-25/2019 pn.: „Prace adaptacyjne poz. +3 dla potrzeb Inkubatora UW w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Więcej] (24.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4″[Więcej] (12.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-41/2019 na „Podłużne badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków (N = 1300 w pierwszym pomiarze; CAPI) – trzy pomiary oddzielone dwiema półrocznymi przerwami” [Więcej] (07.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodzącego i zbiorników na ciekły azot dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (05.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-31/2019 na „Edycję, druk i dystrybucję 22 tomów wydawanych w ramach projektu grantowego NPRH, realizowanego na Wydziale Historycznym UW” [Więcej..]   (04.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-24/2019 na: „Świadczenie całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia łącznie z całodobowym monitoringiem systemu SAP i DSO w budynku UW Sokrates i DPN przy ul. Smyczkowej 9 i 11 w Warszawie przez okres 36 miesięcy” [Więcej] (04.06.2019 r.)
   
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-28/2019 na „Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN oraz SIP Trunk do sieci publicznych” [Więcej] (31.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2019 na „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego systemowego” [Więcej(31.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-37/2019 na „Zakup samochodu osobowego klasy średniej wyższej” [Więcej] (23.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019 pn.: „Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1 [Więcej] (23.05.2019 r.) [Unieważnienie wyboru] (27.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2019  na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” – dotyczy części 2, 3, 4 i 6 [Więcej] (23.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  7 i 8 [Więcej] (23.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. „Dostawa aparatury pomiarowej” – dotyczy części 2 [Więcej] (23.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-12/2019 na: „Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych w wybranych  pomieszczeniach wraz z wymianą rozdzielnicy głównej w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie” [Więcej] (22.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-157/2018 na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” [Więcej] (22.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 [Więcej] (22.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2019 pn: „Sprzedaż i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego do programowania kolekcji frakcji oraz analizy danych proteomicznych uzyskanych z układu nanoLC-MS dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (22.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2019 pn: „Druk i oprawa książek”  [Więcej] (21.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2019 na „Usługę przeprowadzenia genotypowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) 288 prób DNA sikory bogatki –Parus major z wykorzystaniem mikromacierzy oligonukleotydowych”[Więcej] (17.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-13/2019 na: „Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Więcej] (15.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  11 [Więcej] (07.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  9 [Więcej] (07.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  10 [Więcej] (07.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2019 na: „dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie” [Więcej] (7.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  4 [Więcej] (26.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2018 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano–montażowych dla inwestycji „Budowa budynku naukowo–dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap” objętej Programem wieloletnim pn.: „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (26.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 1, 2 i 3[Więcej] (26.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-06/2018  na „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (25.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 19, 20, 21 [Więcej] (24.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2019 pn. „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Więcej] ( 19.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 2 [Więcej] (16.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” – dotyczy Części II, III, IV, V, VI [Więcej] (12.04.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 3 [Więcej] (11.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 4 [Więcej] (11.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-156/2019 na: „Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.”[Więcej] (11.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1″[Więcej] (08.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2019 na „Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych” [Więcej] (05.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  dotyczy części 1 [Więcej] (04.04.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 7, 13 oraz 5 [Więcej] (02.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2019 pn. Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu.[Więcej] (02.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2019 na „ Sprzedaż, dostawę oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C” [więcej] (02.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2019 na Sprzedaż i dostarczenie dygestorium dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (29.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/19 na: „Sukcesywne dostawy ciekłego azotu”[Więcej] (27.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych – dotyczy części 5, 9 i 15 [Więcej] (27.03.2019r.) 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych – dotyczy części 1 [Więcej] (27.03.2019r.) 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. [Więcej] (26.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 6 [Więcej] (26.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 10 i 11 [Więcej] (25.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 22 [Więcej] (21.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 7 [Więcej] (13.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-3/2019 na „Usługę wsparcia technicznego dla krytycznych urządzeń sieci internetowej UW” [Więcej] (13.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-32/2018 pn: „Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (08.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-4/2019 na „Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby UW” [Więcej] (08.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-131/2018 na: „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Rozbudowa DS nr 5 na Kampusie Służewiec na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw UW” przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Więcej] (06.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2018 na Usługę monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja) na okres 36 miesięcy w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej(05.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-144/2018 na „Wymianę instalacji elektrycznych niskoprądowych i sieci LAN w Biurze Spraw Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego  przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie”[Więcej] (01.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy  zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-142/2018 na: „Ochronę Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 55, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 72 tzw. „Biała Willa””[Więcej] (28.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2018 pn: „Usługa sprzątana pomieszczeń w budynku Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Mokotowskiej 16/20” [Więcej(22.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 18 [Więcej] (21.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego  nr WMIM-371-03/2018 pn: „Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.”-dotyczy części 1 i 2 [Więcej] [Wybór oferty sprostowanie] (21.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2018 pn. „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9.”[Więcej] (20.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 3, 4 i 7 [Więcej] (15.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 16 [Więcej] (15.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-39/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie systemu do wysoce przepustowego sekwencjonowania nowej generacji wraz z oprzyrządowaniem dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (15.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 9 [Więcej] (13.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 1 i 2 [Więcej] (13.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego – dotyczy części 1 [Więcej(07.02.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 6 [Więcej(06.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 8 [Więcej(05.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-129/2018 na: „Dostawę i instalację kiosku serwerowego na potrzeby centralnego Centrum Przetwarzania Danych – Serwerownia Zapasowa (CENT I) – Etap 1” [Więcej] (05.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-148/2018 na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (04.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy części 4 [Więcej] (01.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18 pn. „Dostawa gazów technicznych” – dotyczy części 2 [Więcej] (01.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 15 [Więcej] (31.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 11 [Więcej] (29.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy  zapytania o cenę nr  DZP-361-151/2018 na  „Wykonywanie usług fotokopiowania jednostronnego i/lub dwustronnego lub druku materiałów na potrzeby UW” [Więcej(17.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego (część 2) [Więcej] (22.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-146/2018 pn: „Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście” [Więcej] (21.01.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18  pn. „Dostawa gazów technicznych” [Więcej] (15.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-123/2018 na: „Remont dachu w części C i D w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie”[Więcej] (11.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-13/2018  pn.Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z dodatkowym wyposażeniem.” [Więcej] ( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie transmisyjnego mikroskopu elektronowego pracującego w reżimie kriogenicznym dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/6/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP 361-112/2018 na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego [Więcej] ( 14.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 4,6,11,12,13, 14,15,16,17,18,22,24 . na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-46/2018 na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap”” [Więcej] [Sprostowanie] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 25. na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW”[Więcej(06.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr BG-361-144/2018 na „Konserwacja i  utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach  administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Wiecej] (04.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-14/2018 na: Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i publikacja w Internecie w otwartym dostępie [Więcej] (03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 13 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW.”  [Więcej](03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2018 na „sprzedaż i dostarczenie zestawu analitycznego zawierającego nano-przepływowy chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas jako detektorem, wolnostojącego z wyposażeniem dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2018 na „Wykonanie wymiany tryskaczy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [więcej] (30.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2018 na: „Zakup materiałów promocyjnych” [Więcej] (28.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2018 pn.  Remont segmentów studenckich, pomieszczeń rowerowni, pokojów cichej nauki, łazienek i tarasu w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie. [więcej ] (28.11.2018)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-115/2018 na „Dostosowanie części pomieszczeń wysokiego parteru (pom. stołówka, korytarz, zaplecze), części pomieszczeń niskiego parteru (kuchnia, magazyn x 2, zmywalnia, pom. gospod. x3, schowek, korytarze, pom od 023 do 030) do wymogów magazynu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17, Warszawa” [Więcej] (28.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-127/2018 na: „Remont oraz modernizację instalacji automatycznego podlewania na dachu i w ogrodzie dolnym wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 i ul. Dobrej 68/70” [Więcej] (27.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2018 na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej] (26.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 240/5/2018 na „Dostarczenie danych o preferencjach obywateli polski,  odnośnie kontraktów na zakup energii elektrycznej w drodze realizacji badania metodą wyboru warunkowego  za pomocą narzędzia programowego” [Więcej] (20.11.2018 r.)