Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 8 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej] (17.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-159/2017 na „Remont kącików sanitarnych i szaf wnękowych w pokojach studenckich Domu Studenta Nr 1 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Więcej(16.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr DZP361-180/2017 na „Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018″ [Więcej] (15.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 10 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej] (12.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowy DZP-361-138/2017 na „Konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II)  Etap I i Etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z gotowością do usuwania awarii”[Więcej] (11.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-129/2017 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (11.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-152/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-8” [Więcej] (10.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 16 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej] (09.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-124/2017 na „Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (09.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-164/2017 na „Remont instalacji elektrycznej w Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 w Warszawie (ETAP IV)” [Więcej] (09.01.2018 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-165/2017 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie  obejmujące remont typowych pokoi studenckich oraz malowanie pomieszczeń kuchni na 10 piętrach” [Więcej] (04.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-167/2017 na „Remont pomieszczeń w Domu Studenta nr 3 ul.Kickiego 9 i ul.Kickiego 12 w Warszawie” [Więcej] (04.01.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-34/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu fluorescencyjnego dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (03.01.2018 r.)