Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-35/16 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” [Więcej] (17.02.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DZP-361-90/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego cz.15″ [Więcej] (13.02.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DZP-361-95/2016 na: „Ochrona Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 tzw. „Biała Willa”, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 55″ [Więcej] (10.02.2017 r.)