Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2018 na „Wyposażenie w meble pomieszczeń Biura Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej](19.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/4/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (19.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (18.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2018 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące remont natrysków na 10 piętrach.”  [więcej ]( 17.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2018 na „Wykonanie usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW: Dom Studenta nr 1, Dom Studenta nr 2, Dom Studenta Nr 3 (dwa budynki), Dom Studenta Nr 4 , Dom Studenta Nr 5,   Dom Studenta Nr 6, Dom Pracownika Naukowego ( dwa budynki) , obiekty świadczące usługi hotelarskie „HERA” i „SOKRATES”, Stołówka ( wg zasad systemu HACCP) i Klub Profesorki i  Żłobek”  [Więcej(12.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy postępowania na usługi społeczne nr DZP-361-113/2018 na „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” [Więcej] (11.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-27/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie czytnika płytek  dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (11.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UW (Wydział Psychologii)” [Więcej] (10.10.2018 r.)