Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-53/2017 na „Konserwację dźwigów wraz z usuwaniem awarii i naprawami w budynkach: Centrum Nowych Technologii UW, Wydz. Fizyki UW etap 1 i Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW etap 1” [Więcej] (18.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-73/2017 na „Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (18.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-100/2017 na „Sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (17.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-46/2017 na „Dostawa i montaż transformatora do Stacji PZO Fizyka (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5 w Warszawie” [Więcej] (16.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-21/2017 cz. 1 i cz. 2 na „Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu chłodniczego dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (11.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-18/17 cz. 4 na „Dostawę mebli dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”  [Więcej] (11.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/2017 cz. 6, 10, 14, 17, 18, 19, 21 na „Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Więcej(09.08.2017 r.)
  • Dotyczy unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WF-37-01/2017 cz. 10, 17, 19 [Więcej] (10.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-72/2017 cz. 1-7 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Centrum Analiz Medialnych” [Więcej] (08.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-20/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (04.08.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-22/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie  aparatury laboratoryjnej  Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” [Więcej] (31.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-87/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie narzędzia do pomiaru parametrów okulograficznych dla Centrum Analiz Medialnych.” [Więcej] (31.07.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-13/17 na „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (28.07.2017 r.)