Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-103/2017 na „Wykonanie usług sprzątania w budynku Wydziału Fizyki UW Etap II na okres do 1.04.2018 r.” [Więcej] (17.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 6 na „Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul Pasteura 5,  Warszawa” [Więcej] (16.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CENT-361-36/2017 na „Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 oraz automatycznej stacji cBot firmy Illumina” [Więcej] (16.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 8, 11, 12, 16 na „Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul Pasteura 5,  Warszawa” [Wybór cz. 8] [Wybór cz. 11 i 12] [Wybór cz. 16] (16.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 13 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej] (16.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 1 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej] (14.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-10/17 cz. 6 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej] (14.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-19/17 cz. 5 oraz cz. 15,19 i 28 na „Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul Pasteura 5,  Warszawa” [Więcej (cz. 5)] [Więcej (cz. 15,19 i 28)] (14.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-141/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW” [Więcej] (13.11.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-123/2017 na „Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (13.11.2017 r.)