Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-102/2017 cz. 2 na „Konserwację, usuwanie awarii oraz wykonywanie napraw 2 dźwigów osobowych i 6 platform dla osób niepełnosprawnych usytuowanych w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej(22.09.2017 r.)

 

  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-99/2017 na „Wykonanie remontu pomieszczeń i korytarzy na I, II, IV i V piętrze oraz pomieszczeń 17A i 17B na parterze w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie” [Więcej] (21.09.2017 r.)

 

  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-24/17 na „Dostawę kamer” [Więcej] (20.09.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/2017 cz. 6 na „Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Więcej] (18.09.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-118/2017 na „Konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) Etap I i Etap II” [Więcej] (14.09.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-05/2017 na „Dostawę sprzętu dla Laboratorium Komputerowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej(14.09.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-48/2017 na „Sprzątanie pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znajdującej się przy ul. Dobrej 56/66 i budynku SAT znajdującego się przy ul. Dobrej 68/70 oraz mycie okien i powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, budynku SAT oraz budynku „Artes Liberales” znajdującego się przy ul. Dobrej 72  w Warszawie”. [Więcej] (14.09.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-113/2017 na „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie polegającego na malowaniu ścian i sufitów oraz renowacji posadzek z parkietu i lastrico” [Więcej] (14.09.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-94/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-4” [Więcej] (13.09.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr UOTT 16 530000 2017 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego”  [Więcej] (29.08.2017 r.)