Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-06/18 na „Dostawa sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [wybór cz.10] (17.07.2018 r.)

 

  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/18 na „Dostawę aparatury optycznej i elementów optoelektronicznych”  [Więcej] część 6 (12.07.2018 r.)

 

  • Dotyczy  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-59/2018 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z 2012, poz.1529) [Więcej] (11.07.2018 r.)

 

  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej.23] [Więcej.25] [Więcej.29] (11.07.2018 r.)

 

  • Dotyczy najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-17/2018 na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych do izolacji kwasów nukleinowych z krwi oraz oceny ilościowej wyizolowanego materiału dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w CeNT UW [Więcej] (09.07.2018 r.)