Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-102/2016 „Remont węzła cieplnego w budynku przy ul.Żurawiej 4 w Warszawie” [Więcej] (23.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-101/2016 cz. I na: „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (23.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-2/2017, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie na okres 2 lat” [Więcej] (21.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-3/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej(21.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-100/2016 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (17.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WMIM-371-04/2016 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (16.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-88/2016 na „Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów” [Więcej] (15.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-99/2016 na „Konserwację i wymianę roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.11.2018r.” [Więcej] (15.03.2016 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-91/2016 na „Remont dachu w Domu Studenta przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie” [Więcej] (14.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 240/4/2016 na „Dostarczenie danych o preferencjach dorosłych Polaków odnośnie charakterystyk odwiedzanych lasów w drodze realizacji badania sondażowego” [Więcej] (13.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-1/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (13.03.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-2/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (08.03.2017 r.)