Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-35/2017 na „Zakup oprogramowania do obróbki grafiki w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych„” [Więcej] (28.04.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-104/2016 na „Remont pomieszczeń magazynowych w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Więcej] (24.04.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-16/2017 na „rozbudowę istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (21.04.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-6/2017 na „Modernizację instalacji oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach od numeru 0.06 do numeru 0.16 Oddziału Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.” [Więcej] (13.04.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-89/2016 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (12.04.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-19/2017 na „Przebudowa na podstawie projektu pomieszczenia Dziekanatu Administracji Wydziału Prawa i Administracji na parterze budynku d. CIUW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie” [Więcej] (10.04.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-3/2017 na „Zakup środowiska przetwarzania i przechowywania danych w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”” [Więcej] (10.04.2017 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-04/17 na„Dostawę trójstopniowego monochromatora wraz z jego uruchomieniem w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Więcej] (10.04.2017 r.)