Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-23/17 na „Dostawa miernika długości fali – lambdametru wraz z sukcesywnymi dostawami izolatorów”  [ Więcej] (22.03.2018 r.)

 

  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-14/2018 na: „usługę w zakresie wykonania tłumaczenia na język angielski wydawnictwa „Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/ The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection” [ Więcej] (22.03.2018 r.)

 

  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr BG-361-115/2018 na „Mycie okien w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, administrowanych przez Biuro Gospodarcze”  [Więcej] (19.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-8/2018 na „Zakup oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat” [Więcej] (19.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-182/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 11” [Więcej] (16.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-3/2018 na „Sukcesywna dostawa probówek do precyzyjnej fragmentacji DNA i RNA do urządzenia Covaris M220 Focused-ultrasonicator ™ dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (14.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-178/2017 na „Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Więcej] (14.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-42/2017 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9 ” [Więcej] (09.03.2018 r.)
  • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-9/2018 na „Sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej] (08.03.2018 r.)