Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-13/2018  pn.Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z dodatkowym wyposażeniem.” [Więcej] ( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie transmisyjnego mikroskopu elektronowego pracującego w reżimie kriogenicznym dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/6/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP 361-112/2018 na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego [Więcej] ( 14.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (14.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-132/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 8” [Więcej] (14.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 4,6,11,12,13, 14,15,16,17,18,22,24 . na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-46/2018 na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap”” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 25. na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW”[Więcej(06.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr BG-361-144/2018 na „Konserwacja i  utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach  administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Wiecej] (04.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-14/2018 na: Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i publikacja w Internecie w otwartym dostępie [Więcej] (03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 13 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW.”  [Więcej](03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2018 na „sprzedaż i dostarczenie zestawu analitycznego zawierającego nano-przepływowy chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas jako detektorem, wolnostojącego z wyposażeniem dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2018 na „sprzedaż i dostawę środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych do utrzymania czystości w następujących jednostkach UW: Domy Studenta nr 1-6, obiekty HERA i SOKRATES, DPN, stołówka i żłobek” [Więcej] (03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-120/2018 na: „Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2019” [Więcej] (30.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2018 na „Wykonanie wymiany tryskaczy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [więcej] (30.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2018 na: „Zakup materiałów promocyjnych” [Więcej] (28.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2018 pn.  Remont segmentów studenckich, pomieszczeń rowerowni, pokojów cichej nauki, łazienek i tarasu w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie. [więcej ] (28.11.2018)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-115/2018 na „Dostosowanie części pomieszczeń wysokiego parteru (pom. stołówka, korytarz, zaplecze), części pomieszczeń niskiego parteru (kuchnia, magazyn x 2, zmywalnia, pom. gospod. x3, schowek, korytarze, pom od 023 do 030) do wymogów magazynu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17, Warszawa” [Więcej] (28.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-127/2018 na: „Remont oraz modernizację instalacji automatycznego podlewania na dachu i w ogrodzie dolnym wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 i ul. Dobrej 68/70” [Więcej] (27.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2018 na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej] (26.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2018 na „Remont 56 pokoi studenckich i pomieszczenia recepcji w Domu Studenta nr 5 UW, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa” [więcej] (21.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 240/5/2018 na „Dostarczenie danych o preferencjach obywateli polski,  odnośnie kontraktów na zakup energii elektrycznej w drodze realizacji badania metodą wyboru warunkowego  za pomocą narzędzia programowego” [Więcej] (20.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2018 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (16.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2018 na „Usługę przygotowania zasobów do digitalizacji w ramach projektu  „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”” – część 1 i część 4 [Więcej] (14.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2018 na „Roboty remontowe w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Więcej] (09.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] ( 09.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/18 na „Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie „TECHMATSTRATEG” [Więcej] cz.1 i 3 (06.11.2018 r.)