Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-60/2017 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z  2012, poz.1529)”  [Więcej] (27.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP–361-28/2017 na „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (22.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  DZP-361-30/2017 na „Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych podległych pod BSSoc UW w latach 2017 – 2020” [Więcej] (21.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr  DZP- 361-25/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-2” [Więcej] (19.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-07/17 cz. I na „Dostawę gazów technicznych wysokiej czystości” [Więcej] (19.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-50/2017 cz. I na „Zakup samochodu typu Pick Up do przewozu osób i ładunków w cz. I oraz zakup przyczepy typu kontener w cz. II” [Więcej] (14.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-57/2017 na „Wyposażenie w meble Biblioteki Instytutu Historycznego UW w gmachu Pomuzealnym w związku z jej przebudową i modernizacją” [Więcej] (13.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-45/2017 na „Adaptację pomieszczeń pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”” [Więcej(12.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-54/2017 na „Sondaż metodą CAPI i CATI” [Więcej] (12.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-18/2017 na „Obsługę techniczną urządzeń, instalacji i systemów Technologicznych zamontowanych w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Więcej] (09.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-01/2017 cz.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 i 20 na „Dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5, Warszawa” [Więcej] (09.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-31/2017 cz. 1 na „Zakup urządzeń do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Więcej] (09.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-31/2017 cz. 2 na „Zakup urządzeń do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Więcej] (08.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP- 361-41/2017 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (07.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-07/17 cz. 2 na „Dostawę gazów technicznych wysokiej czystości” [Więcej] (07.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WF-37-07/17 cz. 3 na „Dostawę gazów technicznych wysokiej czystości” [Więcej] (07.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-19/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie systemu do oczyszczania wody wraz z montażem uruchomieniem i instruktażem w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (06.06.2017 r.)
 • Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-47/2017 „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (02.06.2017 r.)