Zawiadomienia dot. zbiorczego zestawienia ofert

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2017 na „Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Budowa Oficyny Wydawniczej na Kampusie Służewiec” przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze w wersji edytowalnej] [JEDZ (xml)] [OPZ wraz z dokumentacją plik nr 3 (zip)] (termin składania ofert upływa 10.01.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2017 [Więcej] (10.01.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-38/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 08.01.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-38/2017 [Więcej] (08.01.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-170/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-10” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ (xml)] [Wzór umowy (zip)] [OPZ] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert upływa 08.01.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-170/2017 [Więcej] (08.01.2018 r.)
 • Dotyczy informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr DZP361-180/2017 na „Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018″ [Więcej] (08.01.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2017 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [OPZ] [Wzór Umowy] [Zestaw pytań nr 1] [Zestaw pytań nr 2] (termin składania ofert 04.01.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2017 [Więcej] (04.01.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-10/2017 na „Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Specyfikacja]  [JEDZ (xml)] (termin składania ofert 22.12.2017 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-10/2017 [Więcej] (04.01.2018 r.)