Zawiadomienia dot. zbiorczego zestawienia ofert

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CENT-361-36/2017 na „Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 oraz automatycznej stacji cBot firmy Illumina” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 13.11.2017 r.)
    • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CENT-361-36/2017 na „Przegląd techniczny systemu do sekwencjonowania nowej generacji HiSeq2500 oraz automatycznej stacji cBot firmy Illumina” [Więcej] (13.11.2017 r.)