Zawiadomienia dot. zbiorczego zestawienia ofert

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2018 na: „Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego w aulach A2 i A3 oraz salach dydaktycznych 1.2, 1.3, 1.4 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UW – Collegium Iuridicum II, położonym w Warszawie przy ul. Lipowej 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy]  [OPZ] [Odpowiedz na pytanie. 1]  [Odpowiedz na pytanie. 2] (termin składania ofert 19.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-137/2018 [Więcej] (19.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2018 na: „Remont pomieszczeń dla Biura ds. Nieruchomości Ochota (BNO) od strony Dziedzińca w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 18.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-124/2018 [Więcej] (18.12.2018 r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2018 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór Umowy] [Formularze_edytowalne] (termin składania ofert 13.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-139/2018 [Więcej] (14.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [wzór umowy] [pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert: 13.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-135/2018 [Więcej] (13.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-120/2018 na: „Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2019” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [OPZ] [Formularze edytowalne] (termin składania ofert 07.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-120/2018 [Więcej] (08.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] [zmiana SIWZ. 13 i 14] [zmiana SIWZ(Uwaga nowy termin!! terminu składania ofert 06.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-14/18 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (07.11.2018 r.)

 

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2018 na Remont segmentów studenckich, pomieszczeń rowerowni, pokojów cichej nauki, łazienek i tarasu w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [dokumentacja] [ odpowiedzi na pytania](termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-108/2018 [Więcej] (05.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2018 na „Wykonanie wymiany tryskaczy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-118/2018 [więcej] (05.11.2018 r.)

 

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2018 na „Remont 56 pokoi studenckich i pomieszczenia recepcji w Domu Studenta nr 5 UW, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] (termin składania ofert 23.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2018 [Więcej]  (23.10.2018 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2018 na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – ściany północnej i wschodniej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] [Wzór umowy] [Pytanie i odpowiedź](termin składania ofert 18.10.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2018 [Więcej] (18.10.2018 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2018 na: „Oprogramowanie systemowe – środowisko sieciowe” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-63/2018 [więcej] (02.07.2018 r.)