Zawiadomienia dot. zbiorczego zestawienia ofert

 

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2018 na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – ściany północnej i wschodniej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] [Wzór umowy] [Pytanie i odpowiedź](termin składania ofert 18.10.2018 r.)
    • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2018 [Więcej] (18.10.2018 r.)

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-117/2018 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę,    7 dni w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 15.10.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-117/2018 [Więcej] (15.10.2018 r.)

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2018 na „Konserwację i wymianę roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2020 r.”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 11.10.2018 r.)
    • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2018 [Więcej] (11.10.2018 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2018 na: „Oprogramowanie systemowe – środowisko sieciowe” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.07.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-63/2018 [więcej] (02.07.2018 r.)