Zawiadomienia dot. zbiorczego zestawienia ofert

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2018 na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2018 roku dla Centrum Nowych Technologii UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 09.07.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2018 [Więcej] (09.07.2018 r.)

 

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2018 na: „Oprogramowanie systemowe – środowisko sieciowe” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.07.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-63/2018 [więcej] (02.07.2018 r.)

 

  • Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia Nr DZP-361-6/2018 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji p.n.: „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” (termin składania ofert 25.06.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-6/2018 [więcej] (25.06.2018 r.)