Miesięczne archiwum: Październik 2020

KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2020 informujemy, że pracownicy Działu Zamówień Publicznych pracują w systemie dyżurów. Wobec tego ograniczamy kontakty bezpośrednie. Wszelką korespondencje prosimy przekazywać na adres dzp@adm.uw.edu.pl oraz na indywidualne adresy pracowników. Korespondencję, która musi być złożona w formie papierowej należy kierować do Kancelarii Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, która mieści się w budynku… Czytaj dalej »