Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 98 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami w § 15 Zarządzenia nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane z późniejszymi zmianami, zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych do składania sprawozdań… Czytaj dalej »

PLANY POSTĘPOWAŃ NA 2021 ROK

Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 [Komunikat] [Załączniki – wersja edytowalna] (15.01.2021 r.)