Archiwum

2020


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/20 pn. ” Sukcesywne dostawy specjalistycznych elementów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ]  [zmiana SIWZ] (Termin składania ofert 20.11.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-23/20 [Więcej] (20.11.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-37/20 pn.: “Dostawa detektora korelacji czasowych” [ogłoszenie] [SIWZ][dokumenty na stronę  ] (Termin składania ofert: 17.11.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-37/20 [Więcej] (17.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-37/20 pn.: “Dostawa detektora korelacji czasowych” [Więcej(18.11.2020 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2020 na “Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 22.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-94/2020 [Więcej] (22.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2020 na “Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [Więcej] (12.11.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/20 na “Dostawę mebli biurowych dla wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] [zmiana SIWZ] (Termin składania ofert 05.11.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-07/20 [Więcej] (05.11.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2020 na “Remont kominów, pomieszczeń P030, 1043, 1158, 1160, 2039, P067, P069, P071, P073, krat w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedzi na pytania 1] (Termin składania ofert 16.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-82/2020 [Więcej] (16.10.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2020 na “Remont kominów, pomieszczeń P030, 1043, 1158, 1160, 2039, P067, P069, P071, P073, krat w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej]   (03.11.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/20 pn. “Dostawa detektora korelacji czasowych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki i dokumenty edytowalne] (Termin składania ofert 22.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/20 pn. “Dostawa detektora korelacji czasowych” [Więcej] (02.11.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-006/20 pn. „Dostawa serwerów typu NAS-a i drukarek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [klucz publiczny] [ID postepowania] [JEDZ] (termin składania ofert 28.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-006/20 [Więcej] (28.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-006/20 pn. „Dostawa serwerów typu NAS-a i drukarek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (03.11.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedź na pytanie. 1] (termin składania ofert 28.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-109/2020 [Więcej] (28.10.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Więcej] (06.11.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Unieważnienie.cz.4i5] (29.10.2020r. )

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 02.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert CeNT-361-21/2020 [Więcej] (02.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” – dotyczy części 5 i 6 [Więcej] (28.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” –  [Więcej] (10.11.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2020 na “Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 22.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-94/2020 [Więcej] (22.10.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/20 na: „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] (Termin składania ofert 22.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-30/20 [Więcej] (22.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/20 na: „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (23.10.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2020 na “Remont 19 pokoi studenckich w Domu Studenta nr 5 UW, przy ul. Smyczkowej 5/7 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 20.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-90/2020 [Więcej] (20.10.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2020 na “Remont 19 pokoi studenckich w Domu Studenta nr 5 UW, przy ul. Smyczkowej 5/7 w Warszawie” [Więcej] (09.11.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [formularze cenowe] [JEDZ] [ID postępwoania] [Klucz  Publiczny] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 06.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-19/2020 [Więcej] (07.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 [Więcej] (13.11.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2020 na “Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku  Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 01.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-77/2020 [Więcej] (01.10.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2020 na “Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku  Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (22.10.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 na “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 15.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-78/2020 [Więcej] (15.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 [Więcej] (06.10.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załaczniki do SIWZ i ogłoszenia] [zmiana SIWZ] [odpowiedz na pytanie i zmiana SIWZ_08.09.2020] (Termin składania ofert 05.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-20/20 [Więcej] (05.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 1, 2 i 11 [wybór najk. oferty cz. 1] [wybór najk. oferty cz. 2] [wybór najk. oferty cz. 11] (15.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 4 [Więcej] (21.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 5 [Więcej] (23.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 10 [Więcej] (26.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 9 [Więcej] (27.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”- dotyczy części 8 [Więcej] (28.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 7 [Więcej] [Unieważnienie czynności wyboru] (02.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”  – dotyczy części 6 [Więcej] (09.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”- dotyczy części 7 [Więcej] (10.11.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-57/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie” [Więcej] (01.10.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-100/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź-na-pytanie.-1] (Termin składania ofert 30.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-100/2020 [Więcej] (30.09.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-100/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (13.10.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2020 na “Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, roboty uzupełniające w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates, ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 28.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-98/2020 [Więcej] (28.09.2020 r.)
 • dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2020 na “Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, roboty uzupełniające w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates, ul. Smyczkowa 9 w Warszawie”[Unieważnienie] (12.10.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń”. [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki(Termin składania  ofert 24.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert WF-37-22/20 [Więcej] (24.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń” – dotyczy części 2, 3, 4 [Więcej] (01.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń” – dotyczy części 1 [Więcej] (05.10.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2020 na “Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 27.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2020 na “Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (15.09.2020 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2020 na: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Zał. nr 1 do OPZ] [Zał. nr 5 do SIWZ- Formularz cenowy] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 22.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-72/2020 [Więcej] ( 22.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2020 na: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (20.08.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2020 pn “Remont 11 łazienek w części hotelowej w segmencie G na parterze, 1,2 i 3 piętrze, w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9”  [Więcej]  (18.08.2020 r )
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2020 pn “Remont 11 łazienek w części hotelowej w segmencie G na parterze, 1,2 i 3 piętrze, w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9” [Więcej] (17.09.2020 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-69/2020 pn: „Remont segmentów i piwnic w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [OGŁOSZENIE] [OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA] [SIWZ] [OPZ] [SPECYFIKACJA] [PRZEDMIARY] [WZÓR UMOWY] [ODPOWIEDŹ NA PYTANIE] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-69/2020 [Więcej] (24.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-69/2020 pn: “Remont segmentów i piwnic w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Więcej] (14.09.2020 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2020 pn “Remont pomieszczeń wspólnych i służbowych w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12  w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [dokumentacja] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 20.08.2020 r )
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-67/2020 [Więcej] (20.08.2020 r )
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2020 pn “Remont pomieszczeń wspólnych i służbowych w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12  w Warszawie” [Więcej]  (16.09.2020 r )

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-57/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2020 na “Sprzedaż, dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń znajdujących się w Budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2c” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-63/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2020 na „Remont letni w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja(Termin składania ofert 02.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-68/2020 [więcej] (02.09.2020 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie chłodziarek i zamrażarek dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczy] [Odpowiedzi na pytania_1] (Termin składania ofert 23.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-20/2020 [Więcej] (23.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie chłodziarek i zamrażarek dla Centrum Nowych Technologii UW” [Wiecej] (29.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2020 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] (Termin składnia ofert 09.09.2020  r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-83/2020 [Więcej] ((09.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2020 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4” [Więcej]  (24.09.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 na “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 15.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-78/2020 [Więcej] ((15.09.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2020 na Wykonanie oświetlenia ogródka sportowego (siłowni zewnętrznej) z malowaniem ogrodzenia przed budynkiem Domu Studenta Nr 1 od strony ulicy Żwirki i Wigury 97/99  w Warszawie [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedź na pytanie.1] (Termin składania ofert 17.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-89/2020 [Więcej] (17.09.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2020 na Wykonanie oświetlenia ogródka sportowego (siłowni zewnętrznej) z malowaniem ogrodzenia przed budynkiem Domu Studenta Nr 1 od strony ulicy Żwirki i Wigury 97/99  w Warszawie [Więcej] (28.09.2020 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2020 pn. “Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń oraz kompletnych systemów wentylacyjnych na poziomach -2, -1, 0, +1, +2, +3 oraz dachu w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia] [Wzór umowy]  (Termin składania ofert 07.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-43/2020 [Więcej] (07.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2020 pn. “Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń oraz kompletnych systemów wentylacyjnych na poziomach -2, -1, 0, +1, +2, +3 oraz dachu w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Więcej] (12.10.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2020 na: „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] [Formularze w wersji edytowalnej] (Termin składania ofert 23.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-54/2020 [Więcej] ( 23.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2020 na: „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej” [Więcej] (05.08.2020r.)

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne DZP-361-14/2020 na: „Przygotowanie, organizację i obsługę IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” Ogłoszenie  dostępne jest na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24742


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-21/2020 na “Remont piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych – etap III – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne” [Ogłoszenie] [SIWZ] [WZÓR UMOWY] [OPZ] [FORMULARZ CENOWY] [Formularze do edycji]  https://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2020/04/DZP-361-21_2020.rar  (Termin składania ofert 30. 04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-21/2020  [Więcej] (04.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-21/2020 na “Remont piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych – etap III – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne” [więcej] ( 21.05.2020r. ) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-23/2020 na: “Obsługę techniczną urządzeń, instalacji i systemów Technologicznych zamontowanych w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Ogłoszenie][SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Załączniki do umowy] [JEDZ] [KluczPub] [identyfikator postępowania] [Formularze do edycji](Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/(Termin składania ofert 30.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-23/2020 [Więcej(30.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-23/2020 na: “Obsługę techniczną urządzeń, instalacji i systemów Technologicznych zamontowanych w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Więcej] ( 15.05.2020)


 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-11/2020 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych  i gastronomicznych)  na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23847  (termin składania ofert 09.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-11/2020  [Więcej] (10.03.2020 r.)

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-5/2020 na „Świadczenie usług noclegu, wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych oraz transportu na potrzeby realizacji szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej i pracowników UW” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23625  (termin składania ofert 21.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr  DZP-361-5/2020 [Więcej] (25.02.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Ogloszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [Dokumentcja] (Termin składania ofert 26.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-55/2020 [Więcej] (26.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Więcej(22.09.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji] [Wyjaśnienia do SIWZ ] [Załącznik nr 1 do SIWZ- po modyfikacji] [Załącznik nr 1 do SIWZ- po modyfikacji] [Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji-opublikowane(Uwaga!!! Zmiana terminu składnia ofert 14.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-05/20  [Więcej] (14.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 2 [Więcej] (23.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 1,3, 5 i 7 [Więcej] (23.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 8 [Więcej] (29.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 6 [Więcej] (29.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 4 [Więcej] (29.10.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2020 na “Zakup busów specjalistycznych” [Więcej] (11.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-71/2020 [Więcej] ((10.09.2020r.)

 • Dotyczy postępowania nr DZP-361-48/2020 pn. “Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie”. [Ogloszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja] [odpowiedzi na pytania – 1] [KI TT Smyczkowa-przedmiar] [CKC UW pdr kopia] (Termin składania ofert 15.07.2020r.).
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-48/2020 [Więcej] (15.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2020 pn. “Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie” [Więcej] (10.09.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2020 na: “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu do Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny(Termin składania ofert 17.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-17/2020 [Więcej] (17.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2020 na: “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu do Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (08.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-17/20 [Więcej] (07.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [więcej] [korekta] (22.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75 /2020 pn: “Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, Ośrodka Wczasowego w Łukęcinie oraz DPTiW                 w Szeligówce Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 25.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-75/2020 [Więcej] (25.08.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Odpowiedzi] [Korekta odpowiedzi-odpowiedzi na pytanie] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540151365(Uwaga: nowy termin składania ofert: 19.08.2020r)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-18/20 [Więcej] (19.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 3 [Więcej] (08.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 4 [Więcej] (09.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 1 i 2 [Wybór cz1] [Wybór cz2] (16.09.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2020 na: “Sukcesywną dostawę  specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [pytania_1] [nowy SIWZ] [nowy wzór umowy]  (Termin składania ofert 12.08.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-9/2020 [Więcej](12.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2020 na: “Sukcesywną dostawę  specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 [Więcej] (22.9.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] [zmiana SIWZ] [zmiana ogłoszenia]  [Odpowiedzi na pytania] [zmiana SIWZ 30_07_2020] [Ogłoszenie o zmianie 30_07_2020] (Uwaga!! Nowy termin składania ofert 04.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-15/20  [Więcej] (04.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 2 [Więcej] (08.09.2020)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 7 [Więcej] (08.09.2020)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy częsci 8 [Więcej] (14.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2020 pn. „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 03.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-59/2020 [Więcej] ( 03.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2020 pn. “Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej]  (13.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: “Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze] [OPZ.Tabela.1.czynnosci.serwisowe] [OPZ.Tabela.2.specyfikacja.techniczna] [OPZ.Tabela.3.lubrykaty] [Zał.nr.6.do.wzoru.umowy] (Termin składania ofert 21.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr ICM-361-05-2020 [Więcej] (21.07.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: “Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [Więcej] (22.07.2020r.) • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-16/2020 pn.  “Rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii U” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz  Publiczny] [Odpowiedzi na pytania(Termin składania ofert 21.07.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-16/2020 [Więcej] (21.07.2020r.)
 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-16/2020 pn.  “Rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.08.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-005/20 pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [ID POSTĘPOWANIA] [JEDZ] [klucz publiczny] (termin składania ofert 10.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-005/20 [Więcej] (10.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-005/20 pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (07.08.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-47/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź na pytanie. 1] [Odpowiedź-na-pytanie.-2] [Ogłoszenie o zmianie(Uwaga: nowy termin składania ofert: 10.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-47/2020 [Więcej] (10.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2020 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek UW- dotyczy części 3 [Więcej(14.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-47/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3″[Więcej(24.07.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-11/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie inkubatora z atmosferą CO2 dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 16.06.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-11/2020 [Więcej] (16.06.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2020 pn. “Dostawy elementów do konstrukcji układu badawczo-rozwojowego szybkiej kamery mierzącej korelacjekwantowe oraz sukcesywne dostawy elementów optomechanicznych i optycznych dla CeNT UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 25.05.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-8/2020 [Więcej] (25.05.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: “Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [SIWZ wersja edytowalna] [Wyjaśnienia] [Wyjaśnienia 2] (Termin składania ofert 15.05.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-13/20 [Więcej] (15.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: “Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Więcej] (08.06.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź na pytanie 1] (Termin składania ofert 28.04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-35/2020 [Więcej] (28.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1″[Więcej_bez cz. 15] (14.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1″[Cz.15] (20.05.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [ogloszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 15. 04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-7/2020 [Więcej] (15.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (28.04.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [odpowiedzi na pytania -1] [Odpowiedzi na pytania -2](Termin składania ofert 02.04.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-5/2020 [Więcej] (02.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2″[Więcej] [unieważnienie wyboru w cz. I] (07.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 1 [Więcej(12.05.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 31.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-4/2020 [Więcej] (31.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2020 na: “Modernizację i wymianę systemów mikrofonów bezprzewodowych w budynku Uniwersytetu Warszawskiego – Aula d. BUW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 13.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-18/2020 [Więcej] (13.03.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: “Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie o zmianie] (Uwaga Nowy termin składania ofert 25.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-001/20 [Więcej] (25.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: “Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [Więcej] (19.05.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: “Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] [odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 18.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: “Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [Więcej] (18.03.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [odpowiedzi na pytania] [SIWZ wersja edytowalna] [odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 17.03.2020r.).
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-11/20[Więcej] (17.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 1 [Więcej] (31.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 2 [Więcej] (01.04.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 12.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 [Więcej] (12.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (20.04.2020r.)

 • D


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.”. [Ogłoszenie] [ SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] (Termin składania ofert 06.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr BG-361-201/2020 [Więcej] (06.03.2010r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (24.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (06.05.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 05.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-1/2020 [Więcej] (05.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (27.03.2020r.)