Archiwum

2020/2021


 • Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361-92/2021 na „Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW: Dom Studenta Nr 1, Dom Studenta Nr 2, Dom Studenta Nr 3, Dom Studenta Nr 4, Dom Studenta Nr 5, Dom Studenta Nr 6, obiektów świadczących usługi hotelowe  „HERA” „Sokrates”, Stołówki i Żłobka” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Link do miniportalu(Termin składania ofert 21.09.2021 r.)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania [Więcej](21.09.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-08/21 pn. “Dostawa sprzętu naukowo-badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW [Ogłoszenie] [SWZ] [załączniki]  [zmiana SWZ-1] [odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania 02] (Termin składania ofert 01.06.2021 r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [informacja o kwocie ] (01.06.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (01.06.2021 r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 [Więcej] (16.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 5 [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 [Więcej] (11.06.2021r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WNPiSM/U-1/2021 na Wydawanie czasopisma „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” w formie on-line [Ogłoszenie] [SWZ] [SWZ – Tłumaczenie] [OPZ] [Wzór umowy] [Link do postęowania] (Termin składania ofert 06.05.2021 r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [Więcej] (06.05.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (06.05.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (28.05.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2020 pn.: “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie” [OGŁOSZENIE] [SWZ] [OPZ] [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIND] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 29.03.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-8/2021 pn. “Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia meblowego dla laboratorium nr 3084, wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [OPZ_rysunki] [SWZ] [wzór umowy]  [link do miniportalu] (Termin składania ofert 18.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (18.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty [Więcej] (30.08.2021r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2021 na “Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do miniportalu] [Odpowiedź na pytanie] [Odpowiedzi na pytania_2] [Odpowiedzi na pytania_3] (Termin składania ofert 23.08.2021 r.)
 • Informacja [Informacja.222 ust.4] (23.08.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (23.08.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2021 na “Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju” [Unieważnienie.Część 4] (24.08.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2021 na “Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju” [Więcej] (08.09.2021 r. )

 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-8/2021 pn. “Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia meblowego dla laboratorium nr 3084, wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [OPZ_rysunki] [SWZ] [wzór umowy]  [link do miniportalu] (Termin składania ofert 18.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (18.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.08.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do miniportalu] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania _1] [Odpowiedzi na pytania _2] (Termin składania ofert 22.07.2021r.)
 • Informacja – art. 222 ust. 4 ustawy [Więcej] (22.07.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (22.07.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3, 4, 5, 7 oraz informacja o unieważnieniu – dotyczy części 2 i 6 [Więcej] (10.08.2021r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WF-37-22/21 pn.: “Dostawa drona z platformą stabilizacji horyzontalnej” [ogłoszenie] [SWZ] [załączniki] (Termin składania ofert 03.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (09.08.2021r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do Miniportalu] [Zmiana treści SWZ] [Zmiana ogłoszenia] (Termin składania ofert 26.07.2021 r.)
 • [Informacja art. 222 ust. 4] (26.07.2021 r.)
 • [Więcej] (26.07.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4 [Więcej] (27.08.2021 r. )
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4 [Unieważnienie.Cz. 1 i 12(27.08.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361-71/2021 na: “Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych  do drukarek Fargo HDP 5000, 5600, 8500; przeglądy serwisowe i naprawy pogwarancyjne dwóch drukarek Fargo HDP 8500 oraz przeglądy serwisowe i naprawy elementów nieobjętych gwarancją drukarek Fargo HDP 5000 i HDP 5600” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] [Link do miniportalu] [Zmiana SWZ] (Termin składania ofert 07.07.2021 r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Informacja] (07.07.2021 r.)
 • Zestawienie z otwarcia ofert [Więcej] (07.07.2021 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-32/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do miniportalu] [Zmiana treści SWZ] (Termin składania ofert 24.06.2021 r.)
 • Informacja art. 222 ust 4 [Informacja] (24.06.2021 r.)
 • [Więcej] (24.06.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-32/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3” [Więcej] (07.07.2021 r.)


 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-2/2021  na “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą  myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania] (Termin składania ofert 18.06.2021 r.)
 • [Informacja z art. 222 ust 4]
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o unieważnieniu [Więcej] (30.06.2021r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-35/2021 na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych  do drukarek Fargo HDP 5000, 5600, 8500; przeglądy serwisowe  i naprawy pogwarancyjne dwóch drukarek Fargo HDP 8500oraz przeglądy serwisowe i naprawy elementów nieobjętych gwarancją drukarek Fargo HDP 5000 i HDP 5600” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Link do miniportalu] (Termin składania ofert 14.06.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-35/2021 [Unieważnienie] (14.06.2021 r.)


 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-48/2021 na “Wykonanie usługi prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego nadzorowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór-umowy] [Formularz-Cenowy] [Link do miniportalu] [Zmiana ogłoszenia] (Termin składania ofert 21.06.2021 r.)
 • [Informacja art. 222 ust. 4] (21.06.2021 r.)
 • [Więcej] (21.06.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-48/2021 na “Wykonanie usługi prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego nadzorowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Więcej] (09.07.2021 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-08/21 pn. “Dostawa sprzętu naukowo-badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW [Ogłoszenie] [SWZ] [załączniki]  [zmiana SWZ-1] [odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania 02] (Termin składania ofert 01.06.2021 r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [informacja o kwocie ] (01.06.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (01.06.2021 r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 [Więcej] (16.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 5 [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 [Więcej] (11.06.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do Miniportalu] (Termin składania ofert 05.05.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (05.05.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (05.05.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Więcej] (21.05.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Unieważnienie. Cz.2 i 8(21.05.2021 r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WF-37-07/21 na Dostawę mebli biurowych dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego [ogłoszenie] [SWZ ] [załączniki] (Termin składania ofert: 30.04.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (30.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (30.04.2021 r.)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – dotyczy części 2 i 3 [uniewaznienie cz. 2] [uniewaznienie cz. 3] (06.05.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dotyczy części 1 [Więcej] (24.06.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do Miniportalu] (Termin składania ofert 28.04.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (28.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (28.04.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Więcej] (11.05.2021 r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego WF3704/21 pn.: “Dostawa doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego o zestaw do litografiielektronowej” [ogłoszenie ] [SWZ ] [załączniki i dokumenty edytowalne] [zmiana ogłoszenia] (Termin składania ofert 26.04.2021r.)
 • Informacja art. 222 [informacja] (26.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (26.04.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego WF3704/21 pn.: “Dostawa doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego o zestaw do litografiielektronowej” [Więcej] (17.05.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-2/2021 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sześciu komputerów przenośnych do przeprowadzenia i analizowania badań biometrycznych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii”  [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] (Termin składania ofert 15.04.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (15.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (15.04.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-2/2021 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sześciu komputerów przenośnych do przeprowadzenia i analizowania badań biometrycznych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii” [Więcej] (30.04.2021 r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-6/2021 na “Wykonanie usługi cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW”  w ramach projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Link do Miniportalu(Termin składania ofert 07.04.2021 r.)
 • Informacja o kwocie [Informacja o kwocie] (07.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert  [Więcej] (07.04.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-6/2021 na “Wykonanie usługi cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW”  w ramach projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”[Więcej] (14.04.2021 r.)