Archiwum

2020/2021


 • Dotyczy trybu podstawowego nr  CeNT-361-6/2021 na “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą  myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania(Termin składania ofert 12.07.2021r.)
 • Informacja o kwocie [Informacja o kwocie] (12.07.2021 r.)
 • [Więcej] (12.07.2021 r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (20.07.2021r.) • Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361-71/2021 na: “Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych  do drukarek Fargo HDP 5000, 5600, 8500; przeglądy serwisowe i naprawy pogwarancyjne dwóch drukarek Fargo HDP 8500 oraz przeglądy serwisowe i naprawy elementów nieobjętych gwarancją drukarek Fargo HDP 5000 i HDP 5600” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] [Link do miniportalu] [Zmiana SWZ] (Termin składania ofert 07.07.2021 r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Informacja] (07.07.2021 r.)
 • Zestawienie z otwarcia ofert [Więcej] (07.07.2021 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-32/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do miniportalu] [Zmiana treści SWZ] (Termin składania ofert 24.06.2021 r.)
 • Informacja art. 222 ust 4 [Informacja] (24.06.2021 r.)
 • [Więcej] (24.06.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-32/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3” [Więcej] (07.07.2021 r.)


 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-2/2021  na “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą  myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania] (Termin składania ofert 18.06.2021 r.)
 • [Informacja z art. 222 ust 4]
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o unieważnieniu [Więcej] (30.06.2021r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-35/2021 na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych  do drukarek Fargo HDP 5000, 5600, 8500; przeglądy serwisowe  i naprawy pogwarancyjne dwóch drukarek Fargo HDP 8500oraz przeglądy serwisowe i naprawy elementów nieobjętych gwarancją drukarek Fargo HDP 5000 i HDP 5600” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Link do miniportalu] (Termin składania ofert 14.06.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-35/2021 [Unieważnienie] (14.06.2021 r.)


 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-48/2021 na “Wykonanie usługi prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego nadzorowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór-umowy] [Formularz-Cenowy] [Link do miniportalu] [Zmiana ogłoszenia] (Termin składania ofert 21.06.2021 r.)
 • [Informacja art. 222 ust. 4] (21.06.2021 r.)
 • [Więcej] (21.06.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-48/2021 na “Wykonanie usługi prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego nadzorowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Więcej] (09.07.2021 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-08/21 pn. “Dostawa sprzętu naukowo-badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW [Ogłoszenie] [SWZ] [załączniki]  [zmiana SWZ-1] [odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania 02] (Termin składania ofert 01.06.2021 r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [informacja o kwocie ] (01.06.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (01.06.2021 r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 [Więcej] (16.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 5 [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 [Więcej] (11.06.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do Miniportalu] (Termin składania ofert 05.05.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (05.05.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (05.05.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Więcej] (21.05.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Unieważnienie. Cz.2 i 8(21.05.2021 r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WF-37-07/21 na Dostawę mebli biurowych dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego [ogłoszenie] [SWZ ] [załączniki] (Termin składania ofert: 30.04.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (30.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (30.04.2021 r.)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania – dotyczy części 2 i 3 [uniewaznienie cz. 2] [uniewaznienie cz. 3] (06.05.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dotyczy części 1 [Więcej] (24.06.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do Miniportalu] (Termin składania ofert 28.04.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (28.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (28.04.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Więcej] (11.05.2021 r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego WF3704/21 pn.: “Dostawa doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego o zestaw do litografiielektronowej” [ogłoszenie ] [SWZ ] [załączniki i dokumenty edytowalne] [zmiana ogłoszenia] (Termin składania ofert 26.04.2021r.)
 • Informacja art. 222 [informacja] (26.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (26.04.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego WF3704/21 pn.: “Dostawa doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego o zestaw do litografiielektronowej” [Więcej] (17.05.2021r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-2/2021 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sześciu komputerów przenośnych do przeprowadzenia i analizowania badań biometrycznych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii”  [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] (Termin składania ofert 15.04.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (15.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (15.04.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-2/2021 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sześciu komputerów przenośnych do przeprowadzenia i analizowania badań biometrycznych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii” [Więcej] (30.04.2021 r.)

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-6/2021 na “Wykonanie usługi cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW”  w ramach projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Link do Miniportalu(Termin składania ofert 07.04.2021 r.)
 • Informacja o kwocie [Informacja o kwocie] (07.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert  [Więcej] (07.04.2021 r.)
 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-6/2021 na “Wykonanie usługi cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW”  w ramach projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”[Więcej] (14.04.2021 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2020 na  „Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomach -1 oraz -2 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 14.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-134/2020 [Więcej] (14.01.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2020 na  „Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomach -1 oraz -2 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Więcej] (22.02.2021 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2020 na  „Remont elewacji budynku B obiektu HERA przy ul. Belwederskiej 26/30, 00-594 Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 08.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-121/2020 [Więcej] (08.01.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2020 na  „Remont elewacji budynku B obiektu HERA przy ul. Belwederskiej 26/30, 00-594 Warszawa” [Więcej] (11.02.2021 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ]  [ID postępowania] [odpowiedzi na pytania _1(Termin składania ofert 27.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-31/2020 [Więcej(27.01.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” [Więcej] (05.03.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-27/2020 na dostawę aparatury do realizacji interfejsu Rydbergowskiego fale spinowe – światło dla Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) CeNT UW [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [ID postępowania] [JEDZ] [odpowiedzi na pytanie] (Termin składania ofert 25.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-27/2020 [Więcej] [KOREKTA] (25.01.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-27/2020 na dostawę aparatury do realizacji interfejsu Rydbergowskiego fale spinowe – światło dla Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) CeNT UW [Więcej] (25.02.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-39/20 na Dostawę, montaż, wbudowanie w istniejący system AV oraz uruchomienie wielkoformatowego wyświetlacza LED w sali wykładowej Wydziału Fizyki UW połączone z demontażem i przeniesieniem części istniejącego wyposażenia [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] [odp. na pytania i zmiana SIWZ] [zmiana ogłoszenia] [odp. na pytania_13.01.2021] [zmiana ogłoszenia_13.01.2021] [zmiana SIWZ_13.01.2021(Uwaga! Nowy termin składania ofert 21.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-39/20 [Więcej] (21.01.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-39/20 na Dostawę, montaż, wbudowanie w istniejący system AV oraz uruchomienie wielkoformatowego wyświetlacza LED w sali wykładowej Wydziału Fizyki UW połączone z demontażem i przeniesieniem części istniejącego wyposażenia [Więcej] (04.03.2021r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-35/2020 na: Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych producenta Linegal Chemicals dla Centrum Nowych Technologii  UW [ogłoszenie] [SIWZ] [formularz cenowy] [wzór umowy] [ JEDZ] [ID postępoawnia] (Termin składania ofert 20.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-35/2020 [Więcej] (20.01.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-35/2020 na: Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych producenta Linegal Chemicals dla Centrum Nowych Technologii  UW [Więcej] (05.02.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/20 pn. Dostawa doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego o zestaw do litografii elektronowej [Więcej] (19.01.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-142/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 6” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Odpowiedź na pytanie. 1] [Załącznik do odpowiedzi]  [Odpowiedź na pytanie.2] Link do strony postępowania w miniportalu, zawierający klucz do szyfrowania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc3fde7b-32a9-4798-b174-4241a0d3f186 (Termin składania ofert 19.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-142/2020 [Więcej] (19.01.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-142/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 6” [Więcej] (01.02.2021 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2020 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5 [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [zmiana OPZ_część IV] [NOWY OPZ] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 18.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-28/2020 [Więcej] (18.01.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2020 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5 dotyczy części 2 [Więcej] (21.02.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2020 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5 dotyczy części 1 [Więcej] (21.02.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2020 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5 – dotyczy części 3, 4 i 5 [Więcej] (05.03.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  CeNT-361-36/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] (Termin składania ofert 18.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-36/2020 [Więcej] (18.01.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  CeNT-361-36/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (26.01.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2020 pn.: ” Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ] [ID] [Odpowiedź na pytanie] Link do strony postępowania w miniportalu, zawierający klucz do szyfrowania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79aa3965-2161-4824-ade1-4b5bd3e6139e  (Termin składania ofert 15.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia nr DZP-361-141/2020 [Więcej] (15.01.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2020 pn.: ” Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (28.01.2021 r. )

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2020 na sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [formularze cenowe] [odpowiedzi na pytania_1] [Ogłoszenie_zmiana] [NOWY FORMULARZ CENOWY] [Odpowiedzi na pytania_2] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert  14.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia nr CeNT-361-34/2020 [Więcej] (14.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2020 na sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW dotyczy części 7 [Więcej] (10.02.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2020 na sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – dotyczy części 2 [Więcej] (18.02.2021r.)

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-33/2020 pn.: Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach nr 06.50, 06.52 i 06.53 w Centrum Nowych Technologii UW wraz z robotami towarzyszącymi [ogłoszenie][SIWZ][wzór umowy] [Dokumentacja techniczna] (Termin składania ofert 14.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia nr CeNT-361-33/2020 [Więcej] (14.01.2020r.)
 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-33/2020 pn.: Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach nr 06.50, 06.52 i 06.53 w Centrum Nowych Technologii UW wraz z robotami towarzyszącymi [Więcej] (26.01.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2020 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 4” [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [formularze cenowe] [JEDZ][ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedzi na pytania_1] [NOWY FORMULARZ CENOWY- część II] [Odpowiedzi na pytania_2] (Termin składania  ofert  11.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-25/2020 [Więcej] (11.01.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2020 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 4” -dotyczy części 1, 2, 4, 5, 6 i 8  [Więcej] (02.02.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2020 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 4” – dotyczy części 10 [Więcej] (18.02.2021r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2020 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 4” – dotyczy części 9 [Więcej] (01.03.2021r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-144/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego (tabletów) dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 8 [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA] [Odpowiedź na pytanie]  (Uwaga nowy termin składania ofert: 07.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-144/2020 [Więcej] (07.01.2021 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-144/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego (tabletów) dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 8 [Więcej] (18.01.2021 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-32/20 pn.„Zmiana nawierzchni tarasów zlokalizowanych na poziomie „0” i „5” z desek na płyty kamienne w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 w Warszawie”. [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ ] [załączniki] [informacja o wizji lokalnej] [informacja o 2 wizji lokalnej] [zmiana SIWZ ] (Termin składnia ofert  04.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-32/20 [Więcej] (04.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-32/20 pn.„Zmiana nawierzchni tarasów zlokalizowanych na poziomie „0” i „5” z desek na płyty kamienne w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 w Warszawie”. [Więcej] (19.01.2021r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/20 pn.:”Dostawa aparatury do laboratorium mikrospektroskopii” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] [odpowiedzi na pytania 1] (Termin składania  ofert 28.12.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-31/20 [Więcej] (28.12.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/20 pn.:”Dostawa aparatury do laboratorium mikrospektroskopii” – dotyczy części 1 [Więcej] (13.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/20 pn.:”Dostawa aparatury do laboratorium mikrospektroskopii” – dotyczy części 2 i 3 [Więcej] (14.01.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-8/2020 pn. “Świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, dystrybucyjnych, szkoleniowych oraz internetowego systemu składania manuskryptów i zarządzania procesem recenzji (System) dla publikacji elektronicznej czasopisma MISCELLANEA GEOGRAPHICA – REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT w języku angielskim” [ogloszenie] [SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia] [wzór umowy] [zmiana ogłoszenia] [SIWZ_zmiana] [SIWZ-fin_v2] [wzór umowy_fin_zmiana] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 14.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WGSR-361-8/2020 [Więcej] (14.12.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-36/20 “Dostawę pionowego detektora germanowego”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (Termin składania do dnia 10.12.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-36/20 [Więcej] (10.12.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-36/20 “Dostawę pionowego detektora germanowego” [Więcej] (23.12.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2020 na usługę sekwencjonowania oraz syntezy oligonukleotydów usługę Centrum Nowych Technologii UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [formularze cenowe] [Odpowiedzi na pytania 1] (Termin składania ofert  02.12.2020)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-26/2020 [Więcej] (02.12.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2020 na usługę sekwencjonowania oraz syntezy oligonukleotydów usługę Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (19.12.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-24/2020 pn.: “Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w okresie 12 miesięcy dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [odpowiedzi na pytania_1] [skorygowany formularz cenowy] (Termin składania ofert: 02.12.2020r.) 
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-24/2020 [Więcej] (02.12.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-24/2020 pn.: “Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w okresie 12 miesięcy dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (11.12.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240-8-2020 pn.:„Dostarczenie danych o przekonaniach mieszkańców Polski na temat zagrożenia pandemią koronawirusa, w porównaniu z innymi wybranymi zagrożeniami oraz o błędach w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka”[Ogłosznie]  [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ (Termin składania ofert 1.12.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr 240-8-2020 [Więcej] (01.12.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240-8-2020 pn.:„Dostarczenie danych o przekonaniach mieszkańców Polski na temat zagrożenia pandemią koronawirusa, w porównaniu z innymi wybranymi zagrożeniami oraz o błędach w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka”[Więcej] (11.12.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-28/20 pn. “Dostawa sprzętu laserowego w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [Załączniki do SIWZ]   (Termin składania ofert: 27.11.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-28/20 [Więcej] (27.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-28/20 pn. “Dostawa sprzętu laserowego w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Więcej] (21.12.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-123/2020 na “Sprzedaż i sukcesywną dostawę środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych do utrzymania czystości w następujących jednostkach UW: Domach Studenta nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, obiektach hotelowych HERA i Sokrates, DPN, stołówce i żłobku w okresie 2-ch lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] [Odpowiedź na pytanie. 1] [Odpowiedz-na-pytanie. 2] [Ogłoszenie o zmianie] (UWAGA. Nowy termin składania ofert: 26.11.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-123/2020 [Więcej] (26.11.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-123/2020 na “Sprzedaż i sukcesywną dostawę środków chemicznych, materiałów higienicznych i gospodarczych do utrzymania czystości w następujących jednostkach UW: Domach Studenta nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, obiektach hotelowych HERA i Sokrates, DPN, stołówce i żłobku w okresie 2-ch lat” [Więcej] (02.12.2020 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/20 pn. ” Sukcesywne dostawy specjalistycznych elementów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ]  [zmiana SIWZ] (Termin składania ofert 20.11.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-23/20 [Więcej] (20.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/20 pn. ” Sukcesywne dostawy specjalistycznych elementów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych” [więcej] (16.12.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-37/20 pn.: “Dostawa detektora korelacji czasowych” [ogłoszenie] [SIWZ][dokumenty na stronę  ] (Termin składania ofert: 17.11.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-37/20 [Więcej] (17.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-37/20 pn.: “Dostawa detektora korelacji czasowych” [Więcej(18.11.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-29/20 pn.  „Dostawa aparatury badawczej w układzie do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie” [ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ ] [Zaczniki do SIWZ] [Wyjaśnienie do SIWZ] [ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] (Uwaga! Nowy termin składania ofert: 12.11.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-29/20 [Więcej] (12.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-29/20 pn.  „Dostawa aparatury badawczej w układzie do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie” – dotyczy części 1 [Więcej] (01.12.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-29/20 pn.  „Dostawa aparatury badawczej w układzie do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie” – dotyczy cześci 3[Więcej] (09.12.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-29/20 pn.  „Dostawa aparatury badawczej w układzie do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie” – dotyczy części 2 [Więcej] (29.01.2021r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/20 na “Dostawę mebli biurowych dla wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] [zmiana SIWZ] (Termin składania ofert 05.11.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-07/20 [Więcej] (05.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/20 na “Dostawę mebli biurowych dla wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”- dotyczy części 7 [Więcej] (07.12.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2020 na “Remont kominów, pomieszczeń P030, 1043, 1158, 1160, 2039, P067, P069, P071, P073, krat w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedzi na pytania 1] (Termin składania ofert 16.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-82/2020 [Więcej] (16.10.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2020 na “Remont kominów, pomieszczeń P030, 1043, 1158, 1160, 2039, P067, P069, P071, P073, krat w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej]   (03.11.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/20 pn. “Dostawa detektora korelacji czasowych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki i dokumenty edytowalne] (Termin składania ofert 22.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/20 pn. “Dostawa detektora korelacji czasowych” [Więcej] (02.11.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-006/20 pn. „Dostawa serwerów typu NAS-a i drukarek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [klucz publiczny] [ID postepowania] [JEDZ] (termin składania ofert 28.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-006/20 [Więcej] (28.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-006/20 pn. „Dostawa serwerów typu NAS-a i drukarek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (03.11.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedź na pytanie. 1] (termin składania ofert 28.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-109/2020 [Więcej] (28.10.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Więcej] (06.11.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – 2” [Unieważnienie.cz.4i5] (29.10.2020r. )

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 02.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert CeNT-361-21/2020 [Więcej] (02.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” – dotyczy części 5 i 6 [Więcej] (28.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” –  [Więcej] (10.11.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/20 na: „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] (Termin składania ofert 22.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-30/20 [Więcej] (22.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/20 na: „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (23.10.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2020 na “Remont 19 pokoi studenckich w Domu Studenta nr 5 UW, przy ul. Smyczkowej 5/7 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 20.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-90/2020 [Więcej] (20.10.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2020 na “Remont 19 pokoi studenckich w Domu Studenta nr 5 UW, przy ul. Smyczkowej 5/7 w Warszawie” [Więcej] (09.11.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [formularze cenowe] [JEDZ] [ID postępwoania] [Klucz  Publiczny] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 06.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-19/2020 [Więcej] (07.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 [Więcej] (13.11.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2020 na “Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku  Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 01.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-77/2020 [Więcej] (01.10.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2020 na “Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku  Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (22.10.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 na “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 15.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-78/2020 [Więcej] (15.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 [Więcej] (06.10.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załaczniki do SIWZ i ogłoszenia] [zmiana SIWZ] [odpowiedz na pytanie i zmiana SIWZ_08.09.2020] (Termin składania ofert 05.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-20/20 [Więcej] (05.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 1, 2 i 11 [wybór najk. oferty cz. 1] [wybór najk. oferty cz. 2] [wybór najk. oferty cz. 11] (15.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 4 [Więcej] (21.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 5 [Więcej] (23.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 10 [Więcej] (26.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 9 [Więcej] (27.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”- dotyczy części 8 [Więcej] (28.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 7 [Więcej] [Unieważnienie czynności wyboru] (02.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”  – dotyczy części 6 [Więcej] (09.11.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”- dotyczy części 7 [Więcej] (10.11.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-57/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie” [Więcej] (01.10.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-100/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź-na-pytanie.-1] (Termin składania ofert 30.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-100/2020 [Więcej] (30.09.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-100/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (13.10.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2020 na “Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, roboty uzupełniające w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates, ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 28.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-98/2020 [Więcej] (28.09.2020 r.)
 • dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2020 na “Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, roboty uzupełniające w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates, ul. Smyczkowa 9 w Warszawie”[Unieważnienie] (12.10.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń”. [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki(Termin składania  ofert 24.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert WF-37-22/20 [Więcej] (24.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń” – dotyczy części 2, 3, 4 [Więcej] (01.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń” – dotyczy części 1 [Więcej] (05.10.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2020 na “Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 27.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2020 na “Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (15.09.2020 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2020 na: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Zał. nr 1 do OPZ] [Zał. nr 5 do SIWZ- Formularz cenowy] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 22.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-72/2020 [Więcej] ( 22.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2020 na: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (20.08.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2020 pn “Remont 11 łazienek w części hotelowej w segmencie G na parterze, 1,2 i 3 piętrze, w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9”  [Więcej]  (18.08.2020 r )
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2020 pn “Remont 11 łazienek w części hotelowej w segmencie G na parterze, 1,2 i 3 piętrze, w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9” [Więcej] (17.09.2020 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-69/2020 pn: „Remont segmentów i piwnic w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [OGŁOSZENIE] [OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA] [SIWZ] [OPZ] [SPECYFIKACJA] [PRZEDMIARY] [WZÓR UMOWY] [ODPOWIEDŹ NA PYTANIE] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-69/2020 [Więcej] (24.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-69/2020 pn: “Remont segmentów i piwnic w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Więcej] (14.09.2020 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2020 pn “Remont pomieszczeń wspólnych i służbowych w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12  w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [dokumentacja] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 20.08.2020 r )
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-67/2020 [Więcej] (20.08.2020 r )
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2020 pn “Remont pomieszczeń wspólnych i służbowych w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12  w Warszawie” [Więcej]  (16.09.2020 r )

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-57/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2020 na “Sprzedaż, dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń znajdujących się w Budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2c” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-63/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2020 na „Remont letni w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja(Termin składania ofert 02.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-68/2020 [więcej] (02.09.2020 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie chłodziarek i zamrażarek dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczy] [Odpowiedzi na pytania_1] (Termin składania ofert 23.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-20/2020 [Więcej] (23.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie chłodziarek i zamrażarek dla Centrum Nowych Technologii UW” [Wiecej] (29.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2020 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] (Termin składnia ofert 09.09.2020  r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-83/2020 [Więcej] ((09.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2020 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4” [Więcej]  (24.09.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 na “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 15.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-78/2020 [Więcej] ((15.09.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2020 na Wykonanie oświetlenia ogródka sportowego (siłowni zewnętrznej) z malowaniem ogrodzenia przed budynkiem Domu Studenta Nr 1 od strony ulicy Żwirki i Wigury 97/99  w Warszawie [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedź na pytanie.1] (Termin składania ofert 17.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-89/2020 [Więcej] (17.09.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2020 na Wykonanie oświetlenia ogródka sportowego (siłowni zewnętrznej) z malowaniem ogrodzenia przed budynkiem Domu Studenta Nr 1 od strony ulicy Żwirki i Wigury 97/99  w Warszawie [Więcej] (28.09.2020 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2020 pn. “Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń oraz kompletnych systemów wentylacyjnych na poziomach -2, -1, 0, +1, +2, +3 oraz dachu w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia] [Wzór umowy]  (Termin składania ofert 07.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-43/2020 [Więcej] (07.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2020 pn. “Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń oraz kompletnych systemów wentylacyjnych na poziomach -2, -1, 0, +1, +2, +3 oraz dachu w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Więcej] (12.10.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2020 na: „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] [Formularze w wersji edytowalnej] (Termin składania ofert 23.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-54/2020 [Więcej] ( 23.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2020 na: „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej” [Więcej] (05.08.2020r.)

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne DZP-361-14/2020 na: „Przygotowanie, organizację i obsługę IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” Ogłoszenie  dostępne jest na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24742


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-21/2020 na “Remont piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych – etap III – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne” [Ogłoszenie] [SIWZ] [WZÓR UMOWY] [OPZ] [FORMULARZ CENOWY] [Formularze do edycji]  https://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2020/04/DZP-361-21_2020.rar  (Termin składania ofert 30. 04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-21/2020  [Więcej] (04.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-21/2020 na “Remont piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych – etap III – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne” [więcej] ( 21.05.2020r. ) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-23/2020 na: “Obsługę techniczną urządzeń, instalacji i systemów Technologicznych zamontowanych w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Ogłoszenie][SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Załączniki do umowy] [JEDZ] [KluczPub] [identyfikator postępowania] [Formularze do edycji](Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/(Termin składania ofert 30.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-23/2020 [Więcej(30.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-23/2020 na: “Obsługę techniczną urządzeń, instalacji i systemów Technologicznych zamontowanych w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Więcej] ( 15.05.2020)


 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-11/2020 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych  i gastronomicznych)  na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23847  (termin składania ofert 09.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-11/2020  [Więcej] (10.03.2020 r.)

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-5/2020 na „Świadczenie usług noclegu, wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych oraz transportu na potrzeby realizacji szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej i pracowników UW” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23625  (termin składania ofert 21.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr  DZP-361-5/2020 [Więcej] (25.02.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Ogloszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [Dokumentcja] (Termin składania ofert 26.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-55/2020 [Więcej] (26.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Więcej(22.09.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji] [Wyjaśnienia do SIWZ ] [Załącznik nr 1 do SIWZ- po modyfikacji] [Załącznik nr 1 do SIWZ- po modyfikacji] [Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji-opublikowane(Uwaga!!! Zmiana terminu składnia ofert 14.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-05/20  [Więcej] (14.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 2 [Więcej] (23.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 1,3, 5 i 7 [Więcej] (23.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 8 [Więcej] (29.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 6 [Więcej] (29.10.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 4 [Więcej] (29.10.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2020 na “Zakup busów specjalistycznych” [Więcej] (11.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-71/2020 [Więcej] ((10.09.2020r.)

 • Dotyczy postępowania nr DZP-361-48/2020 pn. “Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie”. [Ogloszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja] [odpowiedzi na pytania – 1] [KI TT Smyczkowa-przedmiar] [CKC UW pdr kopia] (Termin składania ofert 15.07.2020r.).
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-48/2020 [Więcej] (15.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2020 pn. “Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie” [Więcej] (10.09.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2020 na: “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu do Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny(Termin składania ofert 17.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-17/2020 [Więcej] (17.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2020 na: “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu do Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (08.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-17/20 [Więcej] (07.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [więcej] [korekta] (22.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75 /2020 pn: “Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, Ośrodka Wczasowego w Łukęcinie oraz DPTiW                 w Szeligówce Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 25.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-75/2020 [Więcej] (25.08.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Odpowiedzi] [Korekta odpowiedzi-odpowiedzi na pytanie] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540151365(Uwaga: nowy termin składania ofert: 19.08.2020r)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-18/20 [Więcej] (19.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 3 [Więcej] (08.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 4 [Więcej] (09.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 1 i 2 [Wybór cz1] [Wybór cz2] (16.09.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2020 na: “Sukcesywną dostawę  specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [pytania_1] [nowy SIWZ] [nowy wzór umowy]  (Termin składania ofert 12.08.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-9/2020 [Więcej](12.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2020 na: “Sukcesywną dostawę  specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 [Więcej] (22.9.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] [zmiana SIWZ] [zmiana ogłoszenia]  [Odpowiedzi na pytania] [zmiana SIWZ 30_07_2020] [Ogłoszenie o zmianie 30_07_2020] (Uwaga!! Nowy termin składania ofert 04.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-15/20  [Więcej] (04.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 2 [Więcej] (08.09.2020)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 7 [Więcej] (08.09.2020)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy częsci 8 [Więcej] (14.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2020 pn. „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 03.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-59/2020 [Więcej] ( 03.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2020 pn. “Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej]  (13.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: “Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze] [OPZ.Tabela.1.czynnosci.serwisowe] [OPZ.Tabela.2.specyfikacja.techniczna] [OPZ.Tabela.3.lubrykaty] [Zał.nr.6.do.wzoru.umowy] (Termin składania ofert 21.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr ICM-361-05-2020 [Więcej] (21.07.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: “Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [Więcej] (22.07.2020r.) • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-16/2020 pn.  “Rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii U” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz  Publiczny] [Odpowiedzi na pytania(Termin składania ofert 21.07.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-16/2020 [Więcej] (21.07.2020r.)
 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-16/2020 pn.  “Rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.08.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-005/20 pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [ID POSTĘPOWANIA] [JEDZ] [klucz publiczny] (termin składania ofert 10.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-005/20 [Więcej] (10.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-005/20 pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (07.08.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-47/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź na pytanie. 1] [Odpowiedź-na-pytanie.-2] [Ogłoszenie o zmianie(Uwaga: nowy termin składania ofert: 10.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-47/2020 [Więcej] (10.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2020 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek UW- dotyczy części 3 [Więcej(14.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-47/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3″[Więcej(24.07.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-11/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie inkubatora z atmosferą CO2 dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 16.06.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-11/2020 [Więcej] (16.06.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2020 pn. “Dostawy elementów do konstrukcji układu badawczo-rozwojowego szybkiej kamery mierzącej korelacjekwantowe oraz sukcesywne dostawy elementów optomechanicznych i optycznych dla CeNT UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 25.05.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-8/2020 [Więcej] (25.05.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: “Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [SIWZ wersja edytowalna] [Wyjaśnienia] [Wyjaśnienia 2] (Termin składania ofert 15.05.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-13/20 [Więcej] (15.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: “Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Więcej] (08.06.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź na pytanie 1] (Termin składania ofert 28.04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-35/2020 [Więcej] (28.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1″[Więcej_bez cz. 15] (14.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1″[Cz.15] (20.05.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [ogloszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 15. 04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-7/2020 [Więcej] (15.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (28.04.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [odpowiedzi na pytania -1] [Odpowiedzi na pytania -2](Termin składania ofert 02.04.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-5/2020 [Więcej] (02.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2″[Więcej] [unieważnienie wyboru w cz. I] (07.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 1 [Więcej(12.05.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 31.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-4/2020 [Więcej] (31.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2020 na: “Modernizację i wymianę systemów mikrofonów bezprzewodowych w budynku Uniwersytetu Warszawskiego – Aula d. BUW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 13.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-18/2020 [Więcej] (13.03.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: “Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie o zmianie] (Uwaga Nowy termin składania ofert 25.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-001/20 [Więcej] (25.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: “Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [Więcej] (19.05.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: “Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] [odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 18.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: “Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [Więcej] (18.03.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [odpowiedzi na pytania] [SIWZ wersja edytowalna] [odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 17.03.2020r.).
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-11/20[Więcej] (17.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 1 [Więcej] (31.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 2 [Więcej] (01.04.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 12.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 [Więcej] (12.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (20.04.2020r.)

 • D


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.”. [Ogłoszenie] [ SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] (Termin składania ofert 06.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr BG-361-201/2020 [Więcej] (06.03.2010r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (24.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (06.05.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 05.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-1/2020 [Więcej] (05.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (27.03.2020r.)