Archiwum

2017/2018/2019/2020 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2020 na “Zakup busów specjalistycznych” [Więcej] (11.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-71/2020 [Więcej] ((10.09.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2020 na: “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu do Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny(Termin składania ofert 17.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-17/2020 [Więcej] (17.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2020 na: “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu do Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (08.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-17/20 [Więcej] (07.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75 /2020 pn: “Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, Ośrodka Wczasowego w Łukęcinie oraz DPTiW                 w Szeligówce Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 25.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-75/2020 [Więcej] (25.08.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Odpowiedzi] [Korekta odpowiedzi-odpowiedzi na pytanie] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540151365(Uwaga: nowy termin składania ofert: 19.08.2020r)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-18/20 [Więcej] (19.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 3 [Więcej] (08.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 4 [Więcej] (09.09.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 1 i 2 [Wybór cz1] [Wybór cz2] (16.09.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] [zmiana SIWZ] [zmiana ogłoszenia]  [Odpowiedzi na pytania] [zmiana SIWZ 30_07_2020] [Ogłoszenie o zmianie 30_07_2020] (Uwaga!! Nowy termin składania ofert 04.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-15/20  [Więcej] (04.08.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 2 [Więcej] (08.09.2020)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 7 [Więcej] (08.09.2020)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy częsci 8 [Więcej] (14.09.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2020 pn. „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 03.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-59/2020 [Więcej] ( 03.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2020 pn. “Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej]  (13.08.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: “Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze] [OPZ.Tabela.1.czynnosci.serwisowe] [OPZ.Tabela.2.specyfikacja.techniczna] [OPZ.Tabela.3.lubrykaty] [Zał.nr.6.do.wzoru.umowy] (Termin składania ofert 21.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr ICM-361-05-2020 [Więcej] (21.07.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: “Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [Więcej] (22.07.2020r.) • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-16/2020 pn.  “Rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii U” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz  Publiczny] [Odpowiedzi na pytania(Termin składania ofert 21.07.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-16/2020 [Więcej] (21.07.2020r.)
 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-16/2020 pn.  “Rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.08.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-005/20 pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [ID POSTĘPOWANIA] [JEDZ] [klucz publiczny] (termin składania ofert 10.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-005/20 [Więcej] (10.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-005/20 pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (07.08.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-47/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź na pytanie. 1] [Odpowiedź-na-pytanie.-2] [Ogłoszenie o zmianie(Uwaga: nowy termin składania ofert: 10.07.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-47/2020 [Więcej] (10.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2020 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek UW- dotyczy części 3 [Więcej(14.07.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-47/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3″[Więcej(24.07.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-11/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie inkubatora z atmosferą CO2 dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 16.06.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-11/2020 [Więcej] (16.06.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2020 pn. “Dostawy elementów do konstrukcji układu badawczo-rozwojowego szybkiej kamery mierzącej korelacjekwantowe oraz sukcesywne dostawy elementów optomechanicznych i optycznych dla CeNT UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 25.05.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-8/2020 [Więcej] (25.05.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: “Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [SIWZ wersja edytowalna] [Wyjaśnienia] [Wyjaśnienia 2] (Termin składania ofert 15.05.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-13/20 [Więcej] (15.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: “Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Więcej] (08.06.2020r.)


 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-161/2019 [Więcej(02.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-161/2019 na: “Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej-część 1] [Więcej-część 2] (20.04.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedź na pytanie 1] (Termin składania ofert 28.04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-35/2020 [Więcej] (28.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1″[Więcej_bez cz. 15] (14.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-35/2020 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1″[Cz.15] (20.05.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [ogloszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 15. 04.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-7/2020 [Więcej] (15.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (28.04.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [odpowiedzi na pytania -1] [Odpowiedzi na pytania -2](Termin składania ofert 02.04.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-5/2020 [Więcej] (02.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2″[Więcej] [unieważnienie wyboru w cz. I] (07.05.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 1 [Więcej(12.05.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 31.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-4/2020 [Więcej] (31.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2020 na: “Modernizację i wymianę systemów mikrofonów bezprzewodowych w budynku Uniwersytetu Warszawskiego – Aula d. BUW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 13.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-18/2020 [Więcej] (13.03.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: “Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie o zmianie] (Uwaga Nowy termin składania ofert 25.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-001/20 [Więcej] (25.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: “Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [Więcej] (19.05.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: “Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] [odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 18.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: “Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [Więcej] (18.03.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [odpowiedzi na pytania] [SIWZ wersja edytowalna] [odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 17.03.2020r.).
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-11/20[Więcej] (17.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 1 [Więcej] (31.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 2 [Więcej] (01.04.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (Termin składania ofert 12.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 [Więcej] (12.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (20.04.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. “Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”” [ogłoszenie] [SIWZ ] [SIWZ i załączniki do postępowania] [zmiana SIWZ ] [Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji] [Opublikowane ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 09.03.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-33/19 [Więcej] (10.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. “Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych””-dotyczy części 2 [Więcej] [KOREKTA ] (22.04.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. “Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektupn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych””-dotyczy części 1 [Więcej] (22.04.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.”. [Ogłoszenie] [ SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] (Termin składania ofert 06.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr BG-361-201/2020 [Więcej] (06.03.2010r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (24.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (06.05.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 05.03.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-1/2020 [Więcej] (05.03.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (27.03.2020r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-153/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 8” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedz na pytanie. 1] (termin składania ofert 26.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-153/2019 [Więcej] (26.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-153/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 8” [Więcej] (13.03.2020 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2019 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedz na pytanie. 1] (termin składania ofert 21.02.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-154/2019 [Więcej] (21.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 7” [Więcej] (04.03.2020 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  WB-372/P-005/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [ Klucz Publiczny] [ID POSTĘPOWANIA] [JEDZ] (termin składania ofert 21.02.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WB-372/P-005/19 [Więcej] (21.02.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  WB-372/P-005/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (05.03.2020r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2019  pn. “Sprzedaż i dostawa mebli do jednostek podległych pod Biuro Spraw Socjalnych UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania 1](termin składania ofert 03.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-160/2019 [Więcej(03.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2019  pn. „Sprzedaż i dostawa mebli do jednostek podległych pod Biuro Spraw Socjalnych UW” [Więcej] (12.03.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-165/2019  pn. “Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko i DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 03.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-165/2019 [Więcej(03.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [odpowiedzi na pytania] [zmiana ogłoszenia] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 15.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (13.01.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [Więcej] (29.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy częśc i 2, 3 i 5 [Więcej] (29.01.2020r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. “Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] (Termin składania ofert 13.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (13.01.2020 r.),
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. „Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” – dotyczy części 2 i 3 [więcej] (20.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. “Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” – dotyczy części 1 [Więcej] (04.02.2020r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-132/2019 na “Remont i wymianę 40 blatów kuchennych wraz z wymianą zlewozmywaków i baterii zlewozmywakowych (etap 1) oraz remont malarski 4 pokojów cichej nauki i 40 segmentów studenckich na 1 i 4 piętrze (etap 2)
  w Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10a w Warszawie”  [OGŁOSZENIE]  [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [DOKUMENTACJA] (Termin składania ofert 11.12.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/19 pn. “Dostawa mikroskopu optycznego wraz ze stolikiem przesuwnym i oprogramowaniem do współpracy z kriostatem z magnesem, stanowiącego element układu do mikroskopowego badania efektu Faradaya w funkcji temperatury 3,5-475K z możliwością automatycznego skanowania próbek” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [odpowiedzi na pytania] [zmiana ogłoszenia] (Termin składania ofert 03.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-23/19 [Więcej] (03.01.2020r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/19 pn. “Dostawa mikroskopu optycznego wraz ze stolikiem przesuwnym i oprogramowaniem do współpracy z kriostatem z magnesem, stanowiącego element układu do mikroskopowego badania efektu Faradaya w funkcji temperatury 3,5-475K z możliwością automatycznego skanowania próbek” [Więcej] (11.02.2020r.)

 •  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit 100L Diesel [regulamin] [załącznik nr 2] [formularz oferty] (Termin składania ofert 19.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu na sprzedaż samochodu cięzarowego marki Ford Transit 100L Diesel [Więcej] (16.12.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2019 na: “Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy u. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi_02] (termin składania ofert 09.12.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2019 na: “Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy u. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi_02] (termin składania ofert 09.12.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/19 pn. “Dostawa i montaż zintegrowanego systemu wielkoprzepustowego fenotypowania materiału roślinnego w badaniach molekularnych dla Wydziału Biologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [WZÓR UMOWY] [Klucz Publiczny] [JEDZ] [ID postępowania] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 03.12.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/19 pn. “Dostawa i montaż zintegrowanego systemu wielkoprzepustowego fenotypowania materiału roślinnego w badaniach molekularnych dla Wydziału Biologii UW” [Więcej] (03.12.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/19 pn. “Dostawa i montaż zintegrowanego systemu wielkoprzepustowego fenotypowania materiału roślinnego w badaniach molekularnych dla Wydziału Biologii UW” [Więcej] (05.12.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2019 na “Remont pomieszczeń laboratorium 3111/3113 i pomieszczenia 2121 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 1 – Dokumentacja] (termin składania ofert 03.12.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-145/2019 [Więcej] [oświadczenie] (03.12.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2019 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 2” [ogłoszenie][SIWZ][wzór umowy][formularz cenowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [zmiana treści SIWZ] [SIWZ 2] [pytania_1] (termin składania ofert 15.11.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-29/2019 [Więcej] (15.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2019 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 2” [Więcej] (22.11.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] [miniportal] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (termin składania ofert 07.11.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WMIM-371-04/2019 [Więcej] (12.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (26.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” – dotyczy części 7 [Więcej] (09.12.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/19 pn.:”Dostawa aparatury naukowo-badawczej” [Ogłoszenie ] [SIWZ ] [załączniki] [zmiana SIWZ] [odpowiedzi 1] [odpowiedzi 2] [odpowiedzi 3] (termin składania ofert 04.11.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-26/19 [Więcej] (04.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/19 pn.:”Dostawa aparatury naukowo-badawczej”-dotyczy części 1, 2 i 3 [więcej] (05.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/19 pn.:”Dostawa aparatury naukowo-badawczej” – dotyczy części 4 [Więcej] (19.11.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2019 na “Sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [formularz cenowy] [wzór umowy] [pytania_1] [zmiana ogłoszenia] [nowy formularz cenowy] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 04.11.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-30/2019 [Więcej] [unieważnienie wyboru_cz. I] (04.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2019 na „Sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW”-dotyczy części 1 [więcej] (20.12.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [ID postępowania] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 22.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-114/2019 [Więcej] (22.10.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” – część 1 [Więcej] (30.10.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” – część 2, 3, 4 i 5 [Więcej] (04.11.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedzi na pytania] [Załaczniki do SIWZ-wersja edytowalna] (termin składania ofert 17.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-12/19 [Więcej] (18.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”-dotyczy części 1,3,12,13,14,15,16,17  [Więcej] (15.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 2, 5, 6, 8, 10 i 11 [Więcej] (02.12.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 7 [Więcej] (09.12.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2019 na: “Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (termin składania ofert 31.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2019 pn. “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [odpowiedź na pytanie] (Termin składania ofert 14.10.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-31/2019 [Więcej] (14.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2019 pn. “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (24.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2019 na: “Przeprowadzenie testów produktów w ramach projektu EIT FOOD OLEOGEL z użytkownikami kremów czekoladowych do smarowania pieczywa”[Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Odpowiedzi_1 (03_10_2019)] (termin składania ofert 09.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-119/2019 [Więcej(09.10.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2019 na: „Przeprowadzenie testów produktów w ramach projektu EIT FOOD OLEOGEL z użytkownikami kremów czekoladowych do smarowania pieczywa” [Więcej] (06.11.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2019 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia biurowego i pomieszczenia portierni” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie. 2] [Przedmiar pomieszczenie portierni] (termin składania ofert 07.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-109/2019 [Więcej] (07.10.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2019 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia biurowego i pomieszczenia portierni” [Więcej] (08.10.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [odpowiedzi na pytania(termin otwarcia ofert 04.10.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-28/2019 [Więcej] (04.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (18.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”-dotyczy części 9 i 10 [Więcej] (03.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”-dotyczy części 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 [Więcej] (03.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/19 pn.: “Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [załączniki] (termin składania ofert 03.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-25/19 [Więcej] (03.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/19 pn.: “Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych” [Więcej] (08.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/19 pn.: “Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [załączniki] (termin składania ofert 03.10.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-25/19 [Więcej] (03.10.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] (termin otwarcia ofert 03.10.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-26/2019 [Więcej] (03.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Więcej] (18.10.2019r.) • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-122/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie dysków twardych komputerowych dla Obserwatorium Astronomicznego UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedz na pytanie. 1(termin składania ofert 27.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-122/2019 [Więcej] (27.09. 2019 r.)
 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-122/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie dysków twardych komputerowych dla Obserwatorium Astronomicznego UW” [Więcej] (07.10. 2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2019 na “Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”,  realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [załączniki do SIWZ-wersja edytowalna] [Wzór umowy] (termin otwarcia ofert 03.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-105/2019 [Więcej] (03.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2019 na “Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”,  realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (19.09.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/2019 na “Dostawę spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (16.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-20/19 [Więcej] (17.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/2019 na “Dostawę spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości” [Więcej] (24.09.2019r)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] (termin składania ofert 16.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-88/2019 [Więcej] (16.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] ( 17.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (08.10.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na “Dostawę sprzętu i elementów optycznych.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna] [JEDZ] [ID Postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 12.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-11/19 [Więcej] (12.09.2019 r.) [Korekta] (17.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na “Dostawę sprzętu i elementów optycznych.”- dotyczy części 1 [Więcej] (18.10.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na “Dostawę sprzętu i elementów optycznych.” – dotyczy części 3, 4, 5 i 6 [Więcej] (05.11.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na “Dostawę sprzętu i elementów optycznych.” – dotyczy części 7 [Więcej] (03.12.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2019 na “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu  do Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin otwarcia ofert 11.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert CeNT-361-24/2019 [Więcej] (11.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2019 na “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu  do Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (26.09.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-23/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 03.09.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-23/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (03.09.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-170/2019 na  “Zakup, dostawę i montaż bezprzewodowych pulpitów konferencyjnych do sali Senatu  Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim oraz skrzyń do przechowywania ww. Sprzętu” [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin otwarcia ofert 30.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert BG-361-170/2019 [Więcej] (30.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-170/2019 na  “Zakup, dostawę i montaż bezprzewodowych pulpitów konferencyjnych do sali Senatu  Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim oraz skrzyń do przechowywania ww. Sprzętu” [Więcej] (10.09.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-86/2019 pn. „Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [SIWZ] [Ogłoszenie] [Opis Przedmiotu Zamówienia] [Wzór umowy][Dokumentacja](termin składania ofert 12.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-86/2019 [Więcej] (12.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-86/2019 pn. „Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11”  [Więcej](28.08.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [Załączniki] [Ogłoszenie o zmianie] [informacja o zmianie] [odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania] (Uwaga! Nowy termin składania ofert 26.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert WF-37-16/19 [Więcej] (26.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 2 i 6 [Więcej] (27.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 7 [Więcej] (28.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 12 i 14 [Więcej] (29.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 13 [Więcej] (29.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 9 i 10 [Więcej] (30.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 1, 3, 4, 5, 8 oraz 11 [Więcej] (03.09.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-17/19 pn. ” Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek z komputerem i oprogramowaniem”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (termin składania ofert 20.08.2019 r.)
 • informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-17/19 [Więcej] (20.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-17/19 pn. ” Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek z komputerem i oprogramowaniem” [Więcej] (29.08.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-86/2019 pn. „Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [SIWZ] [Ogłoszenie] [Opis Przedmiotu Zamówienia] [Wzór umowy][Dokumentacja](termin składania ofert 12.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-86/2019 [Więcej] (12.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] (termin składania ofert 06.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-62/2019 [Więcej] (06.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Więcej] (12.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-22/2019 pn. “Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2019 roku dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytanie] [Formularz cenowy – zmieniony] (termin składania ofert 08.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-22/2019 [Więcej] (08.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-22/2019 pn. “Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2019 roku dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (27.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/OB.-02/2019 pn. „Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Projekt techniczny modernizacji szklarni] [Przedmiar robót] [Wzór umowy ] [Formularze-wersja edytowalna] [Decyzja 1] [Decyzja 2] (termin składania ofert 05.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WB-372/OB.-02/2019 [Więcej] (07.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/OB.-02/2019 pn. „Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) ” [Więcej] (07.08.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2019 na: “Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (termin składania ofert 31.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-93/2019 [Więcej] (05.08.2019 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2019 na „Dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz cenowy] [Specyfikacja techniczna] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.08.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-85/2019 [Więcej] (05.08.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2019 na “Dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50” [Więcej] (20.08.2019 r.

 •  Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2019 na:  „Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacja kablowej linii światłowodowej na terenie Warszawy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1] [wzór umowy(termin składania ofert 05.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-74/2019 [Więcej] (05.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2019 pn: “Usługa mycia okien z szybami zespolonymi , okien czteroskrzydłowych, z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną  wraz z framugami i parapetami w budynkach UW tj: DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates” na lata 2019-2021.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ-1807] [Formularz Cenowy.xlsx(termin składania ofert 01.08.2019 r.)
 • Dotyczy unieważnienia przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2019 pn: “usługa mycia okien z szybami zespolonymi , okien czteroskrzydłowych, z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną  wraz z framugami i parapetami w budynkach UW tj: DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates” na lata 2019-2021.” [Więcej(01.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2019 na “Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Ogłoszenie o zmianie] (termin składania ofert 31.07.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-94/2019 [Więcej] (31.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2019 na “Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Więcej] (05.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2019 na “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [OPZ_rysunki poglądowe] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytanie_1] [Odpowiedzi na pytanie_2] (termin składania ofert 29.07.2019r)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-20/2019 [Więcej] (29.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2019 na “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej] (07.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2019 na Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ ] [Ogłoszenie zmiana] [Zmiana treści SIWZ] (Uwaga! Nowy termin składania ofert 22.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-63/2019 [więcej] (22.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2019 na Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Więcej] (01.08.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2019 na „Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 22.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-82/2019 [Więcej] (22.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2019 na “Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej (31.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2019 na “Dostawę i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemnie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Odpowiedzi na pytania 1] [Odpowiedzi na pytania 2] (termin składania ofert 18.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-68/2019 [Więcej] (22.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2019 na “Dostawę i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemnie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”” [Więcej] (22.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-65/2019 na „Podłużne badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków i Niemców (N = co najmniej 1000  w pierwszym pomiarze i N = co najmniej 1000 w Niemczech; CAWI) – trzy pomiary oddzielone dwiema półrocznymi przerwami” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie. 2]  [Formularz nr 1] (termin składania ofert 10.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-65/2019 [Więcej] (10.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-65/2019 na „Podłużne badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków i Niemców (N = co najmniej 1000  w pierwszym pomiarze i N = co najmniej 1000 w Niemczech; CAWI) – trzy pomiary oddzielone dwiema półrocznymi przerwami” [Więcej] (29.07.2019 r. )

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ][Wzór umowy] [ID Postępowania] [JEDZ] [Klucz publiczny] [miniportal] (termin składania ofert  23.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WMIM-371-2/2019 [Więcej] [Sprostowanie] (23.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”- dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 5 [Więcej] (29.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”- dotyczy części  6 [Więcej] (29.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz publiczny] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 19.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-16/2019 [Więcej] (19.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” – dotyczy części 5, 6 i 7 [Więcej] (02.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” [Więcej] (27.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2019 na „Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 do SIWZ – dokumentacja] (termin składania ofert 17.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2019 na „Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (19.07.2019r)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [Odpowiedź na pytanie 1] [Odpowiedzi na pytanie 2] (termin składania ofert 18.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-17/2019 [Węcej] (18.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” – dotyczy części 2  [Więcej] (02.08.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” – dotyczy części 2  [Więcej] (02.08.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Więcej]   (10.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2019 na “Dostawę 7 (siedmiu) zestawów do komunikacji i zarządzania cyfrowymi układami interfejsowymi przetworników sygnałów nieelektrycznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID] (termin składania ofert 10.07.2019 r. )
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-47/2019 [Więcej] (10.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-47/2019 na “Dostawę 7 (siedmiu) zestawów do komunikacji i zarządzania cyfrowymi układami interfejsowymi przetworników sygnałów nieelektrycznych” [Więcej] (23.09.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/OB-01/2019 pn. „Rewitalizacji alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etapy II i III” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Przedmiar] [Plan rewitalizacji] (termin składania ofert 05.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/OB-01/2019 pn. „Rewitalizacji alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etapy II i III” [Więcej] (10.07.2019r)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie analizatora częstotliwości do badania dielektrycznych ciał stałych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ]  [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [Klucz publiczny – AKTUALNY] (termin składania ofert 04.07.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-15/2019 [Więcej] (04.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie analizatora częstotliwości do badania dielektrycznych ciał stałych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (02.08.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (termin składania ofert: 27.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-15/19 [Więcej] (27.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej”-dotyczy części 2 [Więcej] (02.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej”-dotyczy części 1 [Więcej] (17.07.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-49/2019 na” ‘Wykonanie usługi przygotowanie aplikacji zwiedzania klasztoru Ghazali oraz Wielkiego Klasztoru Antoniego w rzeczywistości wirtualnej w ramach projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. 1] [Wzór umowy cz. 2] [Załącznik Nr 1 do SIWZ] (termin składania ofert 27.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-49/2019 [Więcej(27.06.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/02/2019  pn. ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – jednostce zamiejscowej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [FORMULARZ OFERTOWY-wersja edytowalna] [FORMULARZ OFERTOWY] [WZÓR UMOWY] [OPZ] [pytanie i odpowiedź] (termin składania ofert 26.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP/13/02/2019 [Więcej(27.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/02/2019  pn. ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – jednostce zamiejscowej Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej] (04.07.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2019 na “Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedz na pytanie. 1] (termin składania ofert 25.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-59/2019 [Więcej] (25.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-59/2019 na “Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (02.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postepwania] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 24.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-14/2019 [Więcej] (24.06.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] (25.07.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-52/2019 na”Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Więcej] (24.06.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2019 na “Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-19/2019[Więcej] (14.06.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-40/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Ogłoszenie o zmianie] (termin składania ofert 11.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-40/2019 [Więcej (11.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-40/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4″ [Więcej] (28.06.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2019 na “Wykonanie analiz laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 07.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-18/2019 [Więcej] (07.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2019 na “Wykonanie analiz laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (23.07.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [Odpowiedzi na pytania_1] [Odpowiedzi na pytania_2] [Zmiana ogłoszenia] (Uwaga! Nowy termin składania ofert 03.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-8/2019 [Więcej] (03.06.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] (16.07.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] [unieważnienie wyboru część 4] (23.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” – dotyczy części 4 [Więcej] (3.09.2019r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na “Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania na odpowiedzi nr 1] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] (Uwaga! Nowy termin składania ofert 24.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-362-32/2109 [Więcej] [Oświadczenie – gr. kapitałowa]
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na “Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”- część 5 [Więcej(02.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na “Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”- część 2 [Więcej] (05.07.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na “Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej””- część 1 [Więcej] oraz część 3, 4, 6 [Więcej] (09.07.2019 r.) [Sprostowanie część 4]

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2019 na “Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie. 2] [Odpowiedz na pytanie. 3(termin składania ofert 28.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-45/2019 [Więcej] (28.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2019 na “Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej(14.06.2019r.)
 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2019 na “Sukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckich” cz.4 i 5 [Więcej] (14.06.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2019 na “Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego systemowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wykaz Produktów] [Wzór umowy] (termin składania ofert 23.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-44/2019 [Więcej] [Oświadczenie – gr. kapitałowa] (23.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2019 na “Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego systemowego” [Więcej(31.05.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-39/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3″ [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie. 2] (termin składania ofert 21.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-39/2019 [Więcej] (21.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-39/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3″ [Więcej] (04.06.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2019 pn.: “Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 16.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2019 pn.: “Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (16.05.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej”. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ ] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 15.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-07/19 [Więcej] (16.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej”  [Więcej] (23.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej” – dotyczy części 1 i 3 [Więcej] (06.06.2019r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2019 pn: “Sprzedaż i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego do programowania kolekcji frakcji oraz analizy danych proteomicznych uzyskanych z układu nanoLC-MS dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-9/2019 [Więcej] (14.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2019 pn: “Sprzedaż i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego do programowania kolekcji frakcji oraz analizy danych proteomicznych uzyskanych z układu nanoLC-MS dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (22.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2019 na “Usługę przeprowadzenia genotypowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) 288 prób DNA sikory bogatki –Parus major z wykorzystaniem mikromacierzy oligonukleotydowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-11/2019 [Więcej] (14.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2019 na “Usługę przeprowadzenia genotypowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) 288 prób DNA sikory bogatki –Parus major z wykorzystaniem mikromacierzy oligonukleotydowych”[Więcej] (17.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2019 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 10.05.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019 pn.: “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania – zestaw 1 ] [Rysunki koncepcyjne] (termin składania ofert 09.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-12/2019 [Więcej] (09.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019 pn.: “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1 [Więcej] (23.05.2019r.) [unieważnieni wyboru] (27.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019  na: “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1 ” [Więcej] (31.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-25/2019 pn.: „Prace adaptacyjne poz. +3 dla potrzeb Inkubatora UW w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 08.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-25/2019 [Więcej] [Oświadczenie – gr. kapitałowa] (09.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-25/2019 pn.: „Prace adaptacyjne poz. +3 dla potrzeb Inkubatora UW w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Więcej] (24.06.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz publiczny] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Odpowiedz na pytanie.2]  [Zmiana SIWZ] [Odpowiedz na pytanie. 3] [Odpowiedz na pytanie. 4(Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 06.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-30/2019 [Więcej] (06.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich”w części 1 unieważnienie  [Więcej] (09.05.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2019 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej(15.05.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2019  na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] [Odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania_2] [Zmiana ogłoszenia] (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 19.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-4/2019 [Więcej] (19.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2019  na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (23.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2019 pn: “Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja]  (termin składania ofert 12.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-19/2019 [Więcej]  (12.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2019 pn: “Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Więcej] ( 17.04.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 15.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-2/2019 [Więcej] (15.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2”  [Więcej] (22.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [zmiana ogłoszenia ] [zmiana SIWZ ] [odpowiedzi na pytania 01] [zmiana ogłoszenia] [zmiana SIWZ ] [odpowiedzi na pytania 02] [załączniki edytowalne] [odpowiedzi na pytania 03] [zmiana ogłoszenia 2] [zmiana SIWZ 2] [zmiana ogłoszenia 3(Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 08.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-03/19 [Więcej] (08.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 1, 2 i 3[Więcej] (26.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 6 [Więcej] (26.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  4 [Więcej] (26.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  10 [Więcej] (07.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  11 [Więcej] (07.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  9 [Więcej] (07.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 5 [Więcej] (20.05.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  7 i 8 [Więcej] (23.05.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2019 na “Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] (termin składania ofert 20.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-6/2019 [Więcej] (20.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2019 na “Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych” [Więcej] (05.04.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-156/2019 na: “Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 02.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr BG-361-156/2019 [Więcej] (02.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-156/2019 na: “Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.”[Więcej] (11.04.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [FORMULARZ OFERTOWY] [FORMULARZ OFERTOWY] [WZÓR UMOWY] [OPZ] [pytanie i odpowiedź 1] [pytanie  i odpowiedź 2] [pytanie i odpowiedź 3] (termin składania ofert 28.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP/13/01/2019 [Więcej] (29.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  dotyczy części 1 [Więcej] (04.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  dotyczy części 2 [Więcej] (04.04.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór Umowy_Cz. I i II] [Wzór Umowy_Cz. III-VI] [Zmiana SIWZ nr 1] [Odpowiedź na pytania nr 1] (termin składania ofert 26.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-20/2019 [Więcej]
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” – dotyczy Części I [Więcej] (12.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” – dotyczy Części II, III, IV, V, VI [Więcej] (12.04.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] [Odpowiedz na pytanie. 1]  (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/)  (termin składania ofert 08.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-16/2019 [Więcej] (08.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-16/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1” [Więcej] (18.04.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/19  na: “Sukcesywne dostawy ciekłego azotu” [Ogłoszenie] [SIWZ] (termin składania ofert 25.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-05/19 [Więcej] (25.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/19 na: “Sukcesywne dostawy ciekłego azotu”[Więcej] (27.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/19 na: “Sukcesywne dostawy ciekłego azotu”[Więcej] [informacja o unieważnieniu czynności wyboru] [informacja o wyborze] (03.04.2019 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-5/2019 [Więcej]

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2019 na „Przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach których zostanie zaprojektowany system do akwizycji i analizy danych otoczenia, w szczególności akwizycji i analizy zebranych obrazów dla jednostki DELab Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 21.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-29/2019 [Więcej] (21.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2019  [Więcej]  (25.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2018 pn.: Usługa przygotowania zasobów do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [OPZ] [Wzór umowy] [Zmiana SIWZ nr 1] [Zmiana ogłoszenia  nr 1(Uwaga!!! nowy termin składania ofert 15.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2018 pn.: Usługa przygotowania zasobów do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Więcej] (18.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Dokumenty edytowalne] [odpowiedzi i zmiana SIWZ] [zmiana ogłoszenia] [odpowiedzi i zmiany] [załączniki] [zmiana ogłoszenia] [odpowiedzi i zmiana] (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 18.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-01/19 [Więcej] (18.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 8, 12 i 16. [Więcej] (19.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 18. [Więcej] (21.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 22 [Więcej] (21.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 10 i 11 [Więcej] (25.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 6 [Więcej] (26.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych – dotyczy części 5, 9 i 15 [Więcej] (27.03.2019r.) 
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych – dotyczy części 1 [Więcej] (27.03.2019r.) 
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 7, 13 oraz 5 [Więcej] (02.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 17 [Więcej] [Informacja o unieważnieniu czynności wyboru ] [Informacja o wyborze(11.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 3 [Więcej] (11.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 4 [Więcej] (11.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 14. [Więcej] (12.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 2 [Więcej] (16.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 10 [Więcej] (16.04.2019r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 19, 20, 21 [Więcej] (24.04.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2019 pn. Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu. [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 14.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-5/2019  [Więcej] (14.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2019 pn. Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu.[Więcej] (02.04.2019r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2019 na Sprzedaż i dostarczenie dygestorium dla Centrum Nowych Technologii UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 13.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-3/2019 [Więcej] (13.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2019 na Sprzedaż i dostarczenie dygestorium dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (29.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”[ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ ] [Wzór umowy] [espd-request] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] [ogłoszenie miniportal] [korekta OPZ] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 14.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WMIM-371-07/2018 [Więcej] (21.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. [Więcej] (26.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 8 [Więcej] [Zawiadomienie o odrzuceniu ofert] (27.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2018 na „Przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach których zostanie zaprojektowany system do akwizycji i analizy danych otoczenia, w szczególności akwizycji i analizy zebranych obrazów dla jednostki DELab Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 14.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-361-154/2018 [Więcej] (14.02.2019 r.)
 • Dotyczy unieważnienia  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2018 na „Przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach których zostanie zaprojektowany system do akwizycji i analizy danych otoczenia, w szczególności akwizycji i analizy zebranych obrazów dla jednostki DELab Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (13.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-1/2019 na “Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę, 7 dni  w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 12.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-1/2019  [Więcej(12.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-1/2019 na “Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę, 7 dni  w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Więcej] (termin składania ofert 27.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2018 na Usługę monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja) na okres 36 miesięcy w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 08.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-145/2018 [Więcej] (08.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2018 [Więcej(05.03.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2018 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ] [ID ogłoszenia] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 04.02.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-40/2018 [Więcej] (04.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2018 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9.”[Więcej] (20.02.2019 r.) • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Ogłoszenie] [JEDZ] [ID ogłoszenia] [Klucz publiczny] [Odpowiedzi na pytania] [Odpowiedzi na pytania 2](termin składania ofert 21.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-36/2018 [Więcej] (21.01.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy części 4 [Więcej] (01.02.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy części 1, 2, 3, 7, 8, 9 [Więcej] (01.02.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 16.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-18/18 [Więcej] (16.01.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego – dotyczy części 1 [Więcej(07.02.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2018 na: “Remont klatki schodowej lewej, remont i wymiana 20 brodzików oraz remont 36 segmentów studenckich na 2 i 3 piętrze w Domu Studenta nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10 a w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ]  [dokumentacja] [Wzór umowy] [Pyt. i odpow. – 1] [Dokumentacja prawidłowa] (termin składania ofert 20.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-116/2018 [więcej] (20.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2018 na: “Remont klatki schodowej lewej, remont i wymiana 20 brodzików oraz remont 36 segmentów studenckich na 2 i 3 piętrze w Domu Studenta nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10 a w Warszawie” [więcej.] (16.01.2019 r.)


 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [SIWZ – wersja edytowalna][ID postępowania] [Klucz publiczny] [zmiana SIWZ nr 1] [Odpowiedzi na pytania] [Zmiana SIWZ nr 2] [Zmiana ogłoszenia] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) (termin składania ofert 14.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-16/18 [Więcej] (14.01.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 11 [Więcej] (29.01.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 5, 10, 12, 13, 17, 19 [Więcej] (29.01.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 15 [Więcej] (31.01.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 8 [Więcej(05.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 6 [Więcej(06.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 1 i 2 [Więcej] (13.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 9 [Więcej] (13.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 16 [Więcej] (15.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 3, 4 i 7 [Więcej] (15.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 18 [Więcej] (21.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 14 [Więcej] (21.02.2019 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 7 [Więcej] (13.03.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 7 [Więcej] (13.03.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18 pn. “Dostawa gazów technicznych”. [Ogłoszenie] [SIWZ] (termin składania ofert 10.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-27/18 [Więcej] (10.01.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18 pn. “Dostawa gazów technicznych” – dotyczy części 2 [Więcej] (01.02.2019 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/18 pn. “Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 3 w projekcie “TECHMATSTRATEG” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumenty(Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (termin składania ofert 04.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-23/18 [Więcej] (04.01.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/18 pn. “Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 3 w projekcie “TECHMATSTRATEG”[Więcej] (10.01.2019 r.)

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-146/2018 pn: “Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście”‘ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Załączniki do wzoru umowy] [Formularze wersja edytowalna] (termin składania ofert 28.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-146/2018 [Więcej] (28.12.2018 r.)


 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2018 pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.”[Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 19.12.2018 r.)
 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2018 pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.”[Więcej] (20.12.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2018 na: “Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego w aulach A2 i A3 oraz salach dydaktycznych 1.2, 1.3, 1.4 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UW – Collegium Iuridicum II, położonym w Warszawie przy ul. Lipowej 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy]  [OPZ] [Odpowiedz na pytanie. 1]  [Odpowiedz na pytanie. 2] (termin składania ofert 19.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-137/2018 [Więcej] (19.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-137/2018  [Więcej] (15.01.2019 r.)

 • Dotyczy:Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2018 na: “Remont pomieszczeń dla Biura ds. Nieruchomości Ochota (BNO) od strony Dziedzińca w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 18.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-124/2018 [Więcej] (18.12.2018 r.)

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2018 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Kompetencji Cyfrowych UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowaniaOgłoszenie.miniportal (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/(termin składania ofert 18.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-136/2018 [Więcej] (18.12.2018 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2018 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Kompetencji Cyfrowych UW” [Więcej] (07.01.2019 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-13/2018  pn.Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z dodatkowym wyposażeniem.”[Ogłoszenie][SIWZ][OPZ][Wzór umowy][Formularze wersja edytowalna] (termin składania ofert 14.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WGSR-361-13/2018  [Więcej] (14.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-13/2018  pn.Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z dodatkowym wyposażeniem.” [Więcej] ( 17.12.2018 r.)


 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2018 pn. “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów  Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 10.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2018 pn. “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów  Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/6/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Sprostowanie] (termin składania ofert 07.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 240/6/2018 [Więcej] (07.12.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/6/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-110/2018 [więcej] (07.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-110/2018 na: Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.” [Więcej] (06.12.2018 r.)