Dział Zamówień Publicznych

przez | 9 listopada, 2017

 • PLAN ZAMÓWIEŃ 2020 [PLANY 2020]

 • PLAN ZAMÓWIEŃ 2019 [PLANY 2019]
 • PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 [PLAN ZAMÓWIEŃ]
 • Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 [Komunikat ] [Załącznik do komunikatu]
 • Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych na podstawie § 6 ust 2 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 16 czerwca 2014 r. [Więcej]
 • Ujednolicony druk zamówienia na sprzęt komputerowy [Więcej]
 • Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Uniwersytet Warszawski zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017 [Więcej]
 • Tekst ujednolicony zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2014 r. poz. 122 z późn. zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2016 r. poz. 361) [Treść zarządzenia – tekst ujednolicony] [Załączniki (wersja edytowalna -doc)]
 • Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane [Treść zarządzenia] [Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)]  [Załącznik nr 4 (wersja edytowalna)]
 • Urząd Zamówień Publicznych – treść komunikatu dotyczącego obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku [więcej]
 • ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane
 • Nowe wersje druków Zamówień Publicznych są dostępne na stronie www.uzp.gov.pl

Poprzednia strona Działu Zamówień Publicznych – http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *