Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2021 na:”Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3: komora środowiskowa” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [link do miniportalu] (Termin składania ofert 10.09.2021r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [Więcej] (10.09.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (10.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (04.10.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-21/21 pn.: “Dostawa specjalistycznych elementów optycznych” [ogłoszenie] [SWZ] [załączniki do SWZ] (Termin składania ofert 06.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty – dotyczy części 2 [Więcej] (20.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty – dotyczy części 1 [Więcej] (21.09.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego  ZP/13/04/2021 na: Zakup aparatury badawczej – defektoskopu wraz z wyposażeniem na potrzeby realizowanego projektu SynerGa: „Synergia badań biogeochemicznych , geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych” [Ogłoszenie ] [SWZ] [SWZ] [Projektowane-postanowienia-umowy] [Link-do-miniportalu] [Identyfikator-postepowania] (Termin składania ofert 14.09.2021r.)
 • Informacja art 222 ust. 4 [Więcej] (14.09.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (14.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty [Więcej] (16.09.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-101/2021 na “Dostawę trzech serwerów dla Centrum Kompetencji Cyfrowych”[Więcej] (16.09.2021 r. )

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2021 na sukcesywną dostawę  ciekłego helu  dla Centrum Nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania] [JEDZ] (Termin składania ofert 03.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (03.08.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze [Wiecej] (14.09.2021r)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2021 na “Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju” [Więcej] (08.09.2021 r. )

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-8/2021 pn. “Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia meblowego dla laboratorium nr 3084, wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [OPZ_rysunki] [SWZ] [wzór umowy]  [link do miniportalu] (Termin składania ofert 18.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (18.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty [Więcej] (30.08.2021r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do miniportalu] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania _1] [Odpowiedzi na pytania _2] (Termin składania ofert 22.07.2021r.)
 • Informacja – art. 222 ust. 4 ustawy [Więcej] (22.07.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (22.07.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3, 4, 5, 7 oraz informacja o unieważnieniu – dotyczy części 2 i 6 [Więcej] (10.08.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WF-37-22/21 pn.: “Dostawa drona z platformą stabilizacji horyzontalnej” [ogłoszenie] [SWZ] [załączniki] (Termin składania ofert 03.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (09.08.2021r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego CeNT-361-7/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie dygestoriów dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [wzór umowy] [OPZ] [link do miniportalu] (Termin składnia ofert 02.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (02.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (02.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (05.08.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-28/2021 pn. “Wykonanie remontu sześciu lokali 1-pokojowych oraz trzech lokali 2-pokojowych w budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 11 w Warszawie” [Więcej] (20.07.2021 r.)

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-42/2021 na “Druk i oprawa książek” [Więcej] (08.07.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-08/21 pn. “Dostawa sprzętu naukowo-badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW [wybór ofert cz 6] (06.07.2021 r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WF-37-07/21 na Dostawę mebli biurowych dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego [ogłoszenie] [SWZ ] [załączniki] (Termin składania ofert: 30.04.2021 r.)
 • [Informacja z  art. 222 ust. 4]
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (30.04.2021 r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dotyczy części 1 [Więcej] (24.06.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361-22/2021 pn.: Remont pomieszczeń łazienek w budynku Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 12 w Warszawie” [Więcej] (23.06.2021 r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-08/21 pn. “Dostawa sprzętu naukowo-badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW [Ogłoszenie] [SWZ] [załączniki]  [zmiana SWZ-1] [odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania 02] (Termin składania ofert 01.06.2021 r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [informacja o kwocie ] (01.06.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (01.06.2021 r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 [Więcej] (16.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 5 [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 [Więcej] (11.06.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego WF-37-03/21  pn. “Dostawa sprzętu optycznego i optoelektronicznego” – dotyczy części 2 [Więcej] (02.06.2021r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361-6/2021 pn.: „Zakup okulografu mobilnego na potrzeby realizowanego projektu: „Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzynarodowego projektu badawczo-dydaktycznego”
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (01.06.2021)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-19/2021 na “Świadczenie usług konserwacji instalacji  systemów p.poż w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (31.05.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego WF-37-03/21  pn. “Dostawa sprzętu optycznego i optoelektronicznego” – dotyczy części 4 [Więcej] (25.05.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego WF-37-03/21  pn. “Dostawa sprzętu optycznego i optoelektronicznego” – dotyczy części 1 [Więcej] (24.05.2021r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego WF3704/21 pn.: “Dostawa doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego o zestaw do litografiielektronowej” [Więcej] (17.05.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-146/2020 na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  w Warszawie”  [Więcej]

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-128/2020 pn: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” objętej programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (30.04.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-156/2020 pn.:”Dostawa środowiska przetwarzania danych podwyższonej wydajności” [Wybór najkorzystniejszej oferty] (27.04.2021)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  WF-37-02/21 pn.: “Dostawa dwóch elektrooptycznych modulatorów fazy Numer postępowania” [Więcej] (15.04.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2020 pn.: „Sukcesywne dostawy licencji na oprogramowanie graficzne i biurowe dla jednostek UW 2020/22 na 18 mies.” [Więcej] (26.03.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2020 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5 – dotyczy części 3, 4 i 5 [Więcej] (05.03.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” [Więcej] (05.03.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-39/20 na Dostawę, montaż, wbudowanie w istniejący system AV oraz uruchomienie wielkoformatowego wyświetlacza LED w sali wykładowej Wydziału Fizyki UW połączone z demontażem i przeniesieniem części istniejącego wyposażenia [Więcej] (04.03.2021r.) [zawiadomienie o złożeniu odwołania] (12.03.2021r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne DZP-361-124/2020 pn.: „Ochrona Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 „BUW”, Dobra 55, Dobra 68/70 tzw. ‘Domek Ogrodnika” i Dobra 72 tzw. „Biała Willa”  [Więcej] (04.03.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2020 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 4” – dotyczy części 9 [Więcej] (01.03.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-27/2020 na dostawę aparatury do realizacji interfejsu Rydbergowskiego fale spinowe – światło dla Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) CeNT UW [Więcej] (25.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2020 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5 dotyczy części 2 [Więcej] (21.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-133/2020 na Remont zespołów sanitarnych w pionie lewym – męskim od piwnicy do 2 piętra w budynku dawnego CIUW na terenie kampusu centralnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 [Więcej] (19.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2020 na sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – dotyczy części 2 [Więcej] (18.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-25/2020 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 4” – dotyczy części 10 [Więcej] (18.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2020 pn.”Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW” – postępowanie 6 [Więcej] (12.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2020 na  „Remont elewacji budynku B obiektu HERA przy ul. Belwederskiej 26/30, 00-594 Warszawa” [Więcej] (11.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2020 na: „Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej wentylacji i klimatyzacji w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (09.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2020 pn “Podział pomieszczenia 0.56 celem adaptacji na potrzeby UPS na poziomie „0”w budynku biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66” [Więcej] (08.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-129/2020 na  „Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates ul. Smyczkowa9, Warszawa” [Więcej] (08.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2020  na: Usługę pośrednictwa w rezerwacji miejsc noclegowych w kraju i za granicą dla Centrum Nowych Technologii UW  [Więcej] (03.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-117/2020 na: „Przebudowę pomieszczeń powierzchni sklepowej na pokoje gościnne w Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10A w Warszawie” [Więcej] (03.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2020 pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: CZĘŚĆ I: Projekt przejścia na Mały Dziedziniec UW (przejście bramowe) z głównego ciągu komunikacyjnego (od strony Krakowskiego Przedmieścia) pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością; CZĘŚĆ II: Projekt windy wraz z niezbędnym otoczeniem (dojścia) w budynku Wydziału Instytutu Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością” [Więcej] (03.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-29/20 pn.  „Dostawa aparatury badawczej w układzie do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie” – dotyczy części 2 [Więcej] (29.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2020 na: „Zakup pakietów specjalistycznego oprogramowania do modelowania geologicznego” – dotyczy części 3 [Więcej] (28.01.2021 r. )

 

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-33/2020 pn.: Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach nr 06.50, 06.52 i 06.53 w Centrum Nowych Technologii UW wraz z robotami towarzyszącymi [Więcej] (26.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  CeNT-361-36/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (26.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/20 na “Dostawę aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”-dotyczy części 3 [Więcej] (26.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/20 na “Dostawę aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”-dotyczy części 1 [Więcej] (25.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2020 pn “Opracowanie aparatury do pomiaru szumów newtonowskich w paśmie infradźwiękowym” [Więcej] (19.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-32/20 pn.„Zmiana nawierzchni tarasów zlokalizowanych na poziomie „0” i „5” z desek na płyty kamienne w budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 w Warszawie”. [Więcej] (19.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/20 pn.:”Dostawa aparatury do laboratorium mikrospektroskopii” – dotyczy części 2 i 3 [Więcej] (14.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-101/2020 na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”, realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (14.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/20 pn.:”Dostawa aparatury do laboratorium mikrospektroskopii” – dotyczy części 1 [Więcej] (13.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2020 pn.”Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie – 5 części” – dotyczy części 1,2 ,3, 5  [Więcej] (12.01.2021r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-138/2020 na: „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów II stopnia studiów kierunku Pedagogika nauczycielska, specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” [Więcej] (11.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-112/2020 na “Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (11.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2020 pn “Zakup busów specjalistycznych” [Więcej] (11.01.2021r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-66/2020 na: Świadczenie usług inwestora zastępczego dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” realizowanej w ramach programu wieloletniego  pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (31.12.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-36/20 “Dostawę pionowego detektora germanowego” [Więcej] (23.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-08/20 pn.: “Wykonanie instalacji zasilania bezprzerwowego serwerowni Wydziału Fizyki ”  [Więcej] (21.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-28/20 pn. “Dostawa sprzętu laserowego w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Więcej] (21.12.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-52/2020 na: Świadczenie usług inwestora zastępczego dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” objętej programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”  [Więcej] ( 21.12.2020r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2020 na usługę sekwencjonowania oraz syntezy oligonukleotydów usługę Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (19.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-115/2020 na: „Zakup, dostawę i montaż bezprzewodowych pulpitów konferencyjnych do Auli Adama Mickiewicza w budynku Audytorium Maximum UW” [Więcej] (17.12.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/20 pn. ” Sukcesywne dostawy specjalistycznych elementów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych” [więcej] (16.12.2020r.)

 

 • Przetarg nieograniczony nr ICM-361-06/2020  na “Dostarczenie rozwiązania technologicznego do akceleracji obliczeń” [Więcej] (16.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-08/2020 na “Dostawę sprzętu komputerowego” – dotyczy części 4 [Więcej] (11.12.2020r.) [sprostowanie]  (16.12.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2020 na: “Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] ( 16.12.2020r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240-8-2020 pn.:„Dostarczenie danych o przekonaniach mieszkańców Polski na temat zagrożenia pandemią koronawirusa, w porównaniu z innymi wybranymi zagrożeniami oraz o błędach w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka”[Więcej] (11.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-106-2020 na “Usługę opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] ( 11.12.2020 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-24/2020 pn.: “Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w okresie 12 miesięcy dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (11.12.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-95/2020 na: „Remont elewacji budynku A obiektu HERA [Więcej] (10.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-29/20 pn.  „Dostawa aparatury badawczej w układzie do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie” – dotyczy cześci 3[Więcej] (09.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-08/2020 na “Dostawę sprzętu komputerowego” – dotyczy części 3 [Więcej] (02.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2020 na “Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [Więcej] (02.12.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-29/20 pn.  „Dostawa aparatury badawczej w układzie do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie” – dotyczy części 1 [Więcej] (01.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  DZP-361-119/2020 na: „Sprzedaż, dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń znajdujących się w Budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2c” [Więcej] (27.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-132/2020 na: „Konserwację dźwigów wraz z usuwaniem awarii i naprawami w budynkach Centrum Nowych Technologii- ul. Banacha 2C, Wydział Fizyki – ul. Pasteura 5 oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie” [Więcej] (20.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP -361-110/2020 na “Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] ( 20.11.2020r.  ) 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2020 na ” Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (20.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-104/2020 na: „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (19.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2020 na “Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia administracyjno – technicznego” [więcej.] (19.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2020 na: „Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby UW”  [Więcej] (18.11.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-37/20 pn.: “Dostawa detektora korelacji czasowych” [Więcej(18.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2020 na „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (16.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2020 na “Roboty remontowe w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Więcej]    (13.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 – dotyczy części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Więcej] (13.11.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” – dotyczy części 1, 2, 3, 4, 7, 8 [Więcej] (10.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”  – dotyczy części 6 [Więcej] (09.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 7 [Więcej] [Unieważnienie czynności wyboru](06.11.2020r.)

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-108/2020 na: „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów II stopnia studiów kierunku Pedagogika nauczycielska, specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” [Więcej] (04.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2020 na „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w segmencie G: piętro IV-VIII, oraz pozostałych okien w segmencie E parter w budynku UW Sokrates ul. Smyczkowa 9, Warszawa ”  [Więcej](03.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2020 na “Remont kominów, pomieszczeń P030, 1043, 1158, 1160, 2039, P067, P069, P071, P073, krat w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej]   (03.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-006/20 pn. „Dostawa serwerów typu NAS-a i drukarek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (03.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/20 na „Dostawę sprzętu i akcesoriów optycznych oraz optoelektronicznych” – dotyczy części 4 [Więcej] (03.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 7 [Więcej] [Unieważnienie czynności wyboru](02.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 6 [Więcej] (29.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 4 [Więcej] (29.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 8 [Więcej] (29.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/20 na „Dostawę sprzętu i akcesoriów optycznych oraz optoelektronicznych” – dotyczy części 9 [Więcej] (28.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”- dotyczy części 8 [Więcej] (28.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 9 [Więcej] (27.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/20 na „Dostawę sprzętu i akcesoriów optycznych oraz optoelektronicznych” – dotyczy części 2 [Więcej] (27.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 10 [Więcej] (26.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 5 [Więcej] (23.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/20 na: „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (23.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 1,3, 5 i 7 [Więcej] (23.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/20 pn.: Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” – dotyczy części 2 [Więcej] (23.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2020 na “Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku  Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (22.10.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-79/2020 na “Remont wybranych pomieszczeń w Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10 a w Warszawie” [Więcej] (21.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetarg nieograniczanego nr DZP-361-76/2020 na: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (19.10.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2020 pn. “Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie” Ponowny wybór [Więcej] (14.10.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2020 pn. “Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń oraz kompletnych systemów wentylacyjnych na poziomach -2, -1, 0, +1, +2, +3 oraz dachu w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Więcej] (12.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-80/2020 na “Prenumeratę naukowych czasopism zagranicznych dla Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2021” [Więcej]  (09.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2020 na „Remont letni w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Więcej] (08.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/20 na „Dostawę sprzętu i akcesoriów optycznych oraz optoelektronicznych” – dotyczy części 8 [więcej] (08.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/20 na „Dostawę sprzętu i akcesoriów optycznych oraz optoelektronicznych” – dotyczy części 3 oraz 6 [więcej cz. 3][więcej cz. 6] (06.10.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń” – dotyczy części 1 [Więcej] (05.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie” [Więcej] (01.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń” – dotyczy części 2, 3, 4 [Więcej] (01.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Więcej] (29.09.2020r.) 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie chłodziarek i zamrażarek dla Centrum Nowych Technologii UW” [Wiecej] (29.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-53/2020 na  „Wykonanie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (23.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (23.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-25/2020 na: “Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. “Przebudowa budynku Porektorskiego”, realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (23.09.2020r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2020 na: “Sukcesywną dostawę  specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2 [Więcej] (22.9.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [więcej] [korekta] (22.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Więcej(22.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2020 pn “Remont 11 łazienek w części hotelowej w segmencie G na parterze, 1,2 i 3 piętrze, w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9” [Więcej] (17.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2020 pn “Remont pomieszczeń wspólnych i służbowych w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12  w Warszawie” [Więcej]  (16.09.2020 r )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 1 i 2 [Wybór cz1] [Wybór cz2] (16.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2020 na “Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (15.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 8 [Więcej] (14.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-69/2020 pn: “Remont segmentów i piwnic w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Więcej] (14.09.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2020 pn. „Konserwacja i wymiana roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.12.2020r. do dnia 30.11.2022r.” [Więcej][zestawienie ofert wraz z punktacją] (10.09.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-15/2020 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] (09.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 4 [Więcej] (09.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/20 pn.: “Dostawa sprzętu elektronicznego i aparatury kontrolno-pomiarowej” – dotyczy części 3 [Więcej] (08.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 7 [Więcej] (08.09.2020)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2020 na: “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu do Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (08.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 2 [Więcej] (08.09.2020)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-40/2020 na: „Świadczenie przez licencjonowanego asesora usług doradztwa i przeprowadzenia procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” [Więcej] (04.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 10 oraz 11 [Więcej] (26.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-72/2020 na: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (20.08.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-14/2020 pn:  “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” dotyczy części 7 [Więcej] (13.08.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-13/2020 na: “Dostawę wielokanałowego nadprzewodzącego detektora pojedynczych fotonów z wyposażeniem dla Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT)- CeNT UW” [Więcej] (12.08.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-16/2020 pn.  “Rozbudowa istniejącego systemu do utrzymania i obsługi małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem i uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-24/2020 pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji budynku Pałacu Zamoyskich Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 69 w Warszawie”[Więcej] (07.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. „Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej cz14 i 15] [Więcej.cz12 i 17] (07.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/P-005/20 pn.: “Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (07.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2020 pn. „Dostawy licencji antywirusowych i ich kontynuacji” [Więcej](05.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2020 na: „Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej” [Więcej] (05.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-49/2020 na “Sukcesywne dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (05.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-37/2020 na: „Usługę konserwacji, przeglądów i obsługi technicznej budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie” [Więcej] (03.08.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy postępowania nr DZP-361-39/2020 na Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania[Więcej]

 

 • Dotyczy postępowania nr DZP-361-51/2020 pn. “Dostawa książek na potrzeby UW” [Więcej] (22.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie 4 lat” – cz. I Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów medycznych i weterynaryjnych) [Więcej] (22.07.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05-2020 na: “Serwis eksploatacyjny trzech identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w budynku Centrum Technologiczne Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa ” [Więcej] (22.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-01/20 na: “Dostawy sprzętu i elementów optycznych” – dotyczy unieważnienia wyboru cz.1 [Więcej] ( 08.07.2020r. ) [ponowny wybór] (22.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-12/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej] (21.07.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie inkubatora z atmosferą CO2 dla Centrum Nowych Technologii UW ” [Więcej] (20.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. „Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 10 [Więcej] (20.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-45/2020 na: „Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Więcej] (17.07.2020 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2020 na “Dostawy licencji na oprogramowanie biurowe i antywirusowe” [Więcej] ( 14.07.2020 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-04/2020 na “Dostawę oprogramowania firmy Ansys [Więcej] ( 08.07.2020r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-01/20 na: “Dostawy sprzętu i elementów optycznych” – dotyczy unieważnienia wyboru cz.1 [Więcej] ( 08.07.2020r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2020 na: “Wykonanie usług sprzątania w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych położonym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 101” [Więcej] ( 03.07.2020r. )
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-01/20 na: “Dostawy sprzętu i elementów optycznych” – dotyczy unieważnienia wyboru cz. 3 [Więcej] (02.07.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 9 [Więcej] (02.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-01/20 na: “Dostawy sprzętu i elementów optycznych” – dotyczy części 1 [Więcej] (02.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 20 [Więcej] (30.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 16 [Więcej] (26.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-33/2020 pn. “Sukcesywne wykonanie usług przeprowadzkowo – transportowych sal dydaktycznych, laboratorium komputerowego, stanowisk pracy oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych, bibliotek, pomieszczeń pomocniczych, magazynów itp.; jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, zlokalizowanych w Warszawie w budynku przy ulicy Nowy Świat 4” [Więcej] (25.06.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 2, 7, 19 [Więcej] (23.06.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2020 pn. “Dostawy elementów do konstrukcji układu badawczo-rozwojowego szybkiej kamery mierzącej korelacjekwantowe oraz sukcesywne dostawy elementów optomechanicznych i optycznych dla CeNT UW” [Więcej] (19.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-01/20 na: “Dostawy sprzętu i elementów optycznych” – dotyczy części 5 [Więcej] (18.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 13 [Więcej] (18.06.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 1 [Więcej] (15.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-26/2020 na: “Sukcesywną dostawę sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego”  [Więcej] (09.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-13/20 pn.: “Dostawa i montaż suszarki w punkcie krytycznym wraz z akcesoriami” [Więcej] (08.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2020 na: „Wykonanie kompleksowej usługi przeprowadzki jednostek Uniwersytetu Warszawskiego znajdujących się w budynku Porektorskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie” [Więcej] (08.06.20020 r.) 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-2/2020 na:  „Zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020” [Więcej] (08.06.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1 [Więcej] (03.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-36/2020 pn.: “Sukcesywne dostawy licencji Microsoft w ramach programów Select Plus i MPSA” [Więcej] (02.06.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-42/2020 na: “Modernizację i wymianę sprzętu audiowizualnego w Sali Senatu UW” [Więcej] (01.06.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-10/2020 na: “Druk i oprawę książek” [Więcej] (22.05.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-21/2020 na “Remont piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych – etap III – roboty budowlane, elektryczne, sanitarne” [więcej] ( 21.05.2020r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/20 pn.: “Sukcesywne dostawy 325 000 litrów oleju opałowego dla kotłowni budynku Ogrodu Botanicznego Wydziału Biologii UW, ul. Aleje Ujazdowskie 4”  [Więcej] (19.05.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-004/20 pn.: „Rewitalizacja alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etap II [Więcej] (19.05.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-23/2020 na: “Obsługę techniczną urządzeń, instalacji i systemów Technologicznych zamontowanych w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Więcej] ( 15.05.2020)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-8/2020 na: “Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie o powierzchni 8.220,65 m2 oraz wykonanie prac uzupełniających” [Więcej] (15.05.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-22/2020 pn: “Dostawa i instalacja centralnego systemu kontroli wjazdu na teren Uniwersytetu Warszawskiego wraz z dostawą i rozmieszczeniem szlabanów na wjeździe od ulicy Miecznikowa na Kampusie Ochota” [więcej] (14.05.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 1 [Więcej(12.05.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-158/2019 na: “Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Gmachu Audytoryjnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz budynku przy ul. Nowy Świat 67” [Więcej] (08.05.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2020 na: “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (28.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-169/2019 na “Stworzenie i wsparcie aplikacji na telefony komórkowe i urządzenia mobilne, której celem będzie zbieranie informacji o otoczeniu językowym dziecka oraz słowach, neologizmach i wypowiedziach wielowyrazowych dzieci” [Więcej]( 23.04.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. “Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych””-dotyczy części 1 [Więcej] (22.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2020 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (20.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2019 pn “Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotonikii Technologii Kwantowych” [Więcej 6] (17.04.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2019 pn “Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotonikii Technologii Kwantowych” [Więcej 4] (08.04.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2019 pn “Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotonikii Technologii Kwantowych” [Więcej 3] (07.04.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2019 pn “Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotonikii Technologii Kwantowych” [Więcej 2] (07.04.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-4/2020 pn. “Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] [Ocena ofert] (07.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (07.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2019 pn “Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotonikii Technologii Kwantowych” [Więcej 1] (03.04.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-168/2019 pn “Dostawa aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotonikii Technologii Kwantowych” [więcej -5] (03.04.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-12/2020 na: “Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby UW” [Więcej] (02.04.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-20/2020 na: „Wykonanie cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW” [Więcej] (01.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 2 [Więcej] (01.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/20 na: “Sukcesywne dostawy gazów technicznych” dotyczy części 1 [Więcej] (31.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-164/2019 na: Konserwację budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem” [Więcej] (30.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Więcej] (27.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2020 na: usługa w zakresie wykonania druku offsetowego 10 tomów publikacji „Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog zbiorów/The Print Room of the University of Warsaw Library. Catalogue of the Collection” [Więcej] (25.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2020 na: “Modernizację i wymianę systemów mikrofonów bezprzewodowych w budynku Uniwersytetu Warszawskiego – Aula d. BUW” [Więcej] (25.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-9/2020 na “Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] [Przesunięcie terminu] [OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA] [Zmieniony OPZ] [Odpowiedz na pytanie. 1] [Więcej] (23.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-128/2019 na: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budynku Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w Warszawie” [Więcej] (20.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-163/2019 na: “Wymianę okien w lokalach w segmencie D i E w DPN ul. Smyczkowa 9 oraz w 6 lokalach I-pok. i 3 lokalach II-pok. w segmencie C w DPN ul. Smyczkowa 11 w Warszawie” [Więcej] (19.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-3/2020 na: “Konserwację budynków kompleksu BUW: budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, budynku SAT położonego przy ul. Dobrej 68/70 w Warszawie i budynku Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w Warszawie, wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z wykonaniem prac zabezpieczających w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się skutków awarii” [Więcej] (17.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-106/2019 na: “Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów” [Więcej] (13.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2019  pn. „Sprzedaż i dostawa mebli do jednostek podległych pod Biuro Spraw Socjalnych UW” [Więcej] (12.03.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-11/2020 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych  i gastronomicznych)  na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” [Więcej – część 1] [Więcej część 2 – 2] ( 11.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-146/2019 na: “Obsługę techniczną i konserwację budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II)  Etap I i Etap II wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz z gotowością do usuwania awarii” [Więcej] (11.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-37/2019 na: Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 [Więcej] (11.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  WB-372/P-005/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (05.03.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-5/2020 na „Świadczenie usług noclegu, wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych oraz transportu na potrzeby realizacji szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej i pracowników UW” [Więcej(termin składania ofert 21.02.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-144/2019 na „Usługę mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych, z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami w budynkach UW tj: DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates” na 2020 rok” [Więcej] (28.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2019 na: „Konserwację i serwis systemów niskoprądowych i automatyki w  budynkach  kompleksu BUW: budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, budynku SAT położonego przy ul. Dobrej 68/70 w Warszawie i budynku Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w Warszawie przez okres 24 m-cy”. [Więcej] (28.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/19 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 6 i 9 [Więcej] (28.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-152/2019 na: “Wykonanie węzła cieplnego centralnego ogrzewania i przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego B przy ul. Hożej 74 w Warszawie wraz z wykonaniem części instalacji centralnego ogrzewania” [Więcej] (28.02.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/19 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW”-dotyczy części 1, 5, 11, 12, 13 i 14 [wybór cz1 i cz5] [wybór cz11_12_14] [wybór cz13] (26.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/19 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 3 [Więcej] (25.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/19 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 2, 4, 8 i 10 [wybór cz2] [wybór cz4] [wybór cz8 i cz10] (25.20.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-149/2019 na: „Wykonanie cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW” –  dla części 1, 2, 3 oraz 6 [Więcej] (06.02.2020 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-149/2019 na: „Wykonanie cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW” –  dla części 4 oraz 5 [Więcej] (21.02.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-151/2019 na “Konserwację budynku Centrum Nowych Technologii UW – CENT I wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem” [Więcej] (13.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2020 na: “Sukcesywne dostawy papieru ekologicznego dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] ( 12.02.2020r )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/19 pn. “Dostawa mikroskopu optycznego wraz ze stolikiem przesuwnym i oprogramowaniem do współpracy z kriostatem z magnesem, stanowiącego element układu do mikroskopowego badania efektu Faradaya w funkcji temperatury 3,5-475K z możliwością automatycznego skanowania próbek” [Więcej] (11.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-130/2019 na: “Przebudowa sanitariatów damskich w budynku dydaktycznym UW przy Al. Niepodległości 22 w Warszawie” [Więcej] (10.02.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-162/2019 na: “Remont elewacji budynku Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego 00-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [Więcej] ( 10.02.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-165/2019  pn. „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko i DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat” [Więcej] (07.02.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. “Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” – dotyczy części 1 [Więcej] (04.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-139/2019 na: “Wykonanie usług sprzątania budynku Wydziału Fizyki UW (CENT II) ETAP I i ETAP II” [Więcej] (31.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [Więcej] (29.01.2020r.)

 

 • Dotyczy negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-134/2019 na: “Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” [Więcej] (29.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2019 pn Kompleksowa usługa sprzątania w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego”  [Więcej] (28.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2019 na: Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie [Więcej] (21.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. „Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” – dotyczy części 2 [więcej] (20.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-132/2019 na “Remont i wymianę 40 blatów kuchennych wraz z wymianą zlewozmywaków i baterii zlewozmywakowych (etap 1) oraz remont malarski 4 pokojów cichej nauki i 40 segmentów studenckich na 1 i 4 piętrze (etap 2)
  w Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10a w Warszawie” [Więcej] (08.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2019 na “Remont pomieszczeń laboratorium 3111/3113 i pomieszczenia 2121 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie ”  [Więcej] (31.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2019 na „Sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW”-dotyczy części 1 [więcej] (20.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-142/2019 na “Dostawa oprogramowania Cray Urika XC lub równoważnego” [Więcej] (17.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie zestawu do pomiarów absorpcji przejściowej dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (17.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2019 na “Dostawę książek na potrzeby UW” [Więcej] (16.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2019 na „Sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW”  [Więcej] [unieważnienie wyboru_cz. I] (13.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2019 na  “Dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej (11.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2019 na: “Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy u. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47” [Więcej] ( 10.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2019 na “Usługę opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] ( 10.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 7 [Więcej] (09.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/19 pn. “Dostawa i montaż zintegrowanego systemu wielkoprzepustowego fenotypowania materiału roślinnego w badaniach molekularnych dla Wydziału Biologii UW” [Więcej] (05.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-125/2019 na: Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 3 jednoetapowych realizacyjnych konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.
  I. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”;
  II. „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”;
  III. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”
  realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025″ [Więcej] (04.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na “Dostawę sprzętu i elementów optycznych.” – dotyczy części 7 [Więcej] (03.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-28/19 pn.: „Dostawa źródeł molekularnych” [Więcej] (03.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 2, 5, 6, 8, 10 i 11 [Więcej] (02.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2019 na: „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące remont typowych pokoi studenckich”  [Więcej] (29.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-91/2019 na: „Wykonanie usług sprzątania w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C w okresie 24 miesięcy” [Więcej] 926.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (26.11.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-127/2019 na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (25.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy wolnej ręki nr DZP-361-138/2019 na:”Awaryjną naprawę wielosekcyjnej szafy zasilająco-sterującej nr CPVE.1.1 wraz z wymianą uszkodzonego okablowania w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie”[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA] (25.11.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2019 na: “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 2” [Więcej] (22.11.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2019 na „Dostawa i instalacja systemu symulacyjnego podmiotów zarządzania kryzysowego„ [Więcej] (21.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/19 pn.:”Dostawa aparatury naukowo-badawczej” – dotyczy części 4 [Więcej] (19.11.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-05/2019 na: “Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Laboratorium Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (19.11.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-12/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”-dotyczy części 1,3,12,13,14,15,16,17  [Więcej] (15.11.2019r.)

 

 •  Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-110/2019 na: „Wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w segmencie F: piętro IV-VII w budynku UW Sokrates ul. Smyczkowa 9, Warszawa” [Więcej] (07.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2019 na: „Przeprowadzenie testów produktów w ramach projektu EIT FOOD OLEOGEL z użytkownikami kremów czekoladowych do smarowania pieczywa” [Więcej] (06.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na “Dostawę sprzętu i elementów optycznych.” – dotyczy części 3, 4, 5 i 6 [Więcej] (05.11.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-26/19 pn.:”Dostawa aparatury naukowo-badawczej”-dotyczy części 1, 2 i 3 [więcej] (05.11.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” – część 2, 3, 4 i 5 [Więcej] (04.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2019 pn. “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (24.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-22/19 pn. „Dostawa dwóch stanowisk do pomiarów elipsometrycznych w zakresach UV-VIS-NIR oraz NIR-VLWIR” [Więcej] (23.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2019 na: „Serwer przestrzeni dyskowej” [Więcej] (22.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-80/2019 na „Dostawę środowiska przetwarzania danych wysokiej wydajności” [Więcej] (22.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-115/2019 na:  „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (21.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-11/19 na “Dostawę sprzętu i elementów optycznych.”- dotyczy części 1 [Więcej] (18.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Więcej] (18.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnego sprzętu pomocniczego dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (18.10.2019r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-112/2019 na Organizację usługi konferencyjnej dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu EIT Food „We Value Food” [Więcej] (15.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” – dotyczy części 1 [Więcej] (10.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-25/19 pn.: “Dostawa zwierciadeł do komórek optycznych” [Więcej] (08.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-21/19 pn. „Dostawa urządzenia do wzrostu ALD (Atomic Layer Deposition System – technika osadzania cienkich warstw)” [Więcej] (08.10.2019r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-118/2019 Usługa hotelowa dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [Więcej] (04.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-001/19    pn. “Dostawa serwera dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (03.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”-dotyczy części 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 [Więcej] (03.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2019 pn: „Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego” część I. [Więcej] (30.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-24/2019 na “Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu  do Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (26.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”  – dotyczy części 1 i 3 [Więcej] (26.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-66/2019 pn. “Wymiana okien w lokalach w segmencie D i E w DPN ul. Smyczkowa 9 oraz w segmencie C w DPN ul. Smyczkowa 11 w wybranych 6 lokalach I-pok. i 3 lokalach II-pok. w Warszawie” [Więcej] (26.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/2019 na “Dostawę spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości” [Więcej] (24.09.2019r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-3/2019 pn. “Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (24.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2019 pn: „Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego” część III. [Więcej] (20.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-105/2019 na “Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”,  realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (19.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-89/2019 pn. “Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2020″  [Więcej] (12.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-72/2019 pn.: “Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby UW” [Więcej(12.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-101/2019 na” Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Więcej] (11.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-99/2019 pn.: Dostawa i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (11.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-170/2019 na  “Zakup, dostawę i montaż bezprzewodowych pulpitów konferencyjnych do sali Senatu  Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim oraz skrzyń do przechowywania ww. Sprzętu” [Więcej] (10.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-81/2019 na “Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej- część 1] [Więcej część 2] (10.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2019 na “Zakup urządzeń do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”” [Więcej]

 

 • Dotyczy  negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-38/2019 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” [Więcej] (09.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2019 na: “Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” Ponowny wybór oferty [Więcej] (04.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 1, 3, 4, 5, 8 oraz 11 [Więcej] (03.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 9 i 10 [Więcej] (30.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 13 [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”- dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 5 [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-17/19 pn. ” Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek z komputerem i oprogramowaniem” [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 12 i 14 [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-69/2019 na: „Dostosowanie budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej” [Więcej] (29.08.2019 r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 7 [Więcej] (28.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-86/2019 pn. „Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11”  [Więcej](28.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-22/2019 pn. “Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w 2019 roku dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (27.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2019 na “Sprzątanie pomieszczeń w części sportowej i sali widowiskowej oraz pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znajdującej się przy ul. Dobrej 56/66 i budynku SAT, tzw.„Domek Ogrodnika” znajdującego się przy ul. Dobrej 68/70 oraz mycie okien i powierzchni szklanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, budynku SAT oraz budynku „Artes Liberales”, tzw. „Biała Willa” znajdującego się przy ul. Dobrej 72 w Warszawie”  [Więcej]  (27.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” [Więcej] (27.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-87/2019 na: „Sukcesywną dostawę systemu bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (23.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2019 na: Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – część I i część III [Więcej] (22.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2019 na:  „Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacja kablowej linii światłowodowej na terenie Warszawy” [Więcej] (22.08.2019 r.)
 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-104/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ”[Więcej] (21.08.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2019 na “Dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50” [Więcej] (20.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2019 na “Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej] (20.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/19 na “Dostawę sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 3 [Więcej] (12.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WB-372/OB.-02/2019 pn. „Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW gromadzącej kolekcję gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) ” [Więcej] (07.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2019 na “Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC” [Więcej] (05.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie analizatora częstotliwości do badania dielektrycznych ciał stałych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (02.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” – dotyczy części 2  [Więcej] (02.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2019 na Zakup oleju opałowego dla Ośrodka Kolonijno-Wczasowego ,,Bajka’’ w Łukęcinie, ul. Słoneczna 10, 72-400 Kamień Pomorski” [Więcej] (01.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-1/2019 na “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”  [Więcej] (31.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2019 na:  “Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranta i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej i Elektronicznej Legitymacji Absolwenta” [Więcej] (30.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-84/2019 na: „Organizację szkoły letniej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w Trójmieście” [Więcej] (29.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-64/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” [Więcej]   (26.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-76/2019 na “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z  2012, poz.1529)”[więcej] ( 26.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-53/2019 na: “Organizacje wyjazdów szkoleniowych” – część III [Więcej] (25.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” – dotyczy części 1, 2, 4 i 5 [Więcej] (25.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-09/19 pn. “Dostawa sprzętu laserowego”[Więcej] (25.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/19 na “Dostawę sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 1 [Więcej] (24.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] [unieważnienie wyboru część 4] (23.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2019 na “Wykonanie analiz laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (23.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-49/2019 na” ‘Wykonanie usługi przygotowanie aplikacji zwiedzania klasztoru Ghazali oraz Wielkiego Klasztoru Antoniego w rzeczywistości wirtualnej w ramach projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Więcej] (22.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/19 na “Dostawę sprzętu laboratoryjnego”- dotyczy części 2 [Więcej] (19.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2019 na “Wymianę układów pomiarowych (olicznikowanie) w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie”  [Więcej] (18.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej”- dotyczy części 1 [Więcej] (17.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Więcej] (16.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na “Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej””- część 1 [Więcej] oraz część 3, 4, 6 [Więcej] (09.07.2019 r.) [Sprostowanie cz 4]

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2019 pn.  Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w laboratorium 2015 w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie [Więcej] (08.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na “Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej””- część 2 [Więcej] (05.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/02/2019  pn. ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – jednostce zamiejscowej Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej] (04.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-32/2019 na “Usługę cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW w ramach realizowanego projektu „Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej””- część 5 [Więcej(02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-42/2019 na “Drugi etap remontu i przebudowy sanitariatów na poziomie piwnic w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie” [Więcej] (02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ICM-361-05/2019 na:„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia”[Więcej] (02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2019 na „Wymiana posadzki w Sali 0.97 na poziomie 0 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66. [Więcej]   (02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej”-dotyczy części 2 [Więcej] (02.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/19 pn. “Dostawa laserowego licznika rozkładu wielkości cząstek aerozolu atmosferycznego” [Więcej] (27.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-53/2019 na: “Organizacje wyjazdów szkoleniowych” – Część II, Część III, Część IV [Więcej] (27.06.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-11/2019 pn.: „Usługa sprzątania obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW (hala sportowa i kryta pływalnia) przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Więcej] (26.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2019 na “Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (24.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-25/2019 pn.: „Prace adaptacyjne poz. +3 dla potrzeb Inkubatora UW w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Więcej] (24.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4″[Więcej] (12.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-41/2019 na “Podłużne badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków (N = 1300 w pierwszym pomiarze; CAPI) – trzy pomiary oddzielone dwiema półrocznymi przerwami” [Więcej] (07.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu chłodzącego i zbiorników na ciekły azot dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (05.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-31/2019 na „Edycję, druk i dystrybucję 22 tomów wydawanych w ramach projektu grantowego NPRH, realizowanego na Wydziale Historycznym UW” [Więcej..]   (04.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-24/2019 na: „Świadczenie całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia łącznie z całodobowym monitoringiem systemu SAP i DSO w budynku UW Sokrates i DPN przy ul. Smyczkowej 9 i 11 w Warszawie przez okres 36 miesięcy” [Więcej] (04.06.2019 r.)
   
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-28/2019 na „Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przewodowej realizowanej przez łącza cyfrowe ISDN oraz SIP Trunk do sieci publicznych” [Więcej] (31.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-44/2019 na “Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego systemowego” [Więcej(31.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-37/2019 na „Zakup samochodu osobowego klasy średniej wyższej” [Więcej] (23.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019 pn.: “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1 [Więcej] (23.05.2019 r.) [Unieważnienie wyboru] (27.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2019  na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” – dotyczy części 2, 3, 4 i 6 [Więcej] (23.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  7 i 8 [Więcej] (23.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej” – dotyczy części 2 [Więcej] (23.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-12/2019 na: „Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych w wybranych  pomieszczeniach wraz z wymianą rozdzielnicy głównej w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie” [Więcej] (22.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-157/2018 na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” [Więcej] (22.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 [Więcej] (22.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2019 pn: “Sprzedaż i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego do programowania kolekcji frakcji oraz analizy danych proteomicznych uzyskanych z układu nanoLC-MS dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (22.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2019 pn: „Druk i oprawa książek”  [Więcej] (21.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2019 na “Usługę przeprowadzenia genotypowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) 288 prób DNA sikory bogatki –Parus major z wykorzystaniem mikromacierzy oligonukleotydowych”[Więcej] (17.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-13/2019 na: „Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Więcej] (15.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  11 [Więcej] (07.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  9 [Więcej] (07.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  10 [Więcej] (07.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-5/2019 na: „dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie” [Więcej] (7.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części  4 [Więcej] (26.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2018 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano–montażowych dla inwestycji „Budowa budynku naukowo–dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap” objętej Programem wieloletnim pn.: „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Więcej] (26.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 1, 2 i 3[Więcej] (26.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-06/2018  na „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” [Więcej] (25.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 19, 20, 21 [Więcej] (24.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2019 pn. “Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, Oboźna 6 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie” [Więcej] ( 19.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 2 [Więcej] (16.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” – dotyczy Części II, III, IV, V, VI [Więcej] (12.04.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 3 [Więcej] (11.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 4 [Więcej] (11.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-156/2019 na: “Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze UW.”[Więcej] (11.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-1/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1″[Więcej] (08.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-6/2019 na “Pomiar proporcji izotopów strontu (87Sr/86Sr) w próbkach archeologicznych i środowiskowych” [Więcej] (05.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  dotyczy części 1 [Więcej] (04.04.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 7, 13 oraz 5 [Więcej] (02.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2019 pn. Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu.[Więcej] (02.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2019 na „ Sprzedaż, dostawę oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C” [więcej] (02.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-3/2019 na Sprzedaż i dostarczenie dygestorium dla Centrum Nowych Technologii UW [Więcej] (29.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/19 na: “Sukcesywne dostawy ciekłego azotu”[Więcej] (27.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych – dotyczy części 5, 9 i 15 [Więcej] (27.03.2019r.) 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych – dotyczy części 1 [Więcej] (27.03.2019r.) 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. [Więcej] (26.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 6 [Więcej] (26.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 10 i 11 [Więcej] (25.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 22 [Więcej] (21.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 7 [Więcej] (13.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-3/2019 na „Usługę wsparcia technicznego dla krytycznych urządzeń sieci internetowej UW” [Więcej] (13.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-32/2018 pn: “Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (08.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-4/2019 na „Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby UW” [Więcej] (08.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-131/2018 na: “Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Rozbudowa DS nr 5 na Kampusie Służewiec na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw UW” przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Więcej] (06.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2018 na Usługę monitorowania dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja) na okres 36 miesięcy w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej(05.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-144/2018 na “Wymianę instalacji elektrycznych niskoprądowych i sieci LAN w Biurze Spraw Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego  przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie”[Więcej] (01.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy  zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-142/2018 na: “Ochronę Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 55, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 72 tzw. „Biała Willa””[Więcej] (28.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2018 pn: “Usługa sprzątana pomieszczeń w budynku Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Mokotowskiej 16/20” [Więcej(22.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 18 [Więcej] (21.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego  nr WMIM-371-03/2018 pn: „Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.”-dotyczy części 1 i 2 [Więcej] [Wybór oferty sprostowanie] (21.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2018 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 9.”[Więcej] (20.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 3, 4 i 7 [Więcej] (15.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 16 [Więcej] (15.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-39/2018 na “Sprzedaż i dostarczenie systemu do wysoce przepustowego sekwencjonowania nowej generacji wraz z oprzyrządowaniem dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (15.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 9 [Więcej] (13.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 1 i 2 [Więcej] (13.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego – dotyczy części 1 [Więcej(07.02.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 6 [Więcej(06.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 8 [Więcej(05.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-129/2018 na: „Dostawę i instalację kiosku serwerowego na potrzeby centralnego Centrum Przetwarzania Danych – Serwerownia Zapasowa (CENT I) – Etap 1” [Więcej] (05.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-148/2018 na “Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (04.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy części 4 [Więcej] (01.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18 pn. “Dostawa gazów technicznych” – dotyczy części 2 [Więcej] (01.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 15 [Więcej] (31.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 11 [Więcej] (29.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy  zapytania o cenę nr  DZP-361-151/2018 na  “Wykonywanie usług fotokopiowania jednostronnego i/lub dwustronnego lub druku materiałów na potrzeby UW” [Więcej(17.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego (część 2) [Więcej] (22.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-146/2018 pn: “Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście” [Więcej] (21.01.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18  pn. “Dostawa gazów technicznych” [Więcej] (15.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-123/2018 na: „Remont dachu w części C i D w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie”[Więcej] (11.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-13/2018  pn.Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z dodatkowym wyposażeniem.” [Więcej] ( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-33/2018 na “Sprzedaż i dostarczenie transmisyjnego mikroskopu elektronowego pracującego w reżimie kriogenicznym dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/6/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej( 17.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP 361-112/2018 na “Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego [Więcej] ( 14.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 4,6,11,12,13, 14,15,16,17,18,22,24 . na “Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-46/2018 na “Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap”” [Więcej] [Sprostowanie] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 23, 25. na “Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW”[Więcej(06.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr BG-361-144/2018 na “Konserwacja i  utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach  administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [Wiecej] (04.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-14/2018 na: Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma “Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i publikacja w Internecie w otwartym dostępie [Więcej] (03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 13 na “Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW.”  [Więcej](03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2018 na “sprzedaż i dostarczenie zestawu analitycznego zawierającego nano-przepływowy chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas jako detektorem, wolnostojącego z wyposażeniem dla Centrum Nowych Technologii UW.” [Więcej] (03.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2018 na „Wykonanie wymiany tryskaczy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [więcej] (30.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-99/2018 na: „Zakup materiałów promocyjnych” [Więcej] (28.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2018 pn.  Remont segmentów studenckich, pomieszczeń rowerowni, pokojów cichej nauki, łazienek i tarasu w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie. [więcej ] (28.11.2018)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-115/2018 na „Dostosowanie części pomieszczeń wysokiego parteru (pom. stołówka, korytarz, zaplecze), części pomieszczeń niskiego parteru (kuchnia, magazyn x 2, zmywalnia, pom. gospod. x3, schowek, korytarze, pom od 023 do 030) do wymogów magazynu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17, Warszawa” [Więcej] (28.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-127/2018 na: “Remont oraz modernizację instalacji automatycznego podlewania na dachu i w ogrodzie dolnym wraz z dokumentacją projektową i powykonawczą w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 i ul. Dobrej 68/70” [Więcej] (27.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2018 na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej] (26.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 240/5/2018 na „Dostarczenie danych o preferencjach obywateli polski,  odnośnie kontraktów na zakup energii elektrycznej w drodze realizacji badania metodą wyboru warunkowego  za pomocą narzędzia programowego” [Więcej] (20.11.2018 r.)