Zawiadomienia dot. zbiorczego zestawienia ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2021 na:”Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3: komora środowiskowa” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [link do miniportalu] (Termin składania ofert 10.09.2021r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [Więcej] (10.09.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (10.09.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-8/2021 pn. “Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia meblowego dla laboratorium nr 3084, wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [OPZ_rysunki] [SWZ] [wzór umowy]  [link do miniportalu] (Termin składania ofert 18.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (18.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.08.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2021 na sukcesywną dostawę  ciekłego helu  dla Centrum Nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania] [JEDZ] (Termin składania ofert 03.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (03.08.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.08.2021r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WF-37-22/21 pn.: “Dostawa drona z platformą stabilizacji horyzontalnej” [ogłoszenie] [SWZ] [załączniki] (Termin składania ofert 03.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.08.2021r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego CeNT-361-7/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie dygestoriów dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [wzór umowy] [OPZ] [link do miniportalu] (Termin składnia ofert 02.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (02.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (02.08.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr  CeNT-361-6/2021 na “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą  myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania(Termin składania ofert 12.07.2021r.)
 • Informacja o kwocie [Informacja o kwocie] (12.07.2021 r.)
 • [Więcej] (12.07.2021 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WF-37-07/21 na Dostawę mebli biurowych dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego [ogłoszenie] [SWZ ] [załączniki] (Termin składania ofert: 30.04.2021 r.)
 • Informacja art. 222 [Informacja] (30.04.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (30.04.2021 r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2020 pn.: “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie” [OGŁOSZENIE] [SWZ] [OPZ] [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIND] [WZÓR UMOWY]
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-143/2020 [Więcej29.03.2021 r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2020 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ]  [ID postępowania] [odpowiedzi na pytania _1(Termin składania ofert 27.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-31/2020 [Więcej(27.01.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-35/2020 na: Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych producenta Linegal Chemicals dla Centrum Nowych Technologii  UW [ogłoszenie] [SIWZ] [formularz cenowy] [wzór umowy] [ JEDZ] [ID postępoawnia] (Termin składania ofert 20.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-35/2020 [Więcej] (20.01.2021r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  CeNT-361-36/2020 pn. “Sprzedaż i dostarczenie mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] (Termin składania ofert 18.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-36/2020 [Więcej] (18.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-129/2020 na  „Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates ul. Smyczkowa9, Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [dokumentacja] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] (Termin składania ofert  18.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-129/2020 [Więcej] (18.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2020 pn “Podział pomieszczenia 0.56 celem adaptacji na potrzeby UPS na poziomie „0”w budynku biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66” [Ogłoszenie] [SIWZ] [UPS OPZ] [Wzór umowy] [Formularze do Edycji] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 15.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia nr DZP-361-154/2020 [Więcej] (15.01.2021 r.)

 

 

 

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-33/2020 pn.: Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach nr 06.50, 06.52 i 06.53 w Centrum Nowych Technologii UW wraz z robotami towarzyszącymi [ogłoszenie][SIWZ][wzór umowy] [Dokumentacja techniczna] (Termin składania ofert 14.01.2021r.)
 • Informacja z otwarcia nr CeNT-361-33/2020 [Więcej] (14.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2020 na  „Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomach -1 oraz -2 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 14.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-134/2020 [Więcej] (14.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-133/2020 na Remont zespołów sanitarnych w pionie lewym – męskim od piwnicy do 2 piętra w budynku dawnego CIUW na terenie kampusu centralnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Dokumentacja_01] [Dokumentacja_02] [Decyzja 141-Ś-2017] (Termin składania ofert 14.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-133/2020 [Więcej] (14.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2020 pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: CZĘŚĆ I: Projekt przejścia na Mały Dziedziniec UW (przejście bramowe) z głównego ciągu komunikacyjnego (od strony Krakowskiego Przedmieścia) pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością; CZĘŚĆ II: Projekt windy wraz z niezbędnym otoczeniem (dojścia) w budynku Wydziału Instytutu Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [PROJEKT PRZEJŚCIA NA MAŁY DZIEDZINIEC] [PROJEKT WINDY] [WZÓR UMOWY CZ 1] [WZÓR UMOWY CZ 2] (Termin składania ofert 12.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-114/2020 [Więcej] (12.01.2021 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2020 pn “Opracowanie aparatury do pomiaru szumów newtonowskich w paśmie infradźwiękowym” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 11.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-155/2020 [Więcej] (11.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-121/2020 na  „Remont elewacji budynku B obiektu HERA przy ul. Belwederskiej 26/30, 00-594 Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 08.01.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-121/2020 [Więcej] (08.01.2021 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/20 pn.:”Dostawa aparatury do laboratorium mikrospektroskopii” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] [odpowiedzi na pytania 1] (Termin składania  ofert 28.12.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-31/20 [Więcej] (28.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-125/2020 pn “Podział pomieszczenia 0.56 celem adaptacji na potrzeby UPS na poziomie „0”w budynku biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Formularze do Edycji] [Informacja] [Dokumentacja] (Termin składania  ofert  28.12.2020r.
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-125/2020 [Więcej] (28.12.2020 r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-8/2020 pn. “Świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, dystrybucyjnych, szkoleniowych oraz internetowego systemu składania manuskryptów i zarządzania procesem recenzji (System) dla publikacji elektronicznej czasopisma MISCELLANEA GEOGRAPHICA – REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT w języku angielskim” [ogloszenie] [SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia] [wzór umowy] [zmiana ogłoszenia] [SIWZ_zmiana] [SIWZ-fin_v2] [wzór umowy_fin_zmiana] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 14.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WGSR-361-8/2020 [Więcej] (14.12.2020r.)

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-138/2020 na: „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów II stopnia studiów kierunku Pedagogika nauczycielska, specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/29235 (termin składania ofert 14.12.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-138/2020 [Więcej] (14.12.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-36/20 “Dostawę pionowego detektora germanowego”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] (Termin składania do dnia 10.12.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-36/20 [Więcej] (10.12.2020r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-28/20 pn. “Dostawa sprzętu laserowego w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [Załączniki do SIWZ]   (Termin składania ofert: 27.11.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-28/20 [Więcej] (27.11.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-37/20 pn.: “Dostawa detektora korelacji czasowych” [ogłoszenie] [SIWZ][dokumenty na stronę ] (Termin składania ofert: 17.11.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-37/20 [Więcej] (17.11.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 [Więcej] (13.11.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/20 na “Dostawę mebli biurowych dla wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] [zmiana SIWZ] (Termin składania ofert 05.11.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-07/20 [Więcej] (05.11.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2020 na “Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia administracyjno – technicznego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 27.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-118/2020 [Więcej] (27.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2020 na “Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 22.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-94/2020 [Więcej] (22.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/20 na: „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] (Termin składania ofert 22.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-30/20 [Więcej] (22.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2020 na “Roboty remontowe w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [dokumentacja]  (Termin składania ofert 21.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-103/2020 [Więcej] (21.10.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2020 na “Remont kominów, pomieszczeń P030, 1043, 1158, 1160, 2039, P067, P069, P071, P073, krat w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedzi na pytania 1] (Termin składania ofert 16.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-82/2020 [Więcej] (16.10.2020 r.)

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-108/2020 na: „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów II stopnia studiów kierunku Pedagogika nauczycielska, specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”  https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27476 (termin składania ofert 07.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-108/2020 [Więcej]  (09.10.2020 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 02.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert CeNT-361-21/2020 [Więcej] (02.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2020 na “Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku  Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 01.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-77/2020 [Więcej] (01.10.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń”. [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki(Termin składania  ofert 24.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert WF-37-22/20 [Więcej] (24.09.2020r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 na “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 15.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-78/2020 [Więcej] ((15.09.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-71/2020 [Więcej] ((10.09.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-17/20 [Więcej] (07.09.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2020 na „Remont letni w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja(Termin składania ofert 02.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-68/2020 [więcej] (02.09.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2020 na “Sprzedaż, dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń znajdujących się w Budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2c” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-63/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-57/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2020 pn “Remont pomieszczeń wspólnych i służbowych w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12  w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [dokumentacja] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 20.08.2020 r )
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-67/2020 [Więcej] (20.08.2020 r )

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2020 pn “Remont 11 łazienek w części hotelowej w segmencie G na parterze, 1,2 i 3 piętrze, w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9”  [Więcej]  (18.08.2020 r )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-11/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie inkubatora z atmosferą CO2 dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 16.06.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-11/2020 [Więcej] (16.06.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-11/2020 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych  i gastronomicznych)  na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23847  (termin składania ofert 09.03.2020 r.)
 • I.nformacja z otwarcia ofert nr DZP-361-11/2020  [Więcej] (10.03.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-5/2020 na „Świadczenie usług noclegu, wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych oraz transportu na potrzeby realizacji szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej i pracowników UW” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23625  (termin składania ofert 21.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr  DZP-361-5/2020 [Więcej] (25.02.2020r.)