Zawiadomienia dot. zbiorczego zestawienia ofert

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/20 pn. ” Sukcesywne dostawy specjalistycznych elementów optycznych, optoelektronicznych i optomechanicznych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ]  [zmiana SIWZ] (Termin składania ofert 20.11.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-23/20 [Więcej] (20.11.2020r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-37/20 pn.: “Dostawa detektora korelacji czasowych” [ogłoszenie] [SIWZ][dokumenty na stronę ] (Termin składania ofert: 17.11.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-37/20 [Więcej] (17.11.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 [Więcej] (13.11.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/20 na “Dostawę mebli biurowych dla wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] [zmiana SIWZ] (Termin składania ofert 05.11.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-07/20 [Więcej] (05.11.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2020 na “Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia administracyjno – technicznego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 27.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-118/2020 [Więcej] (27.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2020 na “Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 22.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-94/2020 [Więcej] (22.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/20 na: „Serwis urządzeń infrastruktury sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] (Termin składania ofert 22.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-30/20 [Więcej] (22.10.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2020 na “Roboty remontowe w Domu Studenta nr 1 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 97/99” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [dokumentacja]  (Termin składania ofert 21.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-103/2020 [Więcej] (21.10.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-82/2020 na “Remont kominów, pomieszczeń P030, 1043, 1158, 1160, 2039, P067, P069, P071, P073, krat w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedzi na pytania 1] (Termin składania ofert 16.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-82/2020 [Więcej] (16.10.2020 r.)

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-108/2020 na: „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów II stopnia studiów kierunku Pedagogika nauczycielska, specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”  https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27476 (termin składania ofert 07.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-108/2020 [Więcej]  (09.10.2020 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 02.10.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert CeNT-361-21/2020 [Więcej] (02.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2020 na “Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku  Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 01.10.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-77/2020 [Więcej] (01.10.2020 r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń”. [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki(Termin składania  ofert 24.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert WF-37-22/20 [Więcej] (24.09.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 na “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 15.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-78/2020 [Więcej] ((15.09.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-71/2020 [Więcej] ((10.09.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-17/20 [Więcej] (07.09.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2020 na „Remont letni w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja(Termin składania ofert 02.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-68/2020 [więcej] (02.09.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2020 na “Sprzedaż, dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń znajdujących się w Budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2c” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-63/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-57/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2020 pn “Remont pomieszczeń wspólnych i służbowych w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12  w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [dokumentacja] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 20.08.2020 r )
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-67/2020 [Więcej] (20.08.2020 r )

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2020 pn “Remont 11 łazienek w części hotelowej w segmencie G na parterze, 1,2 i 3 piętrze, w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9”  [Więcej]  (18.08.2020 r )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-11/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie inkubatora z atmosferą CO2 dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 16.06.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-11/2020 [Więcej] (16.06.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-11/2020 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych  i gastronomicznych)  na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23847  (termin składania ofert 09.03.2020 r.)
 • I.nformacja z otwarcia ofert nr DZP-361-11/2020  [Więcej] (10.03.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-5/2020 na „Świadczenie usług noclegu, wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych oraz transportu na potrzeby realizacji szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej i pracowników UW” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23625  (termin składania ofert 21.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr  DZP-361-5/2020 [Więcej] (25.02.2020r.)