Zawiadomienia dot. zbiorczego zestawienia ofert

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-89/2020 na Wykonanie oświetlenia ogródka sportowego (siłowni zewnętrznej) z malowaniem ogrodzenia przed budynkiem Domu Studenta Nr 1 od strony ulicy Żwirki i Wigury 97/99  w Warszawie [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] [Odpowiedź na pytanie.1] (Termin składania ofert 17.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-89/2020 [Więcej] (17.09.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 na “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 15.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-78/2020 [Więcej] ((15.09.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-71/2020 [Więcej] ((10.09.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2020 pn: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz publiczny] [ID postępowania] (Termin składnia ofert 09.09.2020  r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-83/2020 [Więcej] ((09.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr WF-37-17/20 [Więcej] (07.09.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2020 na „Remont letni w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [dokumentacja(Termin składania ofert 02.09.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-68/2020 [więcej] (02.09.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Ogloszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [Dokumentcja] (Termin składania ofert 26.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-55/2020 [Więcej] (26.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-75 /2020 pn: “Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, Ośrodka Wczasowego w Łukęcinie oraz DPTiW                 w Szeligówce Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 25.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-75/2020 [Więcej] (25.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2020 na “Sprzedaż, dostawa oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń znajdujących się w Budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2c” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] [OPZ] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-63/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-57/2020 [Więcej] (24.08.2020r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2020 pn “Remont pomieszczeń wspólnych i służbowych w Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9 i 12  w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [dokumentacja] [pytania i odpowiedzi] (Termin składania ofert 20.08.2020 r )
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-67/2020 [Więcej] (20.08.2020 r )

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2020 pn “Remont 11 łazienek w części hotelowej w segmencie G na parterze, 1,2 i 3 piętrze, w budynku UW Sokrates w Warszawie przy ul. Smyczkowej 9”  [Więcej]  (18.08.2020 r )

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2020 pn. “Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń oraz kompletnych systemów wentylacyjnych na poziomach -2, -1, 0, +1, +2, +3 oraz dachu w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia] [Wzór umowy]  (Termin składania ofert 07.08.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-43/2020 [Więcej] (07.08.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-11/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie inkubatora z atmosferą CO2 dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (Termin składania ofert 16.06.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr CeNT-361-11/2020 [Więcej] (16.06.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-11/2020 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych  i gastronomicznych)  na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23847  (termin składania ofert 09.03.2020 r.)
 • I.nformacja z otwarcia ofert nr DZP-361-11/2020  [Więcej] (10.03.2020 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-5/2020 na „Świadczenie usług noclegu, wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych oraz transportu na potrzeby realizacji szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej i pracowników UW” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23625  (termin składania ofert 21.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr  DZP-361-5/2020 [Więcej] (25.02.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-170/2019 na: „Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, Ośrodka wczasowego  w Łukęcinie oraz Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Szeligówce na okres 1 roku” [Ogłoszenie][SIWZ][Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze w wersji edytowalnej] (Termin składania ofert 21.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr  DZP-361-170/2019 [Więcej] (21.02.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-160/2019  pn. „Sprzedaż i dostawa mebli do jednostek podległych pod Biuro Spraw Socjalnych UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania 1](termin składania ofert 03.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-160/2019 [Więcej(03.02.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-165/2019  pn. „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko i DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko na okres 2 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 03.02.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-165/2019 [Więcej(03.02.2020 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-162/2019 na: “Remont elewacji budynku Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego 00-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [Dokumentacja] [WZÓR UMOWY] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 23.01.2020 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (23.01.2020 r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. “Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] (Termin składania ofert 13.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (13.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-144/2019 na: “Usługę mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych, z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami w budynkach UW tj: DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates” na 2020 rok”[Ogłoszenie o zamówieniu] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] (termin składania ofert 13.01.2020r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-144/2019 [Więcej] (13.01.2020 r.)

 

 

 • Dotyczy negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-134/2019 na: “Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-134/2019 [Więcej] (09.01.2020 r.)

 

 

 

 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-142/2019 [Więcej] (13.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-132/2019 na “Remont i wymianę 40 blatów kuchennych wraz z wymianą zlewozmywaków i baterii zlewozmywakowych (etap 1) oraz remont malarski 4 pokojów cichej nauki i 40 segmentów studenckich na 1 i 4 piętrze (etap 2)
  w Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10a w Warszawie”  [OGŁOSZENIE]  [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [DOKUMENTACJA] (termin składania ofert 11.12.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-132/2019 [Więcej] (11.12.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2019 na: “Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy u. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi_02] (termin składania ofert 09.12.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-150/2019 [Więcej] (termin składania ofert 09.12.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-112/2019 na Organizację usługi konferencyjnej dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu EIT Food „We Value Food”  https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20605 (Uwaga! Nowy termin składania ofert 30.09.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-112/2019 [Więcej] (30.09. 2019 r.)

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-118/2019 na: Usługę hotelową dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Informacja z otwarcia ofert nr DZP-361-118/2019 [Więcej] (20.09. 2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-170/2019 na  “Zakup, dostawę i montaż bezprzewodowych pulpitów konferencyjnych do sali Senatu  Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim oraz skrzyń do przechowywania ww. Sprzętu” [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin otwarcia ofert 30.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert BG-361-170/2019 [Więcej] (30.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-38/2019 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”.
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-38/2019 [Więcej] (30.08.2019 r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-57/2019 pn. Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. “Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”.
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-57/2019 [Więcej] (21.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2019 na: “Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Pytania i odpowiedzi] [Odpowiedź na pytanie 02] (termin składania ofert 14.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-107/2019 [Więcej] (14.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-104/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” Ogłoszenie dostępne na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19872 ( termin składania ofert 14.08.2019 r. )
 • Informacja z otwarcia ofert DZP-361-104/2019 [Więcej] ( 14.08.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2019 na „Dostawę, montaż i ustawienie mebli oraz wyposażenia w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przy ul. Długiej 44/50” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz cenowy] [Specyfikacja techniczna] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.08.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-85/2019 [Więcej] (05.08.2019 r.)

 

 •  Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2019 na:  „Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacja kablowej linii światłowodowej na terenie Warszawy” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1] [Wzór umowy(termin składania ofert 05.08.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-74/2019 [Więcej] (05.08.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2019 na: “Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (termin składania ofert 31.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-93/2019 [Więcej] (31.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-84/2019 na “Organizację szkoły letniej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w Trójmieście” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19428 (termin składania ofert 24.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu na usługi społeczne nr DZP-361-84/2019 [Więcej]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2019 na: Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy (cz. I)] [Wzór umowy (cz. II)] [Wzór umowy (cz. III)] (termin składania ofert 22.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-77/2019 [Więcej] (22.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2019 na:  “Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranta i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej i Elektronicznej Legitymacji Absolwenta” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze-wersja do edycji(termin składania ofert 22.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-78/2019 [Więcej] (22.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-76/2019 na “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. Z  2012, poz.1529)” [Ogłoszenie] [SIWZ] [wzor_umowy] [OPZ- 2019] [formularze do edycji] [Pyt i odp nr 1] [nowy cennik usług] [nowy OPZ- 2019] [nowy wzór umowy](termin składania ofert 19.07.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-76/2019 [Więcej] ( 19.07.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-64/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” Ogłoszenie dostępne na stronie BIP UW  https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18989   (uwaga nowy termin składania ofert 05.07.2019 r. )
 • Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu na usługi społeczne nr DZP-361-64/2019 [Więcej]

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-49/2019 na” ‘Wykonanie usługi przygotowanie aplikacji zwiedzania klasztoru Ghazali oraz Wielkiego Klasztoru Antoniego w rzeczywistości wirtualnej w ramach projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy cz. 1] [Wzór umowy cz. 2] [Załącznik Nr 1 do SIWZ] (termin składania ofert 27.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-49/2019 [Więcej(27.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID postepwania] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 24.06.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-14/2019 [Więcej] (24.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2019 na “Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w laboratorium 2015 w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie.”  [ogłoszenie.aspx][SIWZ][Wzór umowy][OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA][Dokumentacja](termin składania ofert 24.06.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-58/2019 [Więcej] (24.06.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2019 na “Wymianę układów pomiarowych (olicznikowanie) w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 24.06.2019r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-55/2019 [Więcej] (24.06.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-53/2019 na “Organizację wyjazdów szkoleniowych” Ogłoszenie dostępne na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18545 (termin składania ofert 12.06.2019 r. )
 • Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu na usługi społeczne nr DZP-361-53/2019 [Więcej] (13.06.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-31/2019 na „Edycję, druk i dystrybucję 22 tomów wydawanych w ramach projektu grantowego NPRH, realizowanego na Wydziale Historycznym UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy (termin składania ofert 16.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-31/2019 [Więcej] (16.05.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2019 pn: “usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, obrusów, narzut, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek dla DS.-1, DS.-2, DS.-3, DS.-4, DS.-5, DS.-6, DPN oraz obiektów świadczących usługi hotelarskie „Hera” i „Sokrates”, na okres 2 lat”[Ogłoszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [OPZ] [Formularz Cenowy] [ odpowiedzi na pytania 1(termin składania ofert 13.05.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-36/2019 [więcej] (13.05.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [ID] [Klucz Publiczny] (termin składania ofert 15.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr CeNT-361-2/2019 [Więcej] (15.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-157/2018 na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” Ogłoszenie wraz z załącznikami  dostępne  na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17375 (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 08.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu na usługi społeczne nr DZP-157/2018 [Więcej] (08.04.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2019 na:„Wymiana układów pomiarowych (olicznikowanie) w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ][Zał. nr 1 do SIWZ – dokumentacja] [wzór umowy] (termin składania ofert 03.04.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-7/2019 [więcej] (03.04.2019 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-18/2019 na „ Sprzedaż, dostawę oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii położonym w Warszawie przy ul. Banacha 2C” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 – OPZ] [[Zał. nr 2 – Formularz cenowy] (termin składania ofert 22.03.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-18/2019 [więcej] (22.03.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu o cenę nr DZP-361-151/2018 na “Wykonywanie usług fotokopiowania jednostronnego i/lub dwustronnego lub druku materiałów na potrzeby UW” [Więcej(17.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-18/18 na Dostawę sprzętu badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW: spektrometru obrazującego z kamerą CCD oraz niemagnetycznego stołu optycznego [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 16.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-18/18 [Więcej] (16.01.2019 r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/18 pn. “Dostawa gazów technicznych”. [Ogłoszenie] [SIWZ] (termin składania ofert 10.01.2019 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-27/18 [Więcej] (10.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-146/2018 pn: “Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście”‘ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Załączniki do wzoru umowy] [Formularze wersja edytowalna] (termin składania ofert 28.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-146/2018 [Więcej] (28.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2018 na: “Remont klatki schodowej lewej, remont i wymiana 20 brodzików oraz remont 36 segmentów studenckich na 2 i 3 piętrze w Domu Studenta nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10 a w Warszawie” [ogłoszenie] [SIWZ]  [dokumentacja] [Wzór umowy] [pyt. i odpow. – 1] [dokumentacja prawidłowa] (termin składania ofert 20.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-116/2018 [więcej] (20.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-124/2018 na: “Remont pomieszczeń dla Biura ds. Nieruchomości Ochota (BNO) od strony Dziedzińca w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 18.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-124/2018 [Więcej] (18.12.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-123/2018 [Więcej] (15.11.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [wzór umowy] [pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert: 13.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-135/2018 [Więcej] (13.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 na “Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki do SIWZ] [zmiana SIWZ. 13 i 14] [zmiana SIWZ(Uwaga nowy termin!! terminu składania ofert 06.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr WF-37-14/18 na “Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (07.11.2018 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2018 na Remont segmentów studenckich, pomieszczeń rowerowni, pokojów cichej nauki, łazienek i tarasu w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie. [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [dokumentacja] [ odpowiedzi na pytania](termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-108/2018 [Więcej] (05.11.2018 r.)
 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-118/2018 na „Wykonanie wymiany tryskaczy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 05.11.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-118/2018 [więcej] (05.11.2018 r.)
 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2018 na „Remont 56 pokoi studenckich i pomieszczenia recepcji w Domu Studenta nr 5 UW, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Zał. nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] (termin składania ofert 23.10.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-97/2018 [Więcej]  (23.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2018 na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – ściany północnej i wschodniej” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja] [Wzór umowy] [Pytanie i odpowiedź](termin składania ofert 18.10.2018 r.)
  • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2018 [Więcej] (18.10.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-63/2018 na: “Oprogramowanie systemowe – środowisko sieciowe” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 02.07.2018 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-63/2018 [więcej] (02.07.2018 r.)