SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 98 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami w § 15 Zarządzenia nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane z późniejszymi zmianami, zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych do składania sprawozdań… Czytaj dalej »

PLANY POSTĘPOWAŃ NA 2021 ROK

Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 [Komunikat] [Załączniki – wersja edytowalna] (15.01.2021 r.)

KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2020 informujemy, że pracownicy Działu Zamówień Publicznych pracują w systemie dyżurów. Wobec tego ograniczamy kontakty bezpośrednie. Wszelką korespondencje prosimy przekazywać na adres dzp@adm.uw.edu.pl oraz na indywidualne adresy pracowników. Korespondencję, która musi być złożona w formie papierowej należy kierować do Kancelarii Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, która mieści się w budynku… Czytaj dalej »

Dział Zamówień Publicznych

  ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów [Treść Zarządzenia] [Zmiany]Traci moc zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.   PLAN ZAMÓWIEŃ 2020 [PLANY… Czytaj dalej »