KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2020 informujemy, że pracownicy Działu Zamówień Publicznych pracują w systemie dyżurów. Wobec tego ograniczamy kontakty bezpośrednie. Wszelką korespondencje prosimy przekazywać na adres dzp@adm.uw.edu.pl oraz na indywidualne adresy pracowników. Korespondencję, która musi być złożona w formie papierowej należy kierować do Kancelarii Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, która mieści się w budynku… Czytaj dalej »

Dział Zamówień Publicznych

PLAN ZAMÓWIEŃ 2020 [PLANY 2020] PLAN ZAMÓWIEŃ 2019 [PLANY 2019] PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 [PLAN ZAMÓWIEŃ] Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 [Komunikat ] [Załącznik do komunikatu] Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych na podstawie §… Czytaj dalej »