Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2019/2020

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2020 na “Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku  Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 01.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-22/20 pn. “Dostawy podłoży i materiałów do napyleń”. [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki(Termin składania  ofert 24.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2020 na “Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, roboty uzupełniające w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates, ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 28.09.2020 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 na “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy] (Termin składania ofert 15.09.2020 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2020 na “Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 27.08.2020 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Ogloszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [Dokumentcja] (Termin składania ofert 26.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne DZP-361-14/2020 na: „Przygotowanie, organizację i obsługę IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” Ogłoszenie  dostępne jest na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24742

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-11/2020 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych  i gastronomicznych)  na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23847  (termin składania ofert 09.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-170/2019 na: „Sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, Ośrodka wczasowego  w Łukęcinie oraz Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Szeligówce na okres 1 roku” [Ogłoszenie][SIWZ][Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy] [Formularze w wersji edytowalnej] (Termin składania ofert 21.02.2020 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-5/2020 na „Świadczenie usług noclegu, wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych oraz transportu na potrzeby realizacji szkoleń wyjazdowych dla kadry kierowniczej i pracowników UW” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23625  (termin składania ofert 21.02.2020 r.)

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-156/2019 na: „Przygotowanie i organizację szkoleń dla kadry dydaktycznej Uniwerystetu Warszawskiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach projektu „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00 oraz ze środków własnych UW” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23217  (termin składania ofert 29.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-162/2019 na: “Remont elewacji budynku Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego 00-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [Dokumentacja] [WZÓR UMOWY] [Odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 23.01.2020 r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2019 na: “Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy u. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi_02] (Termin składania ofert 09.12.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-112/2019 na Organizację usługi konferencyjnej dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu EIT Food „We Value Food”  https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20605 (Uwaga! Nowy termin składania ofert 30.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-118/2019 na “Usługę hotelową dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20553 (termin składania ofert 20.09.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-102/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych) na potrzeby wydarzeń (szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20465  (termin składania ofert 17.09.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy dwuetapowego, studialno-realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego SARP nr 989 na “Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 ” (Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”) http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_989,2742/

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-95/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” Ogłoszenie dostępne na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19459  ( termin składania ofert 25.07.2019 r. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia z wolnej ręki nr WF-37-06/19 pn. “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” [Ogłoszenie ex-ante]

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-157/2018 na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” Ogłoszenie wraz z załącznikami  dostępne  na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17375 (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 08.04.2019 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/PN-02/18  na “Zakup komputerów do zastosowań dydaktycznych dla wielofunkcyjnej pracowni biologii molekularnej i biotechnologii w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) (termin składania ofert 11.02.2019 r.)