Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2021

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP -361/94/2021 na „Usługi konserwacji budynków kompleksu BUW przy ul. Dobrej 56/66, ul. Dobrej 68/70, ul. Dobrej 72 w Warszawie w zakresie instalacji niskoprądowych i automatyki” [Ogloszenie] [OPZ] [SWZ] [wzór umowy] [JEDZ] [link do miniportalu] (Termin składania ofert 03.01.2021 r.)

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361/144/2021 pn.: „Remont dachu segmentu G, łącznik W oraz dachu nad salą komputerową, remont ścian maszynowni i wywiewek na dachu  w budynku Uniwersytetu Warszawskiego SOKRATES ul. Smyczkowa 9 Warszawa” [Ogłoszenie] [SWZ] [Załącznik nr 1 do SWZ] [wzór umowy] [link do miniportalu]  (Termin składania ofert 13.12.2021 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2021 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy]  [JEDZ] [link do miniportalu] (Termin składania ofert 21.12.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego CeNT-361-12/2021 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych do sekwencjonowania kwasów nukleinowych na platformie MinION dla Centrum nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SWZ] [wzór umowy] [link do postępowania] (Termin składania ofert 15.09.2021.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (15.09.2021r.)
 • [Informacja o unieważnieniu] (27.09.2021r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361-92/2021 na „Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW: Dom Studenta Nr 1, Dom Studenta Nr 2, Dom Studenta Nr 3, Dom Studenta Nr 4, Dom Studenta Nr 5, Dom Studenta Nr 6, obiektów świadczących usługi hotelowe  „HERA” „Sokrates”, Stołówki i Żłobka” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Link do miniportalu(Termin składania ofert 21.09.2021 r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego  ZP/13/04/2021 na: Zakup aparatury badawczej – defektoskopu wraz z wyposażeniem na potrzeby realizowanego projektu SynerGa: „Synergia badań biogeochemicznych , geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych” [Ogłoszenie ] [SWZ] [SWZ] [Projektowane-postanowienia-umowy] [Link-do-miniportalu] [Identyfikator-postepowania] (Termin składania ofert 14.09.2021r.)
 • Informacja art 222 ust. 4 [Więcej] (14.09.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (14.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty [Więcej] (16.09.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr CKC- 3-354/2021 na “Dostawę mebli biurowych dla Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SWZ] [Zmiana ogłoszenia] [SWZ-zmiana 31.08.2021r.] (Termin składnia ofert 03.09.2021r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [Więcej] (03.09.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty [Więcej] (07.09.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-119/2021 na “Wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na dachach dwóch oficyn usytułowanych od strony ulicy Dobrej 72 w Warszawie, uzyskanie niezbędnych zgód( na budowę zawierającą akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeciwpożarową) dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montaż instalacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych, podłączeniem do instalacji odgromowej i sieci energetycznej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. [Ogłoszenie] [SWZ] [WZÓR UMOWY_3] [OPZ] [PFU-] [Karta nadzorów] [id_postepowania] [Link do strony] [Formularze do edycji] [DZP_361_119_2021_odpowiedzi na pytania_1] (Termin składania ofert 03.09.2021 r.)
 • [Informacja art. 222 ust. 4 ] (03.09.2021 r.)
 • [Więcej] (03.09.2021 r.)
 • [Wybór] (16.09.2021r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-43/2021 na: “Prowadzenie eksploatacji i konserwacji sieci i urządzeń nN oraz SN 20 kV Zgrupowania Ochota, Zgrupowania Centrum i budynków dydaktycznych przy ul. Hożej 69 oraz ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie” [OGŁOSZENIE] [SWZ] [OPZ] [DOKUMENTACJA-INSTRUKCJE] [JEDZ] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 17.09.2021 r.)
 • [Informacja z art. 222 ust. 4] (17.09.2021 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-9/2021 na:”Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3: komora środowiskowa” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [JEDZ] [link do miniportalu] (Termin składania ofert 10.09.2021r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [Więcej] (10.09.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (10.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (04.10.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-8/2021 pn. “Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia meblowego dla laboratorium nr 3084, wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [OPZ_rysunki] [SWZ] [wzór umowy]  [link do miniportalu] (Termin składania ofert 18.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (18.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty [Więcej] (30.08.2021r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-21/21 pn.: “Dostawa specjalistycznych elementów optycznych” [ogłoszenie] [SWZ] [załączniki do SWZ] (Termin składania ofert 06.09.2021r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [Więcej] (06.09.2021 r.)
 • Informacja  z otwarcia ofert [Więcej] (06.09.2021r.)
 • Informacja o unieważnieniu – dotyczy części 3 [Więcej] (10.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty – dotyczy części 2 [Więcej] (20.09.2021r.)
 • Informacja o wyborze oferty – dotyczy części 1 [Więcej] (21.09.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WF-37-22/21 pn.: “Dostawa drona z platformą stabilizacji horyzontalnej” [ogłoszenie] [SWZ] [załączniki] (Termin składania ofert 03.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (09.08.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego CeNT-361-7/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie dygestoriów dla Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [wzór umowy] [OPZ] [link do miniportalu] (Termin składnia ofert 02.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (02.08.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (02.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (05.08.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2021 na sukcesywną dostawę  ciekłego helu  dla Centrum Nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania] [JEDZ] (Termin składania ofert 03.08.2021r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (03.08.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (03.08.2021r.)
 • Informacja o wyborze [Wiecej] (14.09.2021r)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361-71/2021 na: “Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych  do drukarek Fargo HDP 5000, 5600, 8500; przeglądy serwisowe i naprawy pogwarancyjne dwóch drukarek Fargo HDP 8500 oraz przeglądy serwisowe i naprawy elementów nieobjętych gwarancją drukarek Fargo HDP 5000 i HDP 5600” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy] [Link do miniportalu] [Zmiana SWZ] (Termin składania ofert 07.07.2021 r.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Informacja] (07.07.2021 r.)
 • Zestawienie z otwarcia ofert [Więcej] (07.07.2021 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do miniportalu] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania _1] [Odpowiedzi na pytania _2] (Termin składania ofert 22.07.2021r.)
 • Informacja – art. 222 ust. 4 ustawy [Więcej] (22.07.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (22.07.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3, 4, 5, 7 oraz informacja o unieważnieniu – dotyczy części 2 i 6 [Więcej] (10.08.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-2/2021  na “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą  myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania] (Termin składania ofert 18.06.2021 r.)
 • [Informacja z art. 222 ust 4]
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o unieważnieniu [Więcej] (30.06.2021r.)