Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2019/2020

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-31/20 pn.:”Dostawa aparatury do laboratorium mikrospektroskopii” [Ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] (Termin składania  ofert 28.12.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2020 na usługę sekwencjonowania oraz syntezy oligonukleotydów usługę Centrum Nowych Technologii UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [wzór umowy] [formularze cenowe] (Termin składania ofert  02.12.2020)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240-8-2020 pn.:„Dostarczenie danych o przekonaniach mieszkańców Polski na temat zagrożenia pandemią koronawirusa, w porównaniu z innymi wybranymi zagrożeniami oraz o błędach w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka”[Ogłosznie]  [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ (Termin składania ofert 1.12.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-28/20 pn. “Dostawa sprzętu laserowego w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [Załączniki do SIWZ]   (Termin składania ofert: 27.11.2020 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2020 na “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie.” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [przedmiar robot] [Specyfikacja techniczna wind] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 28.10.2020 r.)

 

 

 

 • Dotyczy jednoetapowego, realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego SARP nr 1000 na “Opracowanie koncepcji architektonicznej  wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_1000,2944/

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2020 na “Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 27.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Ogloszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [Dokumentcja] (Termin składania ofert 26.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)