Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2020/2021

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2021 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4” [Ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Link do Miniportalu] (Termin składania ofert 26.07.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do miniportalu] [JEDZ] (Termin składania ofert 22.07.2021r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-13/21 pn. “Dostawa sprzętu optycznego dla Wydziału Fizyki UW” [ogłoszenie ] [SWZ ] [załączniki] (Termin składania ofert 15.07.2021 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-05/21 pn. “Dostawa zestawu do dwufotonowej mikroskopii skanującej, umożliwiający obrazowanie próbek biologicznych, w tym obrazowanie przyżyciowe hodowli komórkowych oraz mózgów mysich, składający się z mikroskopu prostego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz światłowodowego lasera impulsowego” [Ogłoszenie] [SWZ] [załączniki] [zmiana SWZ 05_21-2] [ogłoszenie o zmianie] (Uwaga!!! Nowy termin składania ofert 07.07.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-08/21 pn. “Dostawa sprzętu naukowo-badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW [Ogłoszenie] [SWZ] [załączniki]  [zmiana SWZ-1] [odpowiedzi na pytania] [odpowiedzi na pytania 02] (Termin składania ofert 01.06.2021 r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [informacja o kwocie ] (01.06.2021 r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (01.06.2021 r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 [Więcej] (14.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 [Więcej] (16.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 5 [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 [Więcej] (11.06.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr WNPiSM/U-1/2021 na Wydawanie czasopisma „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” w formie on-line [Ogłoszenie] [SWZ] [SWZ – Tłumaczenie] [OPZ] [Wzór umowy] [Link do postęowania] (Termin składania ofert 06.05.2021 r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [Więcej] (06.05.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (06.05.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (28.05.2021r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2020 pn.: “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie” [OGŁOSZENIE] [SWZ] [OPZ] [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIND] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 29.03.2021 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-40/20 pn.”Dostawa sprzętu optycznego i optoelektronicznego” [ogłoszenie] [SIWZ] [zalaczniki do SIWZ] [pismo] (Termin składania ofert 05.02.2021r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2020 pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: CZĘŚĆ I: Projekt przejścia na Mały Dziedziniec UW (przejście bramowe) z głównego ciągu komunikacyjnego (od strony Krakowskiego Przedmieścia) pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością; CZĘŚĆ II: Projekt windy wraz z niezbędnym otoczeniem (dojścia) w budynku Wydziału Instytutu Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [PROJEKT PRZEJŚCIA NA MAŁY DZIEDZINIEC] [PROJEKT WINDY] [WZÓR UMOWY CZ 1] [WZÓR UMOWY CZ 2] (Termin składania ofert 12.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-154/2020 pn “Podział pomieszczenia 0.56 celem adaptacji na potrzeby UPS na poziomie „0”w budynku biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66” [Ogłoszenie] [SIWZ] [UPS OPZ] [Wzór umowy] [Formularze do Edycji] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 15.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2020 na  „Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomach -1 oraz -2 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (Termin składania ofert 14.01.2021 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-28/20 pn. “Dostawa sprzętu laserowego w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie] [SIWZ ] [Załączniki do SIWZ]   (Termin składania ofert: 27.11.2020 r.)

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2020 na “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie.” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [przedmiar robot] [Specyfikacja techniczna wind] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 28.10.2020 r.)

 

 

 

 • Dotyczy jednoetapowego, realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego SARP nr 1000 na “Opracowanie koncepcji architektonicznej  wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_1000,2944/   [CZ.1 _ODPOWIEDZI] [ZMIANA TERMINU]

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2020 na “Konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] (Termin składania ofert 27.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-55/2020 na  „Modernizację oświetlenia zewnętrznego Terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie – Pętla A” [Ogloszenie] [SIWZ] [wzór umowy] [Dokumentcja] (Termin składania ofert 26.08.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2020 na  „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek dla jednostek Uniwersytetu warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regiolanalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji)”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Klucz Publiczny] [Formularz oferty] [Formularz cenowy] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) (Termin składania ofert 10.09.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-57/2020 pn: “Część 1: Wymiana poziomu instalacji grzewczej w Pałacu Potockich w kampusie centralnym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie;Część 2: Budowa instalacji hydrantowej i wymiana poziomu zimnej wody w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie”  [Ogłoszenie] [SIWZ] [Dokumentacja] [Wzór umowy część 1] [Wzór umowy część 2] [Odpowiedzi na pytania] (Termin składania ofert 24.08.2020 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/20 pn.: Dostawa elektrooptycznego przestrzennego modulatora fazy do budowy stanowiska testowego komunikacji kwantowej w ramach projektu pn.”NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” [Ogłoszenie ] [SIWZ] [Załączniki do SIWZ] (Termin składnia ofert 07.09.2020r.)