Kontakt

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
dzp(at)adm.uw.edu.pl

Gdzie jesteśmy:

Dział Zamówień Publicznych – Kampus Główny UW
dojście do DZP

Dział Zamówień Publicznych – Karowa 20, pok 213karowa 20Źródło: Mapy Google

Justyna Strzemieczna
tel. 22 55 23 240;
e-mail: Justyna.Strzemieczna(at)adm.uw.edu.pl,
Karowa 20, pok. 213

Agnieszka Szajkowska
tel. 22 55 23 240;
e-mail: Agnieszka.Szajkowska(at)adm.uw.edu.pl,
Karowa 20, pok. 213

Katarzyna Śleszyńska-Uziębło
tel. 22 55 20 242;
e-mail: Katarzyna.Sleszynska-Uzieblo@adm.uw.edu.pl
Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, klatka E

Agnieszka Zawistowska
tel. 22 55 22 508;
e-mail: Agnieszka.Zawistowska(at)adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok 33

Zespół:
Marcin Skonecka, kierownik
Mariola Kubiak, z-ca kierownika

Agata Baran
tel. 22 55 20 831;
e-mail: Agata.Baran(at)adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32

Szymon Bińkowski
tel. 22 55 22 533;
e-mail: Szymon.Binkowski(at)adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 33

Sylwia Chada
tel. 22 55 22 509
e-mail: Sylwia.Chada(at)adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32

Paulina Chudzicka
tel. 22 55 20 831
e-mail: Paulina.Chudzicka(at)adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32

Sylwia Denisiuk
tel. 22 55 22 507;
e-mail: Sylwia.Denisiuk(at)adm.uw.edu.pl,
Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, klatka E

Izabela Galińska
tel. 22 55 22 508;
e-mail: Izabela.Galinska(at)adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 33

Agnieszka Giers-Dzięgielewska
tel. 22 55 22 532
e-mail: Agnieszka.Giers-Dziegielewska@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32

Anna Kur
tel. 22 55 23 240;
e-mail: Anna.Kur(at)adm.uw.edu.pl,
Karowa 20, pok. 213

Krzysztof Podsiadłowicz
tel. 22 55 22 510;
e-mail: Krzysztof.Podsiadlowicz(at)adm.uw.edu.pl,
Karowa 20, pok. 213

Ryszard Wiśniewski
tel. 22 55 22 507
e-mail: Ryszard.Wisniewski(at)adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32