Kontakt

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
dzp@adm.uw.edu.pl

Gdzie jesteśmy:

Dział Zamówień Publicznych – Kampus Główny UW
dojście do DZP

Dział Zamówień Publicznych – Karowa 20, pok 213karowa 20Źródło: Mapy Google

Agnieszka Szajkowska
tel. 22 55 23 240;
e-mail: Agnieszka.Szajkowska@adm.uw.edu.pl,
Karowa 20, pok. 213

Beata Bobrowska-Prorok
tel. 22 55 20 662;
e-mail: Beata.Bobrowska-Prorok@adm.uw.edu.pl,
Karowa 20, pok. 213

Sylwia Denisiuk
tel. 22 55 22 510;
e-mail: Sylwia.Denisiuk@adm.uw.edu.pl,
Karowa 20, pok. 213

 

Zespół:
Marcin Skonecka, kierownik
tel. 22 55 20 618;
e-mail: Marcin.Skonecka@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 33

Mariola Kubiak, z-ca kierownika
tel. 22 55 20 360;
e-mail: Mariola.Kubiak@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 33

Szymon Bińkowski
tel. 22 55 22 533;
e-mail: Szymon.Binkowski@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 33

Sylwia Chada
tel. 22 55 22 509
e-mail: Sylwia.Chada@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32

Paulina Chudzicka
tel. 22 55 20 831
e-mail: Paulina.Chudzicka@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32

Izabela Galińska
tel. 22 55 22 508;
e-mail: Izabela.Galinska@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 33

Agnieszka Giers-Dzięgielewska
tel. 22 55 22 532
e-mail: Agnieszka.Giers-Dziegielewska@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32

Ryszard Wiśniewski
tel. 22 55 22 507
e-mail: Ryszard.Wisniewski@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 32

Anna Kur
tel. 22 55 20-610;
e-mail: Anna.Kur@adm.uw.edu.pl,
Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, klatka E

Agnieszka Zawistowska
tel. 22 55 22 508;
e-mail: Agnieszka.Zawistowska@adm.uw.edu.pl,
Krakowskie Przedmieście 26/28, pok 33

Katarzyna Śleszyńska-Uziębło
tel. 22 55 20 242;
e-mail: Katarzyna.Sleszynska-Uzieblo@adm.uw.edu.pl
Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, klatka E