Zawiadomienia różne

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 • Dotyczy trybu podstawowego CeNT-361-12/2021 na: Sprzedaż i dostarczenie laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych do sekwencjonowania kwasów nukleinowych na platformie MinION dla Centrum nowych Technologii UW [ogłoszenie] [SWZ] [wzór umowy] [link do postępowania] (Termin składania ofert 15.09.2021.)
 • Informacja art. 222 ust. 4 [Więcej] (15.09.2021r.)
 • [Informacja o unieważnieniu] (27.09.2021r.)

 

Dotyczy trybu podstawowego nr DZP-361-92/2021 na „Sukcesywną sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW: Dom Studenta Nr 1, Dom Studenta Nr 2, Dom Studenta Nr 3, Dom Studenta Nr 4, Dom Studenta Nr 5, Dom Studenta Nr 6, obiektów świadczących usługi hotelowe  „HERA” „Sokrates”, Stołówki i Żłobka”

Informacja o unieważnieniu postępowania [Więcej](21.09.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-21/21 pn.: “Dostawa specjalistycznych elementów optycznych” [ogłoszenie] [SWZ] [załączniki do SWZ] (Termin składania ofert 06.09.2021r.)
 • Informacja z art. 222 ust. 4 [Więcej] (06.09.2021 r.)
 • Informacja  z otwarcia ofert [Więcej] (06.09.2021r.)
 • Informacja o unieważnieniu – dotyczy części 3 [Więcej] (10.09.2021r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do miniportalu] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania _1] [Odpowiedzi na pytania _2] (Termin składania ofert 22.07.2021r.)
 • Informacja – art. 222 ust. 4 ustawy [Więcej] (22.07.2021r.)
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (22.07.2021r.)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3, 4, 5, 7 oraz informacja o unieważnieniu – dotyczy części 2 i 6 [Więcej] (10.08.2021r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2021 pn.: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej] (30.07.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-66/2021 na “Zakup sprzętu do druku 3D” [więcej] (29.07.2021 r.)

 

 • Dotyczy postępowania w trybie podstawowym nr DZP-361-41/2021 na: „Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych administrowanych przez jednostki organizacyjne UW nadzorowane przez BSS – przeglądy roczne i pięcioletnie w latach 2022 – 2024” [więcej..] (29.07.2021 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/21, pn. “Dostawa sprzętu laserowego.” [Unieważnienie cz1] (15.07.2021 r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-2/2021  na “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą  myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania] (Termin składania ofert 18.06.2021 r.)
 • [Informacja z art. 222 ust 4]
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o unieważnieniu [Więcej] (30.06.2021r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-38/2021 na “Zakup sprzętu do druku 3D” [Więcej] (10.06.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-4/2021 na ” Dostawę i montaż komputerowej sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej] (09.06.2021 r.)

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-7/2021 na “ Wymiana zasobników energii w modułach energetycznych typu DRUPS 
 • [Unieważnienie postępowania]

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-8/2021 na “Realizacja zajęć dydaktycznych pod tytułem Organizacja i projektowanie oddziaływań terapeutycznych oraz sprawowanie opieki merytorycznej na UW nad 24 studentami odbywającymi praktykę terapeutyczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole podstawowej, studentami realizującymi praktyki na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną w ramach Uzupełniających Studiów Magisterskich”
 • [Informacja o nieważnieniu postępowania]

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-1/2021 na “Zakup sprzętu do druku 3D” [Więcej] (20.04.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2020 pn.: “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie” [Więcej] (13.04.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2020 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5 dotyczy części 1 [Więcej] (21.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2020 na  „Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomach -1 oraz -2 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Więcej] (22.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2020 na sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW dotyczy części 7 [Więcej] (10.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2020 na: „Zakup pakietów specjalistycznego oprogramowania do modelowania geologicznego” – dotyczy części 2  [Więcej] (28.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/20 pn. Dostawa doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego o zestaw do litografii elektronowej [Więcej] (19.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2020 pn ” Zakup busa specjalistycznego:- Specjalistyczny bus do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym osób leżących  typ  „2.0” [unieważnienie(13.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2020 na: „Zakup pakietów specjalistycznego oprogramowania do modelowania geologicznego” – dotyczy części 1 [Więcej] (12.01.2021 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2020 pn.”Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie – 5 części” – dotyczy części 4 [Więcej] (31.12.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-125/2020 pn “Podział pomieszczenia 0.56 celem adaptacji na potrzeby UPS na poziomie „0”w budynku biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66” [Unieważnienie] (Termin składania  ofert  30.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2020 pn “Opracowanie aparatury do pomiaru szumów newtonowskich w paśmie infradźwiękowym” [więcej] (29.12.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2020 pn “Zakup busów specjalistycznych”[Unieważnienie część 2] (22.12.2020r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2020 na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW” [Więcej] (07.12.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/20 na “Dostawę mebli biurowych dla wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] [korekta] (07.12.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2020 pn “Zakup busów specjalistycznych” część 1 [Unieważnienie część 1] ( 24.11.2020r. )

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 – dotyczy części 4 [Więcej] (13.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”- dotyczy części 7 [Więcej] (10.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” – dotyczy części 5, 6 [Więcej] (10.11.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-108/2020 na: „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów II stopnia studiów kierunku Pedagogika nauczycielska, specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” [Więcej] (04.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-84/2020 na “Remont zespołów sanitarnych w pionie lewym – męskim od piwnicy do 2 piętra w budynku dawnego CIUW na terenie kampusu centralnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [Więcej(03.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/20 pn. “Dostawa detektora korelacji czasowych” [Więcej] (02.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2020 na “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie.” [Więcej] (02.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” – dotyczy części 5 i 6 [Więcej] (28.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 4 [Więcej] (21.10.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-81/2020 na: „Konserwację dźwigów wraz z usuwaniem awarii i naprawami w budynkach Centrum Nowych Technologii- ul. Banacha 2C, Wydział Fizyki – ul. Pasteura 5 oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie” [Unieważnienie]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2020 na “Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, roboty uzupełniające w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates, ul. Smyczkowa 9 w Warszawie”[Unieważnienie] (12.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2020 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych i weterynaryjnych wytworzonych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie 2 lat” [Więcej] (09.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 pn. “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (06.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/20 na „Dostawę sprzętu i akcesoriów optycznych oraz optoelektronicznych” – dotyczy części 1 [Więcej] (06.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2020 pn. “Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie” [Więcej] [Unieważnienie czynności] (07.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2020 na “Zakup busów specjalistycznych” [Więcej] (11.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2020 pn. „Konserwacja i wymiana roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.12.2020r. do dnia 30.11.2022r.” [Więcej] (07.09.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr WF-37-14/20  pn. “Dostawa detektora korelacji czasowych ” [Więcej] (07.09.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-14/2020 pn:  “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” dotyczy części 2, 3, 4, 5 [Więcej] (13.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. „Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej cz 9 i 13] ( 07.08.2020 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2020 na: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego” [Więcej] (31.07.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-46/2020 na „Dostosowanie Domu Pracownika Naukowego DPN Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 9/11 w Warszawie w segmencie ABCDEW do wymogów ppoż.” [Więcej] (28.07.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr DZP-361-39/2020 na Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [Więcej]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-01/20 na: “Dostawy sprzętu i elementów optycznych” – dotyczy części 3 [Więcej] (23.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie 4 lat” – cz. II Odpady medyczne i weterynaryjne [Więcej] (22.07.2020 r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr DZP-361-44/2020 pn. “Dostawy licencji na oprogramowanie biurowe i antywirusowe” – dotyczy części 4 [Więcej] (01.07.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 17 [Więcej] (08.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 21 [Więcej] (02.06.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-14/2020 na: „Przygotowanie, organizację i obsługę IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” [Więcej] (19.05.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (06.05.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. “Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych””-dotyczy części 2 [Więcej] [KOREKTA] (22.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/20 pn.: „Rewitalizacja alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etap II ” [Więcej] [Korekta] (08.04.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2020 na: “Modernizację i wymianę sprzętu audiowizualnego w Sali Senatu UW” [Więcej] (31.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. “Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”” – dotyczy części 3 [Więcej] (23.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: “Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [Więcej] (18.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-1/2020 na “Modernizację i wymianę sprzętu audiowizualnego w Sali Senatu UW” [Więcej] (27.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/19 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 7 [Więcej] (10.02.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne  nr DZP-361-156/2019 na: „Przygotowanie i organizację szkoleń dla kadry dydaktycznej Uniwerystetu Warszawskiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach projektu „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00 oraz ze środków własnych UW” [Więcej] (29.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy częśc i 2, 3 i 5 [Więcej] (29.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. „Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” – dotyczy części 3 [więcej] (20.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2019 pn  “Kompleksowa usługa sprzątania w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [unieważnienie- części 2]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2019 pn. “Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Unieważnienie postępowania]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” – dotyczy części 7 [Więcej] (09.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-126/2019 na “Dostawę wraz z instalacją systemu kontroli wjazdów na teren Uniwersytetu Warszawskiego” Unieważnienie postępowania [Więcej]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2019 na “Zakup samochodu osobowego minivan, combivan 7 – osobowy” [Więcej] (03.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-120/2019 na “Remont elewacji budynku Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego 00-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 [Więcej] ( 20.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” – część 1 [Więcej] (30.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2019 na „Konserwację budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz gotowość do usuwania awarii wraz z gotowością do usunięcia skutków awarii”[Więcej] (25.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-66/2019 pn. “Wymiana okien w lokalach w segmencie D i E w DPN ul. Smyczkowa 9 oraz w segmencie C w DPN ul. Smyczkowa 11 w wybranych 6 lokalach I-pok. i 3 lokalach II-pok. w Warszawie” [Więcej] (24.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-113/2019 na “Konserwację budynku Centrum Nowych Technologii UW – CENT I wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem” [Więcej] (21.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Więcej] (10.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2019 na “Remont pomieszczeń laboratorium 3111/3113 i pomieszczenia 2121 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej] (10.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2019 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia biurowego i pomieszczenia portierni” [Więcej] (08.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”-dotyczy części 9 i 10 [Więcej] (03.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2019 na “Zakup samochodu osobowego minivan, combivan 7 – osobowy” [Więcej] (03.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-57/2019 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” [Więcej] ( 01.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” – dotyczy części 4 [Więcej] (3.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2019 na “Sprzedaż i dostawa mebli do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW” [Więcej] ( 17.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-23/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (03.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2019 pn: „Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części II – ubezpieczenie komunikacyjne [Więcej(03.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2019 pn „Wykonanie bieżącego remontu pomieszczeń o nr 25 a,b,c,d na II piętrze w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28″ [Więcej] (02.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”- dotyczy części  6 [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 2 i 6 [Więcej] (27.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2019 na “Zakup urządzeń do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych””  [Więcej] (23.08.2019r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-92/2019 na: „Usługę hotelową dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” [Więcej] (21.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-56/2019 na “Konserwację budynku Centrum Nowych Technologii UW – CENT I wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem” [Więcej] ( 21.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Więcej] (12.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-102/2019 na “Organizację wyjazdu szkoleniowego do miejscowości Sejny” [Więcej] (09.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-152/2018 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie [Więcej] (07.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2019 na “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej] (07.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2019 na: “Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (05.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” – dotyczy części 2  [Więcej] (02.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” – dotyczy części 5, 6 i 7 [Więcej] (02.08.2019r.)

 

 •  Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2019 na: „Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – część II – Siedziska na zamówienie [Więcej] (26.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-95/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” [Więcej]   (26.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” – dotyczy części 3 [Więcej] (25.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2019 na „Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (19.07.2019r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [więcej]   (10.07.2019r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/OB-01/2019 pn. „Rewitalizacji alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etapy II i III” [Więcej] (10.07.2019r)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-64/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” – część II [Więcej – 2] (09.07.2019r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-53/2019 na: “Organizację wyjazdów szkoleniowych” – cześć I [Więcej] (27.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-32/2018 pn: “Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” –  dotyczy części 1 i 3 [Więcej] (12.06.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej” – dotyczy części 1 i 3 [Więcej] (06.06.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019  na: “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1 ” [Więcej] (31.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2019  na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” – dotyczy części 1 i 5 [Więcej] (23.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej” – dotyczy części 4 [Więcej] (23.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 3 i 4 [Więcej] (22.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 5 [Więcej] (20.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2019 pn: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Więcej] (13.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2019 pn.: “Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (16.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 6 [Więcej] (26.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2019 pn: “Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Więcej] ( 17.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr DZP-361-23/2019 pn: “Świadczenie usług poligraficznych dla administracji centralnej UW w roku 2019” [więcej] (17.04.2019 r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 10 [Więcej] (16.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2019 na:„Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranta i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej i Elektronicznej Legitymacji Absolwenta” [Więcej] (16.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” – dotyczy Części I [Więcej] (12.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 14. [Więcej] (12.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2019 na:„Wymiana układów pomiarowych (olicznikowanie) w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie” [więcej] (10.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  dotyczy części 2 [Więcej] (04.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej] (1.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-27/2019 na:„Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranta i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej i Elektronicznej Legitymacji Absolwenta” [Więcej] (28.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 8 [Więcej] [Zawiadomienie o odrzuceniu ofert] (27.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 18. [Więcej] (21.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 8, 12 i 16. [Więcej] (19.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2018 pn.: Usługa przygotowania zasobów do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Więcej] (18.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 7 [Więcej] (13.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/19  pn. “Przedłużenie programu serwisowego do licencji na oprogramowanie LabVIEW wraz ze wsparciem technicznym świadczonym przez Wykonawcę”[Więcej] (11.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 14 [Więcej] (21.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego  nr WMIM-371-03/2018 pn: „Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 3  [Więcej] (21.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy części 1, 2, 3, 7, 8, 9 [Więcej] (01.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-138/2018 na “Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Więcej] (31.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 5, 10, 12, 13, 17, 19 [Więcej] (29.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej]

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-130/2018 na “Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby UW”[więcej] (18.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/18 pn. “Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 3 w projekcie “TECHMATSTRATEG”[Więcej] (10.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2018 pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.”[Więcej] (20.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2018 pn. “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów  Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 13 na “Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-110/2018 na: Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.” [Więcej] (06.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/18 na “Sukcesywne dostawy helu” [Więcej] (05.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/18 na “Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie “TECHMATSTRATEG” [Więcej] cz.2,4,5 (14.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2018 na “Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (07.11.2018 r.)