Zawiadomienia różne

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/21, pn. “Dostawa sprzętu laserowego.” [Unieważnienie cz1] (15.07.2021 r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego nr CeNT-361-2/2021  na “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą  myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW” [ogłoszenie] [SWZ] [OPZ] [wzór umowy] [link do postępowania] (Termin składania ofert 18.06.2021 r.)
 • [Informacja z art. 222 ust 4]
 • Informacja z otwarcia ofert [Więcej] (18.06.2021r.)
 • Informacja o unieważnieniu [Więcej] (30.06.2021r.)

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-35/2021 na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych  do drukarek Fargo HDP 5000, 5600, 8500; przeglądy serwisowe  i naprawy pogwarancyjne dwóch drukarek Fargo HDP 8500oraz przeglądy serwisowe i naprawy elementów nieobjętych gwarancją drukarek Fargo HDP 5000 i HDP 5600” [Unieważnienie] (14.06.2021 r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-38/2021 na “Zakup sprzętu do druku 3D” [Więcej] (10.06.2021r.)

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-4/2021 na ” Dostawę i montaż komputerowej sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” [więcej] (09.06.2021 r.)

 

 

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-7/2021 na “ Wymiana zasobników energii w modułach energetycznych typu DRUPS 
 • [Unieważnienie postępowania]

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-8/2021 na “Realizacja zajęć dydaktycznych pod tytułem Organizacja i projektowanie oddziaływań terapeutycznych oraz sprawowanie opieki merytorycznej na UW nad 24 studentami odbywającymi praktykę terapeutyczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole podstawowej, studentami realizującymi praktyki na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną w ramach Uzupełniających Studiów Magisterskich”
 • [Informacja o nieważnieniu postępowania]

 

 • Dotyczy trybu podstawowego DZP-361-1/2021 na “Zakup sprzętu do druku 3D” [Więcej] (20.04.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2020 pn.: “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie” [Więcej] (13.04.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-28/2020 na sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5 dotyczy części 1 [Więcej] (21.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2020 na  „Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomach -1 oraz -2 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa” [Więcej] (22.02.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2020 na sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW dotyczy części 7 [Więcej] (10.02.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2020 na: „Zakup pakietów specjalistycznego oprogramowania do modelowania geologicznego” – dotyczy części 2  [Więcej] (28.01.2021 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/20 pn. Dostawa doposażenia skaningowego mikroskopu elektronowego o zestaw do litografii elektronowej [Więcej] (19.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2020 pn ” Zakup busa specjalistycznego:- Specjalistyczny bus do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym osób leżących  typ  „2.0” [unieważnienie(13.01.2021r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2020 na: „Zakup pakietów specjalistycznego oprogramowania do modelowania geologicznego” – dotyczy części 1 [Więcej] (12.01.2021 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2020 pn.”Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie – 5 części” – dotyczy części 4 [Więcej] (31.12.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-125/2020 pn “Podział pomieszczenia 0.56 celem adaptacji na potrzeby UPS na poziomie „0”w budynku biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66” [Unieważnienie] (Termin składania  ofert  30.12.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2020 pn “Opracowanie aparatury do pomiaru szumów newtonowskich w paśmie infradźwiękowym” [więcej] (29.12.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2020 pn “Zakup busów specjalistycznych”[Unieważnienie część 2] (22.12.2020r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-107/2020 na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW” [Więcej] (07.12.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/20 na “Dostawę mebli biurowych dla wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] [korekta] (07.12.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-116/2020 pn “Zakup busów specjalistycznych” część 1 [Unieważnienie część 1] ( 24.11.2020r. )

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-19/2020 na Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 3 – dotyczy części 4 [Więcej] (13.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”- dotyczy części 7 [Więcej] (10.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” – dotyczy części 5, 6 [Więcej] (10.11.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-108/2020 na: „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów II stopnia studiów kierunku Pedagogika nauczycielska, specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” [Więcej] (04.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-84/2020 na “Remont zespołów sanitarnych w pionie lewym – męskim od piwnicy do 2 piętra w budynku dawnego CIUW na terenie kampusu centralnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28” [Więcej(03.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-27/20 pn. “Dostawa detektora korelacji czasowych” [Więcej] (02.11.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-85/2020 na “Remont dwóch dźwigów osobowych (nr ewidencyjny N3127007207, nr fabryczny 331/08/088 oraz nr ewidencyjny N3127007208, nr fabryczny 332/08/00) oraz usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie.” [Więcej] (02.11.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2020 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” – dotyczy części 5 i 6 [Więcej] (28.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-20/20 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części 4 [Więcej] (21.10.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-81/2020 na: „Konserwację dźwigów wraz z usuwaniem awarii i naprawami w budynkach Centrum Nowych Technologii- ul. Banacha 2C, Wydział Fizyki – ul. Pasteura 5 oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie” [Unieważnienie]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2020 na “Wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, roboty uzupełniające w Sali konsumpcyjnej baru w budynku UW Sokrates, ul. Smyczkowa 9 w Warszawie”[Unieważnienie] (12.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-96/2020 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych i weterynaryjnych wytworzonych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie 2 lat” [Więcej] (09.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2020 pn. “Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (06.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/20 na „Dostawę sprzętu i akcesoriów optycznych oraz optoelektronicznych” – dotyczy części 1 [Więcej] (06.10.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-48/2020 pn. “Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 14 w Warszawie” [Więcej] [Unieważnienie czynności] (07.10.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2020 na “Zakup busów specjalistycznych” [Więcej] (11.09.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-58/2020 pn. „Konserwacja i wymiana roślin w kompleksie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w okresie od dnia 01.12.2020r. do dnia 30.11.2022r.” [Więcej] (07.09.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr WF-37-14/20  pn. “Dostawa detektora korelacji czasowych ” [Więcej] (07.09.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr CeNT-361-14/2020 pn:  “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” dotyczy części 2, 3, 4, 5 [Więcej] (13.08.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/20  pn. „Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej cz 9 i 13] ( 07.08.2020 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-15/2020 na: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego” [Więcej] (31.07.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-46/2020 na „Dostosowanie Domu Pracownika Naukowego DPN Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 9/11 w Warszawie w segmencie ABCDEW do wymogów ppoż.” [Więcej] (28.07.2020r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr DZP-361-39/2020 na Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [Więcej]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-01/20 na: “Dostawy sprzętu i elementów optycznych” – dotyczy części 3 [Więcej] (23.07.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie 4 lat” – cz. II Odpady medyczne i weterynaryjne [Więcej] (22.07.2020 r.)

 

 • Dotyczy postępowania nr DZP-361-44/2020 pn. “Dostawy licencji na oprogramowanie biurowe i antywirusowe” – dotyczy części 4 [Więcej] (01.07.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 17 [Więcej] (08.06.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-04/20 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 21 [Więcej] (02.06.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-14/2020 na: „Przygotowanie, organizację i obsługę IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” [Więcej] (19.05.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-201/2020 pn.: „Usługa mycia okien w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego na 2020 r.” [Więcej] (06.05.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. “Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych””-dotyczy części 2 [Więcej] [KOREKTA] (22.04.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/P-002/20 pn.: „Rewitalizacja alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etap II ” [Więcej] [Korekta] (08.04.2020r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-29/2020 na: “Modernizację i wymianę sprzętu audiowizualnego w Sali Senatu UW” [Więcej] (31.03.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-33/19  pn. “Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach realizacji projektu
  pn.„NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”” – dotyczy części 3 [Więcej] (23.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-6/2020 pn.: “Usługa wsparcia serwisowego dla mikroskopu badawczego konfokalnego ZEISS LSM700 w układzie prostym, z wyposażeniem do obserwacji w jasnym polu i epifluorescencji, z systemem cyfrowej akwizycji i analizy obrazu” [Więcej] (18.03.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-1/2020 na “Modernizację i wymianę sprzętu audiowizualnego w Sali Senatu UW” [Więcej] (27.02.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/19 pn. “Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” – dotyczy części 7 [Więcej] (10.02.2020r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne  nr DZP-361-156/2019 na: „Przygotowanie i organizację szkoleń dla kadry dydaktycznej Uniwerystetu Warszawskiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach projektu „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00 oraz ze środków własnych UW” [Więcej] (29.01.2020 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy częśc i 2, 3 i 5 [Więcej] (29.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. „Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” – dotyczy części 3 [więcej] (20.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-155/2019 pn  “Kompleksowa usługa sprzątania w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [unieważnienie- części 2]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2019 pn. “Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Unieważnienie postępowania]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2019 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW” – dotyczy części 7 [Więcej] (09.12.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-126/2019 na “Dostawę wraz z instalacją systemu kontroli wjazdów na teren Uniwersytetu Warszawskiego” Unieważnienie postępowania [Więcej]

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-141/2019 na “Zakup samochodu osobowego minivan, combivan 7 – osobowy” [Więcej] (03.12.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-120/2019 na “Remont elewacji budynku Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego 00-927 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 [Więcej] ( 20.11.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-114/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” – część 1 [Więcej] (30.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-90/2019 na „Konserwację budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem oraz gotowość do usuwania awarii wraz z gotowością do usunięcia skutków awarii”[Więcej] (25.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego DZP-361-66/2019 pn. “Wymiana okien w lokalach w segmencie D i E w DPN ul. Smyczkowa 9 oraz w segmencie C w DPN ul. Smyczkowa 11 w wybranych 6 lokalach I-pok. i 3 lokalach II-pok. w Warszawie” [Więcej] (24.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-113/2019 na “Konserwację budynku Centrum Nowych Technologii UW – CENT I wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem” [Więcej] (21.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-103/2019 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Więcej] (10.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-108/2019 na “Remont pomieszczeń laboratorium 3111/3113 i pomieszczenia 2121 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie” [Więcej] (10.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2019 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie, obejmujące remont pomieszczenia biurowego i pomieszczenia portierni” [Więcej] (08.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-21/2019 na “Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii  UW – postępowanie 1”-dotyczy części 9 i 10 [Więcej] (03.10.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-98/2019 na “Zakup samochodu osobowego minivan, combivan 7 – osobowy” [Więcej] (03.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy negocjacji bez ogłoszenia nr DZP-361-57/2019 na: Wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” [Więcej] ( 01.10.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-8/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” – dotyczy części 4 [Więcej] (3.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-70/2019 na “Sprzedaż i dostawa mebli do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW” [Więcej] ( 17.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego CeNT-361-23/2019 pn. “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Więcej] (03.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-83/2019 pn: „Wykonanie usługi ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego” – dotyczy części II – ubezpieczenie komunikacyjne [Więcej(03.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-54/2019 pn „Wykonanie bieżącego remontu pomieszczeń o nr 25 a,b,c,d na II piętrze w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28″ [Więcej] (02.09.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-2/2019 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby grantów badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”- dotyczy części  6 [Więcej] (29.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego WF-37-16/19 pn. “Dostawy odczynników oraz akcesoriów i sprzętu laboratoryjnego” – dotyczy części 2 i 6 [Więcej] (27.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-33/2019 na “Zakup urządzeń do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych””  [Więcej] (23.08.2019r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-92/2019 na: „Usługę hotelową dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” [Więcej] (21.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-56/2019 na “Konserwację budynku Centrum Nowych Technologii UW – CENT I wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem” [Więcej] ( 21.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2019 na „Konserwację instalacji technicznych stanowiących wyposażenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha 2a w Warszawie” [Więcej] (12.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-102/2019 na “Organizację wyjazdu szkoleniowego do miejscowości Sejny” [Więcej] (09.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-152/2018 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie [Więcej] (07.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2019 na “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Więcej] (07.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-93/2019 na: “Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (05.08.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-17/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6” – dotyczy części 2  [Więcej] (02.08.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-16/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 5 ” – dotyczy części 5, 6 i 7 [Więcej] (02.08.2019r.)

 

 •  Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-77/2019 na: „Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” – część II – Siedziska na zamówienie [Więcej] (26.07.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-95/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” [Więcej]   (26.07.2019 r. )

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” – dotyczy części 3 [Więcej] (25.07.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-67/2019 na „Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującego wymianę zaworów na termostatyczne oraz płukanie grzejników w segmencie D i E budynku Domu Pracownika naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie” [Więcej] (19.07.2019r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-71/2019 na “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [więcej]   (10.07.2019r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/OB-01/2019 pn. „Rewitalizacji alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etapy II i III” [Więcej] (10.07.2019r)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-64/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” – część II [Więcej – 2] (09.07.2019r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-53/2019 na: “Organizację wyjazdów szkoleniowych” – cześć I [Więcej] (27.06.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-32/2018 pn: “Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW.” –  dotyczy części 1 i 3 [Więcej] (12.06.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej” – dotyczy części 1 i 3 [Więcej] (06.06.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2019  na: “Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz podłączeniem do istniejących instalacji technicznych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1 ” [Więcej] (31.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2019  na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” – dotyczy części 1 i 5 [Więcej] (23.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-07/19 pn. “Dostawa aparatury pomiarowej” – dotyczy części 4 [Więcej] (23.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2019 na: “Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” – dotyczy części 3 i 4 [Więcej] (22.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 5 [Więcej] (20.05.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-14/2019 pn: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do obiektów administrowanych przez Biuro Spraw Socjalnych” [Więcej] (13.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2019 pn.: “Sprzedaż i dostawa wieczystej licencji na oprogramowanie Mathematica dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (16.05.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-03/19 pn. “Dostawa sprzętu komputerowego” – dotyczy części 6 [Więcej] (26.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-19/2019 pn: “Remont łazienek na I piętrze w budynku Kwestury UW przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Więcej] ( 17.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr DZP-361-23/2019 pn: “Świadczenie usług poligraficznych dla administracji centralnej UW w roku 2019” [więcej] (17.04.2019 r)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych- dotyczy części 10 [Więcej] (16.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2019 na:„Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranta i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej i Elektronicznej Legitymacji Absolwenta” [Więcej] (16.04.2019 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2019 na: „Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego i antywirusowego” – dotyczy Części I [Więcej] (12.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 14. [Więcej] (12.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-7/2019 na:„Wymiana układów pomiarowych (olicznikowanie) w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie” [więcej] (10.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/13/01/2019  pn.” ” Dostawa środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ”  dotyczy części 2 [Więcej] (04.04.2019r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej] (1.04.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-27/2019 na:„Sukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranta i Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej i Elektronicznej Legitymacji Absolwenta” [Więcej] (28.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-07/2018 na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 8 [Więcej] [Zawiadomienie o odrzuceniu ofert] (27.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 18. [Więcej] (21.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-01/19 pn. “Sukcesywne dostawy odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych” – dotyczy części 8, 12 i 16. [Więcej] (19.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2018 pn.: Usługa przygotowania zasobów do digitalizacji w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” [Więcej] (18.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 7 [Więcej] (13.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/19  pn. “Przedłużenie programu serwisowego do licencji na oprogramowanie LabVIEW wraz ze wsparciem technicznym świadczonym przez Wykonawcę”[Więcej] (11.03.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych”- dotyczy części 14 [Więcej] (21.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego  nr WMIM-371-03/2018 pn: „Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”-dotyczy części 3  [Więcej] (21.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-36/2018 na: “Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” – dotyczy części 1, 2, 3, 7, 8, 9 [Więcej] (01.02.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-138/2018 na “Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Więcej] (31.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-16/18 na “Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” – dotyczy części 5, 10, 12, 13, 17, 19 [Więcej] (29.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-135/2018 na: „Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”[Więcej]

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-130/2018 na “Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby UW”[więcej] (18.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/18 pn. “Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 3 w projekcie “TECHMATSTRATEG”[Więcej] (10.01.2019 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WMIM-371-04/2018 pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.”[Więcej] (20.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2018 pn. “Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów  Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 13 na “Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-110/2018 na: Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.” [Więcej] (06.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/18 na “Sukcesywne dostawy helu” [Więcej] (05.12.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/18 na “Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie “TECHMATSTRATEG” [Więcej] cz.2,4,5 (14.11.2018 r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2018 na “Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (07.11.2018 r.)