Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering)” zostały zawarte dwie umowy ogólnouniwersyteckie. Umowy te funkcjonują równocześnie i dotyczą świadczenia usług na terenie Warszawy.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację jest Biuro Gospodarcze.

Ewentualne pytania lub problemy, w szczególności nienależytą realizację usług, należy zgłaszać do Biura Gospodarczego na adres e-mail: a.zabadala@uw.edu.pl,                             lub nr tel. 22 55 20 595.

1) Umowa nr DZP-362/104/2022/1 z dnia 20.10.2022 r. zawarta z firmą Granatoil Graniszewscy Sp. j., Oddział Zagórze, ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin.

Uwaga! Ze względu na kończącą się kwotę z umowy  z firmą Granatoil Graniszewscy Sp. j. wszystkie zamówienia należy najpierw konsultować z Biurem Gospodarczym. Osoba do kontaktu: Adam Zabadała – a.zabadala@uw.edu.pl

  • Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy (lub do wyczerpania kwoty umowy)
  • Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy
  • Podstawa prawna: art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
  • Formularz zamówienia
  • Zamówienia należy składać na adres e-mail: catering@willazagorze.pl, równocześnie do wiadomości a.zabadala@uw.edu.pl

2) Umowa nr DZP-362/104/2022/2 z dnia 16.11.2022 r. zawarta z firmą „Olimpiada” Krzysztof Szymański, ul.  Józefa Bema 87 lok. 3U, 01-233 Warszawa.

Uwaga! Ze względu wyczerpaną kwotę z umowy  z firmą “Olimpiada” Krzysztof Szymański od dnia 04.04.2023r. zamówienia nie będą realizowane.