Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering)

CZĘŚĆ 1

Umowa na sukcesywne świadczenie usługi dostarczania i podawania posiłków (catering) na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego część I została zawarta z “WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 04-275), przy ul. Chłopickiego 53, REGON: 000127479, NIP: 5250000222, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000029621.

Umowa nr POUZ-362/417/2023/DZP-I z dnia 08.04.2024 r. została zawarta na okres 12  miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie.

Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy po stronie Zamawiającego jest Biuro Gospodarczo – Logistyczne.

Do nadzoru nad realizacją umowy przez Wykonawcę jest p. Adam Zabadała nr tel. (22) 55-20-595, adres e-mail: a.zabadala@uw.edu.pl

Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: p. Anna Wawer – Perońska nr tel. 609-129-582, adres e-mail: catering@wars.pl 

 

 

CZĘŚĆ 2

Umowa na sukcesywne świadczenie usługi dostarczania i podawania posiłków (catering) na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego część II została zawarta z Rozmaryn Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (kod: 00-052), przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, REGON: 366442094, NIP: 5252696311, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000660787.

Umowa nr POUZ-362/417/2023/DZP-II z dnia 27.02.2024 r. została zawarta na okres 12  miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie.

Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy po stronie Zamawiającego jest Biuro Gospodarczo – Logistyczne.

Do nadzoru nad realizacją umowy przez Wykonawcę jest p. Adam Zabadała nr tel. (22) 55-20-595, adres e-mail: a.zabadala@uw.edu.pl

Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: p. Klaudia Niegowska nr tel. 733-000-865, adres e-mail: biuro@rozmaryn.waw.pl

 

 

Umowa nr POUZ-362/417/2023/DZP część I i II została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.