Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Usługi pocztowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/134/2022 prowadzonego w trybie podstawowym na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. 2012 poz 1529)” została zawarta z firmą Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940), ulica Rodziny Hiszpańskich 8. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres od dnia 01.09.2022r. do dnia 01.09.2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze od 0 g do 20 000 g oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego. Przez powszechne usługi pocztowe należy rozumieć, zgodnie z art. 3 pkt 25 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku (tj. Dz. U. 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), usługi polegające na:

a) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:

– przesyłek listowych do 2000 g, w tym przesyłek poleconych i listów zagranicznych w tym poleconych,

– paczek pocztowych do 10 000 g w obrocie krajowym,

b) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek listowych i paczek pocztowych do 20 000 g;

 

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Biuro Rektoratu (Kancelaria Ogólna)

Umowa nr DZP-362/134/2022 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.