Dział Zamówień Publicznych

Komunikat dotyczący obowiązku planowania zamówień publicznych w związku ze zmianą ustawy – Prawo zamówień publicznych [Komunikat z dn. 20.07.2016 r.] [Załącznik (wersja edytowalna)] Od 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2014 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.… Read More »