Dział Zamówień Publicznych

Komunikat dotyczący obowiązku planowania zamówień publicznych w związku ze zmianą ustawy – Prawo zamówień publicznych [Komunikat o planie zamówień 2017 ] [Załączniki (wersja edytowalna)] Tekst ujednolicony zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty… Read More »