Dział Zamówień Publicznych

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane [Treść zarządzenia] [Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)]  [Załącznik nr 4… Read More »