Dział Zamówień Publicznych

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Uniwersytet Warszawski zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym [Więcej] Komunikat dotyczący obowiązku planowania zamówień publicznych w związku ze zmianą ustawy – Prawo… Read More »