KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Rektora z dnia 10.03 oraz komunikatem Rektora dotyczącym funkcjonowania uczelni od 16.03.2020 informujemy, że od dnia 16.03.2020 pracownicy Działu Zamówień Publicznych pracują w systemie zdalnym. Wobec tego ograniczamy kontakty bezpośrednie.Wszelką korespondencje prosimy przekazywać na adres dzp@adm.uw.edu.pl oraz na indywidualne adresy pracowników. Korespondencję, która musi być złożona w formie papierowej należy kierować… Czytaj dalej »

Dział Zamówień Publicznych

PLAN ZAMÓWIEŃ 2020 [PLANY 2020] PLAN ZAMÓWIEŃ 2019 [PLANY 2019] PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 [PLAN ZAMÓWIEŃ] Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 [Komunikat ] [Załącznik do komunikatu] Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych na podstawie §… Czytaj dalej »