Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2017

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-132/2017 na  „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy + załączniki] [OPZ] [JEDZ(termin składania ofert upływa 27.10.2017 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-110/2017 na „Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wykazy 1-3] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 18.10.2017 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-109/2017 na „Obsługa techniczna i konserwacja instalacji gazowej i stacji redukcyjno-pomiarowej II stopniaw latach 2018-2020 dla budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ]
    (termin składania ofert upływa 05.10.2017 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-26/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 7” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 02.10.2017 r.)