Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2017

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-37/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie komory rękawicowej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)(termin składania ofert upływa 20.12.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP- 361-152/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-8” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy (zip)] [OPZ] [JEDZ] (termin składania ofert upływa 20.12.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu fluorescencyjnego dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert upływa 19.12.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-35/2017 na „Sukcesywną sprzedaż specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla Centrum Nowych Technologii  UW-postępowanie ” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [JEDZ (xml)(termin składania ofert upływa 18.12.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/5/2017 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego[Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)(termin składania ofert upływa 13.12.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-134/2017 na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla projektu: ,,Rewitalizacja i modernizacja budynku Obserwatorium Astronomicznego Aleje Ujazdowskie 4 dla Centrum Współpracy i Dialogu’’ (część wschodnia) objętego Programem wieloletnim pn. ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025’’,,Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie’’ (część zachodnia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020’’ [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Załącznik ne 3 do wzoru umowy] [Załącznik nr 5 do wzoru umowy] [Dokumentacja 1] [Dokumentacja 2] [Dokumentacja 3] [Dokumentacja 4] [JEDZ] [Zestaw pytań nr 1] (termin składania ofert upływa 11.12.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 8” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 05.12.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/4/2017 na „Dostarczenie danych w drodze realizacji badania sondażowego o preferencjach deklarowanych mieszkańców Polski: Część 1: dotyczących oferty teatralnej w Polsce, Część 2: ujawnianych w ankietach różniących się treścią.” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Aniketa] [Spis załączników] (termin składania ofert upływa 01.12.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-166/2017 na „Przebudowę pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.Dobrej 55 w Warszawie na potrzeby Biura Obsługi Studentów” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [Dokumentacja(termin składania ofert upływa 28.11.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-145/2017 na „Remont wejścia głównego do budynku Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ]  [Dokumentacja (zip)] (termin składania ofert upływa 27.11.2017 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-147/2017 na „Projekt technologii zaplecza gastronomicznego wraz z dostawą i montażem wyposażenia w budynku B Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [Załącznik nr 1 do SIWZ] (termin składania ofert upływa 20.11.2017 r.)