Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2018

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 29.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-29/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 23.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-84/2018 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę, 7 dni w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 25.09.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-88/2018 na „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97w Warszawie obejmujące remont natrysków na 10 piętrach.”[Ogłoszenie] [SIWZ ] [Wzór umowy ] [OPZ ] [Przedmiar](termin składania ofert 27.09.2018 r.)

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-92/2018 na „Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych i innych nośników informacji naukowej dla bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2019” [Ogłoszenie] [SIWZ.] [wzór umowy.] [OPZ.] [Załączniki – Wykazy 1-3(termin składania ofert 10.10.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-94/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 08.10.2018 r.)

 

 

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr Nr WB-372/Z-026/18 na „Sprzedaż i dostawa systemu do analizy ekspresji na poziomie genów i białek dla wydziału biologii uniwersytetu warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Zmiana OPZ] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 24.09.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-68/2018 na „Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ] [Formularze w wersji do edycji] [Wzór umowy] [JEDZ](termin składania ofert 01.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/4/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania odpowiedzi] (termin składania ofert 08.10.2018 r.)