Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2018/2019

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2019 na „Sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [formularz cenowy] [wzór umowy] (termin składania ofert 30.10.2019r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-136/2019 na: „Roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 w Warszawie obejmujące remont typowych pokoi studenckich” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ] [Wzór umowy(termin składania ofert 06.11.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-112/2019 na Organizację usługi konferencyjnej dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu EIT Food „We Value Food”  https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20605 (Uwaga! Nowy termin składania ofert 30.09.2019 r.)

 

  • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-118/2019 na „Usługę hotelową dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20553 (termin składania ofert 20.09.2019 r.)

 

 

  • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-102/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych) na potrzeby wydarzeń (szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20465  (termin składania ofert 17.09.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dotyczy dwuetapowego, studialno-realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego SARP nr 989 na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 ” (Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”) http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_989,2742/

 

 

  • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-95/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” Ogłoszenie dostępne na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19459  ( termin składania ofert 25.07.2019 r. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dotyczy zamówienia z wolnej ręki nr WF-37-06/19 pn. „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” [Ogłoszenie ex-ante]

 

 

 

 

 

  • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-157/2018 na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” Ogłoszenie wraz z załącznikami  dostępne  na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17375 (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 08.04.2019 r.)

 

 

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/PN-02/18  na „Zakup komputerów do zastosowań dydaktycznych dla wielofunkcyjnej pracowni biologii molekularnej i biotechnologii w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) (termin składania ofert 11.02.2019 r.)