Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2017/2018

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-20/2018 na:  Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednoetapowych (poz. I i II) oraz jednego dwuetapowego (poz. III) realizacyjnych Konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji p.n.
  1. „Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)”,
  2. „Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec”,
  3. „Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4”

realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Załącznik nr 2 do Szczegółowy opis przedmiotu umowy] [Załącznik nr 3 LISTA OSÓB][ Załącznik nr 6 PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO][ Załącznik nr 7 PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO][Załączniki nr 4a 4b 4c – Harmonogramy] [Formularze w wersji do edycji] (termin składania ofert upływa 30.03.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert upływa 30.04.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-4/2018 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych do sekwencjonowania nowej generacji dla  Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów w CeNT UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 24.04.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-7/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie komory rękawicowej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW”[Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 24.04.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  DZP- 361-17/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego  dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego-1” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy (zip)]  [OPZ] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 19.04.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-13/2018 na „Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach domu studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 i 12 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy (zip)] [Dokumentacja (zip)] (termin składania ofert upływa 28.03.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-10/2018 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych, przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2020 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 23.03.2018 r.)