Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2018/2019

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-24/19 pn. „Dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UW” [Ogłoszenie ] [SIWZ ] [załączniki] (Termin składania ofert 13.01.2020r.)

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-30/19 pn. „Dostawy sprzętu optycznego oraz materiałów optycznych i optomechanicznych” [ogłoszenie] [SIWZ] [załączniki] (Termin składania ofert 13.01.2020r.)

 

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-23/19 pn. „Dostawa mikroskopu optycznego wraz ze stolikiem przesuwnym i oprogramowaniem do współpracy z kriostatem z magnesem, stanowiącego element układu do mikroskopowego badania efektu Faradaya w funkcji temperatury 3,5-475K z możliwością automatycznego skanowania próbek” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załączniki] [odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 03.01.2020r.)

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-150/2019 na: „Zakup i montaż tablic multimedialnych do budynków dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji położonych przy u. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Lipowa 4, ul. Oboźna 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47” [OGŁOSZENIE] [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [Pytania i odpowiedzi] [Pytania i odpowiedzi_02] (termin składania ofert 09.12.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-132/2019 na „Remont i wymianę 40 blatów kuchennych wraz z wymianą zlewozmywaków i baterii zlewozmywakowych (etap 1) oraz remont malarski 4 pokojów cichej nauki i 40 segmentów studenckich na 1 i 4 piętrze (etap 2)
  w Domu Studenta Nr 4 UW przy ul. Zamenhofa 10a w Warszawie”  [OGŁOSZENIE]  [SIWZ] [OPZ] [WZÓR UMOWY] [DOKUMENTACJA] (termin składania ofert 11.12.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-112/2019 na Organizację usługi konferencyjnej dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu EIT Food „We Value Food”  https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20605 (Uwaga! Nowy termin składania ofert 30.09.2019 r.)

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-118/2019 na „Usługę hotelową dla słuchaczy studiów podyplomowych WNPiSM w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20553 (termin składania ofert 20.09.2019 r.)

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-102/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych) na potrzeby wydarzeń (szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych” https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20465  (termin składania ofert 17.09.2019 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy dwuetapowego, studialno-realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego SARP nr 989 na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 ” (Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”) http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_989,2742/

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-95/2019 na „Świadczenie usług podawania posiłków (cateringowych i gastronomicznych)   na potrzeby wydarzeń ( szkoleń i spotkań) organizowanych przez Uniwersytet Warszawski ” Ogłoszenie dostępne na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19459  ( termin składania ofert 25.07.2019 r. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia z wolnej ręki nr WF-37-06/19 pn. „Dostawa sprzętu optycznego i elementów optycznych” [Ogłoszenie ex-ante]

 

 

 

 

 • Dotyczy zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-157/2018 na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie UW HERA przy ul. Belwederskiej 26/30 w Warszawie” Ogłoszenie wraz z załącznikami  dostępne  na stronie BIP UW https://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17375 (Uwaga!!! nowy termin składania ofert 08.04.2019 r.)

 

 

 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/PN-02/18  na „Zakup komputerów do zastosowań dydaktycznych dla wielofunkcyjnej pracowni biologii molekularnej i biotechnologii w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) (termin składania ofert 11.02.2019 r.)