Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2017

 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-41/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznego systemu do badania słuchu u gryzoni dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 07.02.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-42/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie  aparatury laboratoryjnej dla  Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie ”  [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 06.02.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-43/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 10” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 06.02.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-40/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie przestrajalnych laserów wąskopasmowych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] [JEDZ (xml)] (termin składania ofert upływa 05.02.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-143/2017 na „Dostosowanie obiektu UW „Hera” ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa do wymogów przeciwpożarowych” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór Umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert upływa 01.02.2018 r.)
  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-177/2017 na „Świadczenie usług polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych instalacji i przeglądów instalacji i urządzeń SSP, systemu oddymiania, drzwi p.poż, DSO oraz wskazaniu i zabezpieczeniu miejsca awarii z oceną przyczyn jej powstania w ramach całodobowego serwisu w obiektach  Uniwersytetu Warszawskiego w latach  2018 – 2021 r.” [Ogłoszenie] [OPZ] [SIWZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert upływa 22.01.2018 r.)