Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2018

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-21/2018 na „Wykonanie adaptacji pomieszczeń nr 03.124 i 03.125 na cele laboratoryjne w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Dokumentacja] (termin składania ofert 07.08.2018 r.)

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-62/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ.] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 20.08.2018 r.)

 

 

 

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-2/2018 na „Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową usługą utrzymania i hodowli myszy laboratoryjnych dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [odpowiedzi na pytania] (termin składania ofert 20.07.2018 r.)

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-20/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 5” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Odpowiedzi na pytania.1] (termin składania ofert 13.08.2018 r.)

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-60/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla  Centrum Analiz Medialnych UW [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 13.08.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-52/2018 pn.dostosowanie części pomieszczeń wysokiego parteru (pom. Stołówka, korytarz, zaplecze), części pomieszczeń niskiego parteru (kuchnia, magazyn x2, zmywalnia, pom. Gospodarczex3, schowek, korytarze, pom. Od 023 do 030) do wymogów magazynu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Tynieckiej 15/17 W Warszawie.[Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy ] [OPZ ] [Dokumentacja(termin składania ofert 18.07.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-18/2018 na „Sukcesywne dostawy elementów do konstrukcji układu do badania nadrozdzielczości kwantowej oraz elementów  optycznych i optomechanicznych dla Laboratorium Technologii Kwantowych w Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularz cenowy] [JEDZ] (termin składania ofert 06.08.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/3/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 21.08.2018 r.)