Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2018

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 

 

 

 

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-31/2018 Sprzedaż i dostarczenie zestawu analitycznego zawierającego nano-przepływowy chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas jako detektorem, wolnostojącego z wyposażeniem dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ] (termin składania ofert 21.11.2018 r.)

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 240/6/2018 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Sprostowanie] (termin składania ofert 07.12.2018 r.)