Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2018/2019

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WB-372/PN-02/18  na „Zakup komputerów do zastosowań dydaktycznych dla wielofunkcyjnej pracowni biologii molekularnej i biotechnologii w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [JEDZ] [Wzór umowy] [ID postępowania] [Klucz Publiczny] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) (termin składania ofert 11.02.2019 r.)