Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2018

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-34/2018 na „Dostawę i montaż urządzeń do uszkodzonego systemu nagłośnienia alarmowego w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] (termin składania ofert 28.05.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-35/2018 na: „Wykonanie remontu  więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie  wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja] [Wzór umowy(termin składania ofert 04.06.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-36/2018 na „Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych w budynku D (koronczarnia) Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Hożej 74 w Warszawie” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [Formularze edytowalne] [Dokumentacja] (termin składania ofert 05.06.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-22/2018 na: „Oprogramowanie systemowe i użytkowe. Część A. Środowisko sieciowe, Część B. Platforma dla środowiska wirtualnego, Część C. Pakiet do analizy zarządzania i prezentowania danych, Część D. Pakiet ekonometryczny” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] (termin składania ofert 24.05.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr BG-361-127/2018 na „Dostawy artykułów czystościowych dla jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 23.05.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-15/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie mikroskopów dla Centrum Nowych Technologii UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Wzór umowy] [OPZ] [JEDZ] (termin składania ofert 18.06.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-14/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin otwarcia ofert 07.06.2018 r.) 
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-13/2018 na  „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin otwarcia ofert 06.06.2018 r.) 

 

 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-12/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] (termin składania ofert 30.05.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Wzór umowy] [JEDZ] [Pytania i odpowiedzi] (termin składania ofert 28.05.2018 r.)
 • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-10/2018 na „Sukcesywną dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych dla Laboratorium Genetyki i Nowotworów Człowieka w CeNT UW” [Ogłoszenie] [SIWZ] [OPZ] [Formularz cenowy] [Wzór umowy][JEDZ(termin składania ofert upływa 21.05.2018 r.)