Zawiadomienia różne

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-174/2017 cz. 2 na: „Wykonanie naprawy uszkodzeń konstrukcji budynku oraz remont więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie  wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy
ul. Nowy Świat 4 w Warszawie”  [Więcej] (16.01.2018 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-153/2017 na „Dostawę i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i Bibliotece Instytutu Historycznego” [Więcej(15.01.2018 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr  DZP-361-175/2017 na „Zakup oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko, DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościeliskona okres 2 lat” [Więcej] (15.01.2018 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-160/2017 cz. 3 na „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich” [Więcej] (10.01.2018 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr WF-37-10/17 cz. 5 na „Dostawę odczynników chemicznych oraz drobnych akcesoriów laboratoryjnych” [Więcej] (09.01.2018 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr CeNT-361-37/2017 na „Sprzedaż i dostarczenie komory rękawicowej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (09.01.2017 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr ZP/13/07/2017 cz. 7, 8, 10  na „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (19.12.2017 r.)