Zawiadomienia różne

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-106/2018 na: „Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej(16.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WGSR-361-11/2018 na: Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i publikacja w Internecie w otwartym dostępie” [Więcej] (16.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-06/18 na Dostawę sprzętu badawczego i drobnych elementów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [Więcej] w części 1 (11.10.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-78/2018 na „Usługę przygotowania zasobów do digitalizacji w ramach projektu  „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”” [Więcej] część 2 i 3 (10.10.2018 r.)