Zawiadomienia różne

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-15/2017 na „Konserwację dźwigów z napędem elektrycznym w budynku Wydziału Fizyki UW Etap II na okres 36 miesięcy” [Więcej] (27.03.2017 r.)

Dotyczy unieważnienia czynności wyboru i ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-100/2016 cz. 5 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego” [Więcej] (24.03.2017 r.)

Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr DZP-361-11/2017 cz. II na „Zakup oprogramowania do obróbki grafiki w ramach projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” – Część II „Oprogramowanie do cyfrowej strukturyzacji wydawnictw ciągłych” [Więcej] (23.03.2017 r.)

Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr WF-37-02/17 cz. 10 na „Sprzedaż i dostarczanie sprzętu, materiałów i akcesoriów optycznych dla Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (22.03.2017 r.)

Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-2/2017 cz. II na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (08.03.2017 r.)

Dotyczy unieważnienia czynności wyboru w postępowaniu przetargowym nr CeNT-361-22/2016 na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (27.02.2017 r.)