Zawiadomienia różne

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-02/18 na  „Dostawę  sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki” [Więcej.3] [Więcej.33] (11.07.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-64/2018 na „Usługa mycia okien z szybami zespolonymi, okien czteroskrzydłowych , z utrudnionym dostępem oraz metodą alpinistyczną wraz z framugami i parapetami  w budynkach podległych pod Biuro Socjalne UW na okres 2 lat” [Więcej] (10.07.2018 r.)