Zawiadomienia różne

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-34/2018 pn. „Wynajem zwierzętarni wraz z kompleksową obsługą utrzymania i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów  Centrum Nowych Technologii UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

  • Dotyczy  przetargu nieograniczonego nr WF-37-14/18 dotyczy części 13 na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki UW” [Więcej] (12.12.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-110/2018 na: Opracowanie na podstawie Projektu koncepcyjnego dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i realizacją prac w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Rozbudowa szklarni wraz z zapleczem biurowo-magazynowym na terenie Zespołu Architektoniczno-Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego na części działki ew. nr 36/2 z obrębu 5-04-02 przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.” [Więcej] (06.12.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-140/2018 na „Świadczenie usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24h/dobę,    7 dni w  tygodniu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na okres 3 lat” [Więcej] ( 06.12.2018 r.)

 

  • Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr WF-37-15/18 na „Sukcesywne dostawy helu” [Więcej] (05.12.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr WF-37-17/18 na „Dostawa aparatury badawczej w ramach realizacji zadania 1 i 3 w projekcie „TECHMATSTRATEG” [Więcej] cz.2,4,5 (14.11.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-30/2018 na „Sprzedaż i dostarczenie serwerów do wspierania badań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW”[Więcej] (07.11.2018 r.)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-122/2018 na ” Remont łazienek na 1 piętrze w budynku Kwestury Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie” [Więcej] (06.11.2018)

 

  • Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-119/2018 na „Remont zespołów sanitarnych (w pionie prawym – damskim od parteru do 2. piętra) wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją hydrantową, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie pomieszczenia pompowni p.poż. w budynku dawnego CIUW na terenie kampusu centralnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28”  [więcej] (06.11.2018 r.)