Zawiadomienia różne

ZAWIADOMIENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-131/2017 cz. I i cz.II na „Wykonanie naprawy uszkodzeń konstrukcji budynku oraz remont więźby dachowej z wymianą deskowania oraz wykonanie  wstępnego pokrycia dachowego w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie” [DZP-361-131/2017 cz. I] [DZP-361-131/2017 cz. II] (17.11.2017 r.)

Dotyczy unieważnienia postępowania przetargowego nr DZP-361-120/2017 na „Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.” [Więcej] (15.11.2017 r.)